JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NHO-sjefen misunner LO

Den nye NHO-sjefen, John G. Bernander, misunner LOs innflytelse på de politiske beslutningene. Men han legger ikke skjul på at NHO også nyter godt av dette i saker som de to er enige om.24.09.2009
16:30
16.12.2013 11:19

torgny.hasaas@lomedia.no

LO-Aktuelt møter John G. Bernander tre dager etter at han overtok som leder i NHO etter Finn Bergesen jr. Bernander har en politisk karriere i Høyre, både som stortingsrepresentant og som nestleder. Fra 2001 til 2007 var han kringkastingssjef. De siste årene har han vært partner i Mosvold Shiping Group i Kristiansand. Men nå rykker han inn som sjef i NHO-borgen på Majorstua i Oslo.

– Har du noen progamerklæring?

– Programerklæringa er ganske enkel. Vi representerer 20 000 bedrifter som forventer at vi skal være en effektiv agent og ambassadør for deres interesser.

– Dette høres ut som en serviceerklæring, innebærer dette at du ønsker å vinkle NHO mer over på å betjene medlemmene og vekk fra den politiske agendaen?

– Vi har et produkt som medlemmene kjøper og i det ligger det å være agent og ambassadør i det næringspolitiske, svarer NHO-sjefen.

LOs innflytelse

– Misunner du LO deres innflytelse?

– Ja det er det åpenbart at jeg gjør. LO har mer handlingsrom til å bruke sin innflytelse enn det vi har, sier Bernander og viser til det valget som nettopp har blitt avviklet.

– Men, jeg er også så pragmatisk oppmerksom på den påvirkningskraften LO nå har, at jeg mer enn gjerne jobber sammen med LO om de saker som vi er enige om, forklarer NHO-sjefen, og viser til det fellesinitiativet som er tatt innenfor samferdsel. Han er ganske sikker på at LO-leder Roar Flåthen også deler NHOs bekymring for «drop outs» fra den videregående skolen.

– Så dere vil jobbe på et vidt politisk felt?

– Næringspolitikk favner vidt. Vi bør også betone betydningen av å ha en god offentlig sektor. Ta et eksempel på det. Den viktigste leverandøren til mine medlemmer er en god skole. Gjennom dette kan en avlede en masse politiske temaer som vi kan engasjere oss i, sier Bernander og vender tilbake til spørsmålet om frafallet i videregående skole.

– Hva er samfunnets svar på at 20 prosent av norsk ungdom dropper ut av videregående skole. Disse 20 prosentene blir i alle fall ikke kvalifisert arbeidskraft for mine medlemmer. Egentlig er det enda verre. De får ikke noe godt fundament for å bli byggende deltakere i et samfunn, forklarer NHO-sjefen og legger til NHO har spilt inn til regjeringa og de nye regjeringsforhandlingene at ordningen med praksisbrev må utvides.

Vitenskaplig metode

– LO var med for andre gang på rad å vippe stortingsflertallet over i rødgrønn retning. Har du en kommentar til LOs politiske engasjement?

– Jeg forstår at LO har et sterkt politisk engasjement. Jeg forstår de sterke båndene som eksisterer og har respekt for dem. Men jeg tror at i vår moderne tid så skjer partivalg litt mindre på refleks, familietilhørighet og geografi enn tidligere. Nå er det frie og uavhengige mennesker som gjør sine valg, sier NHO-sjefen.

NHO gjorde også i valgkampen en rangering av de politiske partiene med Høyre og Venstre på topp foran Fremskrittspartiet med SV på bunn.

Han forklarer at de brukte brukte 40 ulike kriterier for å vurdere de partienes betydning for et aktivt norsk næringsliv.

– Utfra de 40 kriteriene ga vi en klar anvisning på at et borgerlig alternativ til den rødgrønne koalisjonen var å foretrekke, sier Bernander og understreker at organisasjonen har benyttet en litt mer vitenskaplig metode enn det som har vært vanlig.

– Jeg skal ikke si at LO handler på instinkt og ikke har en rasjonell tilnærming til stortingsvalgene og den partistøtten som de gir, men jeg synes at vi både fra LO- siden og NHO-siden bør være tydelige på hvilke kriterier som ligger til grunn for de anbefalinger vi gir.

– Og det synes du ikke LO var?

– Jeg synes vi var tydeligere.

– En kan ikke vente noen partibevilgninger fra NHO etter forslag fra deg?

