JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Har sminket budsjettet

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner mener regjeringen har sminket budsjettet. Les alle reaksjonene på budsjettet her.15.05.2012
11:14
16.12.2013 19:12

(Saken oppdateres fortløpende)

Sanner savner satsing på forskning og utvikling for å styrke næringslivet på lang sikt. Han mener norsk næringsliv er todelt: Olje- og gassindustrien gjør det bra, mens det er vanskeligere for resten av næringslivet.

Han mener det er behov for omstilling, mer forskning og utvikling, og han vil blant annet ha avskrivning for maskiner slik at næringslivet lettere kan omstille seg og konkurrere.

– Dette er viktig på lang sikt, sier han til TV 2.

– Les også: Fem milliarder til kommunene

Regjeringens næringsminister Trond Giske (Ap) har varslet at det skal opprettes nye såkornfond for næringslivet. Men Sanner mener det ikke er godt nok.

– Når man går inn i tallene, ser man at særlig Giske har sminket tallene veldig godt. Jeg vil ha økt satsing på kompetanse til ansatte, videreutdanning, og jeg vil satse mer på forskning og utvikling, sier Sanner.

Høyres nestleder mener videre at det er behov for en kraftig opprustning av BSU-ordningen slik at unge får bedre sjanser på boligmarkedet.

Venstre: For lite satsing på klima og kunnskap

Klimasatsingen uteblir, og det blir satset for lite på kunnskap og bekjempelse av fattigdom. Slik oppsummerer Venstre forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

– Regjeringen lar mulighetene gå fra seg, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

– Les også: Bruker mindre oljepenger

Hun mener forslaget til revidert nasjonalbudsjett ikke følger opp klimameldingen regjeringen nylig la fram. Der loves det en kraftig satsing på jernbanen og kollektivtransporten.

– Det er umulig å se konturene av en slik satsing i budsjettet. Vi burde i det minste prioritert penger til prosjektering av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, sier hun.

Venstre etterlyser også satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.

– Et eksempel er svingningene i valutakursene, som gjør det billigere å delta i internasjonale forskningsprogrammer. Her sparer staten 184 millioner kroner, som burde vært brukt til å styrke forskningssektoren i Norge, sier Tenden.

Hun viser også til tall fra Statistisk sentralbyrå som anslår at det finnes 6.500 flere fattige barn i Norge nå enn da de rødgrønne tok over i 2005.

– Det må unektelig være et paradoks for en regjering som lovet å avskaffe fattigdommen, sier Venstre-representanten.

NHO: Utgiftene øker for mye

Utgiftene øker for mye, og regjeringen har ikke anstrengt seg nok for å prioritere i budsjettet, mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det er bra at regjeringen bruker 16 milliarder kroner mindre enn handlingsregelen. Mye av forbedringen har imidlertid kommet ved økt skatteinngang og høyere oljepris. Den kraftige utgiftsøkningen på 3,1 prosent ligger også over veksten i brutto nasjonalprodukt. Begge deler viser at regjeringen ikke anstrenger seg nok for å gjennomføre nødvendige prioriteringer, sier NHOs næringspolitiske direktør Petter Haas Brubakk i en kommentar til revidert budsjett.

– Les også: Vil ha en hundrelapp ekstra

Han påpeker at bruken av oljepenger går ned fordi Norge har hatt flaks med høye oljepriser på verdensmarkedet. Men det er usikkert om denne utviklingen vil fortsette.

– Også denne gangen blir oljepengene i altfor stor grad brukt på offentlig forbruk, og i for liten grad på investeringer for framtiden som vei, jernbane, utdanning og forskning, sier Brubakk.

KrF mener eldresatsingen er urealistisk

Kristelig Folkeparti mener regjeringens løfte om 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015 er urealistisk.

– Så langt er det kun bygget 1.000 nye sykehjemsplasser, selv om de rødgrønne lovet 12.000 innen 2015. Dermed synes regjeringen verken å sikre nok sykehjemsplasser eller bedre kvalitet i omsorgen, slik verdighetsgarantien legger opp til, sier KrFs parlamentariske leder og finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

KrF er heller ikke fornøyd med skolepolitikken. Regjeringen må satse på flere lærere, ikke flere skoletimer, mener KrF. Partiet mener dessuten det er beklagelig at innføringen av nytt nødnett blir ytterligere forsinket. KrF vil nå ha en gjennomgang av hvorfor nødnettet blir utsatt.

– Les også: Eldremillioner står ubrukt

Videre ser Syversen grunn til å kritisere regjeringens tiltak mot fattigdom. Rusomsorg i regi av ideelle institusjoner og støtte til studenter som får barn blir ikke prioritert. Det blir heller ikke arbeidsmarkedstiltaksplasser, mener han.

