JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO VIL NÅ DE UORGANISERTE: Arbeidstakere med høyere utdanning trenger LO like mye som alle andre, påpeker LOs førstesekretær Julie Lødrup.

LO VIL NÅ DE UORGANISERTE: Arbeidstakere med høyere utdanning trenger LO like mye som alle andre, påpeker LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Tri Nguyen Dinh

Flere nordmenn tar høyere utdanning:

Nå skal LO kapre uorganiserte ingeniører, arkitekter, sykepleiere, lærere og akademikere

Mens stadig flere nordmenn har høyere utdanning, har bare hvert femte LO-medlem utdanning tilsvarende to år eller mer fra universitet eller høyskole. Nå kommer kampanjen «LO for alle».20.09.2019
08:50
20.09.2019 10:04

ragnhild@lomedia.no

– Skal LO fortsette å være den klart største kraften i norsk arbeidsliv, må vi rekruttere flere med høyere utdanning, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Den nye kampanjen har fått navnet «LO for alle», og skal starte i januar 2020. Ni forbund skal delta, og det samlede målet er 15.600 nye medlemmer i løpet av tre år.

Flere tar høyere utdanning

Det handler kort og godt om hvilken plass organisasjonen skal ha i norsk arbeidsliv. LO er fortsatt landets største arbeidstakerorganisasjon, men pilene har lenge pekt nedover.

På begynnelsen av 1970-tallet var om lag to tredeler av de fagorganiserte med i et LO-forbund. I dag gjelder det under halvparten av de organiserte. Samtidig vokser hovedorganisasjonene Unio og Akademikerne, og tar en stadig større jafs av medlemmene.

Færre enn én av ti studenter er medlem i LO

En viktig årsak til denne utviklingen er at utdanningsnivået i befolkningen har endret seg. Stadig flere nordmenn tar høyere utdanning, og om denne gruppen har Unio og Akademikerne et sterkere grep enn LO (se faktaboks).

– I 2035 vil flertallet av de sysselsatte ha høyere utdanning. Unio og Akademikerne rekrutterer disse gruppene 3,25 ganger raskere enn LO. Fortsetter dette vil de i 2040 være større enn LO, uttalte lederen i LOs organisasjonsavdeling, Bård Nylund, til FriFagbevegelse i 2017.

Bildet har ikke endret seg vesentlig siden den gang.

Behov for en offensiv

Knapt hvert femte yrkesaktive medlem i LO har utdanning tilsvarende to år eller mer fra universitet eller høyskole. I befolkningen som helhet gjelder det mer enn hver tredje arbeidstaker. Og den andelen kommer altså til å fortsette å øke.

Dersom man ikke lykkes med å nå ut til flere med høyere utdanning, vil det være vanskelig å opprettholde LOs posisjon i norsk arbeidsliv. Alternativet er et svekket LO, påpeker Julie Lødrup.

– Vi ser det helt konkret på mange arbeidsplasser der det lyses ut stadig flere stillinger med krav om høyere utdanning. Da må våre forbund sørge for å organisere nyansatte, uavhengig av hvor høy utdanning de har. Mange steder skjer det allerede, men vi vil at det skal skje alle steder, sier hun.

p

– Litt under 20 prosent av LO-forbundenes medlemmer har høyere utdanning. Hvilken andel bør LO opp i?

– Vi har ikke satt noe mål på det.

– Men er det et mål at LO skal speile utdanningsnivået i befolkningen?

– Jeg synes ikke prosentandelen med høyere utdanning er så viktig. Hvis vi hadde rekruttert 50.000 med og 50.000 uten høyere utdanning, så hadde ikke det endret balansen i LO. Men ingenting ville vært bedre enn at vi lyktes med å rekruttere godt i flere ulike grupper på én gang.

Saken fortsetter under bildet.

SL VIL VOKSE: Skolenes landsforbund har som mål å verve 2055 nye lærere gjennom kampanjen «LO for alle» og har allerede ansatt en prosjektsekretær som er klar til å begynne arbeidet i 2020. Åtte andre LO-forbund deltar i kampanjen som har som mål å rekruttere flere med høyere utdanning til LO.

SL VIL VOKSE: Skolenes landsforbund har som mål å verve 2055 nye lærere gjennom kampanjen «LO for alle» og har allerede ansatt en prosjektsekretær som er klar til å begynne arbeidet i 2020. Åtte andre LO-forbund deltar i kampanjen som har som mål å rekruttere flere med høyere utdanning til LO.

Colourbox.com

Vil organisere de uorganiserte

Over halvparten av norske arbeidstakere er ikke organisert noe sted. Det viktigste for LO vil derfor være å nå ut til de uorganiserte, forteller Lødrup.

Arbeidstakere med høyere utdanning har akkurat like stort behov for fagbevegelsen som resten av arbeidslivet, påpeker hun.

Det handler om å sikre retten til hele og faste stillinger, en arbeidstid det går an å leve med og medbestemmelse på arbeidsplassen.

