JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ber Johnsen om stramt budsjett

Fellesforbundet har sendt brev til finansminister Sigbjørn Johnsen med oppmoding til styresmaktene om å halde statsbudsjettet stramt neste år.03.03.2011
14:31
16.12.2013 15:30

sian.ohara@lomedia.no

I innspelet frå Fellesforbundet heiter det at fleire sektorar slit med mein etter finanskrisa, og dei vil at Regjeringa held fram med eller fylgjer opp tiltak som vart iverksett etter den økonomiske krisa. Svak ordretilgang i kombinasjon med proteksjonistisk politikk i ymse land - saman med risikoen for høg rente og sterk valutakurs i Noreg - krev eit stramt budsjett, meiner Fellesforbundet.

Vekst er mogleg

Fellesforbundet konstaterer at tiltaka for industrien har verka, og at det finst eit godt grunnlag for å rekne med vekst dersom 2011-tiltaka for verftsindustrien vidareførast i 2012. Av same grunn er ein forsterka FoU-innsats etterlyst for å utvikle konkurransekrafta. Byggjenæringa treng ikkje ekstratiltak, utanom eit generelt lyft for kvaliteten og kompetansen, medan Fellesforbundet ynskjer at tiltaka for hotell- og reiseliv varer ved inn i 2012.

Fellesforbundet åtvarar om den ekspanderande bruken av vikarar - ikkje berre innafor byggjebransjen, industrien, hotell- og reiselivbransjen, men óg i offentleg sektor. Dei fryktar at denne måten å skaffe arbeidskraft på, truar evna til å byggje langsiktig kompetanse og konkurransekraft i næringslivet.

Regjeringa får ros for i større grad å gjere det lettare for utsette grupper å kome seg i arbeid, men samstundes presiserast det at arbeidsmarknadsinnsatsen må aukast i neste budsjett.

Krev forbetringar for svake grupper

Regjeringa hadde eit tak på 51.900 personar med nedsett arbeidsevne som får gå på tiltak, medan det faktiske talet mot slutten av 2010 var nærare 61.500. Dermed må over 10 000 personar vente på tiltak. Fellesforbundet etterlyser meir satsing på desse gruppene, og dessutan på tiltaka retta mot personar som tek imot arbeidsavklaringspengar, sidan dei utgjer ei veksande gruppe. Talet på personar med nedsett arbeidsevne var mot slutten av 2010 heile 216 347 personar, og Fellesforbundet meiner at ytterlegare styrking av dei allereie etablerte tiltaka må til.

Fellesforbundet har lenge meint at vilkåra for arbeidsledige er for dårlege, mellom anna fordi ventetida for dagpengar er for lang. Fellesforbundet ynskjer ventetida bort, og vil få dagpengesatsen heva.

Vidare er det mangel på læreplassar, samstundes som for få elevar gjennomfører vidaregåande skule. Arbeidsgjevarar erfarer at lærlingar både kostar og smakar, og tidspunktet for når dei forvandlar seg frå utgift til eit verdifullt innslag varierer frå bransje til bransje. Fellesforbundet ynskjer tiltak for å redusere skilnadane. I tillegg vil dei at Husbanken skal styrkjast for å lette børa for ungdom som vil kjøpe seg tak over hovudet.

Ynskjer større offentleg satsing

Verfta fekk det betre i 2010, men framleis er situasjonen vanskeleg. Fellesforbundet vil at Regjeringa legg opp til og stimulerer ein offentleg innkjøpspolitikk. Det same gjeld for leverandørindustrien som baserar seg på norsk offshorevirke. Sidan dei store funna på norsk sokkel har mangla den siste tida, ynskjer Fellesforbundet at Staten kjem på banen med ei vesentleg auke i offentlege middel. Dei statlege FoU-midlane er foreslått auka til 600 millionar per år dei neste fire åra.

Miljøteknologiordningane opplever ein brems på grunn av trong økonomi i tilskotsordningane. I same skriv blir ein ny og samlande bygningspolitikk etterlyst, mellom anna med tanke på energisparing. Nye byggjemetodar krev ny kompetanse.

Skilnaden på meirverdiavgift for mat som takast med og mat som fortærast der han kjøpast, vil Fellesforbundet ha jamna ut. Mellom anna fordi bensinstasjonane - som ikkje sel mat som harmoniserer med dei statlege råda for sunt kosthald - i praksis blir subsidiert, medan veikroer med sunn mat driv dyrare butikk.

Vidare vil dei ha turistskatt som kan byggej under fleire heilårsarbeidsplassar, og fortsatt omlegging av bilavgifta. Fellesforbundet vil helst sjå at andre sektorar tek meir av børa, for å unngå at industrien vert pålagt tiltak som ikkje er naudsynte. Fellesforbundet tykkjer transportsektoren er ein naturleg avlastningskandidat. Dei vil óg ha midlertidig auka vrakpant og ei omlegging av eingongsavgifta. slik at bilar som forureinar mindre betaler mindre.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2011
14:31
16.12.2013 15:30Mest lest

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Privat

Ragnar har vært sykmeldt i snart ett år – venter fremdeles på sykepenger fra Nav

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

Brian Cliff Olguin

Monica påpekte feil og stilte spørsmål til sjefen. Så ble hun truet til å si opp

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Vinmonopol-ansatte får betalt for rekordår

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Jan-Erik Østlie

Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

Tormod Ytrehus

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Jan-Erik Østlie

Acer opp i Stortinget på nytt: – Det er nok omkamper nå, mener LO-topp

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste  digitale representantskapsmøte i LO.

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste digitale representantskapsmøte i LO.

Jan-Erik Østlie

Lønnsøkning for LO-ledelsen

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Kommentar

Tormod Ytrehus

«Vi kan få en ungdomsgenerasjon som blir rammet for livet», skriver Svein-Yngve Madssen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Leif Martin Kirknes og Jan-Erik Østli

Ap og Sp jevnstore blant Fellesforbundets medlemmer

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

Ole Palmstrøm

MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Tormod Ytrehus

Regjeringen vil halvere permitteringstiden – tross anslag om høy ledighet

Natalia Levytska

Natalia Levytska

Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU)

Kvinner rammes hardere av koronaen enn menn. Fem kvinner fra hele verden forteller sine historier

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Hanna Skotheim

Ledige og permitterte skylder Nav 2,8 milliarder kroner

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

Dorthe Karlsen

– Mer vei for pengene om Statens vegvesen får tilbake ansvar for drift og vedlikehold, mener tillitsvalgt

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Erlend Angelo

Kan man virkelig avskaffe stoppeklokkeomsorg? Her er de ulike erfaringene fra Oslo

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Erlend Angelo

Arbeidsledig? Her er karriererådgiverens 10 tips

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sissel M. Rasmussen

Sjøfolk er lei av å bo på karantenehotell. Nå raser de mot nye regler fra regjeringen


Flere saker