JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sannheten om «mønsterbedriften» Bekken og Strøm

I et leserinnlegg i 11. november skriver Sven Strøm om mønsterbedriften sin. Han velger å gjøre et poeng av at bedriften følger arbeidsmiljøloven (AML). Er ikke alle norske og utenlandske eiere pliktig til å gjøre det?25.11.2010
14:01
16.12.2013 14:43

Usannhetene er mange, og vi ønsker med dette å belyse de reelle fakta som foregår ved denne bedriften.

Det vil ta for lang tid å komme inn på alle bruddene, men la oss ta for oss noen av paragrafene som ikke etterfølges.

Kapittel 3: Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Sitat: «For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte» sitat slutt.

Paragrafen sier mye mer enn dette. Poenget er at dette overhodet ikke etterfølges. Dette er vel heller ikke så rart, da arbeidstakerne og tillitsvalgte ikke er det Bekken og Strøm ønsker å samarbeide med.

Verdt å merke seg er § 3-3 som bl.a. omtaler bedriftshelsetjenester. Her sies det at «Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det, vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet» sitat slutt.

Ingen har på noen måte vært delaktig i slike vurderinger de siste årene. Videre omtales bla: Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid og Plikt til å legge forholdene til rette til varsling. Heller ikke på disse punktene har det blitt iverksatt tiltak.

§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Hele paragrafen er jo interessant, men la hos bruke punkt 3. «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden» sitat slutt. Det er ingen tvil om at dette ikke følges. Spesielt ille ble når ansatte organiserte seg og krevde tariffavtale. Dette førte til veggoppslag med trusler om at dette kunne føre til negative konsekvenser for den enkeltes arbeidsplass. Vi har også eksempler på at ansatte som har opponert mot eierne har blitt satt til andre jobber enn de er kvalifisert for.

Flere av de ansatte valgte å trekke sitt medlemskap i foreningen pga muntlig og skriftlig advarsler om at arbeidsplassen deres ville stå i fare ved fortsatt krav om tariffavtale. Noen har også blitt tilbudt høyere lønn ved utmeldelse.

§ 6. Plikt til å velge verneombud

Paragrafen er lang, derfor må vi konsentrere oss om punkt 2. Sitat: «Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene forøvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett vernombud for hver avdelig eller hvert skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte» sitat slutt.

Bedriften har ett verneombud og mange avdelinger. Klart brudd. Når det gjelder resten av paragrafen så forekommer det flere brudd: Bl.a. manglede opplæring (40 timers kurs), og manglende samarbeid mellom arbeidsgiveren og verneombudet.

Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg

Virksomheten har plikt til å opprette Arbeidsmiljøutvalg (AMU), og i 2009 ble de pålagt å opprette et slikt. De ansatte har siden den gang ikke hørt fra dette organet, og det har heller ikke avholdt møter. Klart brudd igjen.

Som det siste eksempel på klart brudd på AML trekker vi fram § 8. Informasjon og drøfting.

Denne paragrafen overholdes overhodet ikke. Den går inn i kjernen av deres motstand mot arbeidsfolk og deres rettigheter, nemlig drøftingsplikten, opplysningsplikten og forhandlinger.

Arbeidsmiljøloven er klinkende klar på dette området.

Sitat fra punkt 1 «I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 personer skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av betydning for arbeidstakeres arbeidsforhold med arbeidstakeres tillitsvalgte» (uthevet av oss).

Dette har aldri funnet sted. Ganske enkelt fordi de ikke anerkjenner tillitsvalgte, og det soleklare faktum at de anser dette for å være et angrep på deres livsverk og styringsrett.

Paragraf 8 er ikke på langt nær så omfattende og forpliktende som organiserte arbeidere har gjennom hovedavtalen, men den gir arbeidsfolk et lite innblikk og innsyn i bedriften de arbeider i.

Arbeidsgiver har gitt mange uttalelser hvor de argumenterer for at de ansatte ikke trenger tariffavtale fordi de følger AML.

