JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Har sminket budsjettet

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner mener regjeringen har sminket budsjettet. Les alle reaksjonene på budsjettet her.15.05.2012
11:14
16.12.2013 19:12

(Saken oppdateres fortløpende)

Sanner savner satsing på forskning og utvikling for å styrke næringslivet på lang sikt. Han mener norsk næringsliv er todelt: Olje- og gassindustrien gjør det bra, mens det er vanskeligere for resten av næringslivet.

Han mener det er behov for omstilling, mer forskning og utvikling, og han vil blant annet ha avskrivning for maskiner slik at næringslivet lettere kan omstille seg og konkurrere.

– Dette er viktig på lang sikt, sier han til TV 2.

– Les også: Fem milliarder til kommunene

Regjeringens næringsminister Trond Giske (Ap) har varslet at det skal opprettes nye såkornfond for næringslivet. Men Sanner mener det ikke er godt nok.

– Når man går inn i tallene, ser man at særlig Giske har sminket tallene veldig godt. Jeg vil ha økt satsing på kompetanse til ansatte, videreutdanning, og jeg vil satse mer på forskning og utvikling, sier Sanner.

Høyres nestleder mener videre at det er behov for en kraftig opprustning av BSU-ordningen slik at unge får bedre sjanser på boligmarkedet.

Venstre: For lite satsing på klima og kunnskap

Klimasatsingen uteblir, og det blir satset for lite på kunnskap og bekjempelse av fattigdom. Slik oppsummerer Venstre forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

– Regjeringen lar mulighetene gå fra seg, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

– Les også: Bruker mindre oljepenger

Hun mener forslaget til revidert nasjonalbudsjett ikke følger opp klimameldingen regjeringen nylig la fram. Der loves det en kraftig satsing på jernbanen og kollektivtransporten.

– Det er umulig å se konturene av en slik satsing i budsjettet. Vi burde i det minste prioritert penger til prosjektering av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, sier hun.

Venstre etterlyser også satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.

– Et eksempel er svingningene i valutakursene, som gjør det billigere å delta i internasjonale forskningsprogrammer. Her sparer staten 184 millioner kroner, som burde vært brukt til å styrke forskningssektoren i Norge, sier Tenden.

Hun viser også til tall fra Statistisk sentralbyrå som anslår at det finnes 6.500 flere fattige barn i Norge nå enn da de rødgrønne tok over i 2005.

– Det må unektelig være et paradoks for en regjering som lovet å avskaffe fattigdommen, sier Venstre-representanten.

NHO: Utgiftene øker for mye

Utgiftene øker for mye, og regjeringen har ikke anstrengt seg nok for å prioritere i budsjettet, mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det er bra at regjeringen bruker 16 milliarder kroner mindre enn handlingsregelen. Mye av forbedringen har imidlertid kommet ved økt skatteinngang og høyere oljepris. Den kraftige utgiftsøkningen på 3,1 prosent ligger også over veksten i brutto nasjonalprodukt. Begge deler viser at regjeringen ikke anstrenger seg nok for å gjennomføre nødvendige prioriteringer, sier NHOs næringspolitiske direktør Petter Haas Brubakk i en kommentar til revidert budsjett.

– Les også: Vil ha en hundrelapp ekstra

Han påpeker at bruken av oljepenger går ned fordi Norge har hatt flaks med høye oljepriser på verdensmarkedet. Men det er usikkert om denne utviklingen vil fortsette.

– Også denne gangen blir oljepengene i altfor stor grad brukt på offentlig forbruk, og i for liten grad på investeringer for framtiden som vei, jernbane, utdanning og forskning, sier Brubakk.

KrF mener eldresatsingen er urealistisk

Kristelig Folkeparti mener regjeringens løfte om 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015 er urealistisk.

– Så langt er det kun bygget 1.000 nye sykehjemsplasser, selv om de rødgrønne lovet 12.000 innen 2015. Dermed synes regjeringen verken å sikre nok sykehjemsplasser eller bedre kvalitet i omsorgen, slik verdighetsgarantien legger opp til, sier KrFs parlamentariske leder og finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

KrF er heller ikke fornøyd med skolepolitikken. Regjeringen må satse på flere lærere, ikke flere skoletimer, mener KrF. Partiet mener dessuten det er beklagelig at innføringen av nytt nødnett blir ytterligere forsinket. KrF vil nå ha en gjennomgang av hvorfor nødnettet blir utsatt.

– Les også: Eldremillioner står ubrukt

Videre ser Syversen grunn til å kritisere regjeringens tiltak mot fattigdom. Rusomsorg i regi av ideelle institusjoner og støtte til studenter som får barn blir ikke prioritert. Det blir heller ikke arbeidsmarkedstiltaksplasser, mener han.