– Vi har ingen refleksjon rundt at vi skal endre den praksisen vi nå har, sier Bernander, men peker på at det vil være en diskusjon foran hvert valg hvordan de vil fokusere valgkampen og eventuelt bevilge.

Tre parter

– Trepartssamarbeidet er en hjørnestein i den norske modellen. Hvilke tanker har du rundt dette? Er det ideelt i dag, bør det svekkes, styrkes, oppfatter du NHO som en lillebror i samarbeidet, spesielt med dagens regjering?

– Trepartssamarbeidet er viktig, og det kan bare fungere hvis partene behandler hverandre med respekt og tar hverandre på alvor. I bunnen av trepartssamarbeidet ligger det fremforhandla løsninger. Et av de beste eksemplene vi har på dette er IA-avtalen. Den kommer opp til fornyelse, og vi skal gjøre vår del av jobben for at vår del av avtalen kan forlenges og virke.

– Du er fornøyd med IA-avtalen?

– Ja

– Et trepartssamarbeid foregår gjennom offentlige utredninger og anbefalinger og avstemninger av hverandres holdninger fram mot et endelig produkt. Det vil vi gjerne fortsette med, med liv og lyst. Men dette kan ikke fortsette hvis en part klipper og limer og gjør det om til forskrift. Vi må finne omforente løsninger, sier NHO-sjefen. Det kan gjelde mange ulike spørsmål.

– Under den forrige regjering var det et eksempel på at LO trakk seg fra en utredning fordi de følte at konklusjonen var trukket før resultatet kom, sier Bernander og viser til situasjonen som oppsto i arbeidet med ny arbeidslivslov i oktober 2003.

– Det er viktig at konklusjonen ikke er trukket på forhånd slik at det ikke framstår som et rituelt skuespill. Et samarbeid som er tufta på forhandlinger mellom likeverdige parter. Det tror jeg at LO også bekjenner seg til, uavhengig av fargen på regjeringen.

Individuell avlønning

– NHO har lagt seg på en forholdsvis aggressiv linje i Tariffnemnda og har brakt en sak inn for EFTA-domstolen. Hva er din holdning til dette?

– Alle vet godt at NHO har stilt seg bak lov om allmenngjøring. NHO er en viktig deltager og premissleverandør inn mot Tariffnemnda. Men vi er tuftet på lov og forskrift, og i det tilfellet som står for domstolen mener vi at nemnda gikk ut over det rettsgrunnlaget som eksisterer for allmenngjøring. Vi er ikke enige om definisjonen av hva som måtte være sosial dumping.

Bernander understreker at det skal være kvalifisert urimelige arbeidsvilkår som skal rammes. Og han er uenig når fagforeningene og LO mener det nivået skal være tariffbestemte lønninger og arbeidsvilkår.

– Det sier ikke loven, og nemndas avgjørelse gikk lenger enn hjemmelsgrunnlaget rekker. Da er systematikken å få en rettsavgjørelse på det, forklarer NHO-sjefen.

– Så dette kan skje igjen?

– Ja, selvfølgelig.

Som kringkastingssjef var Bernander arbeidsgiverrepresentant under streiken i 2006. Konflikttema var omfanget av individuell avlønning.

– Ønsker du deg mer individuell avlønning?

Bernander har ikke lyst til å komme med de store tariffpolitiske uttalelsene etter tre dag i stolen.

– Jeg synes det er et bra prinsipp med en fleksibel lønnsdannelse lokalt, sier han og understreker at enhver slik diskusjon må ta utgangspunkt i verdiskapinga i hver enkelt bedrift.

– Ser du forskjell på YS og LO?

– Det er ingen tvil om at den store organisasjonen på arbeidstakerorganisasjonen representerer den viktigste part i treparts samarbeidet både historisk og i kraft av sin størrelse.

– Vi bestreber oss på å behandle YS og deres medlemmer som likeverdig partner i de relasjoner vi har med dem på samme måte som vi gjør i forhold til LO og deres medlemmer, avslutter den nye NHO-sjefen.

24.09.2009
16:30
16.12.2013 11:19Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Lise Åserud / NTB

Professor om strømstøtte til bedrifter: – Staten skal ikke være en trygdekasse for næringslivet

Kommentar

Håvard Sæbø

«Velgere har grunn til å være skuffet. Strømsjokket har ført til politisk kortslutning»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp


Flere saker