JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Er det rimelig at de samme reglene skal gjelde for ansatte i lakseslakterier og andre fiskeforedlingsbedrifter som har flere ben å stå på, spør Anne Berit Aker Hansen.

Er det rimelig at de samme reglene skal gjelde for ansatte i lakseslakterier og andre fiskeforedlingsbedrifter som har flere ben å stå på, spør Anne Berit Aker Hansen.

Erlend Angelo

Debatt

«Lakseslakteri er en lønnsom næring som ikke burde ha behov for særskilte permitteringsordninger»

Lengre varslingsfrister og en periode med lønnsplikt vil sannsynligvis bidra til at arbeidsgiverne strekker seg litt lenger for å unngå permitteringer.
12.01.2022
09:10
14.01.2022 13:40
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

I fiskeindustrien er permitteringer dagligdags og ikke noe som inntreffer på grunn av nedstenging og koronapandemi. Så er heller ikke fiskeindustrien omfattet av alle «koronapakkene» for permitterte. Fiskeindustriens ansatte har faktisk enda dårligere betingelser når de blir permittert enn det som er vanlig ellers også.

Å bli permittert har økonomiske konsekvenser for de som berøres uansett grunn. Inntekten reduseres betydelig, og ved gjentagende runder med permitteringer vil også beregningsgrunnlaget for rett til dagpenger bli redusert. Samtidig er muligheten til å permittere viktig. Det gjør at bedriftene kan ha flere faste ansatte og opprettholde nødvendig kompetanse, selv om det blir en midlertidig stans eller reduksjon i produksjonen. Alternativet vil være mer midlertidige ansettelser og innleie og tap av kompetent arbeidskraft. Vi må derfor ha et regelverk som både sikrer de ansatte best mulig økonomisk, samtidig som bedriftene ser på permittering som et bedre alternativ enn oppsigelser og midlertidighet.

Mye delt: Skal flere få ekstrapensjonen AFP? Snart får du svaret

Retten til permitteringslønn

For at permittering skal kunne benyttes må det være begrunnet i forhold som er knyttet til bedriften. Eksempler på det kan være ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker osv. Det er et omfattende og nokså fragmentert lov- og avtaleverk som omhandler permitteringer. Det vil bli for omfattende å gå inn i alle detaljer, men noen elementer er viktige å ha med seg.

Selve adgangen til å permittere ansatte er i liten grad basert på lovbestemte regler, men er regulert i tariffavtaler som Hovedavtalen mellom LO og NHO, og for eksempel overenskomst for fiskeindustribedrifter mellom NNN og Sjømat Norge. Så har det utviklet seg en sedvane på området som gjør at alle arbeidsgivere kan iverksette permitteringer dersom det er saklig grunn for det.

Varslingsfrister for permitteringer, og plikten til å drøfte dette med de tillitsvalgte før iverksettelse, er regulert i avtaleverket. Det skal føres protokoll fra drøftelsene.

I tillegg til avtaleverket er det flere lover som har betydning for økonomien til de som permitteres. Viktigst er retten til permitteringslønn for permitterte arbeidstakere og retten til dagpenger ved permittering.

Debatt: «Flere må jobbe lenge for at velferdsstaten skal bestå. Men hvem skal jobbe lenger?»

Andre regler i fiskeindustrien

Litt forenklet så vil en ordinær permittering for den enkelte arbeidstaker starte med at arbeidsgiver, etter drøftelser med tillitsvalgte, gir et 14 dagers varsel om at permittering vil bli iverksatt helt eller delvis (minimum 50 prosent). Når permitteringen starter, har arbeidsgiver lønnsplikt de ti første dagene av permitteringsperioden. Den permitterte må søke Nav om dagpenger fra lønnspliktperioden opphører. Det er tre dagers ventetid (karensdager) før dagpenger utbetales. Den permitterte må fylle ut meldekort hver 14. dag hos Nav og være tilgjengelig for å ta ethvert arbeid så lenge permitteringen pågår.

Stortinget har nylig vedtatt å øke lønnspliktperioden fra 10 dager til 15 dager, med sannsynlig ikrafttredelse 1. mars 2022.

For de ansatte i fiskeindustrien gjelder imidlertid andre regler. De har ikke krav på permitteringslønn fra arbeidsgiver de første 10 (15) dagene av permitteringsperioden. Ved mangel på ferskt råstoff er det i tillegg tilstrekkelig å varsle permitteringer med tre dagers varsel og ikke fjorten dager. Da går det svært kort tid fra permitteringer varsles til man har fått redusert inntekten sin med nesten 40 prosent.

Når det i tillegg er vedtatt å redusere maksimal dagpengeperiode fra 52 til 26 uker innenfor en 18 måneders periode, risikerer mange å falle utenfor rett til dagpenger i det hele tatt. Forskrift om dagpenger § 6–7 lister opp flere særregler for permitterte i fiskeindustrien.

Viktig info: Nå kommer den nye loven mot lønnstyveri. Dette må du vite

Hyppigst brukte årsak

Råstoffmangel er den permitteringsårsaken som benyttes hyppigst i fiskeindustrien. Det er forståelig når en tar i betraktning vår værharde kyst og sesongsvingninger i fiskeriene. Veien frem til de helårlige arbeidsplassene vi alle snakker om synes lang, men det er veldig viktig å jobbe med tiltak som kan bidra til mer helårlig drift og mindre permitteringer.

Men er det rimelig at de samme reglene skal gjelde for ansatte i lakseslakterier og andre fiskeforedlingsbedrifter som har flere ben å stå på?

Landsmøtet i NNN som ble avholdt i slutten av november i år, vedtok en uttalelse om fiskeri- og sjømatnæringen med søkelys på arbeidsplassene i fiskeindustrien. Et eget avsnitt i uttalelsen omhandler permitteringsordningene. De er viktige for våre medlemmer. Men en reduksjon i antall uker man har rett til dagpenger ved permitteringer, fra 52 til 26 uker i en 18 måneders periode, rammer de ansatte i fiskeindustrien spesielt hardt og bør ikke gjennomføres.

Landsmøtet vedtok også at det bør vurderes om hele fiskeindustrien fortsatt skal ha særregler, eller om det må være forbeholdt den delen av næringen som er avhengig av fiskeriene. Et lakseslakteri kan i mye større grad planlegge produksjonen og er ikke utsatt for vær og vind i like stor grad. Dette er en lønnsom og fremoverlent næring som ikke burde ha behov for særskilte ordninger. Lengre varslingsfrister og en periode med lønnsplikt vil sannsynligvis også bidra til at arbeidsgiverne strekker seg litt lenger for å unngå permitteringer.

Fått med deg denne? Nå får alle pensjon fra første krone. Hva betyr egentlig det?

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.01.2022
09:10
14.01.2022 13:40Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

LO-sekretær

LO-sekretær

Jan-Erik Østlie

Strømsjokket: – Vi kan prise oss lykkelige over det statlige eierskapet, sier LO-sekretær

Tonje Paulsen Solem

Anna (59) kan miste jobben hvis Norgesplaster flagges ut til Spania: – Det var sjokk og fortvilelse

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

–  Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

– Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

Jan-Erik Østlie

Eksperten fikk rett da han advarte mot høye strømpriser. Nå advarer han om lavere lønninger

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

Ole Palmstrøm

Oskar (86) blir pensjonist: – Jeg kan jo ikke jobbe til jeg er 100

Jan-Erik Østlie

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Debatt

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

Tonje Paulsen Solem og Norgesplaster

«Skal vi ikke lage ting her i landet lenger?»

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

Glen Musk

Per Einar har åpnet senteret etter femte nedstengning: – Det er både urettferdig og uforutsigbart

Kommentar

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Håvard Sæbø

«Ernas mulige vei tilbake»

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

colourbox.com

Nettselskap har skyldt norske strømkunder penger i over ti år

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Statens Vegvesen, Region Vest (illustrasjonsfoto)

Utenlandske sjåfører har lenge jobbet ulovlig på norske veier. Nå krever partene at regjeringen blir tøffere