JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SAMARBEIDSAVTALEN: Allerede i 1977 ble den første samarbeidsavtalen mellom Securitas og de tillitsvalgte undertegnet. Avtalen regulerer blant annet hvordan samarbeidet mellom bedrift og tillitsvalgte skal foregå lokalt, regionalt og sentralt.

SAMARBEIDSAVTALEN: Allerede i 1977 ble den første samarbeidsavtalen mellom Securitas og de tillitsvalgte undertegnet. Avtalen regulerer blant annet hvordan samarbeidet mellom bedrift og tillitsvalgte skal foregå lokalt, regionalt og sentralt.

Sissel M. Rasmussen

Koronakrise i luftfarten

Rett før 100 flyplass-vektere skal sies opp, kutter Securitas samarbeidsavtalen med fagforeninga

Securitas sitt flyplass-selskap STAS må si opp om lag 100 vektere. Nå har arbeidsgiver sagt opp samarbeidsavtalen med fagforeninga. Det kan blant annet bety at regler om ansiennitet blir satt til side, mener Arbeidsmandsforbundet.30.06.2020
11:05
30.06.2020 11:13

ane.borrud@lomedia.no

Mens arbeidsgiver ser på STAS-ansatte på flyplassen som en enhet, mener Arbeidsmandsforbundet at ansatte i STAS og Securitas sammen skal sees på som en juridisk enhet i et større område. Dette har betydning for hvordan nedbemanningsprosessen kan foregå.

Flybransjen er hardt rammet av korona-virusets herjinger. Færre flyginger betyr at det er behov for færre vektere ved flyplassene, og Securitas sitt flyplass-selskap STAS (Securitas Transport Aviation Security AS) må nedbemanne ved de fem flyplassene bedriften har vakthold: Stavanger lufthavn Sola, Bergen lufthavn Flesland, Trondheim lufthavn Værnes, Torp Sandefjord lufthavn og Haugesund lufthavn Karmøy.

– Som følge av Covid-19 er flytrafikken redusert med 70–80 prosent, og det knytter seg stor usikkerhet til når trafikken vil være tilbake på 2019-nivå. Denne endringen medfører at STAS dessverre må si opp om lag 100 medarbeidere, noe som utgjør 18 prosent av medarbeiderne i STAS, skriver regiondirektør og daglig leder for Securitas Aviation, Dorothy Billett, i en epost skriver til Arbeidsmanden.

Hun skriver at dette er trist både for bedriften og alle medarbeiderne, men at det er en nødvendighet for å kunne sikre videre drift.

– Dessverre er luftfarten både i Norge og globalt rammet av dette, noe som betyr at mange aktører tilknyttet luftfart og reiseliv går til oppsigelser, skriver Billett.

Hvem må gå?

– Vi forstår at det er behov for nedbemanning på flyplassene. Men det er snakk om inntektene og livet til folk, og da må det gjøres riktig, sier nyvalgt hovedtillitsvalgt Robert Ball.

Han har tatt over etter Janita Blomvik, som sluttet i vaktbransjen etter at Tingretten konkluderte med at Securitas kunne overføre henne til Nokas ved en virksomhetsoverdragelse.

– Vi forstår at det er behov for nedbemanning på flyplassene. Men det er snakk om inntektene og livet til folk, og da må det gjøres riktig, sier hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas.

– Vi forstår at det er behov for nedbemanning på flyplassene. Men det er snakk om inntektene og livet til folk, og da må det gjøres riktig, sier hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas.

Brian Cliff Olguin

Mens STAS vil se flyplassen som en enhet ved nedbemanning, mener Arbeidsmandsforbundet det er riktig å se på Securitas og STAS som ett selskap ved nedbemanning, i et større geografisk område enn kun flyplassene. Dette området man velger at en nedbemanningsprosess skal foregå innen, kalles utvalgskrets.

– Det er reglene om ansiennitet som gjør at hvilken utvalgskrets man velger, har så stor betydning for de ansatte, forklarer Ball.

Ansiennitetsreglene sier at den som ble sist ansatt – og har kortest ansiennitet – skal sies opp først ved en nedbemanning.

Dersom nedbemanningen kun skal foregå ved flyplassene, er det de med kortest ansiennitet ved flyplassene som må slutte. Er det for eksempel en vekter ved Bergen lufthavn som har jobbet der i tre år som har kortest ansiennitet, skal hun få oppsigelse først.

Men dersom man ser på Bergen som en geografisk enhet, med både de som er ansatt i STAS og i Securitas, er det mange flere vektere som skal med i regnestykket. Det er stor sannsynlighet for at det er vektere som har kortere ansiennitet i Bergensområdet enn ved flyplassen. Da mener de tillitsvalgte i bedriften at det er vekterne med kortest ansienniteten i Bergensområde som må få oppsigelse, og at flyplassvektere med lengre ansienniteten skal få tilbud om jobb i Securitas i Bergen.

– Det blir feil å gi oppsigelse til en ansatt med tre års ansiennitet på Flesland, om man har en nyansatt i prøvetid i Bergen by, poengterer Ball.

