JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vi kan alle være enige om at nåværende velferdssystem har store svakheter, skriver Hege Moen og Mathilde Fasting.

Vi kan alle være enige om at nåværende velferdssystem har store svakheter, skriver Hege Moen og Mathilde Fasting.

Hanna Skotheim

Kronikk

«Kan en ny velferdsmodell løse utfordringer med fattigdom?»

Dersom man leser om Nav i FriFagbevegelse, framkommer det mye kritikk av vårt nåværende velferdssystem.
09.06.2022
09:05
10.06.2022 10:49
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Det rettes kritiske blikk mot avklaringsmetodikken i Nav og den manglende tilliten som ligger innebakt i regelverkene.

Kanalstrategien (selvbetjeningsløsninger, elektroniske søknadsskjema og dialogfunksjon på nett) fungerer ikke, og folk i akutt økonomisk nød når ikke fram på telefon til Nav.

Dette skjer fordi systemet er overbelastet med henvendelser fra brukere som trenger veiledning og oppfølging. En overskrift viser til at ‘På sitt verste gjør Nav folk sykere’, samtidig som det skrives om utsatte Nav-ansatte, og at antall meldte trusler og voldshendelser er økende.  

Samtidig med at det er et skrikende behov for arbeidskraft ute i arbeidsmarkedet, er utenforskapet i Norge økende. Over 20 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder står til enhver tid uten utdanning eller jobb. I stedet for å søke jobb, vil mange i stedet henvende seg til Nav for inntektssikring når egen inntekt uteblir. Hvor stor ytelse de har rett på, og hvilken type oppfølging de får av Nav, vil variere ettersom de kvalifiserer for statlige eller kommunale ytelser. 

02.06.22 skriver FriFagbevegelse om Bergen kommune, som har økt sine sosialhjelpssatser, men at dette ikke nødvendigvis får folk ut av fattigdom. Den som uttaler seg er en sosialveileder i Nav, Sigrid Simonsen Ofstad, som også har et verv som tillitsvalgt i FO.  

Ofstad viser til problemet med de mange som blir gående lenge på kommunal nødhjelp og sosialstønad, og som hun i stedet mener burde hatt en varig og fast trygdeinntekt. Ofstad ønsker at man ser på om kriteriene for folketrygdytelsene er for strenge, og om satsene for trygdeytelsene kan heves ytterligere. Samtidig viser hun til at det er vanskelig å motivere sosialklienter til å ta seg jobb for å skaffe egen inntekt, når samlet utbetaling av sosialstønad (inkludert bostøtte) er høyere enn hva som er realistisk lønn for denne gruppen. 

I den forbindelse vil vi minne om skissen til en helt ny velferdsmodell som ble lansert av Hege Moen, i samarbeid med Mathilde Fasting i Civita, i 2020. Denne modellen går i korte trekk ut på å ha en garantiinntekt alle kan få utbetalt, uten behovsprøving, deretter et forenklet påbyggingssystem og et maksimumstak for samlet inntekt, eksempelvis på nivå med maksimale trygdeutbetalinger.

Partnerskapet mellom kommune (sosialtjenesten) og stat (folketrygdytelsene) skulle i prinsippet gi brukerne av Nav en dør inn til velferdstjenestene. Mange av Navs brukere oppfatter det ikke slik, ettersom ytelsene er mange, og regelverkene er kompliserte og uoversiktlige for de fleste. Oppfølgingen vil dessuten variere etter hvilken velferdsytelse som innvilges. 

Garantiinntekt (GI) + påbyggingsmodellen vil kunne innlemme nåværende sosialklienter og folketrygdmottakere i samme ytelsessystem, og likestille disse ved at man i bunnen åpner opp for utbetaling av en garantiinntekt til alle som står uten egeninntekt til livsopphold. Garantiinntekten kan utløses akutt, men vil også vedvare dersom jobbhindringene vedvarer.

