JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

8. mars

Trass i like kompetansekrav, utdanningsnivå, ansvar og innsats, vert dei kvinnerike gruppene løna vesentleg lågare, skriv kvinnepolitisk utval i FO Oppland i dette innlegget.08.03.2011
09:48
16.12.2013 15:32

Kvinner tener framleis berre om lag 85% av menn si løn. Lønsforskjellane er minst i yrka som har kortast utdanning (grunnskule, vidaregåande). Dei største skilnadane mellom kjønna finn vi i dei yrkesgruppene som har universitets- eller høgskuleutdanning i inntil 4 år. Tradisjonelt har kvinner sitt arbeid vorte oppfatta som mindre verdt enn menns, og det har festa seg som systematisk lågare løn i kvinnedominerte yrke. Den systematiske forskjellen i verdseting mellom kvinne- og mannsdominerte er særleg tydeleg i offentleg sektor i dei høgskuleutdanna gruppene. Trass i like kompetansekrav, utdanningsnivå, ansvar og innsats, vert dei kvinnerike gruppene løna vesentleg lågare.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserar sosionomar, barnevernpedagogar, vernepleiarar og velferdsvitarar. 85% av medlemmane våre er kvinner, og likeløn er eit viktig politisk mål for oss. Det er urimeleg at våre utdanningsgrupper har ei dårlegare livslønsutvikling enn dei med lågare formell kompetanse. Kvinnerike utdanningsgrupper taper på utdanning. Samstundes veit vi at rekrutteringsbehovet til velferdsyrka vil vekse framover…

Vanlege lønsoppgjer gjennom fri forhandlingsrett har ikkje lykkast i å koma nærare ei løysing på likelønsutfordringa. Vi krev difor ein eigen likelønspott for offentleg sektor, slik Likelønnskommisjonen foreslo. Regjeringa har eit ansvar for at kvinner vert lønsdiskriminert, gjennom at dei ikkje set av tilstrekkeleg med midlar til lønsoppgjer i offentleg sektor.

Noreg har den mest kjønnsdelte arbeidsmarknaden i Europa. Det vil seie at vi har typiske kvinneyrke og typiske mannsyrke i langt høgare grad enn andre. Menn arbeider hovudsakleg i privat sektor og kvinner i offentleg. Likelønsproblematikken er primært ei strukturell utfordring, og eit verdsetingsproblem. Menns arbeidsinnsats blir bokstaveleg talt meir verdsett enn kvinners. Regjeringa har som mål å betre kjønnsbalansen i utdanning og yrkesvalg gjennom systematisk, haldningsskapande arbeid. Kjønnsbalanse er viktig av mange grunnar, men vi meiner at det viktigaste er å få bukt med verdsetingsdiskrimineringa av typiske kvinneyrke. FO støttar tiltaka for å gje kvinner og menn som er underrepresentert i utdanningar ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning (jfr. Forskrift om høyere utdanning).

Lønsutviklinga til kvinner har og stor samanheng med moglegheita for å delta på full tid i arbeidslivet. Ufriviljug deltid fører til at kvinner taper ifht. løn, pensjon og karriere. Opptrappingsplanen til regjeringa inneheld viktige tiltak, men er ikkje tilstrekkelge til å få bukt med deltidsproblematikken. Dersom regjeringa meiner alvor med likelønskampen lyt rett til full stilling lovfestast, ilag med rett til overtidsbetaling for arbeid ut over fastsett stillingsbrøk.

71% av alle skiftarbeidarar er menn, medan 74% av turnusarbeidarane er kvinner, syner ferske tal frå SSB. Av skiftarbeidande menn arbeider 88% heiltid, medan 51% av kvinnene i turnus arbeider deltid. 150 000 kvinner arbeider mindre enn dei ynskjer, men får ikkje auka stilling. Arbeidsgjevar ynskjer fleksibilitet – på bekostning av kvinnene si pensjonsopptening, forutseieleg inntekt, sjukepengerettar og fullverdig fritid.

Dei som arbeider skift har to veker mindre arbeidstid pr år enn dei som arbeider turnus. Forskjellsbehandlinga mellom skift- og turnusarbeid er diskriminering pga. kjønn. Likestilling av skift og turnus er av dei viktigaste tiltaka i likelønskampen, men betyr og mykje for å forebyggje helsevanskar, sjukefråvære og uførleik. Redusert normalarbeidstid for dei som i dag er i turnus vil kunne redusere belastninga i desse jobbane, og bidra til at fleire kan stå lengre i arbeid.

Ei større likestilling også på heimebane vil også gje utslag i yrkeslivet. Betre velferdsordningar for familien lettar moglegheitene for å kunne kombinere arbeid og familieliv for både kvinner og menn. FO støttar ei tredeling av fødselspermisjonen, og meiner at dette er eit viktig bidrag til likeløn. Statistikk syner at kvinner som er lenge heime med barn taper mykje i forhold til lønsutvikling. Vi meiner at far må få sjølvstendig rett til opptening og uttak av permisjon ut frå eiga stilling og løn, og har foreslått at foreldrepermisjonen vert utvida til 52 veker med løn.

Det er arbeidarklassa sine døtre som i all hovudsak går inn i helse- og omsorgsyrke, og lyt akseptere låg løn, deltidsabeid, låg grunnbemanning og lange vakter.

Fråfallet frå helsefagarbeidarutdanningane er stort, og fråfallet frå yrka med krav om høgskuleutdanning er heller ikkje ubetydeleg. Det er t.d. kommunar som ikkje har att sosialfagleg kompetanse i eige kontor etter gjennomføringa av NAV-reformen.

Arbeidsgjevarane i offentleg sektor har ikkje fylgd med i timen når det gjeld arbeidstakarane sine krav til arbeidsvilkår, og mange vender dei ryggen.

Aukande kompetansekrav lyt gå hand i hand med betra kår for tilsett i kvinnedominerte yrke.

Å ikkje ta dette på alvor, er å setja velferdsstaten i fare.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.03.2011
09:48
16.12.2013 15:32Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Framtidsscenario: – Vi har fått dublert utstyret vårt. Jeg har mistanke om at normalsituasjonen vil være mer hjemmekontor etter pandemien også, sier Ingvild Vaggen Malvik.

Framtidsscenario: – Vi har fått dublert utstyret vårt. Jeg har mistanke om at normalsituasjonen vil være mer hjemmekontor etter pandemien også, sier Ingvild Vaggen Malvik.

Ole Palmstrøm

450 ansatte i Riksrevisjonen fikk en egen norm for hjemmekontor

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

Morten Hansen

Verkstedarbeiderne i Lodalen vet ikke om jobbene blir flyttet: – Vi har veldig lite vi skulle sagt

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

Debatt

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Jan-Erik Østlie

«Lytt til fakta og forskning, ikke følelser og fordommer», skriver FO-toppene om rusreformen

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser


Flere saker