JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kronikk

Dårlig arbeidsmiljø koster omtrent 30 milliarder i året

Hver krone investert i bedret arbeidsmiljø, gir det dobbelte tilbake i økt lønnsomhet, skriver Jon Fabritius, Fagsjef i Mental Helse.

Hver krone investert i bedret arbeidsmiljø, gir det dobbelte tilbake i økt lønnsomhet, skriver Jon Fabritius, Fagsjef i Mental Helse.

Colourbox

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Det lønner seg å satse på godt arbeidsmiljø.

Psykisk sykdom og lidelser er en av de største fraværsgrunnene i arbeidslivet og en enorm samfunnsmessig kostnad.

Folkehelseinstituttet (FHI) regnet i 2021 ut at psykiske helseplager og lidelser koster samfunnet 338 milliarder kroner årlig, og tallet stiger.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) rapporterte i 2019 at flere enn hver femte ansatte hadde hatt psykiske helseplager siste måned og at over halvparten av dette skyldtes arbeidsrelaterte plager.

De registrerer også en negativ utvikling, så man kan trygt si at psykisk uhelse gir mye rusk i maskineriet.

Hva er psykisk helse?

Men hva er egentlig psykisk helse? Psykisk helse er et begrep som omhandler hele spennet fra alvorlige psykiske lidelser til euforisk lykke.

I samfunnet og det offentlige rom, assosieres uttrykket «psykisk helse» ofte med noe negativt, selv om det er en betegnelse på en skala. Det blir litt det samme som at vi skulle tenke sykdom når vi hører begrepet fysisk helse.

WHO definerer god psykisk helse som: «En tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stressituasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet». Og da blir dårlig psykisk helse en tilstand hvor man ikke håndterer, takler eller klarer å yte eller bidra.

På mer folkelig vis kan vi si at psykisk helse er «hvordan vi opplever oss selv og livene våre». Fysisk helse er på en måte «noe vi har» – psykisk helse oppleves i langt større grad som «noe vi er», derfor spiller den en så stor rolle.

Arbeid er viktig

Det å ha et arbeid er viktig for vår psykiske helse. Helsedirektoratet fikk gjennomført en undersøkelse rundt dette og fant at hele 96 prosent oppgir at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere. Så det å ha et arbeid er en god ting for oss som mennesker.

Men hvorfor skal arbeidslivet bruke ressurser og satse på vår psykiske helse? Fins det noen fordeler for arbeidsplassen at de ansatte der har god psykisk helse?

Psykisk helse og arbeidsmiljø blir sett på som myke verdier, som noe som ikke er så viktig eller mye verdt. Satsing på myke verdier er altfor ofte noe man gjør fordi man må, på grunn av Arbeidsmiljøloven, og ikke som en viktig ingrediens for bedriftens inntjening eller bunnlinje (harde verdier).

I tillegg til sykefravær påvirker arbeidstakernes psykiske helse bedriften på flere måter. Høy grad av psykisk uhelse gir høyere forekomst av konflikter og høyere utskiftingsgrad av ansatte. Dette gir lavere produktivitet og koster både bedriften og de ansatte mye.

Sats på forebygging!

Omvendt ser vi at arbeidsplasser hvor folk trives og føler seg trygge, har færre sykmeldinger og et bedre arbeidsmiljø.

Når det psykososiale arbeidsmiljøet er godt, gir det lavere forekomster av konflikter, lavere utskiftingsgrad og lavere sykefravær. Dette gir høyere produktivitet og er forhold som både ansatte og arbeidsplass tjener mye på.

Så vi ser at «myke verdier» i bunn og grunn er beinharde. En satsing på arbeidsmiljø og psykisk helse er det samme som å ha fokus på smøring, alt glir lettere. Sånn er det med et godt arbeidsmiljø; i seg selv produserer det ikke noe, men det er den oljen man benytter for å smøre bedriftsmaskineriet.

Et viktig poeng er at gode arbeidsmiljøer aldri kan vedtas, eller fikses med enkelttiltak. Forebyggende arbeid, som satsing på arbeidsmiljø og god psykisk helse, er noe man må jobbe med kontinuerlig. Oppskriften er ganske enkel sånn sett, det er i gjennomføringen det feiler.

Det viktige er å jobbe for beskyttende forhold, som eksempelvis gode relasjoner, åpenhet, empati, inkludering, trygghet og støtte. Gode prinsipper er at tiltakene man setter inn bør være behovsprøvde, kunnskapsbaserte, og man må jobbe systematisk.

God psykisk helse, og godt arbeidsmiljø, skapes der folk er. Og for de fleste av oss er arbeidsplassen stedet vi tilbringer 50 prosent av vår våkne tid, nesten hver eneste dag.

Dårlig arbeidsmiljø koster

Beregninger fra Arbeidstilsynet viser at dårlig arbeidsmiljø koster om lag 30 milliarder kroner årlig. Dette fordeler seg på alt fra dårligere livskvalitet til utgifter til sykepenger og uføretrygd.

Verdensdagen for Psykisk Helse sin spørreundersøkelse fra 2021 viser at 4 av 10 ansatte ikke ville fortalt sin arbeidsgiver om psykiske utfordringer eller problemer.

Det vil si at svært mange ansatte lider i stillhet, og at vi ikke klarer å fange dem opp. Vi har ikke gode nok arbeidsmiljø til at de føler seg trygge nok til å åpne seg og dele.

Vi vet at gode arbeidsmiljø gir folk en opplevelse av trygghet, og trygghet fremmer åpenhet om psykisk helse. Når vi ser alt dette som en helhet finner vi at arbeidsplassen fremstår som en av våre viktigste og fremste arenaer for å forebygge og fremme god, psykisk helse.

Og, ansatte med god psykisk helse påvirker arbeidsmiljøet og bedriftene i positiv retning. Dette blir en vinn-vinn situasjon. Det lønner seg å satse på godt arbeidsmiljø.

Data fra 300 virksomheter i 15 land viser at hver krone investert i bedret arbeidsmiljø, gir det dobbelte tilbake i økt lønnsomhet. Igjen en svært tydelig indikasjon på at såkalte myke verdier gir klingende mynt i kassa.

Oljen er ikke selv en del av maskinen – men uten oljen vil maskineriet låse seg. 

Warning
Annonse
Annonse