JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Penger, fra hvem?

Høyre fikk 10 millioner kroner fra AS Uglands Rederi i fjor. Det var mer enn Arbeiderpartiet fikk i valgbevilgninger fra LO og forbundene i 2005. – Dette koker ned til hvilket samfunn man ønsker, mener Øivind T. Hansen i LO.18.02.2009
22:37
16.12.2013 08:55

stig.christensen@lomedia.no

Han har ingenting imot at en skipsreder støtter Høyre med ti millioner kroner, bare det skjer i åpne former.

– Det fagbevegelsen gir til Arbeiderpartiet eller SV skjer helt åpent og er forankret i vedtak på landsstyremøter eller LO-kongressen, sier Hansen.

FRA ULIKT HOLD Skipsreder Johan Jørgen Ugland er ifølge Aftenposten irritert over den rødgrønne regjeringens politikk på tre områder: endringer i rederibeskatningen, i arveavgiften og i formuesskatten. Stein Erik Hagen sa det slik til VG i juli 2007 etter å ha støttet FrP med to millioner kroner:

«FrP er det partiet som er klarest på det som er viktig for min familie, det vil si formuesskatt og kapitalavgift. Avgjørelsen om å støtte partiet er noe hele familien står bak». Ifølge Finansavisen 18. juli 2008 får de rødgrønne og de borgerlige støtte fra ulikt hold. «Hovedmønsteret er at de rødgrønne får støtte fra fagbevegelsen, mens de ikke-sosialistiske partiene får støtte fra private givere og små næringslivsorganisasjoner», heter det der. Men det fins unntak. Arbeiderpartiet har mottatt penger fra næringslivet og det LO-tilknyttede Sjømannsforbundet har bevilget penger til Fremskrittspartiet.

– Til syvende og sist dreier dette seg om politikk og hvilke samfunnsforhold man ønsker seg, mener stedfortredende informasjonssjef Øyvind T. Hansen i LO.

HET POTET Partibevilgninger, særlig fra fagbevegelsen til Arbeiderpartiet, har vært en het potet hver gang det nærmer seg valg. Angrepene på det mange kaller samrøre mellom Ap og LO har tiltatt i styrke. Dette knytter seg ikke bare til pengestøtten, men også de nære båndene mellom LO og Ap. Kjell Magne Bondevik mente dette samrøret og pengestøtten til de rødgrønne var et demokratisk problem, nærmest korrupsjon, og Lars Sponheim kritiserte i 2006 LO-lederen for å være en «overstatsminister» uten demokratisk forankring. Han har tidligere gått hardt ut mot det han kaller korporativ makt for de få, og har gitt uttrykk for at LO undergraver demokratiet. Et hett spørsmål i denne sammenheng har vært om man krever gjenytelser for støtten. Der er også partene sterkt uenige. LO avviser blankt at man krever gjenytelser. «Støtten gis ut fra et ønske om å styrke de partiene som fører en politikk som er i LO-medlemmenes interesse», sier LO i en pressemelding før valget i 2005. NHO har for øvrig sluttet med direkte partistøtte.

FrP har også mer enn en gang avfyrt en bredside mot samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. FrP har videre kommet med atskillig kritikk mot grupper som har «sugerør i statskassen». Øivind T. Hansen minner om at FrP selv, ved siden av Arbeiderpartiet, er det partiet som får mest av skattebetalernes penger til partidrift. Arbeiderpartiet fikk 94 millioner kroner i offentlig støtte i 2007, FrP 58 millioner og Høyre ca. 46 millioner.

DØDT LØP? Ifølge Finansavisen ligger de rødgrønne et hestehode foran ikke-sosialistisk side et år før 2009-valget. «Mens Høyre, FrP, KrF og Venstre samlet inn 10,1 millioner i fjor (2007), hentet de rødgrønne inn 12,9 millioner », heter det der. Etter det har Høyre fått 10 millioner kroner av skipsreder Johan Jørgen Ugland, så det bildet har endret seg drastisk. Hvordan det vil se ut etter LO-kongressen og fram mot september 2009, er for tidlig å si.

