JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Enslig ja-svale i nei-LO

I dag skal det streikes og demonstreres for å presse regjeringen til å si nei til EUs vikarbyrådirektiv. Blant LO-forbundene er det en kompakt nei-holdning – med ett unntak; Industri Energi-leder Leif Sande.17.01.2012
10:22
16.12.2013 18:04

hanne.kullerud.nielsen@lomedia.no

Mens EL & IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Handel og Kontor og Skolenes Landsforbund oppfordrer til politisk streik i morgen, og Fagforbundet og NTL støtter aksjonsdagen, går forbundsleder Leif Sande og Industri Energi ut og støtter vikarbyrådirektivet.

- Mot useriøs vikarbruk

- Hadde det derimot vært landsomfattende markering mot den økte vikarbruken vi har sett de senere årene, hadde vi selvsagt stilt oss i bresjen for aksjonene. Useriøs vikarbruk slåss vi med nebb og klør mot hver eneste gang vi oppdager det rundt om på arbeidsplassene, understreker Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

LES OGSÅ: Industri Energi om vikardirektivet

- Etter vår oppfatning er vikardirektivet først og fremst et forsøk på å skape et mer seriøst arbeidsmarked i Europa. Vikardirektivet vil tvinge norske politikere til å innføre regler som norsk fagbevegelse aldri har fått gehør for tidligere. Vi er derfor positive til vikardirektivet, sier Sande.

- Sikrer rettigheter

- Noen juridiske miljø hevder at en innføring av vikardirektivet vil tvinge oss til å måtte lette på dagens regelverk. Dette hevdes først og fremst av jurister som prosederer saker for arbeidsgiverne, sier Sande. Han mener det er forståelig at disse benytter anledningen til å fremføre noe de alltid har stått for. Både Industri Energi og LO sine advokater, myndighetene og annen arbeidsrettslig ekspertise mener dagens regelverk kan beholdes etter at vikardirektivet er innarbeidet.

- Vi velger å stole på dette, sier Sande.

Dette sier de øvrige forbundene:

EL & IT Forbundet:

EL & IT Forbundet mener økt bruk av vikarer, bemanningsbyrå, tidsavgrensete ansettelser osv. stiller tillitsvalgte i en vanskelig situasjon. Dette er del av en samfunnsutvikling som går i en retning forbundet ikke ønsker. «Den faste ansettelsen» ble debattert på alle tre landstariffkonferanser høsten 2011. Konferansene vedtok uttalelser som alle gikk sterkt imot vikarbyrådirektivet og som støttet opp om den politiske streiken.

«Politisk streik må vedtas av det lokale ledd. Klubber som tilslutter seg må varsle arbeidsgiver om tidspunkt et for fravær fra arbeid.

Politisk streik er frivillig. Forbundet oppfordrer våre medlemmer til å delta. Det er viktig at så mange som mulig deltar, slik at dette blir en kraftfull markering av fagbevegelsens standpunkt i denne saken.»

Fellesforbundet:

Forbundsstyret i Fellesforbundet oppfordrer forbundets medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet 18. januar, og har vedtatt følgende uttalelse:

«Vårt lov- og avtaleverk har i seg sterke begrensninger i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie. Ved å godta EUs vikarbyrådirektiv er forbundsstyret usikker og urolig for hva som kan skje med disse bestemmelsene i framtida.

Med bakgrunn i dette oppfordrer forbundsstyret Fellesforbundets medlemmer om å delta i den politiske streiken 18. januar mot innlemming av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Forbundsstyret forutsetter at den politiske streiken gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i Hovedavtalens § 3-14 om politisk streik.»

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF):

Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok 14. desember en uttalelse der de ber sekretariatet i LO behandle saken om vikarbyrådirektivet på nytt. I uttalelsen oppfordrer forbundet sine medlemmer til å gå til politisk streik 18. januar. LO i de store byene har vedtatt denne datoen som aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet.

Handel og Kontor i Norge (HK):

Forbundsstyret i HK oppfordrer sine medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet den 18. januar.

- Slik direktivet ser ut i dag, er det grunn til å frykte at det vil føre til langt flere vikarer, og at det vil undergrave det arbeidslivet vi kjenner og vil ha. Direktivet øker faren for sosial dumping, sier HK-leder Sture Arntzen.

Skolenes landsforbund (SL):

SL oppfordrer medlemmer til å slutte opp om aksjonen 18. januar.

Fagforbundet:

– Fagforbundet sentralt støtter markeringene mot vikarbyrådirektivet 18. januar. Det er opp til hver enkelt fagforening å ta stilling til om de vil delta i den politiske streiken, sier Stein Guldbrandsen, medlem i forbundets arbeidsutvalg.

Fagforbundet har vedtak om å be regjeringa bruke vetoretten mot vikarbyrådirektivet. Forbundet argumenterer overfor regjering og stortingskomiteer med at direktivet vil bidra til å rive ned det organiserte arbeidslivet. EUs vikarbyrådirektiv truer Arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser om begrensninger av innleie fra vikarbyråer. Avgjørelser om dette vil kunne bli overlatt til EU/EFTA-domstolen.

