JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Penger, fra hvem?

Høyre fikk 10 millioner kroner fra AS Uglands Rederi i fjor. Det var mer enn Arbeiderpartiet fikk i valgbevilgninger fra LO og forbundene i 2005. – Dette koker ned til hvilket samfunn man ønsker, mener Øivind T. Hansen i LO.18.02.2009
22:37
16.12.2013 08:55

stig.christensen@lomedia.no

Han har ingenting imot at en skipsreder støtter Høyre med ti millioner kroner, bare det skjer i åpne former.

– Det fagbevegelsen gir til Arbeiderpartiet eller SV skjer helt åpent og er forankret i vedtak på landsstyremøter eller LO-kongressen, sier Hansen.

FRA ULIKT HOLD Skipsreder Johan Jørgen Ugland er ifølge Aftenposten irritert over den rødgrønne regjeringens politikk på tre områder: endringer i rederibeskatningen, i arveavgiften og i formuesskatten. Stein Erik Hagen sa det slik til VG i juli 2007 etter å ha støttet FrP med to millioner kroner:

«FrP er det partiet som er klarest på det som er viktig for min familie, det vil si formuesskatt og kapitalavgift. Avgjørelsen om å støtte partiet er noe hele familien står bak». Ifølge Finansavisen 18. juli 2008 får de rødgrønne og de borgerlige støtte fra ulikt hold. «Hovedmønsteret er at de rødgrønne får støtte fra fagbevegelsen, mens de ikke-sosialistiske partiene får støtte fra private givere og små næringslivsorganisasjoner», heter det der. Men det fins unntak. Arbeiderpartiet har mottatt penger fra næringslivet og det LO-tilknyttede Sjømannsforbundet har bevilget penger til Fremskrittspartiet.

– Til syvende og sist dreier dette seg om politikk og hvilke samfunnsforhold man ønsker seg, mener stedfortredende informasjonssjef Øyvind T. Hansen i LO.

HET POTET Partibevilgninger, særlig fra fagbevegelsen til Arbeiderpartiet, har vært en het potet hver gang det nærmer seg valg. Angrepene på det mange kaller samrøre mellom Ap og LO har tiltatt i styrke. Dette knytter seg ikke bare til pengestøtten, men også de nære båndene mellom LO og Ap. Kjell Magne Bondevik mente dette samrøret og pengestøtten til de rødgrønne var et demokratisk problem, nærmest korrupsjon, og Lars Sponheim kritiserte i 2006 LO-lederen for å være en «overstatsminister» uten demokratisk forankring. Han har tidligere gått hardt ut mot det han kaller korporativ makt for de få, og har gitt uttrykk for at LO undergraver demokratiet. Et hett spørsmål i denne sammenheng har vært om man krever gjenytelser for støtten. Der er også partene sterkt uenige. LO avviser blankt at man krever gjenytelser. «Støtten gis ut fra et ønske om å styrke de partiene som fører en politikk som er i LO-medlemmenes interesse», sier LO i en pressemelding før valget i 2005. NHO har for øvrig sluttet med direkte partistøtte.

FrP har også mer enn en gang avfyrt en bredside mot samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. FrP har videre kommet med atskillig kritikk mot grupper som har «sugerør i statskassen». Øivind T. Hansen minner om at FrP selv, ved siden av Arbeiderpartiet, er det partiet som får mest av skattebetalernes penger til partidrift. Arbeiderpartiet fikk 94 millioner kroner i offentlig støtte i 2007, FrP 58 millioner og Høyre ca. 46 millioner.

DØDT LØP? Ifølge Finansavisen ligger de rødgrønne et hestehode foran ikke-sosialistisk side et år før 2009-valget. «Mens Høyre, FrP, KrF og Venstre samlet inn 10,1 millioner i fjor (2007), hentet de rødgrønne inn 12,9 millioner », heter det der. Etter det har Høyre fått 10 millioner kroner av skipsreder Johan Jørgen Ugland, så det bildet har endret seg drastisk. Hvordan det vil se ut etter LO-kongressen og fram mot september 2009, er for tidlig å si.

PENGER FRA NÆRINGSLIVET FrP og Høyre har jevnlig mottatt penger fra næringslivet. Pengegaver over 30 000 kroner skal oppgis, og partiene har liggende en oversikt på sine hjemmesider. FrP har oppgitt to gaver for 2008, nemlig fra Anders Wilhelmsen & Co AS på 200 000 kroner og fra Wilh. Wilhelmsen på 150 000 kroner. Finansavisen skriver 18. juli at FrP i 2007 har fått pengegaver fra Rederforbundet på 300 000 kroner, Oslo Rederiforening 100 000 kroner, Canica (Hagens selskap) 2 000 000, Jacob Stolt Nilsen 100 000, Wilh. Wilhelmsen 150 000, Odvar Aarnes 50 000, og andre 74 700 kroner.

Høyre har på sin hjemmeside listet opp en rekke bidrag fra redere og andre næringsdrivendefor 2008. I tillegg kommer gaver fra Høyre-partnere og medlemmer, tilsammen 14,4 millioner kroner per 3. desember 2008. Høyre vil videre i valgåret 2009 lære av Obama, og samle inn små beløp fra folk flest, gjerne via sms.