KrF er også misfornøyd med at regjeringen ikke prioriterer momsfritak for frivillige organisasjoner. Derimot ser partiet med glede på at regjeringen vil øke sikkerheten for norske jøder.

– Det er positivt at regjeringen bevilger en engangssum til sikkerhet for Det mosaiske trossamfunn, men de løpende driftsutgiftene knyttet til sikkerhet er fortsatt uløst, sier Syversen.

Økonomer: Litt mer ekspansivt budsjett

Revidert nasjonalbudsjett er litt mer ekspansivt enn det nasjonalbudsjettet la opp til i fjor høst, men det inneholder ingen store overraskelser. Det får liten effekt på renter og valuta, mener økonomer.

– Budsjettet er litt mer ekspansivt enn forslaget som kom i fjor høst. Det er litt større vekst i oljepengebruken enn det Norges Bank så for seg i mars, men det er så marginalt at jeg ikke tror budsjettet får stor betydning for rentesettingen, sier Erik Bruce, senioranalytiker i Nordea Markets. Han peker på at inntektene fra Fastlands-Norge er blitt høyere og utgiftene mindre enn anslått i fjor.

– Les også: Nei til Frps handlingsregel

Kyrre Aamdal i DnB Markets skriver i en kommentar på at det var ventet at budsjettet ville framstå som noe strammere, men at det ikke inneholder noen store overraskelser.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra sier budsjettet er litt mer ekspansivt enn han hadde ønsket, men legger til at det er vel tilpasset dagens situasjon.

LO fornøyd med bruken av oljepenger

– Vi er fornøyd med at regjeringen bruker revidert nasjonalbudsjett til å forsterke innsatsen for næringslivet og i arbeidsmarkedspolitikken, sier LO-leder Roar Flåthen.

Han viser til at norsk økonomi har gått bedre enn man kunne forutse høsten 2011. Til tross for at situasjonen internasjonalt er blitt forverret, er det god jobbvekst i privat og offentlig sektor her hjemme. Flåthen mener dette er et viktig grunnlag for at Norge er i en god økonomisk situasjon.

– Vi må samtidig være oppmerksom på at situasjonen er vanskelig for deler av industrien, og at det generelt positive bildet fort kan endre seg. Satsingen på nye såkornfond kan peke fremover for næringslivet. Tiltakene overfor treforedling er høyst velkomne for en hardt prøvet næring og dens ansatte. Justeringen av permitteringsreglene for fiskeindustrien er helt nødvendig i en svært uforutsigbar næring, sier han.

– Les også: LO-patruljen klar til start

Flåthen er også bekymret for at altfor mange faller utenfor arbeidslivet.

– Derfor er det positivt at regjeringen videreutvikler arbeidsmarkedspolitikken med en prøveordning for lønnstilskudd. Dette virkemiddelet har vært svært lite brukt i Norge sammenlignet med i andre land, sier han.

– Den store tilgangen på utenlandsk arbeidskraft tilsier forsterket innsats i arbeidsmarkedspolitikken og i kampen mot useriøsitet. Styrkingen av Arbeidstilsynet er et skritt i riktig retning, sier Flåthen.

Fellesforbundet gleder seg over satsing på skog

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til tiltak innen skogbruk og treindustrien. Det blir godt mottatt i Fellesforbundet.

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å bidra til en fornyelse av skogbruk og trebasert industri slik de signaliserer i revidert budsjett. Denne næringen sysselsetter rundt 25.000 mennesker, og deler av denne industrien sliter og står i fare for å bli nedbygd hvis vi ikke får til en fornyelse av produktene som kan oppnå en høyere lønnsomhet i markedene, sier forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen.

– Les også: Svakt fra Norske Skog

Regjeringen vil bruke mer penger på å realisere innovasjons- og utviklingsprosjekter, stimulere til forskning og vil sette av mer til infrastrukturtiltak i skogen.

– Det er viktig for treforedlingsindustrien at regjeringen anerkjenner betydningen av denne industrien i Norge. Dialogen med myndighetene må nå videreføres mot statsbudsjettet for 2013, slik at vi i fellesskap kan legge til rette for at norsk treforedlingsindustri fortsatt skal bidra til verdiskaping, sysselsetting og velferd fremover, sier Gabrielsen. (ANB-NTB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.05.2012
11:14
16.12.2013 19:12Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Privat

– Jeg tror vi må legge ned en ordentlig innsats for å bli flere medlemmer i forbundet

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt. (Arkivfoto)

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt. (Arkivfoto)

Stortinget

Rødgrønn splittelse: Disse sakene kan det bli bråk om


Flere saker