JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ole Palmstrøm

Debatt:

«Alle ansatte i kriminalomsorgen bør få mulighet til å jobbe 15-timersvakter», skriver Asle Aase

Fleksivaktordningen bør bli landsdekkende, mener Asle Aase, leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.
28.08.2019
10:38
28.08.2019 12:56

FAFO-rapporten om prøveprosjektet med fleksivakt i kriminalomsorgen underbygger det forbundet har hevdet siden 2011, da ordningen med doble byttevakter opphørte. Fleksibilitet for ansatte på deres premisser er positivt for ansatte. For mange dreier det seg om å ha mulighet til å organisere livet sitt på en enklere måte og tilbringe mer tid med barna. Mange synes det er slitsomt med lang reisevei. Fleksivaktene gir dem mulighet til å jobbe lange dager for å få fri i lengre perioder. Jeg mener at alle ansatte i kriminalomsorgen bør få mulighet til å benytte seg av tilbudet. Fleksivaktordningen bør bli landsdekkende og permanent.

Ønsker regulert arbeidstid

Det er mange meninger i fagbevegelsen om fleksivakter. Jeg vil presisere at det ikke er et mål for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) å ha lange arbeidsdager eller frislipp av alt som heter regulering av arbeidstid. Arbeidstid skal være regulert, og hensynet til ansatte og deres helse skal veie tyngst i diskusjonene om turnusordninger. Før 2011 hadde vi en ordning hvor ansatte byttet vakter seg imellom. Ansatte og arbeidsgiver strakk seg også langt for å tilrettelegge for at folk jobbet når det passet dem og når det var størst behov for arbeidskraft i fengsel. Ordningen fungerte i all hovedsak bra.

Fengselsansatte ønsker 15-timersvakter for å få lengre fri

Forbundet, medlemmene og arbeidsgiver mislikte at ordningen ble avskaffet i 2011. Det var derfor gledelig at tidligere LO-leder Gerd Kristiansen lyttet til forbundets argumentasjon og fikk gehør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for et prøveprosjekt som alle hovedsammenslutningene sluttet seg til. Den 15. januar 2015 ble partene i kriminalomsorgen enige om et prøveprosjekt ved fem fengsler.

Ordningen må være frivillig

NFF vil ikke skjære alle statsansatte over én kam. Hver virksomhet har sin særegenhet. Jeg respekterer at ikke alle forbund er enige med oss, men jeg synes likevel at NFF bør få tillit til å legge til rette for en arbeidsordning som passer våre medlemmer og som er forsvarlig og godt regulert.

Kvinnelige straffedømte på Vestlandet mangler tilbud om åpen soning i sitt distrikt

Trivsel på jobb og mulighet til påvirkning på egen arbeidstid og fritid er viktig for å hindre frafall fra yrket. Det er heller ingenting som tyder på at noen få langvakter fører til høyere sykefravær.

Jeg vil presisere at ordningen skal være frivillig. Vi må ha rutiner som sikrer at frivilligheten ikke trues. Noe jeg vet at kriminalomsorgen har og vil bestrebe seg på å opprettholde.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.08.2019
10:38
28.08.2019 12:56