JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ARBEIDSFOLK: Trondhjems Mekaniske Værksted cirka 1900.

ARBEIDSFOLK: Trondhjems Mekaniske Værksted cirka 1900.

Schrøder, Trondheim Byarkiv

Kronikk

«Myten om det fattige Norge stemmer ikke»

Sett i forhold til andre land i Europa, var Norge på 1800-tallet relativt rikt og moderne.
28.01.2023
07:00
31.01.2023 14:25
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Vi er vant til å tenke på den norske modellen som et etterkrigsfenomen. Kanskje tenker vi først og fremst på modellen for lønnsdannelse, det såkalte trepartssamarbeidet mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og staten.

Men i en litt utvidet mening omfatter den norske modellen noe langt mer.

Mye av grunnlaget for modellen ble lagt allerede i de første hundre årene av det frie Norge, bare i en tynn personalunion med Sverige. Norge bestemte sine egne lover og sitt budsjett.

Modellen rommer elementer som relativ sosial likhet, sterke kollektive bevegelser, offentlig finansiert utdanning, stabil økonomi gjennom sterk statlig medvirkning, høy deltakelse i arbeidslivet blant kvinnene, sjenerøse skattefinansierte sosiale ytelser og altså utstrakt samarbeid mellom partene i arbeidslivet.

Til sammen skapte dette betydelig sosial tillit.

Hva slags land ble Norge i løpet av de hundre årene mellom 1814 og 1914? Sett i forhold til andre land i Europa, var Norge relativt rikt og på andre måter avansert og svært moderne. Helt motsatt av hva en vanlig myte sier.

Norge var blant de seks til åtte rikeste landene i BNP per innbygger. Og som den svenske historikeren Bo Stråth sier, med spesiell tanke på Norge: Mye mer moderne (enn Norden) kunne man ikke være i Europa rundt 1900.

La oss se på de enkelte elementene i den norske modellen:

Sosial likhet

Norge var utvilsomt et samfunn med store forskjeller rundt forrige århundreskifte. Økonomisk var forskjellene kanskje litt mindre enn i andre land.

Landet hadde få virkelige kakser. Landet hadde til forskjell fra annensteds ingen adel og en stor befolkning av selveiende bønder. På andre områder enn de rent økonomiske, som lovverk og rettigheter, var forskjellene klart mindre i Norge.

Sterke kollektive bevegelser

Kanskje var Norge landet med det sterkeste sivilsamfunn av alle, ikke minst i kraft av en voksende arbeiderbevegelse. Andre folkebevegelser før 1900 var like sterke: Avholdsbevegelsen, lavkirkelige bevegelser, norskdomsrørsla, kvinnebevegelsen og mange andre.

De presset på staten når det gjaldt sosiale tiltak og var selv demokratiske forbilder: De valgte sine tillitsmenn- og kvinner, de inkluderte (nesten) alle, de lærte folk opp i lesing, skriving og bokføring. De demokratiserte Norge.

Kommentar: «Velferdsstaten er en løsning på dyrtida, ikke et problem»

Offentlig finansiert utdanning

Norge hadde obligatorisk skolegang helt fra 1739. På 1800-tallet kom en rekke reformer, blant annet med fastskoler fra 1860. Enhetsskolen (folkeskolen) ble innført i 1889.

De skandinaviske landene ble de mest lese- og skrivekyndige i verden, med positive resultater for demokrati og økonomi. Dertil kom innføringen av en rekke fagskoler for lærere, sykepleiere, sjømenn og i handel og industri.

Mot slutten av århundret ble Universitetet i Oslo (grunnlagt 1811) også en utmerket forskningsinstitusjon, særlig i medisin og geofag.

Staten og økonomien

De som styrte den norske staten, var embetsmennene, og deres ideologi var liberalismen. Imidlertid innså de tidlig at i et lite land som Norge, måtte staten trå til for å skape økonomisk utvikling.

Det gjorde staten på tre vellykkede måter:

1. Gjennom et storstilt program for infrastruktur, kommunikasjoner som veier, jernbane, skipsruter, fyr og havner, telegraf, kartverk og geologisk kartlegging, men også gjennom skolevesen og helsevesen.

2. Et lovverk som ga økonomisk frihet, men også trygghet for næringsdriften (lov om mål og vekt, patentvesen m.m.). Det ga forutsigbarhet i økonomien.

3. En etter sin tid effektiv forvaltning som også var lite korrupt.

Kvinner i yrkeslivet

Kvinnene hadde en sterk stilling i det norske bondesamfunnet, som en slags medstifter av husstanden som krevde fullt arbeid av to personer. Når mannen var borte på fiske, skogsarbeid eller anlegg, ble det kvinnen som var bonden.

Også utenfor bondesamfunnet var yrkesaktiviteten blant norske kvinner rundt 1900 blant de høyeste i Europa.

Sosiale ytelser

1800-tallets sosiale ytelser var ikke spesielt sjenerøse. Men mer sosialliberale holdninger fra 1880-årene starter en prosess mot ytelser som skulle avhjelpe sykdom, alderdom og arbeidsløshet. En «sosialhjelpstat» ble forløper for en velferdsstat.

Partene i arbeidslivet

Staten blandet seg lite inn i arbeidskonflikter før 1914, og da helst på arbeidsgivernes side. Men den stabile, relativt effektive og ukorrupte forvaltningen Norge hadde, med en viss legitimitet og tillit i befolkningen, viste seg å være egnet til å ta meglerrollen i arbeidskonflikter. Det begynte så smått med Arbeidstvistloven og riksmeglerinstitusjonen i 1915.

Tillit er en fellesnevner for alt dette. Norge ble et «uenighetsfellesskap».

Kilde: Jan Eivind Myhre, Den norske modellen blir til. Norge 1814-1914 (Dreyer 2022).

Mye lest: Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

28.01.2023
07:00
31.01.2023 14:25Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Erlend Angelo

LO fortsetter å vokse: – Dette er gledelige tall

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Frøydis Falch Urbye

Når pasientene skrives ut fra sykehuset, har Marianne sjelden noen å henvise dem til

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Viktoriia Berezovchuk vasker håret til en kunde i Ellas Salong.

Helge Rønning Birkelund

Slik kommer ukrainske Viktoriia (32) seg ut i det norske arbeidslivet