JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

8. mars

Trass i like kompetansekrav, utdanningsnivå, ansvar og innsats, vert dei kvinnerike gruppene løna vesentleg lågare, skriv kvinnepolitisk utval i FO Oppland i dette innlegget.08.03.2011
09:48
16.12.2013 15:32

Kvinner tener framleis berre om lag 85% av menn si løn. Lønsforskjellane er minst i yrka som har kortast utdanning (grunnskule, vidaregåande). Dei største skilnadane mellom kjønna finn vi i dei yrkesgruppene som har universitets- eller høgskuleutdanning i inntil 4 år. Tradisjonelt har kvinner sitt arbeid vorte oppfatta som mindre verdt enn menns, og det har festa seg som systematisk lågare løn i kvinnedominerte yrke. Den systematiske forskjellen i verdseting mellom kvinne- og mannsdominerte er særleg tydeleg i offentleg sektor i dei høgskuleutdanna gruppene. Trass i like kompetansekrav, utdanningsnivå, ansvar og innsats, vert dei kvinnerike gruppene løna vesentleg lågare.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserar sosionomar, barnevernpedagogar, vernepleiarar og velferdsvitarar. 85% av medlemmane våre er kvinner, og likeløn er eit viktig politisk mål for oss. Det er urimeleg at våre utdanningsgrupper har ei dårlegare livslønsutvikling enn dei med lågare formell kompetanse. Kvinnerike utdanningsgrupper taper på utdanning. Samstundes veit vi at rekrutteringsbehovet til velferdsyrka vil vekse framover…

Vanlege lønsoppgjer gjennom fri forhandlingsrett har ikkje lykkast i å koma nærare ei løysing på likelønsutfordringa. Vi krev difor ein eigen likelønspott for offentleg sektor, slik Likelønnskommisjonen foreslo. Regjeringa har eit ansvar for at kvinner vert lønsdiskriminert, gjennom at dei ikkje set av tilstrekkeleg med midlar til lønsoppgjer i offentleg sektor.

Noreg har den mest kjønnsdelte arbeidsmarknaden i Europa. Det vil seie at vi har typiske kvinneyrke og typiske mannsyrke i langt høgare grad enn andre. Menn arbeider hovudsakleg i privat sektor og kvinner i offentleg. Likelønsproblematikken er primært ei strukturell utfordring, og eit verdsetingsproblem. Menns arbeidsinnsats blir bokstaveleg talt meir verdsett enn kvinners. Regjeringa har som mål å betre kjønnsbalansen i utdanning og yrkesvalg gjennom systematisk, haldningsskapande arbeid. Kjønnsbalanse er viktig av mange grunnar, men vi meiner at det viktigaste er å få bukt med verdsetingsdiskrimineringa av typiske kvinneyrke. FO støttar tiltaka for å gje kvinner og menn som er underrepresentert i utdanningar ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning (jfr. Forskrift om høyere utdanning).

Lønsutviklinga til kvinner har og stor samanheng med moglegheita for å delta på full tid i arbeidslivet. Ufriviljug deltid fører til at kvinner taper ifht. løn, pensjon og karriere. Opptrappingsplanen til regjeringa inneheld viktige tiltak, men er ikkje tilstrekkelge til å få bukt med deltidsproblematikken. Dersom regjeringa meiner alvor med likelønskampen lyt rett til full stilling lovfestast, ilag med rett til overtidsbetaling for arbeid ut over fastsett stillingsbrøk.

71% av alle skiftarbeidarar er menn, medan 74% av turnusarbeidarane er kvinner, syner ferske tal frå SSB. Av skiftarbeidande menn arbeider 88% heiltid, medan 51% av kvinnene i turnus arbeider deltid. 150 000 kvinner arbeider mindre enn dei ynskjer, men får ikkje auka stilling. Arbeidsgjevar ynskjer fleksibilitet – på bekostning av kvinnene si pensjonsopptening, forutseieleg inntekt, sjukepengerettar og fullverdig fritid.