PENGER FRA NÆRINGSLIVET FrP og Høyre har jevnlig mottatt penger fra næringslivet. Pengegaver over 30 000 kroner skal oppgis, og partiene har liggende en oversikt på sine hjemmesider. FrP har oppgitt to gaver for 2008, nemlig fra Anders Wilhelmsen & Co AS på 200 000 kroner og fra Wilh. Wilhelmsen på 150 000 kroner. Finansavisen skriver 18. juli at FrP i 2007 har fått pengegaver fra Rederforbundet på 300 000 kroner, Oslo Rederiforening 100 000 kroner, Canica (Hagens selskap) 2 000 000, Jacob Stolt Nilsen 100 000, Wilh. Wilhelmsen 150 000, Odvar Aarnes 50 000, og andre 74 700 kroner.

Høyre har på sin hjemmeside listet opp en rekke bidrag fra redere og andre næringsdrivendefor 2008. I tillegg kommer gaver fra Høyre-partnere og medlemmer, tilsammen 14,4 millioner kroner per 3. desember 2008. Høyre vil videre i valgåret 2009 lære av Obama, og samle inn små beløp fra folk flest, gjerne via sms.

ARBEIDERPARTIET Arbeiderpartiet fikk 8,2 millioner fra fagbevegelsen i valgkampen i 2005. I tillegg får Ap hvert år fem millioner kroner fra LO til faglig-politisk arbeid. Ap-sekretær Martin Kolberg uttalte til Aftenposten at han håpet Ap ville få like mye fra fagbevegelsen til årets valgkamp som Ugland ga til Høyre. Høyre hevder på sin hjemmeside at LO brukte over 40 millioner kroner på de rødgrønnes valgkamp i 2005. FrP`s generalsekretær Geir A. Mo anslår at LO vil sprøyte inn rundt 30 millioner i Arbeiderpartiets valgkamp i år. LOs informasjonssekretær Tommy Skar mener dette blir helt feil.

– Man må sammenlikne direkte bevilgninger de ulike partiene mottar, mener han. Ifølge oversikten på partifinansiering.no bidro privatpersoner, kommersielle foretak og organisasjoner i arbeidslivet med 11 820 000 kroner til Ap i 2007. Tilsvarende tall for Høyre var 7 110 000 kroner og for FrP ca. 3 380 000 kroner. For Sp var beløpet ca. 1 150 000 og for KrF ca. 4 243 000 kroner. Sp får lite eller ingenting fra bondeorganisasjonene og landbruket, det samme gjelder KrF i forhold til kristne organisasjoner.

OGSÅ LO-STRID Også innad i LO har det vært sprikende meninger om partibevilgninger. Selv så sent som i 2005, det siste stortingsvalget, var det bare 8 av 25 forbund som bevilget penger til Arbeiderpartiet. Det var Fellesforbundet med halvannen million, Forbundet for Ledelse og Teknikk 200 000 kroner, Arbeidsmandsforbundet 200 000, Grafisk 50 000, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 500 000, Fagforbundet 2 500 000, NNN 450 000 og Norsk Treindustriarbeiderforbund 50 000 kroner. Nå er tre av disse forbund nedlagt og slått sammen med andre. I tillegg kom LOs bevilgning på kongressen med 2 750 000 kroner. Ved kommunevalget i 2007 var det sju forbund som til sammen bevilget 4,9 millioner kroner. Selv om det var et mindretall av forbundene som bevilget penger i 2005 og 2007, var det en bevegelse på 2005-kongressen til fordel for partibevilgninger, ikke bare til Arbeiderpartiet, men også til SV. Det har sammenheng med at opposisjonen og ledelsen i LO har nærmet seg hverandre og at de stilte et samlet rødgrønt alternativ til valg i 2005, bestående av tre partier. Meningsmålinger varslet om et massivt rødgrønt flertall i LO, og et sterkt ønske om regjeringsskifte. Dette gjenspeilte seg i kongressen i mai 2005, som fattet vedtak om bevilgninger til Ap og SV, på henholdsvis 2 750 000 og 750 000 kroner. På tidligere kongresser har debatten om partibevilgninger og samrøre mellom Arbeiderpartiet og LO stått langt skarpere. Kritikken har gått på at kun ett parti er favorisert, samtidig som de politiske forskjellene mellom partiene har vært større. RV- og SV-tillitsvalgte ville ikke gå for bevilgninger bare til AP.

EGEN VALGKAMP Handel og Kontor har vært blant de forbund som ikke har bevilget penger direkte til partiene.

