JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Er det rimelig at de samme reglene skal gjelde for ansatte i lakseslakterier og andre fiskeforedlingsbedrifter som har flere ben å stå på, spør Anne Berit Aker Hansen.

Er det rimelig at de samme reglene skal gjelde for ansatte i lakseslakterier og andre fiskeforedlingsbedrifter som har flere ben å stå på, spør Anne Berit Aker Hansen.

Erlend Angelo

Debatt

«Lakseslakteri er en lønnsom næring som ikke burde ha behov for særskilte permitteringsordninger»

Lengre varslingsfrister og en periode med lønnsplikt vil sannsynligvis bidra til at arbeidsgiverne strekker seg litt lenger for å unngå permitteringer.
12.01.2022
09:10
14.01.2022 13:40
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

I fiskeindustrien er permitteringer dagligdags og ikke noe som inntreffer på grunn av nedstenging og koronapandemi. Så er heller ikke fiskeindustrien omfattet av alle «koronapakkene» for permitterte. Fiskeindustriens ansatte har faktisk enda dårligere betingelser når de blir permittert enn det som er vanlig ellers også.

Å bli permittert har økonomiske konsekvenser for de som berøres uansett grunn. Inntekten reduseres betydelig, og ved gjentagende runder med permitteringer vil også beregningsgrunnlaget for rett til dagpenger bli redusert. Samtidig er muligheten til å permittere viktig. Det gjør at bedriftene kan ha flere faste ansatte og opprettholde nødvendig kompetanse, selv om det blir en midlertidig stans eller reduksjon i produksjonen. Alternativet vil være mer midlertidige ansettelser og innleie og tap av kompetent arbeidskraft. Vi må derfor ha et regelverk som både sikrer de ansatte best mulig økonomisk, samtidig som bedriftene ser på permittering som et bedre alternativ enn oppsigelser og midlertidighet.

Mye delt: Skal flere få ekstrapensjonen AFP? Snart får du svaret

Retten til permitteringslønn

For at permittering skal kunne benyttes må det være begrunnet i forhold som er knyttet til bedriften. Eksempler på det kan være ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker osv. Det er et omfattende og nokså fragmentert lov- og avtaleverk som omhandler permitteringer. Det vil bli for omfattende å gå inn i alle detaljer, men noen elementer er viktige å ha med seg.

Selve adgangen til å permittere ansatte er i liten grad basert på lovbestemte regler, men er regulert i tariffavtaler som Hovedavtalen mellom LO og NHO, og for eksempel overenskomst for fiskeindustribedrifter mellom NNN og Sjømat Norge. Så har det utviklet seg en sedvane på området som gjør at alle arbeidsgivere kan iverksette permitteringer dersom det er saklig grunn for det.

Varslingsfrister for permitteringer, og plikten til å drøfte dette med de tillitsvalgte før iverksettelse, er regulert i avtaleverket. Det skal føres protokoll fra drøftelsene.

I tillegg til avtaleverket er det flere lover som har betydning for økonomien til de som permitteres. Viktigst er retten til permitteringslønn for permitterte arbeidstakere og retten til dagpenger ved permittering.

Debatt: «Flere må jobbe lenge for at velferdsstaten skal bestå. Men hvem skal jobbe lenger?»

Andre regler i fiskeindustrien

Litt forenklet så vil en ordinær permittering for den enkelte arbeidstaker starte med at arbeidsgiver, etter drøftelser med tillitsvalgte, gir et 14 dagers varsel om at permittering vil bli iverksatt helt eller delvis (minimum 50 prosent). Når permitteringen starter, har arbeidsgiver lønnsplikt de ti første dagene av permitteringsperioden. Den permitterte må søke Nav om dagpenger fra lønnspliktperioden opphører. Det er tre dagers ventetid (karensdager) før dagpenger utbetales. Den permitterte må fylle ut meldekort hver 14. dag hos Nav og være tilgjengelig for å ta ethvert arbeid så lenge permitteringen pågår.

Stortinget har nylig vedtatt å øke lønnspliktperioden fra 10 dager til 15 dager, med sannsynlig ikrafttredelse 1. mars 2022.

For de ansatte i fiskeindustrien gjelder imidlertid andre regler. De har ikke krav på permitteringslønn fra arbeidsgiver de første 10 (15) dagene av permitteringsperioden. Ved mangel på ferskt råstoff er det i tillegg tilstrekkelig å varsle permitteringer med tre dagers varsel og ikke fjorten dager. Da går det svært kort tid fra permitteringer varsles til man har fått redusert inntekten sin med nesten 40 prosent.

Når det i tillegg er vedtatt å redusere maksimal dagpengeperiode fra 52 til 26 uker innenfor en 18 måneders periode, risikerer mange å falle utenfor rett til dagpenger i det hele tatt. Forskrift om dagpenger § 6–7 lister opp flere særregler for permitterte i fiskeindustrien.

Viktig info: Nå kommer den nye loven mot lønnstyveri. Dette må du vite

Hyppigst brukte årsak

Råstoffmangel er den permitteringsårsaken som benyttes hyppigst i fiskeindustrien. Det er forståelig når en tar i betraktning vår værharde kyst og sesongsvingninger i fiskeriene. Veien frem til de helårlige arbeidsplassene vi alle snakker om synes lang, men det er veldig viktig å jobbe med tiltak som kan bidra til mer helårlig drift og mindre permitteringer.

Men er det rimelig at de samme reglene skal gjelde for ansatte i lakseslakterier og andre fiskeforedlingsbedrifter som har flere ben å stå på?

Landsmøtet i NNN som ble avholdt i slutten av november i år, vedtok en uttalelse om fiskeri- og sjømatnæringen med søkelys på arbeidsplassene i fiskeindustrien. Et eget avsnitt i uttalelsen omhandler permitteringsordningene. De er viktige for våre medlemmer. Men en reduksjon i antall uker man har rett til dagpenger ved permitteringer, fra 52 til 26 uker i en 18 måneders periode, rammer de ansatte i fiskeindustrien spesielt hardt og bør ikke gjennomføres.

Landsmøtet vedtok også at det bør vurderes om hele fiskeindustrien fortsatt skal ha særregler, eller om det må være forbeholdt den delen av næringen som er avhengig av fiskeriene. Et lakseslakteri kan i mye større grad planlegge produksjonen og er ikke utsatt for vær og vind i like stor grad. Dette er en lønnsom og fremoverlent næring som ikke burde ha behov for særskilte ordninger. Lengre varslingsfrister og en periode med lønnsplikt vil sannsynligvis også bidra til at arbeidsgiverne strekker seg litt lenger for å unngå permitteringer.

Fått med deg denne? Nå får alle pensjon fra første krone. Hva betyr egentlig det?

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.01.2022
09:10
14.01.2022 13:40Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Torgny Hasås

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

Nå streiker de for første gang på 52 år

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

Industri Energi

Derfor blir det ekstra hett når lønna i smelteverkene skal forhandles. Veteran Støylen (80) forklarer