JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Penger, fra hvem?

Høyre fikk 10 millioner kroner fra AS Uglands Rederi i fjor. Det var mer enn Arbeiderpartiet fikk i valgbevilgninger fra LO og forbundene i 2005. – Dette koker ned til hvilket samfunn man ønsker, mener Øivind T. Hansen i LO.18.02.2009
22:37
16.12.2013 08:55

stig.christensen@lomedia.no

Han har ingenting imot at en skipsreder støtter Høyre med ti millioner kroner, bare det skjer i åpne former.

– Det fagbevegelsen gir til Arbeiderpartiet eller SV skjer helt åpent og er forankret i vedtak på landsstyremøter eller LO-kongressen, sier Hansen.

FRA ULIKT HOLD Skipsreder Johan Jørgen Ugland er ifølge Aftenposten irritert over den rødgrønne regjeringens politikk på tre områder: endringer i rederibeskatningen, i arveavgiften og i formuesskatten. Stein Erik Hagen sa det slik til VG i juli 2007 etter å ha støttet FrP med to millioner kroner:

«FrP er det partiet som er klarest på det som er viktig for min familie, det vil si formuesskatt og kapitalavgift. Avgjørelsen om å støtte partiet er noe hele familien står bak». Ifølge Finansavisen 18. juli 2008 får de rødgrønne og de borgerlige støtte fra ulikt hold. «Hovedmønsteret er at de rødgrønne får støtte fra fagbevegelsen, mens de ikke-sosialistiske partiene får støtte fra private givere og små næringslivsorganisasjoner», heter det der. Men det fins unntak. Arbeiderpartiet har mottatt penger fra næringslivet og det LO-tilknyttede Sjømannsforbundet har bevilget penger til Fremskrittspartiet.

– Til syvende og sist dreier dette seg om politikk og hvilke samfunnsforhold man ønsker seg, mener stedfortredende informasjonssjef Øyvind T. Hansen i LO.

HET POTET Partibevilgninger, særlig fra fagbevegelsen til Arbeiderpartiet, har vært en het potet hver gang det nærmer seg valg. Angrepene på det mange kaller samrøre mellom Ap og LO har tiltatt i styrke. Dette knytter seg ikke bare til pengestøtten, men også de nære båndene mellom LO og Ap. Kjell Magne Bondevik mente dette samrøret og pengestøtten til de rødgrønne var et demokratisk problem, nærmest korrupsjon, og Lars Sponheim kritiserte i 2006 LO-lederen for å være en «overstatsminister» uten demokratisk forankring. Han har tidligere gått hardt ut mot det han kaller korporativ makt for de få, og har gitt uttrykk for at LO undergraver demokratiet. Et hett spørsmål i denne sammenheng har vært om man krever gjenytelser for støtten. Der er også partene sterkt uenige. LO avviser blankt at man krever gjenytelser. «Støtten gis ut fra et ønske om å styrke de partiene som fører en politikk som er i LO-medlemmenes interesse», sier LO i en pressemelding før valget i 2005. NHO har for øvrig sluttet med direkte partistøtte.

FrP har også mer enn en gang avfyrt en bredside mot samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. FrP har videre kommet med atskillig kritikk mot grupper som har «sugerør i statskassen». Øivind T. Hansen minner om at FrP selv, ved siden av Arbeiderpartiet, er det partiet som får mest av skattebetalernes penger til partidrift. Arbeiderpartiet fikk 94 millioner kroner i offentlig støtte i 2007, FrP 58 millioner og Høyre ca. 46 millioner.

DØDT LØP? Ifølge Finansavisen ligger de rødgrønne et hestehode foran ikke-sosialistisk side et år før 2009-valget. «Mens Høyre, FrP, KrF og Venstre samlet inn 10,1 millioner i fjor (2007), hentet de rødgrønne inn 12,9 millioner », heter det der. Etter det har Høyre fått 10 millioner kroner av skipsreder Johan Jørgen Ugland, så det bildet har endret seg drastisk. Hvordan det vil se ut etter LO-kongressen og fram mot september 2009, er for tidlig å si.

PENGER FRA NÆRINGSLIVET FrP og Høyre har jevnlig mottatt penger fra næringslivet. Pengegaver over 30 000 kroner skal oppgis, og partiene har liggende en oversikt på sine hjemmesider. FrP har oppgitt to gaver for 2008, nemlig fra Anders Wilhelmsen & Co AS på 200 000 kroner og fra Wilh. Wilhelmsen på 150 000 kroner. Finansavisen skriver 18. juli at FrP i 2007 har fått pengegaver fra Rederforbundet på 300 000 kroner, Oslo Rederiforening 100 000 kroner, Canica (Hagens selskap) 2 000 000, Jacob Stolt Nilsen 100 000, Wilh. Wilhelmsen 150 000, Odvar Aarnes 50 000, og andre 74 700 kroner.

