JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vi kan alle være enige om at nåværende velferdssystem har store svakheter, skriver Hege Moen og Mathilde Fasting.

Vi kan alle være enige om at nåværende velferdssystem har store svakheter, skriver Hege Moen og Mathilde Fasting.

Hanna Skotheim

Kronikk

«Kan en ny velferdsmodell løse utfordringer med fattigdom?»

Dersom man leser om Nav i FriFagbevegelse, framkommer det mye kritikk av vårt nåværende velferdssystem.
09.06.2022
09:05
10.06.2022 10:49
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Det rettes kritiske blikk mot avklaringsmetodikken i Nav og den manglende tilliten som ligger innebakt i regelverkene.

Kanalstrategien (selvbetjeningsløsninger, elektroniske søknadsskjema og dialogfunksjon på nett) fungerer ikke, og folk i akutt økonomisk nød når ikke fram på telefon til Nav.

Dette skjer fordi systemet er overbelastet med henvendelser fra brukere som trenger veiledning og oppfølging. En overskrift viser til at ‘På sitt verste gjør Nav folk sykere’, samtidig som det skrives om utsatte Nav-ansatte, og at antall meldte trusler og voldshendelser er økende.  

Samtidig med at det er et skrikende behov for arbeidskraft ute i arbeidsmarkedet, er utenforskapet i Norge økende. Over 20 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder står til enhver tid uten utdanning eller jobb. I stedet for å søke jobb, vil mange i stedet henvende seg til Nav for inntektssikring når egen inntekt uteblir. Hvor stor ytelse de har rett på, og hvilken type oppfølging de får av Nav, vil variere ettersom de kvalifiserer for statlige eller kommunale ytelser. 

02.06.22 skriver FriFagbevegelse om Bergen kommune, som har økt sine sosialhjelpssatser, men at dette ikke nødvendigvis får folk ut av fattigdom. Den som uttaler seg er en sosialveileder i Nav, Sigrid Simonsen Ofstad, som også har et verv som tillitsvalgt i FO.  

Ofstad viser til problemet med de mange som blir gående lenge på kommunal nødhjelp og sosialstønad, og som hun i stedet mener burde hatt en varig og fast trygdeinntekt. Ofstad ønsker at man ser på om kriteriene for folketrygdytelsene er for strenge, og om satsene for trygdeytelsene kan heves ytterligere. Samtidig viser hun til at det er vanskelig å motivere sosialklienter til å ta seg jobb for å skaffe egen inntekt, når samlet utbetaling av sosialstønad (inkludert bostøtte) er høyere enn hva som er realistisk lønn for denne gruppen. 

I den forbindelse vil vi minne om skissen til en helt ny velferdsmodell som ble lansert av Hege Moen, i samarbeid med Mathilde Fasting i Civita, i 2020. Denne modellen går i korte trekk ut på å ha en garantiinntekt alle kan få utbetalt, uten behovsprøving, deretter et forenklet påbyggingssystem og et maksimumstak for samlet inntekt, eksempelvis på nivå med maksimale trygdeutbetalinger.

Partnerskapet mellom kommune (sosialtjenesten) og stat (folketrygdytelsene) skulle i prinsippet gi brukerne av Nav en dør inn til velferdstjenestene. Mange av Navs brukere oppfatter det ikke slik, ettersom ytelsene er mange, og regelverkene er kompliserte og uoversiktlige for de fleste. Oppfølgingen vil dessuten variere etter hvilken velferdsytelse som innvilges. 

Garantiinntekt (GI) + påbyggingsmodellen vil kunne innlemme nåværende sosialklienter og folketrygdmottakere i samme ytelsessystem, og likestille disse ved at man i bunnen åpner opp for utbetaling av en garantiinntekt til alle som står uten egeninntekt til livsopphold. Garantiinntekten kan utløses akutt, men vil også vedvare dersom jobbhindringene vedvarer.

Modellen går bort fra lange behandlings- og arbeidsavklaringsløp for de med helseproblemer. I stedet åpnes det opp for rettigheter for uføretillegg til påbygging så snart sykdomsdiagnose er påvist. Alle de som har fått påvist lik diagnose vil få lik utbetaling av uføretillegg.

Eksempelvis vil en PTSD-diagnose gi utbetaling av et uføretillegg oppå GI, også til en flyktning med fast oppholdstillatelse i Norge. Vi mener dette vil være et bedre alternativ dersom kort botid i landet ikke gir rett på trygdeytelse, og man i stedet ender opp som langtidsmottaker av sosialstønad.

Nåværende situasjon innebærer at sosialveileder må fatte svært mange kortvarige vedtak over tid, hvorpå man binner opp store ressurser i Nav til å vilkårsvurdere og fatte vedtak, framfor å hjelpe folk ut i jobb.

Modellen inneholder et eget sosialt uføretillegg til påbygging for de som ikke har bestått skole/utdanning, og som kan dokumentere tilrettelegging i den forbindelse. Til videre bekjempelse av fattigdom hos aleneforsørgere er det også lagt til et aleneforsørgertillegg. 

Garantiinntekt (GI) + påbyggingsmodellen har altså ingen intensjon om å fjerne alle nåværende velferdsytelser, eller å fjerne alle opparbeidede rettigheter via Folketrygden, ettersom man beholder både barnetrygd, foreldrepenger, dagpenger, sykepenger og alderspensjon.

