JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ber Johnsen om stramt budsjett

Fellesforbundet har sendt brev til finansminister Sigbjørn Johnsen med oppmoding til styresmaktene om å halde statsbudsjettet stramt neste år.


03.03.2011
14:31
16.12.2013 15:30

sian.ohara@lomedia.no

I innspelet frå Fellesforbundet heiter det at fleire sektorar slit med mein etter finanskrisa, og dei vil at Regjeringa held fram med eller fylgjer opp tiltak som vart iverksett etter den økonomiske krisa. Svak ordretilgang i kombinasjon med proteksjonistisk politikk i ymse land - saman med risikoen for høg rente og sterk valutakurs i Noreg - krev eit stramt budsjett, meiner Fellesforbundet.

Vekst er mogleg

Fellesforbundet konstaterer at tiltaka for industrien har verka, og at det finst eit godt grunnlag for å rekne med vekst dersom 2011-tiltaka for verftsindustrien vidareførast i 2012. Av same grunn er ein forsterka FoU-innsats etterlyst for å utvikle konkurransekrafta. Byggjenæringa treng ikkje ekstratiltak, utanom eit generelt lyft for kvaliteten og kompetansen, medan Fellesforbundet ynskjer at tiltaka for hotell- og reiseliv varer ved inn i 2012.

Fellesforbundet åtvarar om den ekspanderande bruken av vikarar - ikkje berre innafor byggjebransjen, industrien, hotell- og reiselivbransjen, men óg i offentleg sektor. Dei fryktar at denne måten å skaffe arbeidskraft på, truar evna til å byggje langsiktig kompetanse og konkurransekraft i næringslivet.

Regjeringa får ros for i større grad å gjere det lettare for utsette grupper å kome seg i arbeid, men samstundes presiserast det at arbeidsmarknadsinnsatsen må aukast i neste budsjett.

Krev forbetringar for svake grupper

Regjeringa hadde eit tak på 51.900 personar med nedsett arbeidsevne som får gå på tiltak, medan det faktiske talet mot slutten av 2010 var nærare 61.500. Dermed må over 10 000 personar vente på tiltak. Fellesforbundet etterlyser meir satsing på desse gruppene, og dessutan på tiltaka retta mot personar som tek imot arbeidsavklaringspengar, sidan dei utgjer ei veksande gruppe. Talet på personar med nedsett arbeidsevne var mot slutten av 2010 heile 216 347 personar, og Fellesforbundet meiner at ytterlegare styrking av dei allereie etablerte tiltaka må til.

Fellesforbundet har lenge meint at vilkåra for arbeidsledige er for dårlege, mellom anna fordi ventetida for dagpengar er for lang. Fellesforbundet ynskjer ventetida bort, og vil få dagpengesatsen heva.

Vidare er det mangel på læreplassar, samstundes som for få elevar gjennomfører vidaregåande skule. Arbeidsgjevarar erfarer at lærlingar både kostar og smakar, og tidspunktet for når dei forvandlar seg frå utgift til eit verdifullt innslag varierer frå bransje til bransje. Fellesforbundet ynskjer tiltak for å redusere skilnadane. I tillegg vil dei at Husbanken skal styrkjast for å lette børa for ungdom som vil kjøpe seg tak over hovudet.

Ynskjer større offentleg satsing

Verfta fekk det betre i 2010, men framleis er situasjonen vanskeleg. Fellesforbundet vil at Regjeringa legg opp til og stimulerer ein offentleg innkjøpspolitikk. Det same gjeld for leverandørindustrien som baserar seg på norsk offshorevirke. Sidan dei store funna på norsk sokkel har mangla den siste tida, ynskjer Fellesforbundet at Staten kjem på banen med ei vesentleg auke i offentlege middel. Dei statlege FoU-midlane er foreslått auka til 600 millionar per år dei neste fire åra.

Miljøteknologiordningane opplever ein brems på grunn av trong økonomi i tilskotsordningane. I same skriv blir ein ny og samlande bygningspolitikk etterlyst, mellom anna med tanke på energisparing. Nye byggjemetodar krev ny kompetanse.

Skilnaden på meirverdiavgift for mat som takast med og mat som fortærast der han kjøpast, vil Fellesforbundet ha jamna ut. Mellom anna fordi bensinstasjonane - som ikkje sel mat som harmoniserer med dei statlege råda for sunt kosthald - i praksis blir subsidiert, medan veikroer med sunn mat driv dyrare butikk.

