JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er vanskelig å forstå udokumenterte påstander om at driften vil krenke grunnlaget for reindriften i området, skriver kronikkforfatteren.

Det er vanskelig å forstå udokumenterte påstander om at driften vil krenke grunnlaget for reindriften i området, skriver kronikkforfatteren.

Roy Ervin Solstad

Debatt:

«Gruvedrift ved Repparfjorden er ikke en trussel mot reindriften», skriver tillitsvalgt

Kampen mot gruvedrift ved Nussir vitner om mangel på respekt for lokaldemokratiet.
13.02.2020
10:33
14.02.2020 17:59

Sametingets klage på Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av om å tildele driftskonsesjon til Nussir ASA for gruvedrift i Kvalsund kommune er avvist. Dette betyr at gruvedriften kan starte opp.

Sametinget ønsker like fullt sammen med miljøbevegelsen og enkelte politiske krefter å fortsette kampen mot mineralutvinning i området. Dette begrunnes blant annet med at det vil være umulig å drive reindrift i området. Da er det greit med en virkelighetsorientering.

All uttak av malm vil skje under jorden, hvorpå den fraktes gjennom tunneler til et industriområde ved sjøen. Dette området (0,2 kvadratkilometer) er allerede regulert som industriområde og vil ikke berøre reindrifta. Det kan opplyses at det aktuelle reinbeitedistriktet i området har til disposisjon 992 kvadratkilometer, mens beitearealet utgjør 96 prosent av tidligere Kvalsunds kommunes areal.

Gladmelding for gruvearbeidere: Regjeringen sier ja til å gjenåpne gruva i Kvalsund

Det vil bli foretatt uttak av malm i underjordsgruve på Ulveryggen. Herfra til verket vil det være nødvendig å transportere malmen 450 m. på en allerede eksisterende vei. Det er enighet om at denne veien ligger i beiteområdet til reinbeitedistrikt 22.

Det er framsatt krav om avbøtende tiltak, blant annet at all aktivitet på Ulveryggen stanses i kalvingsperioden, noe som er tatt hensyn til i driftskonsesjonen. Konsesjonen pålegger også gruvedriften en rekke andre begrensninger i beite- og trekkperiodene.

Reindrifta har selv foreslått at det gjennomføres et felles prosjekt på et lokalt feltslakteri. Nussir har sagt seg villig til årlig å kjøpe et avtalt tonn reinkjøtt til høyere pris enn andre slakterier.

Det forventes at rundt 150 personer vil bli sysselsatt direkte i gruvedriften. Tall fra SSB viser at ringvirkninger vil kunne gi opp til dobbelt så mange arbeidsplasser i ulike næringer «utenfor» gruva. Det er verdt å merke seg at utbyggingen fram til oppstart vil medføre kostnader på opp mot en milliard kroner der en stor del av varene og tjenestene vil kjøpes lokalt.

Det er vanskelig å forstå udokumenterte påstander om at driften vil krenke grunnlaget for reindriften i området. Holdninger og uttalelser om at kampen mot gruvedrift ved Nussir må stanses vitner om mangel på respekt for lokaldemokratiet.

Tidligere ordfører i Kvalsund og nåværende varaordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, sier: «Nussiretableringen er svært ønsket av Kvalsund kommune. Vi har jobbet lenge for dette, og ser nå fram til ringvirkninger, arbeidsplasser og vekst. Velkommen».

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.02.2020
10:33
14.02.2020 17:59