ARBEIDERPARTIET Arbeiderpartiet fikk 8,2 millioner fra fagbevegelsen i valgkampen i 2005. I tillegg får Ap hvert år fem millioner kroner fra LO til faglig-politisk arbeid. Ap-sekretær Martin Kolberg uttalte til Aftenposten at han håpet Ap ville få like mye fra fagbevegelsen til årets valgkamp som Ugland ga til Høyre. Høyre hevder på sin hjemmeside at LO brukte over 40 millioner kroner på de rødgrønnes valgkamp i 2005. FrP`s generalsekretær Geir A. Mo anslår at LO vil sprøyte inn rundt 30 millioner i Arbeiderpartiets valgkamp i år. LOs informasjonssekretær Tommy Skar mener dette blir helt feil.

– Man må sammenlikne direkte bevilgninger de ulike partiene mottar, mener han. Ifølge oversikten på partifinansiering.no bidro privatpersoner, kommersielle foretak og organisasjoner i arbeidslivet med 11 820 000 kroner til Ap i 2007. Tilsvarende tall for Høyre var 7 110 000 kroner og for FrP ca. 3 380 000 kroner. For Sp var beløpet ca. 1 150 000 og for KrF ca. 4 243 000 kroner. Sp får lite eller ingenting fra bondeorganisasjonene og landbruket, det samme gjelder KrF i forhold til kristne organisasjoner.

OGSÅ LO-STRID Også innad i LO har det vært sprikende meninger om partibevilgninger. Selv så sent som i 2005, det siste stortingsvalget, var det bare 8 av 25 forbund som bevilget penger til Arbeiderpartiet. Det var Fellesforbundet med halvannen million, Forbundet for Ledelse og Teknikk 200 000 kroner, Arbeidsmandsforbundet 200 000, Grafisk 50 000, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 500 000, Fagforbundet 2 500 000, NNN 450 000 og Norsk Treindustriarbeiderforbund 50 000 kroner. Nå er tre av disse forbund nedlagt og slått sammen med andre. I tillegg kom LOs bevilgning på kongressen med 2 750 000 kroner. Ved kommunevalget i 2007 var det sju forbund som til sammen bevilget 4,9 millioner kroner. Selv om det var et mindretall av forbundene som bevilget penger i 2005 og 2007, var det en bevegelse på 2005-kongressen til fordel for partibevilgninger, ikke bare til Arbeiderpartiet, men også til SV. Det har sammenheng med at opposisjonen og ledelsen i LO har nærmet seg hverandre og at de stilte et samlet rødgrønt alternativ til valg i 2005, bestående av tre partier. Meningsmålinger varslet om et massivt rødgrønt flertall i LO, og et sterkt ønske om regjeringsskifte. Dette gjenspeilte seg i kongressen i mai 2005, som fattet vedtak om bevilgninger til Ap og SV, på henholdsvis 2 750 000 og 750 000 kroner. På tidligere kongresser har debatten om partibevilgninger og samrøre mellom Arbeiderpartiet og LO stått langt skarpere. Kritikken har gått på at kun ett parti er favorisert, samtidig som de politiske forskjellene mellom partiene har vært større. RV- og SV-tillitsvalgte ville ikke gå for bevilgninger bare til AP.

EGEN VALGKAMP Handel og Kontor har vært blant de forbund som ikke har bevilget penger direkte til partiene.

– Men vi har satt av en million til valgkamp fra forbundets side, sier informasjonsleder Kjetil Neskvern. Han legger til at de i tillegg har satt av 250 000 kroner til samfunnskontakt, noe som i år trolig vil gå til valgaktiviteter. Flere forbund er i samme situasjon, de bruker penger på egne aktiviteter i forbindelse med valget. Norsk Offisersforbund har vært svært kritiske til partibevilgninger, og truet med å gå ut av LO i 2001, særlig hvis SV skulle få pengegaver fra kongressen. Forbundene i LO Stat har for øvrig ikke tradisjon for å bevilge penger direkte til partiene. Det betyr ikke at de forholder seg passive før valget.

– Vi legger opp til et større ambisjonsnivå enn noen gang, sier informasjonssjef Stein Erik Syrstad, som tilføyer at de vil ha en politisk synliggjøring av sine saker. LO Stat er organisert med fylkeskarteller og mye av virksomheten vil skje gjennom distriktssekretærene.

– Vi vil skape diskusjon om de sakene som er viktige for oss og legger sånn sett opp til en høyere aktivitet enn tidligere, sier Syrstad.

Partiene blir finansiertav staten, og offentlig støtte er det desidert største bidraget til partiene, enten det er valgår eller ei.

I tillegg får partiene støtte fra enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv eller andre. For nærmere oversikt, se: partifi nansiering.no

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.02.2009
22:37
16.12.2013 08:55Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL.  Den andre er  anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Arbeidsmandsforbundet har to overenskomster for anleggsarbeidere. Den ene er overenskomst for private anlegg, der motparten er BNL. Den andre er anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører, der motparten er MEF . Det er anleggsarbeiderne på BNL-avtalen denne saken gjelder.

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

Lønnsoppgjøret

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Rikamekleren er klar for ny runde med bussmekling, men er partene klare?

Roy Ervin Solstad

Busstreiken: Riksmekleren frykter korona-smitte. Nå kaller han inn sjåførene og arbeidsgiverne til møte

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Alexander Kristiansen er en av mange vikarer i varehandelen som nyter godt av at den såkalte 12-timersregelen ble fjernet i lønnsoppgjøret.

Aslak Bodahl

Alexander (22) fikk ikke ekstra betalt for å jobbe natt. Nå jubler han for en viktig seier

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant

Debatt

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Det er altså ikke slik at lønnsnivået sakte men sikkert har steget fra 86 prosent til 92 prosent på disse årene, skriver Roger Hansen.

Birgitte Haneide/Ruter

NHO-toppen trikser med lønnstallene for bussjåfører, mener bussveteran


Flere saker