GI vil i stedet kunne erstatte engangsstønad, kontantstøtten, AAP, KVP og introduksjonsstønaden. Sammen med aleneforsørgertillegget erstatter den overgangsstønaden. Sammen med uføretillegg for sykdom erstatter man varig uføretrygd. Og sammen med det sosiale uføretillegget vil det gi færre korte vedtak på sosialstønad.

Ved å definere en maksimuminntekt med gradvis avkortning av velferdsytelse, for eksempel på linje med garantiinntekt og høyest mulige tillegg, vil man unngå at de som ikke trenger økonomisk bistand fra det offentlige utløser utbetaling. Innenfor denne maksimumsgrensen vil det være ulike muligheter for kombinasjoner av inntekter og trygd.

Det vil dessuten bli mer motiverende å bygge på med egeninntekt oppå avklart utbetaling av velferdsytelse (GI + eventuelt tillegg). Dersom man kun kvalifiserer til arbeid i et lavtlønnsyrke, beholder man mer av samlet ytelse og egeninntekt, sammenliknet med dagens meldekortsystem. Særlig vil avkortningsløsningen virke mer motiverende for dagens sosialklienter, ettersom deres avkortning ved egeninntekt i dag i prinsippet er 100 prosent.  

Dersom Garantiinntekt (GI) + påbyggingsmodellen innføres, vil Nav kunne fokusere alle sine ressurser på å optimalisere den enkeltes jobb- og inntektsmuligheter, framfor å hele tiden snakke om jobbhindringer i en langvarig arbeidsavklaringsprosess, og kontinuerlig vilkårs-vurdere behov for ytelse. Når man skiller ytelsesforvaltning fra den relasjonelle oppfølgingen, kan man øke tilliten til systemet. Og Nav kan i stedet spesialisere seg på karriereveiledning, jobboppfølging, kurs/kompetanseheving, og å heie folk fram på veien mot drømmejobben.  

I Bergen har de forstått at folk som bruker all sin tid og krefter på å ‘få endene til å møtes’, ikke har overskudd til å søke jobb eller delta i aktiv behandling.

Nav lykkes derfor ikke i tilstrekkelig grad i å få folk i jobb, samtidig som vi ser store utfordringer knyttet til økende fattigdom og utenforskap i visse deler av befolkningen. Derfor mener vi det er verdt å undersøke modellen nærmere.

Vi kan alle være enige om at nåværende velferdssystem har store svakheter.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.06.2022
09:05
10.06.2022 10:49Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

André Kjernsli

Rødt raser etter avsløringen om at syke Ikea-ansatte tvinges på jobb

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

Jan-Erik Østlie

Pilotene mener de har blitt lurt av SAS-ledelsen: – Vi ble brukt i et skittent spill, sier Norsk Flygerforbund

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Kommentar

Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, har utført en lignende operasjon som den han nå gjør i SAS, i det colombianske flyselskapet han ledet tidligere

Konsernsjefen i SAS, Anko van der Werff, har utført en lignende operasjon som den han nå gjør i SAS, i det colombianske flyselskapet han ledet tidligere

Chris Anderson/AFP/NTB

«Denne konflikten handler om hva slags arbeidsliv vi ønsker oss»

Martin Guttormsen Slørdal

Tusenfryd underbetaler unge i sommerjobb, mener Norsk Arbeidsmandsforbund

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Skifttilleggene betaler regningene, sier Joakim Magnusson.

Skifttilleggene betaler regningene, sier Joakim Magnusson.

Martin Guttormsen Slørdal

Joakim har jobbet mange nattskift som baker. Det vil han ikke gjøre igjen

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Erlend Angelo

Skjebnenatt for SAS: Dette er konflikten som kan knuse flyselskapet

Generalsekretær i ITUC, Sharan Burrow, mener at arbeidere er i frontlinjen av flere og ekstraordinære kriser.

Generalsekretær i ITUC, Sharan Burrow, mener at arbeidere er i frontlinjen av flere og ekstraordinære kriser.

Torgny Hasås

Åtte av ti land nekter etablering av fagforeninger. Krisetall for verdens arbeidere

FANGET: Leder NFF Bredtveit fengsel Petter Rolf Lajord-Stilén (51) er oppgitt over at de ikke lenger har mulighet til å sende utagerende innsatte til avlastning på andre kvinnefengsler.

FANGET: Leder NFF Bredtveit fengsel Petter Rolf Lajord-Stilén (51) er oppgitt over at de ikke lenger har mulighet til å sende utagerende innsatte til avlastning på andre kvinnefengsler.

Eirik Dahl Viggen

Ansatte i Fengsels-Norge frykter for sikkerheten til sine kollegaer og de innsatte

TRIVST: Martin Jerner (16) har sin første sommarjobb på bakeriet Onkel Svanhild i Trondheim. Til LOs sommarpatrulje fortalte han at han trivst i jobben, og at lønns- og arbeidsvilkår er på stell.

TRIVST: Martin Jerner (16) har sin første sommarjobb på bakeriet Onkel Svanhild i Trondheim. Til LOs sommarpatrulje fortalte han at han trivst i jobben, og at lønns- og arbeidsvilkår er på stell.

Tormod Ytrehus

Sommarvikar Martin (16) var den første som fekk besøk: – Var litt skummelt

KONFLIKT: Kan legen sykemelde meg på grunn av konflikt på jobben?

KONFLIKT: Kan legen sykemelde meg på grunn av konflikt på jobben?

Colourbox

Kan jeg sykmelde meg på grunn av arbeidskonflikt?

Tormod Ytrehus

Ingen enighet: SAS-mekling utsatt til mandag klokken 12