JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Enslig ja-svale i nei-LO

I dag skal det streikes og demonstreres for å presse regjeringen til å si nei til EUs vikarbyrådirektiv. Blant LO-forbundene er det en kompakt nei-holdning – med ett unntak; Industri Energi-leder Leif Sande.17.01.2012
10:22
16.12.2013 18:04

hanne.kullerud.nielsen@lomedia.no

Mens EL & IT Forbundet, Fellesforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Handel og Kontor og Skolenes Landsforbund oppfordrer til politisk streik i morgen, og Fagforbundet og NTL støtter aksjonsdagen, går forbundsleder Leif Sande og Industri Energi ut og støtter vikarbyrådirektivet.

- Mot useriøs vikarbruk

- Hadde det derimot vært landsomfattende markering mot den økte vikarbruken vi har sett de senere årene, hadde vi selvsagt stilt oss i bresjen for aksjonene. Useriøs vikarbruk slåss vi med nebb og klør mot hver eneste gang vi oppdager det rundt om på arbeidsplassene, understreker Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

LES OGSÅ: Industri Energi om vikardirektivet

- Etter vår oppfatning er vikardirektivet først og fremst et forsøk på å skape et mer seriøst arbeidsmarked i Europa. Vikardirektivet vil tvinge norske politikere til å innføre regler som norsk fagbevegelse aldri har fått gehør for tidligere. Vi er derfor positive til vikardirektivet, sier Sande.

- Sikrer rettigheter

- Noen juridiske miljø hevder at en innføring av vikardirektivet vil tvinge oss til å måtte lette på dagens regelverk. Dette hevdes først og fremst av jurister som prosederer saker for arbeidsgiverne, sier Sande. Han mener det er forståelig at disse benytter anledningen til å fremføre noe de alltid har stått for. Både Industri Energi og LO sine advokater, myndighetene og annen arbeidsrettslig ekspertise mener dagens regelverk kan beholdes etter at vikardirektivet er innarbeidet.

- Vi velger å stole på dette, sier Sande.

Dette sier de øvrige forbundene:

EL & IT Forbundet:

EL & IT Forbundet mener økt bruk av vikarer, bemanningsbyrå, tidsavgrensete ansettelser osv. stiller tillitsvalgte i en vanskelig situasjon. Dette er del av en samfunnsutvikling som går i en retning forbundet ikke ønsker. «Den faste ansettelsen» ble debattert på alle tre landstariffkonferanser høsten 2011. Konferansene vedtok uttalelser som alle gikk sterkt imot vikarbyrådirektivet og som støttet opp om den politiske streiken.

«Politisk streik må vedtas av det lokale ledd. Klubber som tilslutter seg må varsle arbeidsgiver om tidspunkt et for fravær fra arbeid.

Politisk streik er frivillig. Forbundet oppfordrer våre medlemmer til å delta. Det er viktig at så mange som mulig deltar, slik at dette blir en kraftfull markering av fagbevegelsens standpunkt i denne saken.»

Fellesforbundet:

Forbundsstyret i Fellesforbundet oppfordrer forbundets medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet 18. januar, og har vedtatt følgende uttalelse:

«Vårt lov- og avtaleverk har i seg sterke begrensninger i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie. Ved å godta EUs vikarbyrådirektiv er forbundsstyret usikker og urolig for hva som kan skje med disse bestemmelsene i framtida.

Med bakgrunn i dette oppfordrer forbundsstyret Fellesforbundets medlemmer om å delta i den politiske streiken 18. januar mot innlemming av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Forbundsstyret forutsetter at den politiske streiken gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i Hovedavtalens § 3-14 om politisk streik.»

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF):

Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok 14. desember en uttalelse der de ber sekretariatet i LO behandle saken om vikarbyrådirektivet på nytt. I uttalelsen oppfordrer forbundet sine medlemmer til å gå til politisk streik 18. januar. LO i de store byene har vedtatt denne datoen som aksjonsdag mot vikarbyrådirektivet.

Handel og Kontor i Norge (HK):

Forbundsstyret i HK oppfordrer sine medlemmer til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet den 18. januar.

- Slik direktivet ser ut i dag, er det grunn til å frykte at det vil føre til langt flere vikarer, og at det vil undergrave det arbeidslivet vi kjenner og vil ha. Direktivet øker faren for sosial dumping, sier HK-leder Sture Arntzen.

Skolenes landsforbund (SL):

SL oppfordrer medlemmer til å slutte opp om aksjonen 18. januar.

Fagforbundet:

– Fagforbundet sentralt støtter markeringene mot vikarbyrådirektivet 18. januar. Det er opp til hver enkelt fagforening å ta stilling til om de vil delta i den politiske streiken, sier Stein Guldbrandsen, medlem i forbundets arbeidsutvalg.

Fagforbundet har vedtak om å be regjeringa bruke vetoretten mot vikarbyrådirektivet. Forbundet argumenterer overfor regjering og stortingskomiteer med at direktivet vil bidra til å rive ned det organiserte arbeidslivet. EUs vikarbyrådirektiv truer Arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser om begrensninger av innleie fra vikarbyråer. Avgjørelser om dette vil kunne bli overlatt til EU/EFTA-domstolen.

