JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Enslig ja-svale i nei-LO

I dag skal det streikes og demonstreres for å presse regjeringen til å si nei til EUs vikarbyrådirektiv. Blant LO-forbundene er det en kompakt nei-holdning – med ett unntak; Industri Energi-leder Leif Sande.17.01.2012
10:22
16.12.2013 18:04

hanne.kullerud.nielsen@lomedia.no

Mens EL & IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Handel og Kontor og Skolenes Landsforbund oppfordrer til politisk streik i morgen, og Fagforbundet og NTL støtter aksjonsdagen, går forbundsleder Leif Sande og Industri Energi ut og støtter vikarbyrådirektivet.

- Mot useriøs vikarbruk

- Hadde det derimot vært landsomfattende markering mot den økte vikarbruken vi har sett de senere årene, hadde vi selvsagt stilt oss i bresjen for aksjonene. Useriøs vikarbruk slåss vi med nebb og klør mot hver eneste gang vi oppdager det rundt om på arbeidsplassene, understreker Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

LES OGSÅ: Industri Energi om vikardirektivet

- Etter vår oppfatning er vikardirektivet først og fremst et forsøk på å skape et mer seriøst arbeidsmarked i Europa. Vikardirektivet vil tvinge norske politikere til å innføre regler som norsk fagbevegelse aldri har fått gehør for tidligere. Vi er derfor positive til vikardirektivet, sier Sande.

- Sikrer rettigheter

- Noen juridiske miljø hevder at en innføring av vikardirektivet vil tvinge oss til å måtte lette på dagens regelverk. Dette hevdes først og fremst av jurister som prosederer saker for arbeidsgiverne, sier Sande. Han mener det er forståelig at disse benytter anledningen til å fremføre noe de alltid har stått for. Både Industri Energi og LO sine advokater, myndighetene og annen arbeidsrettslig ekspertise mener dagens regelverk kan beholdes etter at vikardirektivet er innarbeidet.

- Vi velger å stole på dette, sier Sande.

Dette sier de øvrige forbundene:

EL & IT Forbundet:

EL & IT Forbundet mener økt bruk av vikarer, bemanningsbyrå, tidsavgrensete ansettelser osv. stiller tillitsvalgte i en vanskelig situasjon. Dette er del av en samfunnsutvikling som går i en retning forbundet ikke ønsker. «Den faste ansettelsen» ble debattert på alle tre landstariffkonferanser høsten 2011. Konferansene vedtok uttalelser som alle gikk sterkt imot vikarbyrådirektivet og som støttet opp om den politiske streiken.

«Politisk streik må vedtas av det lokale ledd. Klubber som tilslutter seg må varsle arbeidsgiver om tidspunkt et for fravær fra arbeid.

Politisk streik er frivillig. Forbundet oppfordrer våre medlemmer til å delta. Det er viktig at så mange som mulig deltar, slik at dette blir en kraftfull markering av fagbevegelsens standpunkt i denne saken.»

Fellesforbundet:

Forbundsstyret i Fellesforbundet oppfordrer forbundets medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet 18. januar, og har vedtatt følgende uttalelse:

«Vårt lov- og avtaleverk har i seg sterke begrensninger i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie. Ved å godta EUs vikarbyrådirektiv er forbundsstyret usikker og urolig for hva som kan skje med disse bestemmelsene i framtida.

Med bakgrunn i dette oppfordrer forbundsstyret Fellesforbundets medlemmer om å delta i den politiske streiken 18. januar mot innlemming av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Forbundsstyret forutsetter at den politiske streiken gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i Hovedavtalens § 3-14 om politisk streik.»

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF):

Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok 14. desember en uttalelse der de ber sekretariatet i LO behandle saken om vikarbyrådirektivet på nytt. I uttalelsen oppfordrer forbundet sine medlemmer til å gå til politisk streik 18. januar. LO i de store byene har vedtatt denne datoen som aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet.

Handel og Kontor i Norge (HK):

Forbundsstyret i HK oppfordrer sine medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet den 18. januar.

- Slik direktivet ser ut i dag, er det grunn til å frykte at det vil føre til langt flere vikarer, og at det vil undergrave det arbeidslivet vi kjenner og vil ha. Direktivet øker faren for sosial dumping, sier HK-leder Sture Arntzen.

Skolenes landsforbund (SL):

SL oppfordrer medlemmer til å slutte opp om aksjonen 18. januar.

Fagforbundet:

– Fagforbundet sentralt støtter markeringene mot vikarbyrådirektivet 18. januar. Det er opp til hver enkelt fagforening å ta stilling til om de vil delta i den politiske streiken, sier Stein Guldbrandsen, medlem i forbundets arbeidsutvalg.

Fagforbundet har vedtak om å be regjeringa bruke vetoretten mot vikarbyrådirektivet. Forbundet argumenterer overfor regjering og stortingskomiteer med at direktivet vil bidra til å rive ned det organiserte arbeidslivet. EUs vikarbyrådirektiv truer Arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser om begrensninger av innleie fra vikarbyråer. Avgjørelser om dette vil kunne bli overlatt til EU/EFTA-domstolen.