Ved denne korte gjennomgangen har vi vist at Bekken & Strøm ikke etterlever AML. AML og tariffavtale er definitivt ikke det samme. AML sikrer arbeidstakerne mot rovdrift på arbeidskraften og helsa vår, og har en viss innflytelse på arbeidsmiljøet. Den har ingenting med lønn, forhandlingsrett, sluttvederlag og AFP å gjøre.

Det er dette det dreier seg om for oss ansatte. Vi vil ha forhandlingsrett og bedriftsdemokrati. Vi vil ha forutsigbarhet i arbeidet vårt, og vi vil ganske enkelt ikke bli forskjellsbehandlet. Vi vil ikke ha bonusordninger som belønner kun de friske, raske og medgjørlige, og som straffer dem som må være hjemme pga barns sykdom eller som har annet gyldig fravær. Vi vil ha Hovedavtalens bestemmelser som beskytter oss arbeidstakere mot bl.a. trakasseringer. Situasjonen vi nå har kommet opp i er ikke ønskelig. Vi ønsker oss en god arbeidsplass, et godt arbeidsmiljø, og et godt samarbeid med arbeidsgiver.

25.11.2010
14:01
16.12.2013 14:43Mest lest

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

Butikken utlyste fire stillinger på 20 prosent. Da slo Grethe alarm

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

SKANDINAVISK FENGSEL: Arnett og Eddie bor på den nye avdelingen i fengselet i Pennsylvania i over to år, og førstnevnte sier det har vært en drastisk endring av livet bak murene.

Nina Hanssen

Arnett og Eddie soner i «norsk» fengsel i USA. De mener livet har forandret seg helt

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

– Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger, råder Gunnar.

Werner Juvik

Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Krister Sørbø, VG/NTB

Ut mot lønninger i næringslivet: – Grådigheten nærmer seg et nivå vi ikke har sett før

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Nå er streikeuttaket klart. Se hele lista for hvor det blir streik fra 23. mai.

Erlend Angelo, Magasinet for fag

Her kan det bli elektrikerstreik fra 23. mai

Kronikk

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

STREIKEKLARE: Klubbledere i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland utenfor hotell Terminus onsdag 11. mai. De forbereder seg på mulig elektriker-streik. Leder Atle Rasmussen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland. Påmeldte deltakere på klubbledersamlingen i Bergen var Kjartan Sletten, Bjørn Fidjeland, Magnus Tveit Hamre, Stian Risøy, Lewinsen Ignesias, Kristoffer Ask, Remi Unnvik, Øyvind Landsvik, Åge Blummenfelt, Ann Olene Boge, Christer Erstad, Raymond Svardal, Rune Nilsen Kvalheim, Raymond Straume, Krister Thomassen, Thomas Stien, Roger Nese, Knut Tore Veivg, Oddbjørn Halvorsen Kaland, Lars Inge Horvei, Vipakaran Kanthasamy, Nirokanth Lothe, Erik Breistrand, Daniel Helle, Øyvind Myklebust Huus, Øyvind Bessesen, Camilla Høgøy, John Arne Handeland, Ole-Johnny Hopsdal, Hans Eldevik, Martin Bøyum, Roger Johansen, Tom K. Turøy, Tom Erik Iversen, Henriette Thorsen, Rune Myntevik, Magnus Rødseth, Vidar Straume, Thomas Engen, Karsten Eriksen.

Paul S. Amundsen

I 1974 var det kaos. Nå er elektrikerne forberedt på streik

Debatt

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Unio er misfornøyd med lønnsutviklingen til sine medlemmer. Vi stusser over at LO får ansvaret, skriver Elisabeth Steen.

Ole Palmstrøm

«Svar til Unio om lønn i staten»

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet vil ha Sissel Skoghaug som LO-nestleder

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) (i midten), leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag (t.h.) og leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.v.) er blitt enige om årets jordbruksoppgjør.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) (i midten), leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag (t.h.) og leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.v.) er blitt enige om årets jordbruksoppgjør.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Enighet i jordbruksoppgjøret: – Vi har fått et nødvendig inntektsløft


Flere saker