Høyre har på sin hjemmeside listet opp en rekke bidrag fra redere og andre næringsdrivendefor 2008. I tillegg kommer gaver fra Høyre-partnere og medlemmer, tilsammen 14,4 millioner kroner per 3. desember 2008. Høyre vil videre i valgåret 2009 lære av Obama, og samle inn små beløp fra folk flest, gjerne via sms.

ARBEIDERPARTIET Arbeiderpartiet fikk 8,2 millioner fra fagbevegelsen i valgkampen i 2005. I tillegg får Ap hvert år fem millioner kroner fra LO til faglig-politisk arbeid. Ap-sekretær Martin Kolberg uttalte til Aftenposten at han håpet Ap ville få like mye fra fagbevegelsen til årets valgkamp som Ugland ga til Høyre. Høyre hevder på sin hjemmeside at LO brukte over 40 millioner kroner på de rødgrønnes valgkamp i 2005. FrP`s generalsekretær Geir A. Mo anslår at LO vil sprøyte inn rundt 30 millioner i Arbeiderpartiets valgkamp i år. LOs informasjonssekretær Tommy Skar mener dette blir helt feil.

– Man må sammenlikne direkte bevilgninger de ulike partiene mottar, mener han. Ifølge oversikten på partifinansiering.no bidro privatpersoner, kommersielle foretak og organisasjoner i arbeidslivet med 11 820 000 kroner til Ap i 2007. Tilsvarende tall for Høyre var 7 110 000 kroner og for FrP ca. 3 380 000 kroner. For Sp var beløpet ca. 1 150 000 og for KrF ca. 4 243 000 kroner. Sp får lite eller ingenting fra bondeorganisasjonene og landbruket, det samme gjelder KrF i forhold til kristne organisasjoner.

OGSÅ LO-STRID Også innad i LO har det vært sprikende meninger om partibevilgninger. Selv så sent som i 2005, det siste stortingsvalget, var det bare 8 av 25 forbund som bevilget penger til Arbeiderpartiet. Det var Fellesforbundet med halvannen million, Forbundet for Ledelse og Teknikk 200 000 kroner, Arbeidsmandsforbundet 200 000, Grafisk 50 000, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 500 000, Fagforbundet 2 500 000, NNN 450 000 og Norsk Treindustriarbeiderforbund 50 000 kroner. Nå er tre av disse forbund nedlagt og slått sammen med andre. I tillegg kom LOs bevilgning på kongressen med 2 750 000 kroner. Ved kommunevalget i 2007 var det sju forbund som til sammen bevilget 4,9 millioner kroner. Selv om det var et mindretall av forbundene som bevilget penger i 2005 og 2007, var det en bevegelse på 2005-kongressen til fordel for partibevilgninger, ikke bare til Arbeiderpartiet, men også til SV. Det har sammenheng med at opposisjonen og ledelsen i LO har nærmet seg hverandre og at de stilte et samlet rødgrønt alternativ til valg i 2005, bestående av tre partier. Meningsmålinger varslet om et massivt rødgrønt flertall i LO, og et sterkt ønske om regjeringsskifte. Dette gjenspeilte seg i kongressen i mai 2005, som fattet vedtak om bevilgninger til Ap og SV, på henholdsvis 2 750 000 og 750 000 kroner. På tidligere kongresser har debatten om partibevilgninger og samrøre mellom Arbeiderpartiet og LO stått langt skarpere. Kritikken har gått på at kun ett parti er favorisert, samtidig som de politiske forskjellene mellom partiene har vært større. RV- og SV-tillitsvalgte ville ikke gå for bevilgninger bare til AP.

EGEN VALGKAMP Handel og Kontor har vært blant de forbund som ikke har bevilget penger direkte til partiene.

– Men vi har satt av en million til valgkamp fra forbundets side, sier informasjonsleder Kjetil Neskvern. Han legger til at de i tillegg har satt av 250 000 kroner til samfunnskontakt, noe som i år trolig vil gå til valgaktiviteter. Flere forbund er i samme situasjon, de bruker penger på egne aktiviteter i forbindelse med valget. Norsk Offisersforbund har vært svært kritiske til partibevilgninger, og truet med å gå ut av LO i 2001, særlig hvis SV skulle få pengegaver fra kongressen. Forbundene i LO Stat har for øvrig ikke tradisjon for å bevilge penger direkte til partiene. Det betyr ikke at de forholder seg passive før valget.

– Vi legger opp til et større ambisjonsnivå enn noen gang, sier informasjonssjef Stein Erik Syrstad, som tilføyer at de vil ha en politisk synliggjøring av sine saker. LO Stat er organisert med fylkeskarteller og mye av virksomheten vil skje gjennom distriktssekretærene.

– Vi vil skape diskusjon om de sakene som er viktige for oss og legger sånn sett opp til en høyere aktivitet enn tidligere, sier Syrstad.

Partiene blir finansiertav staten, og offentlig støtte er det desidert største bidraget til partiene, enten det er valgår eller ei.

I tillegg får partiene støtte fra enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv eller andre. For nærmere oversikt, se: partifi nansiering.no

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.02.2009
22:37
16.12.2013 08:55Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene


Flere saker