JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Enslig ja-svale i nei-LO

I dag skal det streikes og demonstreres for å presse regjeringen til å si nei til EUs vikarbyrådirektiv. Blant LO-forbundene er det en kompakt nei-holdning – med ett unntak; Industri Energi-leder Leif Sande.17.01.2012
10:22
16.12.2013 18:04

hanne.kullerud.nielsen@lomedia.no

Mens EL & IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Handel og Kontor og Skolenes Landsforbund oppfordrer til politisk streik i morgen, og Fagforbundet og NTL støtter aksjonsdagen, går forbundsleder Leif Sande og Industri Energi ut og støtter vikarbyrådirektivet.

- Mot useriøs vikarbruk

- Hadde det derimot vært landsomfattende markering mot den økte vikarbruken vi har sett de senere årene, hadde vi selvsagt stilt oss i bresjen for aksjonene. Useriøs vikarbruk slåss vi med nebb og klør mot hver eneste gang vi oppdager det rundt om på arbeidsplassene, understreker Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

LES OGSÅ: Industri Energi om vikardirektivet

- Etter vår oppfatning er vikardirektivet først og fremst et forsøk på å skape et mer seriøst arbeidsmarked i Europa. Vikardirektivet vil tvinge norske politikere til å innføre regler som norsk fagbevegelse aldri har fått gehør for tidligere. Vi er derfor positive til vikardirektivet, sier Sande.

- Sikrer rettigheter

- Noen juridiske miljø hevder at en innføring av vikardirektivet vil tvinge oss til å måtte lette på dagens regelverk. Dette hevdes først og fremst av jurister som prosederer saker for arbeidsgiverne, sier Sande. Han mener det er forståelig at disse benytter anledningen til å fremføre noe de alltid har stått for. Både Industri Energi og LO sine advokater, myndighetene og annen arbeidsrettslig ekspertise mener dagens regelverk kan beholdes etter at vikardirektivet er innarbeidet.

- Vi velger å stole på dette, sier Sande.

Dette sier de øvrige forbundene:

EL & IT Forbundet:

EL & IT Forbundet mener økt bruk av vikarer, bemanningsbyrå, tidsavgrensete ansettelser osv. stiller tillitsvalgte i en vanskelig situasjon. Dette er del av en samfunnsutvikling som går i en retning forbundet ikke ønsker. «Den faste ansettelsen» ble debattert på alle tre landstariffkonferanser høsten 2011. Konferansene vedtok uttalelser som alle gikk sterkt imot vikarbyrådirektivet og som støttet opp om den politiske streiken.

«Politisk streik må vedtas av det lokale ledd. Klubber som tilslutter seg må varsle arbeidsgiver om tidspunkt et for fravær fra arbeid.

Politisk streik er frivillig. Forbundet oppfordrer våre medlemmer til å delta. Det er viktig at så mange som mulig deltar, slik at dette blir en kraftfull markering av fagbevegelsens standpunkt i denne saken.»

Fellesforbundet:

Forbundsstyret i Fellesforbundet oppfordrer forbundets medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet 18. januar, og har vedtatt følgende uttalelse:

«Vårt lov- og avtaleverk har i seg sterke begrensninger i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie. Ved å godta EUs vikarbyrådirektiv er forbundsstyret usikker og urolig for hva som kan skje med disse bestemmelsene i framtida.

Med bakgrunn i dette oppfordrer forbundsstyret Fellesforbundets medlemmer om å delta i den politiske streiken 18. januar mot innlemming av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Forbundsstyret forutsetter at den politiske streiken gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i Hovedavtalens § 3-14 om politisk streik.»

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF):

Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok 14. desember en uttalelse der de ber sekretariatet i LO behandle saken om vikarbyrådirektivet på nytt. I uttalelsen oppfordrer forbundet sine medlemmer til å gå til politisk streik 18. januar. LO i de store byene har vedtatt denne datoen som aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet.

Handel og Kontor i Norge (HK):

Forbundsstyret i HK oppfordrer sine medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet den 18. januar.

- Slik direktivet ser ut i dag, er det grunn til å frykte at det vil føre til langt flere vikarer, og at det vil undergrave det arbeidslivet vi kjenner og vil ha. Direktivet øker faren for sosial dumping, sier HK-leder Sture Arntzen.

Skolenes landsforbund (SL):

SL oppfordrer medlemmer til å slutte opp om aksjonen 18. januar.