Han har også fått tilbakemelding fra de tillitsvalgte i bedriften at det ikke gjort en god nok jobb med kartlegging og forsøk på omplassering av ansatte som står i fare for å miste jobben.

– Den viktigste jobben i en situasjon med masseoppsigelser er å unngå unødvendige oppsigelser, og for samfunnet for øvrig sørge for sysselsetting av flest mulig ansatte.

Han mener Securitas nå prøver å utfordre ansiennitetsprinsippet.

– Får de gjennomslag for sin nedbemanningsstrategi, vil det potensielt kunne åpne for mindre utvalgskretser enn det finnes presedens for. Ved å skille ut tjenester i egne selskap, for eksempel Securitas kjøpesenter, vil de kunne organisere seg bort fra ansiennitetsprinsippet.

Og understreker at for de tillitsvalgte er saken klar.

– Vi mener at vi alle er Securitas-vektere, uansett om vi er ansatt i STAS eller Securitas. Vi har alle samme uniform, og jobber under samme ledelse, påpeker Ball.

Les også: Securitas vil si opp hovedtillitsvalgt: – Dette er fagforeningsknusing

Sa opp samarbeidsavtale

Allerede i 1977 ble den første samarbeidsavtalen mellom Securitas og de tillitsvalgte undertegnet. Avtalen regulerer blant annet hvordan samarbeidet mellom bedrift og tillitsvalgte skal foregå lokalt, regionalt og sentralt.

Avtalen slår fast at bedriften skal ha et sentralt samarbeidsutvalg, og at de tillitsvalgte skal ha regionale og et sentralt tillitsvalgtsutvalg. Og den regulerer hvor mye tid tillitsvalgte på de forskjellige nivåene skal ha til å utføre sine verv.

Da STAS ble dannet på begynnelsen av 2000-tallet, ble samarbeidsavtalen utvidet til å gjelde både for Securitas og STAS. Og det står: «Selskapene i denne avtalen er å betrakte som en juridisk enhet hva angår de ansattes rettigheter og plikter etter lov og avtaleverk».

12. mai i år, fjorten dager før innkalling til første møte om nedbemanninger ved flyplassene, fikk de tillitsvalgte en henvendelse fra bedriften om revidering av samarbeidsavtalen. Bedriften ville fjerne setningen som sier at Securitas og STAS skal sees på som en juridisk enhet. Det ville ikke fagforeninga gå med på.

Etter forhandlingsmøter på bedriftsnivå og mellom Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel som ikke førte fram, valgte bedriften å si opp hele samarbeidsavtalen 19. juni.

– Det er trist at bedriften går så langt som å si opp avtalen. I våre øyne ønsker nå Securitas at samarbeidet med oss skal opphøre, sier Ball.

– Men det vi reagerer sterkest på er at bedriften setter samarbeidsavtalen opp mot våre medlemmers rettigheter. Vi kan ikke gå med på å fjerne den setningen, og dermed måtte vi ofre vår samarbeidsavtale for å ivareta våre medlemmers rettigheter, fortsetter han.

Hadde de tillitsvalgte gått med på å fjerne den setningen, ville medlemmene i STAS ifølge hovedtillitsvalgt kunne miste retten til å få jobb i Securitas.

Les også: LO mener bedrifter skylder ansatte lønn etter koronapermittering

Saken sendt til LO-juristene

Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen, var selv hovedtillitsvalgt i Securitas da STAS ble dannet på begynnelsen av 2000-tallet.

– Vi var enige om at oppsplittingen ikke skulle få noen betydning for de enkelte ansatte, og tok inn den setningen som bedriften nå vil ha bort, forteller han.

Mikkelsen karakteriserer hele saken som trist.

– Det er fryktelig trist at Securitas nå sier opp hele samarbeidsavtalen. Og uheldig. Avtalen handler om så mye mer enn den ene setningen. Den har regulert samarbeidet godt i 43 år, påpeker han.

Forbundssekretæren mener Securitas fint kunne ha gjennomført en nedbemanningsprosess med en større utvalgskrets enn kun flyplassene. Og viser til at Nokas-dommen, der Nokas tapte da de nedbemannet ved heliporten på Sola, og kun så på heliporten som utvalgskrets.

– Nokas argumentere med at å se på ansiennitet blant de ansatte i Sør-Rogaland kontra på helikopterterminalen på Sola, ville by på store problemer. Det ga ikke Arbeidsretten dem medhold i.

Etter at Arbeidsmandsforbundet og NHO Handel og Service har hatt forhandlingsmøte om saken uten å bli enige, har forbundssekretæren sendt inn saken til LOs juridiske avdeling.

Neste møte blir mellom hovedorganisasjonene, LO og NHO.

– Hvis det heller ikke blir enighet mellom LO og NHO, vil vi kunne tviste oppsigelsene til domstolene. LOs juridiske kan enten sende saken til Arbeidsretten eller Tingretten, eller begge, forteller Mikkelsen.

Det kan ta tid før saken løses, og i mellomtiden blir det opp til medlemmer på flyplassene å si ifra hvis de er uenige i oppsigelsene de skulle få. I samarbeid med de tillitsvalgte kan de da kreve forhandlingsmøte, hevde at oppsigelsen er ugyldig og kreve at de får stå i stilling. Det betyr å beholde jobben fram til saken er løst, enten ved enighet mellom partene eller i rettsvesenet.

To juridiske selskap

Arbeidsgiversiden mener at STAS og Securitas er to juridiske selskap og at de derfor ikke kan ha felles utvalgskrets for disse to selskapene.

– Vi mener at det ikke foreligger rettslig grunnlag, verken i lov eller tariffavtale for å hevde utvelgelseskrets på tvers av selskap, skriver regiondirektør og daglig leder for Securitas Aviation, Dorothy Billett, i e-posten til Arbeidsmanden.

– Bedriften mener også at samarbeidsavtalen handlet om samarbeidet mellom bedriften og de tillitsvalgte i NAF, og regulerte hvordan samarbeidet mellom bedriften og de tillitsvalgte skulle være. Avtalen regulerte ikke de enkelte nedbemanninger, men samarbeidet i bedriften, fortsetter hun.

Ifølge Billett har det vært ulik forståelse av den nevnte setningen i avtalen.

– Når uenigheten går på en grunnleggende forståelse av selskapsstruktur, var det ikke mulig å komme til enighet. Derfor har bedriften sett det som mest hensiktsmessig å si opp avtalen. Bedriften ser det som verdifullt med en samarbeidsavtale for å regulere samarbeidet med de tillitsvalgte og det var et ønske å fortsette med en revidert avtale, skiver hun, og fortsetter:

– Hovedavtalen er en viktig avtale fremforhandlet av partene i arbeidslivet og en avtale som vil ivareta rettighetene og pliktene til tillitsvalgte og bedriften på en god måte.

Regionsdirektøren skriver også at ansatte i STAS vil ikke miste rett til jobb i Securitas AS.

– Alle ansatte i de ulike selskapene i Securitas Norge vil prioriteres dersom de søker ledige stillinger i konsernet.

Kan søke stillinger i Securitas

Billett er ikke enig i at bedriften ikke har gjort en god nok jobb med kartlegging og forsøk på omplassering av ansatte som står i fare for å miste jobben.

– Securitas AS og STAS er to forskjellige juridiske selskap og vi kan ikke si opp ansatte i Securitas AS med kortere ansiennitet til fordel for overtallige ansatte i STAS med lenger ansiennitet. Alle ledige stillinger i Securitas AS blir utlyst og tilgjengeliggjort slik at alle overtallige i STAS vil kunne søke på stillingene og bli prioritert i ansettelsesprosessene. Diskusjonen rundt utvalgskrets og juridiske selskap endrer ikke det faktum at vi må si opp ansatte når det er en reduksjon i antall reisende på 70–80 prosent, skriver hun.

Regiondirektøren er heller ikke enig i at Securitas prøver å utfordre ansiennitetsprinsippet.

– Vi er opptatt av å være en trygg og forutsigbar arbeidsgiver og vi mener dette er en urimelig påstand. Denne diskusjonen går ikke på enkelte lokasjoner som utvalgskrets. Securitas og STAS er to juridiske selskap og kan ikke ha felles utvalgskrets.

Videre poengterer hun at i Norge har Securitas ansatte i fire selskap med ulik ledelse.

– I disse selskapene jobber det medarbeidere med ulike funksjoner, deriblant vektere.

Ifølge Billett har Securitas gjentatte ganger forsøkt å komme til enighet med de tillitsvalgte i NAF.

– Da det ikke lot seg gjøre, så vi oss dessverre nødt til å si opp samarbeidsavtalen. Det betyr ikke at vi ikke ønsker samarbeid med NAF, men at Hovedavtalen heretter vil være førende for samarbeidet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
30.06.2020
11:05
30.06.2020 11:13Mest lest

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Terje Pedersen, ANB

Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden på fersk partimåling

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte går opp i lønn for andre gang i år

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Sjekk lista: Dette vedtok Frp på landsmøtet

Kronikk

Det er frivillig om den enkelte arbeidstaker ønsker vaksinering. Kan nei til vaksine være grunnlag for oppsigelse?  (Illustrasjonsfoto)

Det er frivillig om den enkelte arbeidstaker ønsker vaksinering. Kan nei til vaksine være grunnlag for oppsigelse? (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

«Kan du få sparken av å si nei til koronavaksine?». Se hva Jussformidlingen svarer

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

Google Street View

Forskningsansatt (58) ble nedbemannet etter 34 år i jobben – så saksøkte hun arbeidsgiveren

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Jan-Erik Østlie

Elbil, kontantstøtte og vindkraft: Her er sakene som skaper strid på Frps landsmøte

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

Sissel M. Rasmussen

Rashid startet som renholder i 1999. Nå er han «bydelsordfører» for 33.000 innbyggere

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte


Flere saker