– Men vi har satt av en million til valgkamp fra forbundets side, sier informasjonsleder Kjetil Neskvern. Han legger til at de i tillegg har satt av 250 000 kroner til samfunnskontakt, noe som i år trolig vil gå til valgaktiviteter. Flere forbund er i samme situasjon, de bruker penger på egne aktiviteter i forbindelse med valget. Norsk Offisersforbund har vært svært kritiske til partibevilgninger, og truet med å gå ut av LO i 2001, særlig hvis SV skulle få pengegaver fra kongressen. Forbundene i LO Stat har for øvrig ikke tradisjon for å bevilge penger direkte til partiene. Det betyr ikke at de forholder seg passive før valget.

– Vi legger opp til et større ambisjonsnivå enn noen gang, sier informasjonssjef Stein Erik Syrstad, som tilføyer at de vil ha en politisk synliggjøring av sine saker. LO Stat er organisert med fylkeskarteller og mye av virksomheten vil skje gjennom distriktssekretærene.

– Vi vil skape diskusjon om de sakene som er viktige for oss og legger sånn sett opp til en høyere aktivitet enn tidligere, sier Syrstad.

Partiene blir finansiertav staten, og offentlig støtte er det desidert største bidraget til partiene, enten det er valgår eller ei.

I tillegg får partiene støtte fra enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv eller andre. For nærmere oversikt, se: partifi nansiering.no

18.02.2009
22:37
16.12.2013 08:55

Partiene blir finansiertav staten, og offentlig støtte er det desidert største bidraget til partiene, enten det er valgår eller ei.

I tillegg får partiene støtte fra enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv eller andre. For nærmere oversikt, se: partifi nansiering.no
Mest lest

André Kjernsli

Streik avblåst: Her er den nye lønna til ansatte i varehandelen

SOFA: Edgarsh Ozolins (i midten av bildet) og Marius Zukas ved avdeling Aure setter sammen Ekornes' sofamoduler. Sofaavdelinga har fortsatt fulle ordrebøker og blir ikke rammet av produksjonskuttet.

SOFA: Edgarsh Ozolins (i midten av bildet) og Marius Zukas ved avdeling Aure setter sammen Ekornes' sofamoduler. Sofaavdelinga har fortsatt fulle ordrebøker og blir ikke rammet av produksjonskuttet.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Ekornes innfører firedagersuke – og lavere lønn

Flere arbeidsgivere varsler at de vil trekke ansatte i lønn om de oppdager feil. Ulovlig, mener NTL-nestleder Ellen Dalen.

Flere arbeidsgivere varsler at de vil trekke ansatte i lønn om de oppdager feil. Ulovlig, mener NTL-nestleder Ellen Dalen.

Ole Palmstrøm

Statsansatte har ventet på lønnstillegg siden mai: – Dette er oppsiktsvekkende

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Torgny Hasås

Plukket bær hos norsk bonde: Sara mistet bonusen da samboeren ble syk

Debatt

Dette er ikke et innlegg for å idiot-forklare de som reagerer på strømprisen. Jeg reagerer jeg også, skriver Bjørn Fornes

Dette er ikke et innlegg for å idiot-forklare de som reagerer på strømprisen. Jeg reagerer jeg også, skriver Bjørn Fornes

Kai Hovden

«Nei, ACER har ikke skylda for de høye strømprisene»

– Dette er en ulovlig søndagsåpen butikk, sier Jan Thomas Suhr i Handel og Kontor.

– Dette er en ulovlig søndagsåpen butikk, sier Jan Thomas Suhr i Handel og Kontor.

Lene Svenning

Remas nye butikkonsept holder søndagsåpent: – Steng umiddelbart

Hanne Finstad liker å jobbe på sykehus. Hennes yrkesgruppe kan brukes til mange flere arbeidsoppgaver enn mat og stell.

Hanne Finstad liker å jobbe på sykehus. Hennes yrkesgruppe kan brukes til mange flere arbeidsoppgaver enn mat og stell.

Martin Guttormsen Slørdal

Hanne gjør arbeidsoppgaver kun sykepleierne gjorde tidligere

Eneboliger på Holmenkollen. Et av Oslos rikeste boligstrøk.

Eneboliger på Holmenkollen. Et av Oslos rikeste boligstrøk.