Norsk Tjenestemannslag (NTL):

NTL støtter initiativet til aksjoner den 18. januar 2012, men overlater til organisasjonsleddene å vurdere deltakelse i politisk streik.Forbundet har sendt to høringsuttalelser der forbundet er negativ til vikarbyrådirektivet. NTL kan ikke godt at norsk tariffpolitikk skal dikteres fra Brussel, eller at norske tariffkonflikter skal avgjøres av EU-domstolen.

Fellesorganisasjonen (FO):

FO er imot vikarbyrådirektivet, men oppfordrer ikke til streik i denne omgang. Avdelingene står imidlertid fritt til å aksjonere. Arbeidsutvalgets uttalelte bla annet dette 22. november 2011:

«Vikarbyrådirektivet skal sikre ansatte i vikarbyrå like betingelser som andre. Dette stiller FO seg selvsagt bak. Vi mener at dette må sikres gjennom eget lovverk. Vi trenger ikke et direktiv fra EU for å sikre dette.

Vikarbyrådirektivet skal også alminneliggjøre bruk av vikarer og utfordrer et arbeidsmarked basert på faste ansettelser. Det gjør FO bekymret. Vi ønsker ikke tjenester med større grad av vikarbruk og midlertidig ansatte. Vi ønsker at grunnbemanningen sikrer tjenestene både i forhold til kapasitet og kompetanse.»

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT):

«FLT ber avdelinger/medlemmer sørge for at bedriften blir varslet og at eventuelle aksjoner holder seg innenfor fredspliktens rammer med hensyn til grunnlag og varighet.»

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF):

Forbundet sentralt støtter markeringene, men det er opp til den enkelte avdeling å ta stilling til om man vil gi avdelingens tilslutning og om avdelingen ønsker synliggjøre sin støtte til den politiske markeringen f.eks ved tilstedeværelse på markeringer og bruk av faner. Alle kostnader i tilknytning til transport og deltakelse i markeringene må dekkes av avdelingenes eget budsjett.

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF):

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF):

NFF har ikke hatt en bred organisatorisk behandling av høringen om EUs vikarbyrådirektiv. Forbundsstyret støtter imidlertid de streikende forbundene og deler deres synspunkter på at fast ansettelse må være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Forbundsstyret deler også bekymringen for om dagens lov- og avtaleverk vil bli opprettholdt som i dag ved innføring av direktivet.

Forbundsstyret er også bekymret for at det går mot økt bruk av innleie i stedet for faste ansettelser.

Forbundsstyret deler kravet om at det er nødvendig med en styrking av Arbeidsmiljøloven for bedre vern mot midlertidige ansettelser og for å styrke arbeidstakernes stilling overfor useriøse arbeidsgivere.

Forbundsstyret støtter begrunnelsen for streiken, men velger å ikke be medlemmene legge ned arbeidet ved enhetene i kriminalomsorgen. Forbundsstyret vil oppfordre alle øvrige medlemmer til å delta på de tillyste demonstrasjonene.

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund :

Forbundsstyret verken har anbefalt eller frarådet streik, og har fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret er kritisk til konsekvensene av en del EU-dommer som setter bestemmelser både i nasjonalt lovverk og tariffavtaler til side. Lovligheten av norske tiltak for å motvirke negative konsekvenser av vikarbyrådirektivet vil bli prøvd for de samme domstolene. Forbundsstyret går derfor imot implementering av dette direktivet i norsk lov.

Tillitsvalgte og medlemmer oppfordres til å delta i lokale arrangementer rundt om i landet for å tilkjennegi dette standpunktet.

Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN):

Forbundet sentralt har ikke gått ut og oppfordret medlemmene til å streike, men opplyser om varslingsreglene i Hovedavtalen til klubber og avdelinger som ønsker å slutte seg til aksjonen.

Norsk Jernbaneforbund (NJF):

Norsk Jernbaneforbund har uttalt seg kritisk til direktivet, og er imot å implementere dette i norsk lov. De lokale organisasjonsleddene bestemmer selv om de vil delta i den politiske streiken og aksjonene onsdag.

Ikke uttalt seg:

Musikernes fellesorganisasjon (MFO), NISO, Norges Offisersforbund (NOF), Arbeiderbevegelsens Presseforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) har ikke uttalt seg om direktivet eller om den politiske streiken.

Veto mot EUs vikarbyrådirektiv – Ja til faste ansettelser!

På sine hjemmesider oppfordrer Nei til EU Fagforeninger i og utenfor LO til å slutte seg til grunnlaget og delta i markeringen onsdag 18. januar.

EU-direktivet likestiller innleie med faste ansettelser. Vikarbyrådirektivet underminerer arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser med faste ansettelser til fordel for bemanningsselskaper. EU/EFTA-domstolen vil ha den avgjørende myndighet, heter det blant annet på Nei til EUs nettsider.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.01.2012
10:22
16.12.2013 18:04Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Fergeselskapet nektet Endre pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning: – Deilig

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder

Lønnsoppgjøret:

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

Roy Ervin Solstad

Busstreiken er i gang: – Vi må få det vi har blitt lovet


Flere saker