Norsk Tjenestemannslag (NTL):

NTL støtter initiativet til aksjoner den 18. januar 2012, men overlater til organisasjonsleddene å vurdere deltakelse i politisk streik.Forbundet har sendt to høringsuttalelser der forbundet er negativ til vikarbyrådirektivet. NTL kan ikke godt at norsk tariffpolitikk skal dikteres fra Brussel, eller at norske tariffkonflikter skal avgjøres av EU-domstolen.

Fellesorganisasjonen (FO):

FO er imot vikarbyrådirektivet, men oppfordrer ikke til streik i denne omgang. Avdelingene står imidlertid fritt til å aksjonere. Arbeidsutvalgets uttalelte bla annet dette 22. november 2011:

«Vikarbyrådirektivet skal sikre ansatte i vikarbyrå like betingelser som andre. Dette stiller FO seg selvsagt bak. Vi mener at dette må sikres gjennom eget lovverk. Vi trenger ikke et direktiv fra EU for å sikre dette.

Vikarbyrådirektivet skal også alminneliggjøre bruk av vikarer og utfordrer et arbeidsmarked basert på faste ansettelser. Det gjør FO bekymret. Vi ønsker ikke tjenester med større grad av vikarbruk og midlertidig ansatte. Vi ønsker at grunnbemanningen sikrer tjenestene både i forhold til kapasitet og kompetanse.»

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT):

«FLT ber avdelinger/medlemmer sørge for at bedriften blir varslet og at eventuelle aksjoner holder seg innenfor fredspliktens rammer med hensyn til grunnlag og varighet.»

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF):

Forbundet sentralt støtter markeringene, men det er opp til den enkelte avdeling å ta stilling til om man vil gi avdelingens tilslutning og om avdelingen ønsker synliggjøre sin støtte til den politiske markeringen f.eks ved tilstedeværelse på markeringer og bruk av faner. Alle kostnader i tilknytning til transport og deltakelse i markeringene må dekkes av avdelingenes eget budsjett.

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF):

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF):

NFF har ikke hatt en bred organisatorisk behandling av høringen om EUs vikarbyrådirektiv. Forbundsstyret støtter imidlertid de streikende forbundene og deler deres synspunkter på at fast ansettelse må være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Forbundsstyret deler også bekymringen for om dagens lov- og avtaleverk vil bli opprettholdt som i dag ved innføring av direktivet.

Forbundsstyret er også bekymret for at det går mot økt bruk av innleie i stedet for faste ansettelser.

Forbundsstyret deler kravet om at det er nødvendig med en styrking av Arbeidsmiljøloven for bedre vern mot midlertidige ansettelser og for å styrke arbeidstakernes stilling overfor useriøse arbeidsgivere.

Forbundsstyret støtter begrunnelsen for streiken, men velger å ikke be medlemmene legge ned arbeidet ved enhetene i kriminalomsorgen. Forbundsstyret vil oppfordre alle øvrige medlemmer til å delta på de tillyste demonstrasjonene.

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund :

Forbundsstyret verken har anbefalt eller frarådet streik, og har fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret er kritisk til konsekvensene av en del EU-dommer som setter bestemmelser både i nasjonalt lovverk og tariffavtaler til side. Lovligheten av norske tiltak for å motvirke negative konsekvenser av vikarbyrådirektivet vil bli prøvd for de samme domstolene. Forbundsstyret går derfor imot implementering av dette direktivet i norsk lov.

Tillitsvalgte og medlemmer oppfordres til å delta i lokale arrangementer rundt om i landet for å tilkjennegi dette standpunktet.

Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN):

Forbundet sentralt har ikke gått ut og oppfordret medlemmene til å streike, men opplyser om varslingsreglene i Hovedavtalen til klubber og avdelinger som ønsker å slutte seg til aksjonen.

Norsk Jernbaneforbund (NJF):

Norsk Jernbaneforbund har uttalt seg kritisk til direktivet, og er imot å implementere dette i norsk lov. De lokale organisasjonsleddene bestemmer selv om de vil delta i den politiske streiken og aksjonene onsdag.

Ikke uttalt seg:

Musikernes fellesorganisasjon (MFO), NISO, Norges Offisersforbund (NOF), Arbeiderbevegelsens Presseforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) har ikke uttalt seg om direktivet eller om den politiske streiken.

Veto mot EUs vikarbyrådirektiv – Ja til faste ansettelser!

På sine hjemmesider oppfordrer Nei til EU Fagforeninger i og utenfor LO til å slutte seg til grunnlaget og delta i markeringen onsdag 18. januar.

EU-direktivet likestiller innleie med faste ansettelser. Vikarbyrådirektivet underminerer arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser med faste ansettelser til fordel for bemanningsselskaper. EU/EFTA-domstolen vil ha den avgjørende myndighet, heter det blant annet på Nei til EUs nettsider.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.01.2012
10:22
16.12.2013 18:04Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Eirik Dahl Viggen

Streik i private omsorgsbedrifter

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Leif Martin Kirknes

Permitteringsordningen forlenges til 1. juli


Flere saker