Modellen går bort fra lange behandlings- og arbeidsavklaringsløp for de med helseproblemer. I stedet åpnes det opp for rettigheter for uføretillegg til påbygging så snart sykdomsdiagnose er påvist. Alle de som har fått påvist lik diagnose vil få lik utbetaling av uføretillegg.

Eksempelvis vil en PTSD-diagnose gi utbetaling av et uføretillegg oppå GI, også til en flyktning med fast oppholdstillatelse i Norge. Vi mener dette vil være et bedre alternativ dersom kort botid i landet ikke gir rett på trygdeytelse, og man i stedet ender opp som langtidsmottaker av sosialstønad.

Nåværende situasjon innebærer at sosialveileder må fatte svært mange kortvarige vedtak over tid, hvorpå man binner opp store ressurser i Nav til å vilkårsvurdere og fatte vedtak, framfor å hjelpe folk ut i jobb.

Modellen inneholder et eget sosialt uføretillegg til påbygging for de som ikke har bestått skole/utdanning, og som kan dokumentere tilrettelegging i den forbindelse. Til videre bekjempelse av fattigdom hos aleneforsørgere er det også lagt til et aleneforsørgertillegg. 

Garantiinntekt (GI) + påbyggingsmodellen har altså ingen intensjon om å fjerne alle nåværende velferdsytelser, eller å fjerne alle opparbeidede rettigheter via Folketrygden, ettersom man beholder både barnetrygd, foreldrepenger, dagpenger, sykepenger og alderspensjon.

GI vil i stedet kunne erstatte engangsstønad, kontantstøtten, AAP, KVP og introduksjonsstønaden. Sammen med aleneforsørgertillegget erstatter den overgangsstønaden. Sammen med uføretillegg for sykdom erstatter man varig uføretrygd. Og sammen med det sosiale uføretillegget vil det gi færre korte vedtak på sosialstønad.

Ved å definere en maksimuminntekt med gradvis avkortning av velferdsytelse, for eksempel på linje med garantiinntekt og høyest mulige tillegg, vil man unngå at de som ikke trenger økonomisk bistand fra det offentlige utløser utbetaling. Innenfor denne maksimumsgrensen vil det være ulike muligheter for kombinasjoner av inntekter og trygd.

Det vil dessuten bli mer motiverende å bygge på med egeninntekt oppå avklart utbetaling av velferdsytelse (GI + eventuelt tillegg). Dersom man kun kvalifiserer til arbeid i et lavtlønnsyrke, beholder man mer av samlet ytelse og egeninntekt, sammenliknet med dagens meldekortsystem. Særlig vil avkortningsløsningen virke mer motiverende for dagens sosialklienter, ettersom deres avkortning ved egeninntekt i dag i prinsippet er 100 prosent.  

Dersom Garantiinntekt (GI) + påbyggingsmodellen innføres, vil Nav kunne fokusere alle sine ressurser på å optimalisere den enkeltes jobb- og inntektsmuligheter, framfor å hele tiden snakke om jobbhindringer i en langvarig arbeidsavklaringsprosess, og kontinuerlig vilkårs-vurdere behov for ytelse. Når man skiller ytelsesforvaltning fra den relasjonelle oppfølgingen, kan man øke tilliten til systemet. Og Nav kan i stedet spesialisere seg på karriereveiledning, jobboppfølging, kurs/kompetanseheving, og å heie folk fram på veien mot drømmejobben.  

I Bergen har de forstått at folk som bruker all sin tid og krefter på å ‘få endene til å møtes’, ikke har overskudd til å søke jobb eller delta i aktiv behandling.

Nav lykkes derfor ikke i tilstrekkelig grad i å få folk i jobb, samtidig som vi ser store utfordringer knyttet til økende fattigdom og utenforskap i visse deler av befolkningen. Derfor mener vi det er verdt å undersøke modellen nærmere.

Vi kan alle være enige om at nåværende velferdssystem har store svakheter.

09.06.2022
09:05
10.06.2022 10:49Mest lest

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen