JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ber Johnsen om stramt budsjett

Fellesforbundet har sendt brev til finansminister Sigbjørn Johnsen med oppmoding til styresmaktene om å halde statsbudsjettet stramt neste år.03.03.2011
14:31
16.12.2013 15:30

sian.ohara@lomedia.no

I innspelet frå Fellesforbundet heiter det at fleire sektorar slit med mein etter finanskrisa, og dei vil at Regjeringa held fram med eller fylgjer opp tiltak som vart iverksett etter den økonomiske krisa. Svak ordretilgang i kombinasjon med proteksjonistisk politikk i ymse land - saman med risikoen for høg rente og sterk valutakurs i Noreg - krev eit stramt budsjett, meiner Fellesforbundet.

Vekst er mogleg

Fellesforbundet konstaterer at tiltaka for industrien har verka, og at det finst eit godt grunnlag for å rekne med vekst dersom 2011-tiltaka for verftsindustrien vidareførast i 2012. Av same grunn er ein forsterka FoU-innsats etterlyst for å utvikle konkurransekrafta. Byggjenæringa treng ikkje ekstratiltak, utanom eit generelt lyft for kvaliteten og kompetansen, medan Fellesforbundet ynskjer at tiltaka for hotell- og reiseliv varer ved inn i 2012.

Fellesforbundet åtvarar om den ekspanderande bruken av vikarar - ikkje berre innafor byggjebransjen, industrien, hotell- og reiselivbransjen, men óg i offentleg sektor. Dei fryktar at denne måten å skaffe arbeidskraft på, truar evna til å byggje langsiktig kompetanse og konkurransekraft i næringslivet.

Regjeringa får ros for i større grad å gjere det lettare for utsette grupper å kome seg i arbeid, men samstundes presiserast det at arbeidsmarknadsinnsatsen må aukast i neste budsjett.

Krev forbetringar for svake grupper

Regjeringa hadde eit tak på 51.900 personar med nedsett arbeidsevne som får gå på tiltak, medan det faktiske talet mot slutten av 2010 var nærare 61.500. Dermed må over 10 000 personar vente på tiltak. Fellesforbundet etterlyser meir satsing på desse gruppene, og dessutan på tiltaka retta mot personar som tek imot arbeidsavklaringspengar, sidan dei utgjer ei veksande gruppe. Talet på personar med nedsett arbeidsevne var mot slutten av 2010 heile 216 347 personar, og Fellesforbundet meiner at ytterlegare styrking av dei allereie etablerte tiltaka må til.

Fellesforbundet har lenge meint at vilkåra for arbeidsledige er for dårlege, mellom anna fordi ventetida for dagpengar er for lang. Fellesforbundet ynskjer ventetida bort, og vil få dagpengesatsen heva.

Vidare er det mangel på læreplassar, samstundes som for få elevar gjennomfører vidaregåande skule. Arbeidsgjevarar erfarer at lærlingar både kostar og smakar, og tidspunktet for når dei forvandlar seg frå utgift til eit verdifullt innslag varierer frå bransje til bransje. Fellesforbundet ynskjer tiltak for å redusere skilnadane. I tillegg vil dei at Husbanken skal styrkjast for å lette børa for ungdom som vil kjøpe seg tak over hovudet.

Ynskjer større offentleg satsing

Verfta fekk det betre i 2010, men framleis er situasjonen vanskeleg. Fellesforbundet vil at Regjeringa legg opp til og stimulerer ein offentleg innkjøpspolitikk. Det same gjeld for leverandørindustrien som baserar seg på norsk offshorevirke. Sidan dei store funna på norsk sokkel har mangla den siste tida, ynskjer Fellesforbundet at Staten kjem på banen med ei vesentleg auke i offentlege middel. Dei statlege FoU-midlane er foreslått auka til 600 millionar per år dei neste fire åra.

Miljøteknologiordningane opplever ein brems på grunn av trong økonomi i tilskotsordningane. I same skriv blir ein ny og samlande bygningspolitikk etterlyst, mellom anna med tanke på energisparing. Nye byggjemetodar krev ny kompetanse.

Skilnaden på meirverdiavgift for mat som takast med og mat som fortærast der han kjøpast, vil Fellesforbundet ha jamna ut. Mellom anna fordi bensinstasjonane - som ikkje sel mat som harmoniserer med dei statlege råda for sunt kosthald - i praksis blir subsidiert, medan veikroer med sunn mat driv dyrare butikk.

Vidare vil dei ha turistskatt som kan byggej under fleire heilårsarbeidsplassar, og fortsatt omlegging av bilavgifta. Fellesforbundet vil helst sjå at andre sektorar tek meir av børa, for å unngå at industrien vert pålagt tiltak som ikkje er naudsynte. Fellesforbundet tykkjer transportsektoren er ein naturleg avlastningskandidat. Dei vil óg ha midlertidig auka vrakpant og ei omlegging av eingongsavgifta. slik at bilar som forureinar mindre betaler mindre.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2011
14:31
16.12.2013 15:30Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

Omar Jørgensen

Enige om nytt statsbudsjett: SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger fram neste års budsjett

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

SV-leder Audun Lysbakken, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre var med i de siste rundene av budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var partilederne som presenterte budsjettforliket. Om avstanden mellom Lysbakken og de andre var for å markere politisk forskjell eller det var fordi Lysbakken var forkjølet, var de ikek enige om.

SV-leder Audun Lysbakken, Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre var med i de siste rundene av budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var partilederne som presenterte budsjettforliket. Om avstanden mellom Lysbakken og de andre var for å markere politisk forskjell eller det var fordi Lysbakken var forkjølet, var de ikek enige om.

Torgny Hasås

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

Ole Palmstrøm

Vilkårene til tusenvis av postansatte er truet

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det


Flere saker