JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Har sminket budsjettet

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner mener regjeringen har sminket budsjettet. Les alle reaksjonene på budsjettet her.15.05.2012
11:14
16.12.2013 19:12

(Saken oppdateres fortløpende)

Sanner savner satsing på forskning og utvikling for å styrke næringslivet på lang sikt. Han mener norsk næringsliv er todelt: Olje- og gassindustrien gjør det bra, mens det er vanskeligere for resten av næringslivet.

Han mener det er behov for omstilling, mer forskning og utvikling, og han vil blant annet ha avskrivning for maskiner slik at næringslivet lettere kan omstille seg og konkurrere.

– Dette er viktig på lang sikt, sier han til TV 2.

– Les også: Fem milliarder til kommunene

Regjeringens næringsminister Trond Giske (Ap) har varslet at det skal opprettes nye såkornfond for næringslivet. Men Sanner mener det ikke er godt nok.

– Når man går inn i tallene, ser man at særlig Giske har sminket tallene veldig godt. Jeg vil ha økt satsing på kompetanse til ansatte, videreutdanning, og jeg vil satse mer på forskning og utvikling, sier Sanner.

Høyres nestleder mener videre at det er behov for en kraftig opprustning av BSU-ordningen slik at unge får bedre sjanser på boligmarkedet.

Venstre: For lite satsing på klima og kunnskap

Klimasatsingen uteblir, og det blir satset for lite på kunnskap og bekjempelse av fattigdom. Slik oppsummerer Venstre forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

– Regjeringen lar mulighetene gå fra seg, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

– Les også: Bruker mindre oljepenger

Hun mener forslaget til revidert nasjonalbudsjett ikke følger opp klimameldingen regjeringen nylig la fram. Der loves det en kraftig satsing på jernbanen og kollektivtransporten.

– Det er umulig å se konturene av en slik satsing i budsjettet. Vi burde i det minste prioritert penger til prosjektering av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, sier hun.

Venstre etterlyser også satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.

– Et eksempel er svingningene i valutakursene, som gjør det billigere å delta i internasjonale forskningsprogrammer. Her sparer staten 184 millioner kroner, som burde vært brukt til å styrke forskningssektoren i Norge, sier Tenden.

Hun viser også til tall fra Statistisk sentralbyrå som anslår at det finnes 6.500 flere fattige barn i Norge nå enn da de rødgrønne tok over i 2005.

– Det må unektelig være et paradoks for en regjering som lovet å avskaffe fattigdommen, sier Venstre-representanten.

NHO: Utgiftene øker for mye

Utgiftene øker for mye, og regjeringen har ikke anstrengt seg nok for å prioritere i budsjettet, mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det er bra at regjeringen bruker 16 milliarder kroner mindre enn handlingsregelen. Mye av forbedringen har imidlertid kommet ved økt skatteinngang og høyere oljepris. Den kraftige utgiftsøkningen på 3,1 prosent ligger også over veksten i brutto nasjonalprodukt. Begge deler viser at regjeringen ikke anstrenger seg nok for å gjennomføre nødvendige prioriteringer, sier NHOs næringspolitiske direktør Petter Haas Brubakk i en kommentar til revidert budsjett.

– Les også: Vil ha en hundrelapp ekstra

Han påpeker at bruken av oljepenger går ned fordi Norge har hatt flaks med høye oljepriser på verdensmarkedet. Men det er usikkert om denne utviklingen vil fortsette.

– Også denne gangen blir oljepengene i altfor stor grad brukt på offentlig forbruk, og i for liten grad på investeringer for framtiden som vei, jernbane, utdanning og forskning, sier Brubakk.

KrF mener eldresatsingen er urealistisk

Kristelig Folkeparti mener regjeringens løfte om 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015 er urealistisk.

– Så langt er det kun bygget 1.000 nye sykehjemsplasser, selv om de rødgrønne lovet 12.000 innen 2015. Dermed synes regjeringen verken å sikre nok sykehjemsplasser eller bedre kvalitet i omsorgen, slik verdighetsgarantien legger opp til, sier KrFs parlamentariske leder og finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

KrF er heller ikke fornøyd med skolepolitikken. Regjeringen må satse på flere lærere, ikke flere skoletimer, mener KrF. Partiet mener dessuten det er beklagelig at innføringen av nytt nødnett blir ytterligere forsinket. KrF vil nå ha en gjennomgang av hvorfor nødnettet blir utsatt.