Espen Bratlie / Samfoto / NTB

De rikeste tjener mest på strømstøtta

FRAKTEKRIGEN: – Den enkle løsningen på situasjonen er at sjåførene får fast ansettelse, og forutsigbar lønn. Hvis ingenting skjer, vil det bli mye mer «svart kjøring». Da blir folk tvunget til å plusse på inntekta for å overleve. Det er ikke ønskelig for noen, sier to sjåfører fra Midt-Norge.

FRAKTEKRIGEN: – Den enkle løsningen på situasjonen er at sjåførene får fast ansettelse, og forutsigbar lønn. Hvis ingenting skjer, vil det bli mye mer «svart kjøring». Da blir folk tvunget til å plusse på inntekta for å overleve. Det er ikke ønskelig for noen, sier to sjåfører fra Midt-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Fryktkultur blant innleide Bring-sjåfører: Tør ikke si nei til oppdrag

LO-leder Peggy Hessen Følsvik går nå kraftig ut mot Kjell Inge Røkkes «flukt» til Sveits.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik går nå kraftig ut mot Kjell Inge Røkkes «flukt» til Sveits.

Håvard Sæbø, Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Røkke vender ryggen til det som har gjort ham rik

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Kai Hovden

Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

SV og Rødt har en oppslutning på til sammen 18,1 prosent på Opinion-målingen. Det gjør at de er sterke bidragsytere til at de rødgrønne får et knapt flertall.

SV og Rødt har en oppslutning på til sammen 18,1 prosent på Opinion-målingen. Det gjør at de er sterke bidragsytere til at de rødgrønne får et knapt flertall.

NTB-Heiko Junge/Ole Palmstrøm

Rødt og SV sikrer flertall. Nå leder de rødgrønne igjen

Kommentar

Hilde Cecilie Jordsjø, kabinansatt i SAS.

Hilde Cecilie Jordsjø, kabinansatt i SAS.

Aslak Bodahl

«Hilde flyr turister til Syden – men tar seg ikke råd til sydentur sjøl»

Jonas Gahr Støre peker på at det er flere tiår siden en norsk regjering må prioritere like hardt som hans regjering må gjøre nå. (Arkivfoto)

Jonas Gahr Støre peker på at det er flere tiår siden en norsk regjering må prioritere like hardt som hans regjering må gjøre nå. (Arkivfoto)

Sissel M. Rasmussen

Støre advarer: Disse vil bli skuffet av statsbudsjettet

Joachim Espe mener Stolt er en bedrift som ikke har livets rett i det nye systemet med innleie-forbud i deler av landet.

Joachim Espe mener Stolt er en bedrift som ikke har livets rett i det nye systemet med innleie-forbud i deler av landet.

Håvard Sæbø

Bemanningsbyrå skaper reaksjoner: – En bedrift som ikke har livets rett

Oddbjørn Maurdalen ved Furnes Jernstøperi er fornøyd med regjeringens strømstøtteordning.

Oddbjørn Maurdalen ved Furnes Jernstøperi er fornøyd med regjeringens strømstøtteordning.

Furnes Jernstøperi

Denne bedriften slo alarm. Se hvor mye jernstøperiet får i strømstøtte

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

Ole Palmstrøm

LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tida på politisk spill

Ole Berg-Rusten / NTB

Analyse: Derfor er det så vanskelig å løse lærerstreiken

TRENGER BELØNNING: – Hvis bedriften går veldig bra, forventer de ansatte en form for belønning. Hva ellers er motivasjonen til å jobbe ræva av seg? spør Karl Thorbjørnsen (t.h.), tillitsvalgt ved Norsk Ståls hovedlager i Horten. Her sammen med Francisco Picazo Nilsen, tillitsvalgt og medlem av forhandlingsutvalget.

TRENGER BELØNNING: – Hvis bedriften går veldig bra, forventer de ansatte en form for belønning. Hva ellers er motivasjonen til å jobbe ræva av seg? spør Karl Thorbjørnsen (t.h.), tillitsvalgt ved Norsk Ståls hovedlager i Horten. Her sammen med Francisco Picazo Nilsen, tillitsvalgt og medlem av forhandlingsutvalget.

Roy Ervin Solstad

Karl og kollegaene gikk sakte i to uker. Slik ble den nye lønna

Kjell Inge Røkke, Kristin Clemet og Hilde Midthjell.

Kjell Inge Røkke, Kristin Clemet og Hilde Midthjell.

Dagsavisen

At Røkke flytter til Sveits overrasker verken Kristin Clemet eller milliardæren Hilde


Flere saker