JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Pensjon

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

Dersom arbeidsplassen hans blir konkurranseutsatt, vil ikke Arild Martinsen rekke å opparbeide seg AFP. LO ser med bekymring på Høyres privatiseringsplaner i kommunene.03.12.2023
08:00
04.12.2023 09:07

Dagsavisen

– Det er veldig viktig å opplyse om det og hva som er følgene av det som skjer.

Det sier Arild Martinsen, som de siste 14 årene har jobbet i kommunen. 55-åringen jobber i teknisk eiendomsdrift, er plasstillitsvalgt og leder for yrkesseksjon i Fagforbundet Fredrikstad.

Dersom arbeidsplassen hans blir konkurranseutsatt, vil han ikke rekke å opparbeide seg AFP, og utsiktene for å gå av som 62-åring blir mørkere.

– Ting skjer så utrolig fort fra den ene dagen til den andre. Det er ingen som kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort som det gjør nå. Det er ekstra skremmende.

Årets kommunevalg ble en braksuksess for Høyre. Etter at alle stemmer var talt opp, og politiske samarbeidsavtaler var signert, gikk Norge fra å ha 35 Høyre-ordførere, til 102.

I Fredrikstad var det 100 år siden sist en Høyre-politiker fikk overrakt klubbe og ordførerkjede. Det har skapt uro hos fagforeningene i byen, og på Fagforbundets kontor i Fredrikstad sentrum sitter Martinsen sammen med andre tillitsvalgte fra ulike sektorer i kommunen, og LOs nestleder Sissel Skoghaug.

De lurer på hvordan arbeidsplassen til deres medlemmer vil se ut i andre enden av den historiske perioden.

Truer pensjonsvilkårene

Skoghaug tar ikke lett på det hun kaller en intensivert kamp for private selskaper i helse, omsorg og barnehage i landets kommuner.

– Vi er bestemt på at våre felles skattepenger må gå til innbyggernes tjenester og tilbud, og ikke i lomma til private eiere.

Hun er spesielt bekymret for hva som skjer med de av deres medlemmer som er over 55 år, slik som Arild Martinsen, dersom deres kommunale arbeidsplasser blir konkurranseutsatt. I det private kreves det nemlig at man har arbeidet sju av de siste ni årene for å kunne ta ut AFP når man fyller 62 år.

– Hvis du har passert 55 år og må over i det private, eller godtar et tilbud om å jobbe i private firmaer, så mister du altså AFP. Du kan miste inntil 1,5 millioner i pensjon og kan ikke gå av med AFP når du er 62 år. Og det er dramatisk for ansatte som er kommet i den alderen, at de faktisk taper så mye på det, sier Skoghaug.

Se hva Høyre svarer lenger ned i saken.

Dermed går hun nå ut og minner alle landets tillitsvalgte om tariffavtalene med KS som har særlige bestemmelser om dette.

– Vi har i tillegg til medbestemmelsesreglene i Hovedavtalen en sentral generell særavtale i KS-avtalen som alle kommuner unntatt Oslo faller under, som sier at du skal før du går til det skritt at du vedtar å konkurranseutsette kommunale tjenester, så skal du vurdere konsekvensene for hver enkelt ansatt sin pensjon.

– Er ikke denne kartlegginga noe kommunen/arbeidsgiver gjør av seg selv?

– Vi ser at det går fort i svingene mange plasser. Det er eksempler på at bare dager etter valget i noen kommuner gikk Høyre ut og sa at de ville konkurranseutsette områder og tjenester i kommunene. Da skal vi være vaktbikkjer og fortelle hva som står i avtaleverket. Det er ikke alle tillitsvalgte dessverre som kjenner avtaleverket godt nok, og det er vår jobb å opplyse om det.

Mye lest: Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer på at jeg ikke gikk før

Ikke plikt til å følge KS’ lønnsutvikling

På denne måten håper Skoghaug å gjøre politikerne sitt ansvar mer bevisst.

– Da må også høyresiden som sitter med tanker om å privatisere tjenester være nødt til å stå «face to face» med de ansatte og fortelle at «ja, vi er klar over at dine pensjonsrettigheter blir svekka. Lønnsutviklingen blir også svekka». Vår erfaring viser det, at det er mulig du i overgangen får samme lønn, men det er organisasjonsfrihet også på arbeidsgiversiden som gjør at arbeidsgiver ikke har plikt til å følge samme lønnsutvikling som i KS.

I Fredrikstad Høyres program står det at innbyggerne «skal få frihet til å velge tjenesteleverandører når de har krav på tjenester. En styrket privat sektor kan supplere det kommunale tilbudet. Det skal være et førende prinsipp at kommunen skal bære kostnadene, men ikke nødvendigvis være den som utfører tjenestene».

I starten av september skrev VG om at Arbeiderpartiet kartla 224 kommuneprogrammer fra Høyre, og fant privatiseringsplaner i 122 av dem.

Dersom intensjonen er å redde kommuneøkonomiene rundt om i landet, mener Skoghaug at privatisering ikke er veien å gå.

– Det man må etterspørre, det er om det er beregna de administrative kostnadene som er knytta til utredning i tillegg. Det vil også kreve økt kontroll for kommunen, for det er fortsatt kommunen som har ansvar, og skal ha kontroll over kvaliteten på tjenestene som blir levert.

Hun mener det er viktig å minne politikerne på hvem kommunen er til for.