– Les også: Eldremillioner står ubrukt

Videre ser Syversen grunn til å kritisere regjeringens tiltak mot fattigdom. Rusomsorg i regi av ideelle institusjoner og støtte til studenter som får barn blir ikke prioritert. Det blir heller ikke arbeidsmarkedstiltaksplasser, mener han.

KrF er også misfornøyd med at regjeringen ikke prioriterer momsfritak for frivillige organisasjoner. Derimot ser partiet med glede på at regjeringen vil øke sikkerheten for norske jøder.

– Det er positivt at regjeringen bevilger en engangssum til sikkerhet for Det mosaiske trossamfunn, men de løpende driftsutgiftene knyttet til sikkerhet er fortsatt uløst, sier Syversen.

Økonomer: Litt mer ekspansivt budsjett

Revidert nasjonalbudsjett er litt mer ekspansivt enn det nasjonalbudsjettet la opp til i fjor høst, men det inneholder ingen store overraskelser. Det får liten effekt på renter og valuta, mener økonomer.

– Budsjettet er litt mer ekspansivt enn forslaget som kom i fjor høst. Det er litt større vekst i oljepengebruken enn det Norges Bank så for seg i mars, men det er så marginalt at jeg ikke tror budsjettet får stor betydning for rentesettingen, sier Erik Bruce, senioranalytiker i Nordea Markets. Han peker på at inntektene fra Fastlands-Norge er blitt høyere og utgiftene mindre enn anslått i fjor.

– Les også: Nei til Frps handlingsregel

Kyrre Aamdal i DnB Markets skriver i en kommentar på at det var ventet at budsjettet ville framstå som noe strammere, men at det ikke inneholder noen store overraskelser.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra sier budsjettet er litt mer ekspansivt enn han hadde ønsket, men legger til at det er vel tilpasset dagens situasjon.

LO fornøyd med bruken av oljepenger

– Vi er fornøyd med at regjeringen bruker revidert nasjonalbudsjett til å forsterke innsatsen for næringslivet og i arbeidsmarkedspolitikken, sier LO-leder Roar Flåthen.

Han viser til at norsk økonomi har gått bedre enn man kunne forutse høsten 2011. Til tross for at situasjonen internasjonalt er blitt forverret, er det god jobbvekst i privat og offentlig sektor her hjemme. Flåthen mener dette er et viktig grunnlag for at Norge er i en god økonomisk situasjon.

– Vi må samtidig være oppmerksom på at situasjonen er vanskelig for deler av industrien, og at det generelt positive bildet fort kan endre seg. Satsingen på nye såkornfond kan peke fremover for næringslivet. Tiltakene overfor treforedling er høyst velkomne for en hardt prøvet næring og dens ansatte. Justeringen av permitteringsreglene for fiskeindustrien er helt nødvendig i en svært uforutsigbar næring, sier han.

– Les også: LO-patruljen klar til start

Flåthen er også bekymret for at altfor mange faller utenfor arbeidslivet.

– Derfor er det positivt at regjeringen videreutvikler arbeidsmarkedspolitikken med en prøveordning for lønnstilskudd. Dette virkemiddelet har vært svært lite brukt i Norge sammenlignet med i andre land, sier han.

– Den store tilgangen på utenlandsk arbeidskraft tilsier forsterket innsats i arbeidsmarkedspolitikken og i kampen mot useriøsitet. Styrkingen av Arbeidstilsynet er et skritt i riktig retning, sier Flåthen.

Fellesforbundet gleder seg over satsing på skog

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til tiltak innen skogbruk og treindustrien. Det blir godt mottatt i Fellesforbundet.

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å bidra til en fornyelse av skogbruk og trebasert industri slik de signaliserer i revidert budsjett. Denne næringen sysselsetter rundt 25.000 mennesker, og deler av denne industrien sliter og står i fare for å bli nedbygd hvis vi ikke får til en fornyelse av produktene som kan oppnå en høyere lønnsomhet i markedene, sier forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen.

– Les også: Svakt fra Norske Skog

Regjeringen vil bruke mer penger på å realisere innovasjons- og utviklingsprosjekter, stimulere til forskning og vil sette av mer til infrastrukturtiltak i skogen.

– Det er viktig for treforedlingsindustrien at regjeringen anerkjenner betydningen av denne industrien i Norge. Dialogen med myndighetene må nå videreføres mot statsbudsjettet for 2013, slik at vi i fellesskap kan legge til rette for at norsk treforedlingsindustri fortsatt skal bidra til verdiskaping, sysselsetting og velferd fremover, sier Gabrielsen. (ANB-NTB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.05.2012
11:14
16.12.2013 19:12Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa


Flere saker