Norsk Tjenestemannslag (NTL):

NTL støtter initiativet til aksjoner den 18. januar 2012, men overlater til organisasjonsleddene å vurdere deltakelse i politisk streik.Forbundet har sendt to høringsuttalelser der forbundet er negativ til vikarbyrådirektivet. NTL kan ikke godt at norsk tariffpolitikk skal dikteres fra Brussel, eller at norske tariffkonflikter skal avgjøres av EU-domstolen.

Fellesorganisasjonen (FO):

FO er imot vikarbyrådirektivet, men oppfordrer ikke til streik i denne omgang. Avdelingene står imidlertid fritt til å aksjonere. Arbeidsutvalgets uttalelte bla annet dette 22. november 2011:

«Vikarbyrådirektivet skal sikre ansatte i vikarbyrå like betingelser som andre. Dette stiller FO seg selvsagt bak. Vi mener at dette må sikres gjennom eget lovverk. Vi trenger ikke et direktiv fra EU for å sikre dette.

Vikarbyrådirektivet skal også alminneliggjøre bruk av vikarer og utfordrer et arbeidsmarked basert på faste ansettelser. Det gjør FO bekymret. Vi ønsker ikke tjenester med større grad av vikarbruk og midlertidig ansatte. Vi ønsker at grunnbemanningen sikrer tjenestene både i forhold til kapasitet og kompetanse.»

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT):

«FLT ber avdelinger/medlemmer sørge for at bedriften blir varslet og at eventuelle aksjoner holder seg innenfor fredspliktens rammer med hensyn til grunnlag og varighet.»

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF):

Forbundet sentralt støtter markeringene, men det er opp til den enkelte avdeling å ta stilling til om man vil gi avdelingens tilslutning og om avdelingen ønsker synliggjøre sin støtte til den politiske markeringen f.eks ved tilstedeværelse på markeringer og bruk av faner. Alle kostnader i tilknytning til transport og deltakelse i markeringene må dekkes av avdelingenes eget budsjett.

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF):

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF):

NFF har ikke hatt en bred organisatorisk behandling av høringen om EUs vikarbyrådirektiv. Forbundsstyret støtter imidlertid de streikende forbundene og deler deres synspunkter på at fast ansettelse må være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Forbundsstyret deler også bekymringen for om dagens lov- og avtaleverk vil bli opprettholdt som i dag ved innføring av direktivet.

Forbundsstyret er også bekymret for at det går mot økt bruk av innleie i stedet for faste ansettelser.

Forbundsstyret deler kravet om at det er nødvendig med en styrking av Arbeidsmiljøloven for bedre vern mot midlertidige ansettelser og for å styrke arbeidstakernes stilling overfor useriøse arbeidsgivere.

Forbundsstyret støtter begrunnelsen for streiken, men velger å ikke be medlemmene legge ned arbeidet ved enhetene i kriminalomsorgen. Forbundsstyret vil oppfordre alle øvrige medlemmer til å delta på de tillyste demonstrasjonene.

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund :

Forbundsstyret verken har anbefalt eller frarådet streik, og har fattet følgende vedtak:

Forbundsstyret er kritisk til konsekvensene av en del EU-dommer som setter bestemmelser både i nasjonalt lovverk og tariffavtaler til side. Lovligheten av norske tiltak for å motvirke negative konsekvenser av vikarbyrådirektivet vil bli prøvd for de samme domstolene. Forbundsstyret går derfor imot implementering av dette direktivet i norsk lov.

Tillitsvalgte og medlemmer oppfordres til å delta i lokale arrangementer rundt om i landet for å tilkjennegi dette standpunktet.

Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet (NNN):

Forbundet sentralt har ikke gått ut og oppfordret medlemmene til å streike, men opplyser om varslingsreglene i Hovedavtalen til klubber og avdelinger som ønsker å slutte seg til aksjonen.

Norsk Jernbaneforbund (NJF):

Norsk Jernbaneforbund har uttalt seg kritisk til direktivet, og er imot å implementere dette i norsk lov. De lokale organisasjonsleddene bestemmer selv om de vil delta i den politiske streiken og aksjonene onsdag.

Ikke uttalt seg:

Musikernes fellesorganisasjon (MFO), NISO, Norges Offisersforbund (NOF), Arbeiderbevegelsens Presseforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) har ikke uttalt seg om direktivet eller om den politiske streiken.

Veto mot EUs vikarbyrådirektiv – Ja til faste ansettelser!

På sine hjemmesider oppfordrer Nei til EU Fagforeninger i og utenfor LO til å slutte seg til grunnlaget og delta i markeringen onsdag 18. januar.

EU-direktivet likestiller innleie med faste ansettelser. Vikarbyrådirektivet underminerer arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser med faste ansettelser til fordel for bemanningsselskaper. EU/EFTA-domstolen vil ha den avgjørende myndighet, heter det blant annet på Nei til EUs nettsider.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
17.01.2012
10:22
16.12.2013 18:04Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Erlend Angelo

Stortingspolitikere kan bli nødt til å betale tilbake i pendlerboligsakene


Flere saker