Dei som arbeider skift har to veker mindre arbeidstid pr år enn dei som arbeider turnus. Forskjellsbehandlinga mellom skift- og turnusarbeid er diskriminering pga. kjønn. Likestilling av skift og turnus er av dei viktigaste tiltaka i likelønskampen, men betyr og mykje for å forebyggje helsevanskar, sjukefråvære og uførleik. Redusert normalarbeidstid for dei som i dag er i turnus vil kunne redusere belastninga i desse jobbane, og bidra til at fleire kan stå lengre i arbeid.

Ei større likestilling også på heimebane vil også gje utslag i yrkeslivet. Betre velferdsordningar for familien lettar moglegheitene for å kunne kombinere arbeid og familieliv for både kvinner og menn. FO støttar ei tredeling av fødselspermisjonen, og meiner at dette er eit viktig bidrag til likeløn. Statistikk syner at kvinner som er lenge heime med barn taper mykje i forhold til lønsutvikling. Vi meiner at far må få sjølvstendig rett til opptening og uttak av permisjon ut frå eiga stilling og løn, og har foreslått at foreldrepermisjonen vert utvida til 52 veker med løn.

Det er arbeidarklassa sine døtre som i all hovudsak går inn i helse- og omsorgsyrke, og lyt akseptere låg løn, deltidsabeid, låg grunnbemanning og lange vakter.

Fråfallet frå helsefagarbeidarutdanningane er stort, og fråfallet frå yrka med krav om høgskuleutdanning er heller ikkje ubetydeleg. Det er t.d. kommunar som ikkje har att sosialfagleg kompetanse i eige kontor etter gjennomføringa av NAV-reformen.

Arbeidsgjevarane i offentleg sektor har ikkje fylgd med i timen når det gjeld arbeidstakarane sine krav til arbeidsvilkår, og mange vender dei ryggen.

Aukande kompetansekrav lyt gå hand i hand med betra kår for tilsett i kvinnedominerte yrke.

Å ikkje ta dette på alvor, er å setja velferdsstaten i fare.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.03.2011
09:48
16.12.2013 15:32Mest lest

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg: Det er lov å kjenne på raseriet

Kommentar

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

NTB scanpix

«Jeg passerer graven hennes hver eneste uke. Vi må aldri glemme at alt rundt 22.juli dreier seg om mennesker»

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

Jan-Erik Østlie

Det lange tiåret da Tonje Brenna ble voksen

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Kommentar

Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn, skriver Kjell Werner i denne kommentaren.

Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn, skriver Kjell Werner i denne kommentaren.

Leif Martin Kirknes

«Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn»

Investeringen ved Boliden Odda (bildet) skal være fullført innen 2024.

Investeringen ved Boliden Odda (bildet) skal være fullført innen 2024.

Roy Ervin Solstad

Over 7,2 milliarder kroner investeres i sinkproduksjon i Odda

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Færre ferske lærerstudenter i rekordstort studieopptak

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

Jan-Erik Østlie

Søppelmann Jansson festival: Full av politikk og internasjonalt engasjement

Onsdag pågikk det en stor aksjon ved høysikkerhetsfengselet på Hällby etter at to fengselsbetjenter ble tatt som gissel av to innsatte. (Illustrasjonsfoto)

Onsdag pågikk det en stor aksjon ved høysikkerhetsfengselet på Hällby etter at to fengselsbetjenter ble tatt som gissel av to innsatte. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Fagforening om gisselsituasjon: – Vi har advart i mange år

Fabian Stang knallet til mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook 22. juli, men slettet kort etter innlegget. (Arkivfoto)

Fabian Stang knallet til mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Facebook 22. juli, men slettet kort etter innlegget. (Arkivfoto)

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Kritikken hagler mot tidligere Høyre-ordførers 22. juli-utspill

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale spør hvordan det er mulig at Utøya-overlevende ble utsatt for mistenkeliggjøring etter terroren. (Arkivfoto)

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale spør hvordan det er mulig at Utøya-overlevende ble utsatt for mistenkeliggjøring etter terroren. (Arkivfoto)

Leif Martin Kirknes

Politikere reflekterer over 22. juli i sosiale medier


Flere saker