– LO organiserer en stadig lavere andel av de fagorganiserte, mens Unio og Akademikerne øker. Er det et mål at LOs andel av de fagorganiserte skal opp?

– Ja, det er klart. Og LO har jo allerede mange medlemmer med høyere utdanning som trenger en sterk fagforening i ryggen. Men det vi ønsker med kampanjen er først og fremst å nå ut til de uorganiserte.

– Viktig for LOs troverdighet

Et LO-forbund som lenge har stått på barrikadene for å få LO til å satse mer på høyskole- og universitetsutdannede, er Fellesorganisasjonen (FO). Forbundsleder Mimmi Kvisvik har tidligere kritisert LO for å snakke offensivt om utdanningsgruppene i festtaler, men ikke følge det opp i praksis.

– En slik satsing burde synes i realpolitiske handlinger. I stedet er det noe vi må kjempe for hele tida, sa Kvisvik til Fontene i forkant av forrige LO-kongress.

p

Derfor er FO-lederen nå opptatt av at «LO for alle» ikke skal bli noen generell vervekampanje, men at LO og forbundene klarer å holde fast ved intensjonen om at LO skal styrke seg blant dem med høyere utdanning. Det langsiktige målet bør være at LOs medlemsmasse gjenspeiler utdanningsnivået i befolkningen, mener hun.

– Jeg synes vi bør ha som målsetting å øke både antallet og andelen med høyere utdanning i LO, sier Kvisvik.

Dette LO-forbundet har satt ny medlemsrekord

– Hvorfor er det viktig?

– Det er viktig for at LO skal ha troverdighet når vi sier at vi organiserer hele bredden av norsk arbeidsliv. Da må vi kjenne og ha innflytelse i hele arbeidslivet, både i privat og i offentlig sektor, og i ulike utdanningsgrupper.

FO-lederen mener LO ikke har en tydelig nok profil som en organisasjon også for høyskolegruppene, og at det er for lite fokus både på offentlig sektor og de typiske kvinnearbeidsplassene. En konsekvens er at medlemmer og tillitsvalgte med jevne mellomrom reiser spørsmålet om hvorfor FO er tilknyttet LO og ikke Unio, påpeker hun.

FO HAR MEDLEMMER MED PROFESJONSUTDANNING: Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, er glad for satsingen på høyere utdanning. FO vil prioritere rekruttering innenfor privat velferd og vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler.

FO HAR MEDLEMMER MED PROFESJONSUTDANNING: Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, er glad for satsingen på høyere utdanning. FO vil prioritere rekruttering innenfor privat velferd og vitenskapelig ansatte på universiteter og høyskoler.

Håvard Sæbø

Høye ambisjoner

«LO for alle» er bygget over samme lest som LOs kampanje i servicesektoren, som ble gjennomført i perioden 2016-2019. Her var målet 4000 nye medlemmer og 100 nye tariffavtaler. I den nye kampanjen er målet nesten det firedobbelte. LOs førstesekretær, Julie Lødrup, mener likevel ikke at det er et spesielt hårete mål.

Kvinner tar snart igjen menn innen høyere utdanning

– Nei, det målet skal vi oppnå. Vi har en større målgruppe i denne kampanjen med flere forbund som deltar, og derfor naturlig nok et større mål, svarer Lødrup.

– LO har alltid vært spesielt opptatt av å løfte de lavlønte. Hvordan skal LO både ivareta de lavtløntes interesser og appellere til dem med lengre utdanning og høyere lønnsnivå?

– Det mener jeg at vi gjør allerede. Det er bred enighet om LOs lønnspolitikk, også blant medlemmer med høyere utdanning.

LO for alle

• En treårig kampanje for å øke rekrutteringen av medlemmer med høyere utdanning.

• Målet er 15.600 medlemmer i løpet av tre år: 3600 nye i 2020, 5000 nye i 2021 og 7000 nye i 2022.

• Følgende forbund deltar: Industri Energi, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund, NTL, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Handel og Kontor, NISO og Norsk Jernbaneforbund.

• Alle forbundene skal ansette prosjektsekretærer som skal jobbe med kampanjen, mens LO koordinerer arbeidet.

• LO dekker 75 prosent av kostnadene det første året, 50 prosent det andre året og 25 prosent det tredje året.

Utdanningsnivå og fagorganisering

• 123 000 av LOs drøyt 900 000 medlemmer har miminum to år med høyskole- eller universitetsutdanning.

• Av de fagorganiserte med utdanning tilsvarende mastergrad eller høyere, er 52 prosent organisert hos Akademikerne, 17 prosent hos Unio, 10 prosent i LO og 4 prosent i YS.

• Av de fagorganiserte med utdanning under mastergradsnivå, er 50 prosent organisert i LO, 15 prosent i YS, 15 prosent i Unio og 6 prosent i Akademikerne.

Kilde: LO, Fafo-notatet «Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere» (2018)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.09.2019
08:50
20.09.2019 10:04Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning


Flere saker