Vidare vil dei ha turistskatt som kan byggej under fleire heilårsarbeidsplassar, og fortsatt omlegging av bilavgifta. Fellesforbundet vil helst sjå at andre sektorar tek meir av børa, for å unngå at industrien vert pålagt tiltak som ikkje er naudsynte. Fellesforbundet tykkjer transportsektoren er ein naturleg avlastningskandidat. Dei vil óg ha midlertidig auka vrakpant og ei omlegging av eingongsavgifta. slik at bilar som forureinar mindre betaler mindre.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2011
14:31
16.12.2013 15:30Mest lest

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Paul S. Amundsen

Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Colourbox

Gratis briller fra arbeidsgiver: Dette bør du vite

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

Alf Ragnar Olsen

Staten har sagt at pengene er brukt opp – nå har de tre dager på seg til å unngå streik i staten

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

Tri Nguyen Dinh

Alenemoren ble sagt opp og sto uten inntekt. Nå kan hun få fast jobb og 300.000 i erstatning

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

Imagebroker/Martin Siepmann

Full ordkrig: Wizz Air-sjefen kaller fagbevegelsen barnslig

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Ole Palmstrøm

Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte i bedriften

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret: Disse får ikke stemme i uravstemning

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Håvard Sæbø

Bussjåførene vant folkets støtte: – På 13 år har vi mistet 40.000 i årslønn. Det ser vi på som et tyveri

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

Ole Palmstrøm

Kritikerne mente oppsplittingen av Vegvesenet ville gi økte utgifter. Statsbudsjettet viser at de fikk rett

RAMMET HARDT: – Taxisjåførene har blitt hardt rammet av koronakrisen, og provisjonslønnssystemet har bare forsterket det, sier Peter Hansen i Fellesforbundet. Han er forbundets forhandlingsleder når taxisjåførene starter sitt tariffoppgjør i dag.

RAMMET HARDT: – Taxisjåførene har blitt hardt rammet av koronakrisen, og provisjonslønnssystemet har bare forsterket det, sier Peter Hansen i Fellesforbundet. Han er forbundets forhandlingsleder når taxisjåførene starter sitt tariffoppgjør i dag.

Roy Ervin Solstad

Lønnsoppgjøret: I dag får ikke taxisjåfører betalt en krone når de venter på kunder

MANGE FLERE SLITER: – Endringer i arbeidslivet og på fritiden gjør at det i dag er mange flere som sliter med plager ved nærarbeid enn tidligere, sier seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. (Illustrasjonsfoto)

MANGE FLERE SLITER: – Endringer i arbeidslivet og på fritiden gjør at det i dag er mange flere som sliter med plager ved nærarbeid enn tidligere, sier seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

– Det er viktig for alle å få sjekket synet rundt denne alderen

BEKYMRET: Belastende arbeidstidsordninger, mye stress og lite kontroll over egen arbeidshverdag slår for mange bussjåfører ut i typiske stressykdommer som hjerte- og karsykdommer, forteller Ebba Wergeland.

BEKYMRET: Belastende arbeidstidsordninger, mye stress og lite kontroll over egen arbeidshverdag slår for mange bussjåfører ut i typiske stressykdommer som hjerte- og karsykdommer, forteller Ebba Wergeland.

Martin Guttormsen Slørdal

Arbeidsmedisiner vil forby bussjåførenes delte skift: – Det er jo bare et triks for å spare lønnsutgifter

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

Da lønnsoppgjøret endte opp hos Riksmekleren, påpekte arbeidstakerorganisasjonene at hovedstridsspørsmålet står om lønnstillegg.

Da lønnsoppgjøret endte opp hos Riksmekleren, påpekte arbeidstakerorganisasjonene at hovedstridsspørsmålet står om lønnstillegg.

Eirik Dahl Viggen

Innspurt i kveld: Her blir det streik dersom meklinga i staten ikke fører fram

KUNNE BLITT HARDT RAMMET: Nesten 40 medlemmer i Fellesforbundet og Parat ville blitt tatt ut i streik hos Gardermoen Fuelling Services dersom det hadde blitt brudd i meklingen natt til mandag.

KUNNE BLITT HARDT RAMMET: Nesten 40 medlemmer i Fellesforbundet og Parat ville blitt tatt ut i streik hos Gardermoen Fuelling Services dersom det hadde blitt brudd i meklingen natt til mandag.

Sissel M. Rasmussen

Solid lønnsøkning og enighet om å se på en revisjon av tariffavtalen hindret oljestreik


Flere saker