KrF er også misfornøyd med at regjeringen ikke prioriterer momsfritak for frivillige organisasjoner. Derimot ser partiet med glede på at regjeringen vil øke sikkerheten for norske jøder.

– Det er positivt at regjeringen bevilger en engangssum til sikkerhet for Det mosaiske trossamfunn, men de løpende driftsutgiftene knyttet til sikkerhet er fortsatt uløst, sier Syversen.

Økonomer: Litt mer ekspansivt budsjett

Revidert nasjonalbudsjett er litt mer ekspansivt enn det nasjonalbudsjettet la opp til i fjor høst, men det inneholder ingen store overraskelser. Det får liten effekt på renter og valuta, mener økonomer.

– Budsjettet er litt mer ekspansivt enn forslaget som kom i fjor høst. Det er litt større vekst i oljepengebruken enn det Norges Bank så for seg i mars, men det er så marginalt at jeg ikke tror budsjettet får stor betydning for rentesettingen, sier Erik Bruce, senioranalytiker i Nordea Markets. Han peker på at inntektene fra Fastlands-Norge er blitt høyere og utgiftene mindre enn anslått i fjor.

– Les også: Nei til Frps handlingsregel

Kyrre Aamdal i DnB Markets skriver i en kommentar på at det var ventet at budsjettet ville framstå som noe strammere, men at det ikke inneholder noen store overraskelser.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra sier budsjettet er litt mer ekspansivt enn han hadde ønsket, men legger til at det er vel tilpasset dagens situasjon.

LO fornøyd med bruken av oljepenger

– Vi er fornøyd med at regjeringen bruker revidert nasjonalbudsjett til å forsterke innsatsen for næringslivet og i arbeidsmarkedspolitikken, sier LO-leder Roar Flåthen.

Han viser til at norsk økonomi har gått bedre enn man kunne forutse høsten 2011. Til tross for at situasjonen internasjonalt er blitt forverret, er det god jobbvekst i privat og offentlig sektor her hjemme. Flåthen mener dette er et viktig grunnlag for at Norge er i en god økonomisk situasjon.

– Vi må samtidig være oppmerksom på at situasjonen er vanskelig for deler av industrien, og at det generelt positive bildet fort kan endre seg. Satsingen på nye såkornfond kan peke fremover for næringslivet. Tiltakene overfor treforedling er høyst velkomne for en hardt prøvet næring og dens ansatte. Justeringen av permitteringsreglene for fiskeindustrien er helt nødvendig i en svært uforutsigbar næring, sier han.

– Les også: LO-patruljen klar til start

Flåthen er også bekymret for at altfor mange faller utenfor arbeidslivet.

– Derfor er det positivt at regjeringen videreutvikler arbeidsmarkedspolitikken med en prøveordning for lønnstilskudd. Dette virkemiddelet har vært svært lite brukt i Norge sammenlignet med i andre land, sier han.

– Den store tilgangen på utenlandsk arbeidskraft tilsier forsterket innsats i arbeidsmarkedspolitikken og i kampen mot useriøsitet. Styrkingen av Arbeidstilsynet er et skritt i riktig retning, sier Flåthen.

Fellesforbundet gleder seg over satsing på skog

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner til tiltak innen skogbruk og treindustrien. Det blir godt mottatt i Fellesforbundet.

– Vi er glade for at regjeringen ønsker å bidra til en fornyelse av skogbruk og trebasert industri slik de signaliserer i revidert budsjett. Denne næringen sysselsetter rundt 25.000 mennesker, og deler av denne industrien sliter og står i fare for å bli nedbygd hvis vi ikke får til en fornyelse av produktene som kan oppnå en høyere lønnsomhet i markedene, sier forbundssekretær Hans-Christian Gabrielsen.

– Les også: Svakt fra Norske Skog

Regjeringen vil bruke mer penger på å realisere innovasjons- og utviklingsprosjekter, stimulere til forskning og vil sette av mer til infrastrukturtiltak i skogen.

– Det er viktig for treforedlingsindustrien at regjeringen anerkjenner betydningen av denne industrien i Norge. Dialogen med myndighetene må nå videreføres mot statsbudsjettet for 2013, slik at vi i fellesskap kan legge til rette for at norsk treforedlingsindustri fortsatt skal bidra til verdiskaping, sysselsetting og velferd fremover, sier Gabrielsen. (ANB-NTB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.05.2012
11:14
16.12.2013 19:12Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

Bjørn A. Grimstad

Bussjåfør Marit streiker: – Vi har måttet gi opp lønnsøkning for å få lov til å gå på do


Flere saker