– Mer eller mindre alle innbyggerne får tjenester fra kommunen fra de er født til de går i grava. Vi må heller ikke glemme pandemien vi nylig har vært igjennom, der en av konklusjonene var at det gikk bedre med tjenestene her enn i Sverige, nettopp fordi stort sett alle tjenester var i kommunens regi. Når det var behov for å omrokere på ansatte og tjenester, var det enkelt å gjøre, sier hun, og fortsetter:

– En ny krise vet vi vil komme, vi vet bare ikke hva den er. Og kommunen er det viktigste når det gjelder den nære totalberedskapen. Vi må heller ikke glemme at alle ansatte i kommunen er en del av den beredskapen for innbyggerne.

– LO har ingenting å frykte

LOs bekymringer er grunnløse, sier Saliba Andreas Korkunc, helsebyråd i Oslo (H).

– Den norske velferdsmodellen har historisk sett bestått av et samarbeid mellom det offentlige, private og ideelle, med det offentlige som bærebjelken, til det beste for innbyggerne, og for det offentliges regning. Venstresiden har de siste årene gjort det til en paradegren å angripe private velferdstilbydere. Det er kvaliteten på tjenestene vi gir til innbyggerne som er viktigst for Høyre, ikke hvilken logo de ansatte har på skjorten, sier Korkunc.

– Spesielt bekymret er LO for de av medlemmene som er 55 år eller eldre, som de mener risikerer å miste retten til AFP dersom arbeidsplassen deres blir konkurranseutsatt. Hvordan skal Høyre unngå dette?

– LO har ingenting å frykte. Høyres mål er å ha best mulig tjenester til innbyggerne, og at de skal ha valgfrihet. Dette skal ikke skje på bekostning av de ansattes rettigheter. Sist gang et sykehjem i Oslo ble konkurranseutsatt, fant det daværende borgerlige byrådet en god løsning med gavepensjon for ansatte med lang tjenestetid, sier han.

Ingen endring uten medbestemmelse

Når det gjelder KS-avtalen der kommune/arbeidsgiver er pålagt å kartlegge konsekvenser for berørte ansattes AFP og pensjonsvilkår, forteller helsebyråden at de endringer som skal gjøres, skal gjøres i dialog med ansattes organisasjoner.

– LO sier at under pandemien så man at det gikk bedre med tjenestene i Norge enn Sverige, blant annet fordi de fleste tjenestene var i kommunal regi og dermed var det lett å omrokere ansatte ved behov. Skulle en ny krise ramme, hvordan vil Høyre sørge for at den nære beredskapen i kommunen, og tjenestene herunder, fungerer?

– Myten om at det gikk verre med Sverige enn Norge på grunn av private aktører er seiglivet, og jeg husker den godt fra da jeg var statssekretær for covid-19-saker. Jeg har ennå til gode å se bevis på at denne påstanden stemmer. Om noe, førte private aktører til at pandemihåndteringen ble bedre. I august 2020 hadde Ap-styrte Oslo kommuner opp mot en ukes ventetid på koronatesting.

– Ap-byrådet var ikke villige til å ta imot en håndsrekning fra private aktører for å få ned ventetidene, og satte ideologi foran beredskap og kontroll på smitten. Køene for koronatesting gikk betraktelig ned da byrådet til slutt valgte å samarbeide med private, avslutter Korkunc.

Dette sier KS-avtalen:

«I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske virksomheter, som kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal kommunen/arbeidsgiver kartlegge konsekvensene for AFP og pensjonsvilkår for berørte ansatte.

Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for berørte ansattes oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av pensjonsrettigheter som følge av utmelding av tjenestepensjonsordningen og eventuelle tap av rett til AFP helt eller delvis»

Dette er AFP

AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en ordning som gjør det mulig å ga av med pensjon allerede når du blir 62 år.

AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike. I offentlig sektor er det en tidligpensjonsordning for de som er født i 1962 og tidligere. De som er født i 1963 og seinere vil få en AFP mer lik den i privat sektor. Her er de endelige reglene under utforming.

I den offentlige AFP-ordningen for de som er født i 1962 eller tidligere utbetales AFP i stedet for annen pensjon fra 62 år og fram til du når aldersgrensa, enten 65 eller 67 år.

Pensjonsreformen gjorde helt om på AFP i privat sektor. Nå er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse, som kommer som et tillegg til penger fra tjenestepensjon og/eller folketrygden.

Kilde: Fagforbundet

03.12.2023
08:00
04.12.2023 09:07

Dette sier KS-avtalen:

«I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske virksomheter, som kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal kommunen/arbeidsgiver kartlegge konsekvensene for AFP og pensjonsvilkår for berørte ansatte.

Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for berørte ansattes oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av pensjonsrettigheter som følge av utmelding av tjenestepensjonsordningen og eventuelle tap av rett til AFP helt eller delvis»

Dette er AFP

AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en ordning som gjør det mulig å ga av med pensjon allerede når du blir 62 år.

AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike. I offentlig sektor er det en tidligpensjonsordning for de som er født i 1962 og tidligere. De som er født i 1963 og seinere vil få en AFP mer lik den i privat sektor. Her er de endelige reglene under utforming.

I den offentlige AFP-ordningen for de som er født i 1962 eller tidligere utbetales AFP i stedet for annen pensjon fra 62 år og fram til du når aldersgrensa, enten 65 eller 67 år.

Pensjonsreformen gjorde helt om på AFP i privat sektor. Nå er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse, som kommer som et tillegg til penger fra tjenestepensjon og/eller folketrygden.

Kilde: Fagforbundet
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker