JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mer tid til etterutdanning

I LO hilses Ap-politikeres engasjement for etter- og videreutdanning velkommen. Men det blir neppe noe sentralt tema i årets tariffoppgjør. NHO blokkerer for et trepartssamarbeid på dette feltet.27.01.2010
14:32
16.12.2013 12:27

– Kravet om reform for etter- og videreutdanning (EVU) ligger fast, sist bekreftet av LO-kongressen i fjor, men LO vil neppe kreve aktiv deltakelse fra arbeidsgiverne ved denne korsvei, sier Benedikte Sterner i LOs samfunnspolitiske avdeling. Hun viser til at NHO ved tidligere forhandlinger blankt har avvist treparts-samarbeid om EVU. Ut fra vedtak i forbundene er det stor sannsynlighet for at LOs representantskap 23. februar vil vedta at kommende tariffoppgjør vil skje forbundsvist. Dagsorden for LOs representantskapsmøte 23. februar

Sentrale Arbeiderparti-politikere som Anette Trettebergstuen og Steinar Gullvåg vil iverksette et eget rådslagingsarbeid gjennom egen internettportal i regi av Arbeiderpartiet og ser for seg en trepartsavtale mellom staten og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

LES OGSÅ: Intervju med Trettebergstuen og Gullvåg her

Kjente toner for LO

– Dette er kjente toner for LO. LO-leder Roar Flåthen er sterkt opptatt av å få avklart de siste spørsmålene i kompetansereformen, og LO-kongressen i mai i fjor tok inn et eget kapittel om utdanning i sitt handlingsprogram, sier Benedikte Sterner. Hun viser til kapittel 10 om livslang læring. Der heter det blant annet:

”For å motvirke langtidsledighet og fremme aktivering av arbeidsledige mener LO at alle arbeidssøkende må få tilbud om kompetansehevende tiltak. Opplæring gjennom det ordinære utdanningssystemet eller studieforbund skal ikke utelukke en arbeidssøker fra arbeidsledighetstrygd”.

LES MER:Her finner du LOs handlingsprogram og kapitlet om livslang læring

NHO uten interesse?

–Spørsmålet om en trepartsmodell var sist oppe under tariffrevisjonen mellom LO og NHO 2006, da Fellesforbundet inviterte NHO til å sende et felles brev til regjeringen om felles løft for videre- og etterutdanning. Arbeidsgiversiden var ikke interessert og mente at kompetanseheving primært var en oppgave for bedriftene. NHO har kategorisk avslått LOs forsøk på å bygge opp et EVU-fond.

– Men er det like lett å ri kjepphester i nedgangstider?

– Så vidt jeg vet har NHO ikke endret sin holdning til akkurat dette spørsmålet. Derimot har myndighetene myket opp bestemmelsen om permittertes rett til opplæring uten tap av dagpenger. Det er ikke snakk om store endringen, og den er i tillegg gjenstand for skjønn og dermed slå ulikt ut. Da et permittert LO-medlem tok kurs for å perfeksjonere seg, mistet han retten til dagpenger fordi kurset var lagt til en hverdag i uka i tillegg til helgesamlinger. Dermed ble vedkommende ansett til å være under utdanning og fratatt dagpengene. Dette er en skjevhet som LO nå arbeider for å rette opp.

Kravet ikke lagt på is

– Er spørsmålet om etter- og videreutdanning egentlig lagt på is?

– Overhode ikke. Uten å uttale meg på vegne av LO antar jeg at LO vil støtte alle gode forslag som kan frembringe de gode verktøyene som trengs for å nå målene LO har satt seg. LO arbeider akkurat nå med spørsmålet om å etablere et nasjonalt kompetansesenter. Dette vil være et overordnet organ, der de tre partene i arbeidslivet vil møtes, sier Benedikte Sterner.

Stortingsmelding nr. 44 – Utdanningslinja, er nå til behandling i Stortinget. Det er innkalt til høring om meldingen 4. februar. Stortingsmelding nr. 44 - Utdanningslinja

Utvalg på jobben

– EL & IT Forbundet har gått gjennom de ulike formuleringene i overenskomstene om etter- og videreutdanning for å finne fram til en felles standard om EVU, sier avdelingsleder Tove Johansen i utviklingsavdelingen.

– Vi har stanset opp ved en bestemmelse om å etablere et partssammensatt opplæringsutvalg på bedriften, rett og slett for å skape en felles arena for å diskutere behovet for opplæring og kompetanseheving. Vi gjør dette for å understreke at EVU-arbeidet ikke er noe man gjør mellom alt annet og i roligere perioder, men har under konstant overvåking.

Vi har også nedfelt i vårt handlingsprogram at alle bedriftene skal ha et opplæringsprogram. Vi mener at etter- og videreutdanning er en rettighet som alle har. Dette betyr at adgangen til kunnskap ikke bare gjelder dem som fra før av er mest skodd og som har hatt lettest adgang til fri og økonomisk støtte, men er en rettighet for alle.

Forbundets engasjement og behovet for påfyll av kunnskap medfører at våre tillitsvalgte må regne med å bruke mer tid på disse oppgavene.

To parter i England

– Hvor langt kan LO komme uten NHO som aktiv medspiller?

– NHO ønsker 100 prosents styringsrett. I England er det inngått avtale mellom statlige myndigheter og fagorganisasjonen, der bedrifter yter støtte. Den modellen kan også vi bruke hvis NHO ikke vil være med.

I mellomtiden tar vi mot all støtte og sympati. Det er flott at Arbeiderparti-politikerne Anette Trettebergstuen og Steinar Gullvåg engasjerer seg og krever reform for etterutdanning. Vi vet at også SV har et engasjement. Alle gode krefter må arbeide sammen for å finne egnede modeller som gir en slik reform det gode innhold, sier Tove Johansen i El og IT Forbundet.

Temaet ble satt på dagsorden av LO-kongressen i 1993.

Etter- og videreutdanningsreformen kom til å prege flere tariffoppgjør på 1990-tallet, i tillegg til at det ble gjennomført en offentlig utredning og laget en stortingsmelding om temaet.

Ved tariffoppgjøret i 1998 ble LO og NHO enige om en handlingsplan. Sentrale elementer i denne var å få lovfestet retten til permisjon for etter- og videreutdanning, sikre voksne som ikke har fullført grunnskole/videregående skole en ny sjanse og få på plass et system for å dokumentere folks realkompetanse.

Reformen er aldri blitt helt fullført. Fortsatt mangler en fullgod finansiering av livsopphold mens man gjennomfører etter- og videreutdanning. LO forsøkte å presse fram en løsning under tariffoppgjøret i 2000, men lyktes ikke.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.01.2010
14:32
16.12.2013 12:27Mest lest

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar

RATING OG PRIS: Renholderne som registrerer seg på vaskehjelp.no må konkurrere på blant annet pris og «trynefaktor» for å få oppdrag.

RATING OG PRIS: Renholderne som registrerer seg på vaskehjelp.no må konkurrere på blant annet pris og «trynefaktor» for å få oppdrag.

skjermdump fra nettsida vaskehjelp.no

Statlig støttet app setter sinnene i kok: Renholderne må konkurrere på pris og trynefaktor


Flere saker