Fagforbundet:

– Fagforbundet sentralt støtter markeringene mot vikarbyrådirektivet 18. januar. Det er opp til hver enkelt fagforening å ta stilling til om de vil delta i den politiske streiken, sier Stein Guldbrandsen, medlem i forbundets arbeidsutvalg.

Fagforbundet har vedtak om å be regjeringa bruke vetoretten mot vikarbyrådirektivet. Forbundet argumenterer overfor regjering og stortingskomiteer med at direktivet vil bidra til å rive ned det organiserte arbeidslivet. EUs vikarbyrådirektiv truer Arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser om begrensninger av innleie fra vikarbyråer. Avgjørelser om dette vil kunne bli overlatt til EU/EFTA-domstolen.

Norsk Tjenestemannslag (NTL):

NTL støtter initiativet til aksjoner den 18. januar 2012, men overlater til organisasjonsleddene å vurdere deltakelse i politisk streik.Forbundet har sendt to høringsuttalelser der forbundet er negativ til vikarbyrådirektivet. NTL kan ikke godt at norsk tariffpolitikk skal dikteres fra Brussel, eller at norske tariffkonflikter skal avgjøres av EU-domstolen.

Fellesorganisasjonen (FO):

FO er imot vikarbyrådirektivet, men oppfordrer ikke til streik i denne omgang. Avdelingene står imidlertid fritt til å aksjonere. Arbeidsutvalgets uttalelte bla annet dette 22. november 2011:

«Vikarbyrådirektivet skal sikre ansatte i vikarbyrå like betingelser som andre. Dette stiller FO seg selvsagt bak. Vi mener at dette må sikres gjennom eget lovverk. Vi trenger ikke et direktiv fra EU for å sikre dette.

Vikarbyrådirektivet skal også alminneliggjøre bruk av vikarer og utfordrer et arbeidsmarked basert på faste ansettelser. Det gjør FO bekymret. Vi ønsker ikke tjenester med større grad av vikarbruk og midlertidig ansatte. Vi ønsker at grunnbemanningen sikrer tjenestene både i forhold til kapasitet og kompetanse.»

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT):

«FLT ber avdelinger/medlemmer sørge for at bedriften blir varslet og at eventuelle aksjoner holder seg innenfor fredspliktens rammer med hensyn til grunnlag og varighet.»

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF):

Forbundet sentralt støtter markeringene, men det er opp til den enkelte avdeling å ta stilling til om man vil gi avdelingens tilslutning og om avdelingen ønsker synliggjøre sin støtte til den politiske markeringen f.eks ved tilstedeværelse på markeringer og bruk av faner. Alle kostnader i tilknytning til transport og deltakelse i markeringene må dekkes av avdelingenes eget budsjett.

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF):

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF):

NFF har ikke hatt en bred organisatorisk behandling av høringen om EUs vikarbyrådirektiv. Forbundsstyret støtter imidlertid de streikende forbundene og deler deres synspunkter på at fast ansettelse må være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Forbundsstyret deler også bekymringen for om dagens lov- og avtaleverk vil bli opprettholdt som i dag ved innføring av direktivet.

Forbundsstyret er også bekymret for at det går mot økt bruk av innleie i stedet for faste ansettelser.

Forbundsstyret deler kravet om at det er nødvendig med en styrking av Arbeidsmiljøloven for bedre vern mot midlertidige ansettelser og for å styrke arbeidstakernes stilling overfor useriøse arbeidsgivere.

Forbundsstyret støtter begrunnelsen for streiken, men velger å ikke be medlemmene legge ned arbeidet ved enhetene i kriminalomsorgen. Forbundsstyret vil oppfordre alle øvrige medlemmer til å delta på de tillyste demonstrasjonene.

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund :

Forbundsstyret verken har anbefalt eller frarådet streik, og har fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret er kritisk til konsekvensene av en del EU-dommer som setter bestemmelser både i nasjonalt lovverk og tariffavtaler til side. Lovligheten av norske tiltak for å motvirke negative konsekvenser av vikarbyrådirektivet vil bli prøvd for de samme domstolene. Forbundsstyret går derfor imot implementering av dette direktivet i norsk lov.

Tillitsvalgte og medlemmer oppfordres til å delta i lokale arrangementer rundt om i landet for å tilkjennegi dette standpunktet.

Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN):

Forbundet sentralt har ikke gått ut og oppfordret medlemmene til å streike, men opplyser om varslingsreglene i Hovedavtalen til klubber og avdelinger som ønsker å slutte seg til aksjonen.

Norsk Jernbaneforbund (NJF):

Norsk Jernbaneforbund har uttalt seg kritisk til direktivet, og er imot å implementere dette i norsk lov. De lokale organisasjonsleddene bestemmer selv om de vil delta i den politiske streiken og aksjonene onsdag.

Ikke uttalt seg:

Musikernes fellesorganisasjon (MFO), NISO, Norges Offisersforbund (NOF), Arbeiderbevegelsens Presseforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) har ikke uttalt seg om direktivet eller om den politiske streiken.

Veto mot EUs vikarbyrådirektiv – Ja til faste ansettelser!

På sine hjemmesider oppfordrer Nei til EU Fagforeninger i og utenfor LO til å slutte seg til grunnlaget og delta i markeringen onsdag 18. januar.

EU-direktivet likestiller innleie med faste ansettelser. Vikarbyrådirektivet underminerer arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser med faste ansettelser til fordel for bemanningsselskaper. EU/EFTA-domstolen vil ha den avgjørende myndighet, heter det blant annet på Nei til EUs nettsider.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.01.2012
10:22
16.12.2013 18:04Mest lest

Ida Bing

Nina (25) vil leve av avkastning på bolig og pensjonere seg før 40

MOR: – Jeg vil bruke det lille jeg har av energi på sønnen min. Det må Nav skjønne. Han er det aller viktigste for meg, sier Linn Henriksen. Her sammen med bunkene av papirer fra over ti år i Nav-systemet.

MOR: – Jeg vil bruke det lille jeg har av energi på sønnen min. Det må Nav skjønne. Han er det aller viktigste for meg, sier Linn Henriksen. Her sammen med bunkene av papirer fra over ti år i Nav-systemet.

Yngvil Mortensen

Alenemamma Linn (32) føler Nav ikke tror henne: – Jeg har aldri følt meg dårligere

Colourbox

Hotell-tilsette gjekk på tips-tap: Arbeidsgivarar kan ta delar av pengane, slår tingretten fast

Sp og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum fosser fram på ny måling etter to målinger på rad med tilbakegang.

Sp og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum fosser fram på ny måling etter to målinger på rad med tilbakegang.

Jan-Erik Østlie

Sp slår tilbake på ny måling. Nå merker partiet Vedum-effekten igjen

Nav forskyver uføretidspunktet for personer som innvilges uføretrygd. Mange kan dermed ha fått utbetalt flere tusen kroner mindre. (Illustrasjonsfoto)

Nav forskyver uføretidspunktet for personer som innvilges uføretrygd. Mange kan dermed ha fått utbetalt flere tusen kroner mindre. (Illustrasjonsfoto)

Emmie Olivia Kristiansen

Uføretrygdede kan ha fått flere tusen kroner for lite fra Nav

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Stein Inge Stølen

IKEA renvasker dumping-anklaget transportbedrift

Ble permitterte da koronaen traff:

Ole Palmstrøm/Teknisk museum/Katharina Dale Haakonsen

For én er «ha-det-gøy-kontoen» helt tom. En annen har funnet drømmejobben

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen

Nanna Aanes Wolden

Regjeringen stopper streiken i Oslo kommune

På tirsdag ble Rødts forslag om en tannhelsereform nedstemt i Stortinget. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror tannhelse kan bli en viktig sak under høstens valgkamp.

På tirsdag ble Rødts forslag om en tannhelsereform nedstemt i Stortinget. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror tannhelse kan bli en viktig sak under høstens valgkamp.

Jan-Erik Østlie

Rødt og SV fikk ikke flertall for tannhelsereform: – De andre har det i kjeften, sier Bjørnar Moxnes

SAVNER IKKE AP: Jan Bøhler har funnet seg godt til rette i sitt nye parti. Denne helgen var han med på sitt første landsmøte i Senterpartiet.

SAVNER IKKE AP: Jan Bøhler har funnet seg godt til rette i sitt nye parti. Denne helgen var han med på sitt første landsmøte i Senterpartiet.

