JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Illustrasjonsfoto: Roy Ervin Solstad

Debatt:

Busshavari med EØS

Norge er blitt et friområde for polske og litauiske turbusser og det er grove brudd på lønn og arbeidsvilkår i bransjen. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nekter å innføre nasjonale mottiltak – fordi det vil bryte med EØS-avtalen.
26.08.2019
14:58
27.08.2019 08:57

En rapport fra NHO Transport oppsummerer realitetene: Det er flere utenlandske enn norske busser på norske veier, grove brudd på allmenngjort lønn og arbeidsvilkår, manglende momsinnbetalinger og sviktende bestilleransvar.

Rapporten bygger på en større undersøkelse gjennomført i 2018. Ved hjelp av en spesialutviklet app kartla ansatte i busselskapene kjøremønsteret til utenlandske busser. Registreringsnumre ble notert og matet inn i appen sammen med tid og sted for observasjonen.

p

Undersøkelsen viser flere registreringer per buss for de polske og baltiske bussene enn for eksempelvis tyske og svenske. Dette tyder på at busser fra Tyskland og Sverige kjører inn med turister fra sine land og ut igjen ei uke etterpå. Slik kjøring regnes ikke som kabotasje, men internasjonal transport.

Handlingslammet av EØS

Men samferdselsministeren vil ikke foreta seg noe fordi det kan skape EØS-trøbbel.

I et svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) skriver Dale:

«Gjennom EØS-avtalen har Noreg forplikta seg til å følgje dei allmenne prinsippa om fri rørsle av varer, teneste, personar og kapital. For transport er det òg etablert sekundærrett i tillegg til dei vanlege prinsippa. For tilgang til marknaden for persontransport gjeld dei felleseuropeiske reglane som går fram av forordning 1073/2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for transport med turvogn og buss medrekna reglar for internasjonal transport og kabotasje. Innføring av nasjonale tiltak vil difor ikkje vere i samsvar med EØS-avtalen.»

Slik ser vi hvordan EØS-avtalen, eller frykten for å utfordre den det aller minste, fører til handlingslammelse.

«Midlertidig» evighet

For transport med lastebil er det allerede definerte regler for midlertidig kabotasje, det vil si at en utenlandsk operatør kan ta et begrenset antall innenlandske oppdrag før de må ut av landet. De nåværende reglene (tre turer i løpet av sju dager) er under endring etter at EU er i ferd med å vedta noe strammere kabotasjeregler for lastebiltransport.

Også for persontransport utenfor rute kan kabotasje utføres midlertidig i Norge. Men hva som her menes med midlertidig «er ikke nærmere spesifisert», som det heter på regjeringens temaside.

Hvorfor ordet «midlertidig» er vanskeligere å definere for buss enn for lastebil, virker mer enn merkelig. I praksis er det dermed fritt fram for utenlandske turbusselskaper.

Tungetale og inkonsekvens

Statsråd Dale viser til regjeringsplattformen, der det går fram at regjeringa vil «arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje».

Det han ikke nevner er at den samme regjeringsplattformen også har som mål å «liberalisere ekspressbusspolitikken fullt ut for usubsidierte ekspressbusser».

Kanskje håper statsråden at EU og ESA skjærer igjennom slike sjølmotsigelser. I mellomtida kan useriøse turoperatører drive bus(iness) as usual med EØS-regelverket i ryggen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.08.2019
14:58
27.08.2019 08:57