JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sannheten om «mønsterbedriften» Bekken og Strøm

I et leserinnlegg i 11. november skriver Sven Strøm om mønsterbedriften sin. Han velger å gjøre et poeng av at bedriften følger arbeidsmiljøloven (AML). Er ikke alle norske og utenlandske eiere pliktig til å gjøre det?25.11.2010
14:01
16.12.2013 14:43

Usannhetene er mange, og vi ønsker med dette å belyse de reelle fakta som foregår ved denne bedriften.

Det vil ta for lang tid å komme inn på alle bruddene, men la oss ta for oss noen av paragrafene som ikke etterfølges.

Kapittel 3: Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Sitat: «For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte» sitat slutt.

Paragrafen sier mye mer enn dette. Poenget er at dette overhodet ikke etterfølges. Dette er vel heller ikke så rart, da arbeidstakerne og tillitsvalgte ikke er det Bekken og Strøm ønsker å samarbeide med.

Verdt å merke seg er § 3-3 som bl.a. omtaler bedriftshelsetjenester. Her sies det at «Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det, vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet» sitat slutt.

Ingen har på noen måte vært delaktig i slike vurderinger de siste årene. Videre omtales bla: Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid og Plikt til å legge forholdene til rette til varsling. Heller ikke på disse punktene har det blitt iverksatt tiltak.

§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Hele paragrafen er jo interessant, men la hos bruke punkt 3. «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden» sitat slutt. Det er ingen tvil om at dette ikke følges. Spesielt ille ble når ansatte organiserte seg og krevde tariffavtale. Dette førte til veggoppslag med trusler om at dette kunne føre til negative konsekvenser for den enkeltes arbeidsplass. Vi har også eksempler på at ansatte som har opponert mot eierne har blitt satt til andre jobber enn de er kvalifisert for.

Flere av de ansatte valgte å trekke sitt medlemskap i foreningen pga muntlig og skriftlig advarsler om at arbeidsplassen deres ville stå i fare ved fortsatt krav om tariffavtale. Noen har også blitt tilbudt høyere lønn ved utmeldelse.

§ 6. Plikt til å velge verneombud

Paragrafen er lang, derfor må vi konsentrere oss om punkt 2. Sitat: «Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene forøvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett vernombud for hver avdelig eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte» sitat slutt.

Bedriften har ett verneombud og mange avdelinger. Klart brudd. Når det gjelder resten av paragrafen så forekommer det flere brudd: Bl.a. manglede opplæring (40 timers kurs), og manglende samarbeid mellom arbeidsgiveren og verneombudet.

Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg

Virksomheten har plikt til å opprette Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og i 2009 ble de pålagt å opprette et slikt. De ansatte har siden den gang ikke hørt fra dette organet, og det har heller ikke avholdt møter. Klart brudd igjen.

Som det siste eksempel på klart brudd på AML trekker vi fram § 8. Informasjon og drøfting.

Denne paragrafen overholdes overhodet ikke. Den går inn i kjernen av deres motstand mot arbeidsfolk og deres rettigheter, nemlig drøftingsplikten, opplysningsplikten og forhandlinger.

Arbeidsmiljøloven er klinkende klar på dette området.

Sitat fra punkt 1 «I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 personer skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakeres arbeidsforhold med arbeidstakeres tillitsvalgte» (uthevet av oss).

Dette har aldri funnet sted. Ganske enkelt fordi de ikke anerkjenner tillitsvalgte, og det soleklare faktum at de anser dette for å være et angrep på deres livsverk og styringsrett.

Paragraf 8 er ikke på langt nær så omfattende og forpliktende som organiserte arbeidere har gjennom hovedavtalen, men den gir arbeidsfolk et lite innblikk og innsyn i bedriften de arbeider i.

Arbeidsgiver har gitt mange uttalelser hvor de argumenterer for at de ansatte ikke trenger tariffavtale fordi de følger AML.

Ved denne korte gjennomgangen har vi vist at Bekken & Strøm ikke etterlever AML. AML og tariffavtale er definitivt ikke det samme. AML sikrer arbeidstakerne mot rovdrift på arbeidskraften og helsa vår, og har en viss innflytelse på arbeidsmiljøet. Den har ingenting med lønn, forhandlingsrett, sluttvederlag og AFP å gjøre.

Det er dette det dreier seg om for oss ansatte. Vi vil ha forhandlingsrett og bedriftsdemokrati. Vi vil ha forutsigbarhet i arbeidet vårt, og vi vil ganske enkelt ikke bli forskjellsbehandlet. Vi vil ikke ha bonusordninger som belønner kun de friske, raske og medgjørlige, og som straffer dem som må være hjemme pga barns sykdom eller som har annet gyldig fravær. Vi vil ha Hovedavtalens bestemmelser som beskytter oss arbeidstakere mot bl.a. trakasseringer. Situasjonen vi nå har kommet opp i er ikke ønskelig. Vi ønsker oss en god arbeidsplass, et godt arbeidsmiljø, og et godt samarbeid med arbeidsgiver.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.11.2010
14:01
16.12.2013 14:43Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

Tormod Ytrehus

AAP-forlengelse løper ut: – Mange vil havne på sosialhjelp eller ingenting, sier Nav-forsker

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil.  Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil. Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Vidar Ruud/NTB

Faktisk.no: Regjeringen gjør det dyrere å være syk

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

KLAR TIL Å LEVERE: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er klar på at dersom Statens vegvesen får de samme rammene som Nye Veier vil etaten kunne gi enda mer veg tilbake.

KLAR TIL Å LEVERE: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er klar på at dersom Statens vegvesen får de samme rammene som Nye Veier vil etaten kunne gi enda mer veg tilbake.

Nye Veier AS

Vegvesenet-direktør: – Får vi samme vilkårene som Nye Veier kan vi gi enda mer veg tilbake

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån


Flere saker