Ylva Seiff Berge

Slik har Jan Bøhler påvirket Senterpartiet etter overgangen fra Ap

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Jan-Erik Østlie

Du kan tape opptil 70.000 kroner årlig i pensjon når regjeringen endrer særaldersgrensa, ifølge Fagforbundet

Aps Sverre Myrli ønsker i tillegg å få vurdert muligheten for å gi Vy kontraktene som er tildelt Go-Ahead og SJ gjennom å kjøpe dem ut.

Aps Sverre Myrli ønsker i tillegg å få vurdert muligheten for å gi Vy kontraktene som er tildelt Go-Ahead og SJ gjennom å kjøpe dem ut.

Eivind Olai Kristiansen

De rødgrønne vil la Vy kjøre tog i Oslo-området

JOBBYTTE: Ryggproblemer gjorde at Petter Tømta skiftet yrke fra pølsemaker til bussfører.

JOBBYTTE: Ryggproblemer gjorde at Petter Tømta skiftet yrke fra pølsemaker til bussfører.

Kathrine Geard

Petter kjører buss på heltid, uten fast arbeidstid eller rute: – Det eneste jeg vet er at jeg har fri lørdag og søndag

Trygve Ingstad (t.v.) Eirik Leverås (t.v.) og Trygve Ingstad kan tenke seg å bli vernepleiere. De har jobbet i åtte og ti år i Hjemmetjenesten i Levanger, i omsorgsbolig for en mann med utviklingshemming.

Trygve Ingstad (t.v.) Eirik Leverås (t.v.) og Trygve Ingstad kan tenke seg å bli vernepleiere. De har jobbet i åtte og ti år i Hjemmetjenesten i Levanger, i omsorgsbolig for en mann med utviklingshemming.

David Engmo

De to arbeidskameratene vil bli vernepleiere, men kan ikke med dagens utdanningsløp

ØVELSE: Her fra en samøvelse mellom politi og fengselsbetjenter i Trondheim fengsel i 2017: Politifolkene kledd i rosa vester spiller oppviglere og gyver løs på fengsels- og politibetjenter med kraftige spark. De skriker og kaster tennisballer mot veggen av skjold som kommer mot dem. Betjentene bak skjoldene er bevæpnet med øvelseskøller. Kommer oppviglerne nærme nok, slår de til. Ingen kom til skade.

ØVELSE: Her fra en samøvelse mellom politi og fengselsbetjenter i Trondheim fengsel i 2017: Politifolkene kledd i rosa vester spiller oppviglere og gyver løs på fengsels- og politibetjenter med kraftige spark. De skriker og kaster tennisballer mot veggen av skjold som kommer mot dem. Betjentene bak skjoldene er bevæpnet med øvelseskøller. Kommer oppviglerne nærme nok, slår de til. Ingen kom til skade.

Ole Palmstrøm

Lovfester forskjellsbehandling ved yrkesskade: – Skammelig, sier NFF-leder Asle Aase

KUNDENE VURDERER: Var den ansatte smilende, imøtekommende eller kunnskapsrik? Det kan kundene krysse av for etter et besøk hos Jysk.

KUNDENE VURDERER: Var den ansatte smilende, imøtekommende eller kunnskapsrik? Det kan kundene krysse av for etter et besøk hos Jysk.

Jysk

Jysk oppfordrer kundene til å evaluere enkeltansatte: – Alt står og faller på kundens dagsform, sier HKs nestleder

Bakgrunn: Ole Palmstrøm

Unge har fått dårligere oppfølging etter at Nav-reformen ble innført, konkluderer forskere

Senterpartiet og leder Trygve Slagsvold Vedum har vedtatt nytt partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.

Senterpartiet og leder Trygve Slagsvold Vedum har vedtatt nytt partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste sakene fra Sps landsmøte

Jan-Erik Østlie

Fellesforbundets leder ut mot Sp-vedtak: – Gjør valgkampen vanskelig, sier Eggum

– De siste fem–seks årene har oppslutningen om EØS-avtalen vært formidabel og jevnt økende. Samtidig ser vi at stadig flere snuser på tanken om et norsk EU-medlemskap, sier generalsekretær Fredrik Mellem i Europabevegelsen.

– De siste fem–seks årene har oppslutningen om EØS-avtalen vært formidabel og jevnt økende. Samtidig ser vi at stadig flere snuser på tanken om et norsk EU-medlemskap, sier generalsekretær Fredrik Mellem i Europabevegelsen.

Svein Tofteng

Rekordhøy støtte til EØS-avtalen, viser ny måling


Flere saker