JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

Norges Bank må også ta våpenansvar

Vi kan ende ende opp med å tjene inn pensjonspengene våre på et mulig folkemord, skriver Mads Harlem og Gina Ekholt.

Vi kan ende ende opp med å tjene inn pensjonspengene våre på et mulig folkemord, skriver Mads Harlem og Gina Ekholt.

Leif Martin Kirknes

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Oljefondet skal ikke investere i selskaper som risikerer å bidra til krigsforbrytelser.

Advokat og folkerettsjurist

Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna

I Aftenposten 24. april etterspør NUPI-forsker Sverre Lodgaard våpenselskapet Nammos refleksjoner rundt selskapets selvstendige ansvar for at våpnene de selger ikke bidrar til folkerettsbrudd.

Den samme forventningen bør vi også ha til verdens største statlige investeringsfond – Oljefondsmeldingen for 2023.

Til vår overraskelse og skuffelse kom det ingen beslutning om å trekke Oljefondet ut av selskaper som bidrar med våpen til krigen i Gaza da Oljefondsmeldingen ble lagt frem av finansministeren 12. april.

Fondet har store investeringer i våpenindustri med Israel på kundelista, og en rekke selskaper som leverer store mengder våpen til Israel, slik som General Electric, General Dynamics, L3Harris, Thales og Rheinmetal.

Den norske regjeringen har påpekt at det nå blir begått folkerettsbrudd av israelske myndigheter i deres krigføring i Gaza. Den internasjonale domstolen etterforsker om det foregår folkemord på Gazastripen. Norge er forpliktet etter folkeretten til å hindre folkemord og krigsforbrytelser, selv om vi ikke er part i konflikten i Gaza. Det er derfor på høy tid at Oljefondet trekker seg ut av alle våpenprodusenter som lager våpen som blir brukt i Gaza.

For at selskaper skal utelukkes fra Oljefondets portefølje må det først komme en tilrådning fra Etikkrådet, som gir råd på bakgrunn av Finansdepartementets retningslinjer. Etikkrådet sender sine anbefalinger til hovedstyret i Norges Bank, som bestemmer om selskapet skal utelukkes fra fondet, settes under observasjon eller følges opp gjennom aktivt eierskap.

I 2021 kom det nye regler for å holde våpenselskaper ansvarlig for salg av våpen til land som deltar i krig. Dette «våpensalgkriteriet» sier at fondet ikke skal være investert i selskaper som selger våpen til stater i væpnede konflikter som benytter disse til å begå «alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene».

I tillegg til at man la listen høyt for når selskaper kan utelukkes fra Oljefondet, er utfordringen med dette kriteriet at det også tar lang tid før selskapene kan utelukkes. Med krigen i Gaza har denne praksisen fått testet seg, og bevist at systemet ikke holder vann. Heldigvis kan banken selv ta saken i egne hender.

Når Norges Bank ikke utelukker selskaper som er involvert i krigen i Gaza, vitner det om at de mener de kun har ansvar for de etiske vurderingene utført av Etikkrådet. Det stemmer ikke.

Norges Bank har nemlig også et selvstendig ansvar for å sikre at Oljefondets investeringer overholder FNs retningslinjer om menneskerettigheter og næringsliv (UNGP).

Norges Banks ansvar for dette har også blitt understreket av Finansministeren i skriftlig svar til Stortinget. FNs retningslinjer sier blant annet at selskaper og investorer skal gjennomføre skjerpede aktsomhetsvurderinger for å avdekke risiko for negativ innvirkning på menneskerettighetene, når deres virksomhet er knyttet til konfliktområder eller situasjoner med økt risiko for alvorlige overgrep.

Dette gjelder særlig når fondet investerer i selskaper som produserer våpen og komponenter til våpen som kan brukes til å begå krigsforbrytelser.

I rapporten om ansvarlig forvaltning for 2023 sier banken selv at aktsomhetsvurderinger er en viktig del av bankens ansvarlige forvaltning. Banken beskriver at den følger de internasjonale standardene i arbeidet med aktsomhetsvurderinger, slik som FNs retningslinjer. Det er bra! Men det bør føre til at fondet trekker seg ut av selskaper med forbindelser til krigen i Gaza, uten å måtte vente på en anbefaling fra Etikkrådet. Oljefondet sitter med stor økonomisk innflytelse og makt for å sørge for å ikke investere i selskaper som bidrar til krigsforbrytelser. Norges Bank både bør og kan ta saken i egne hender, og selv sørge for at de ikke bidrar til folkerettsbrudd.

Det burde være åpenbart at Oljefondet ikke skal bidra til krigsforbrytelser. Da kreves handling fra Norges Bank.

Vår oppfordring til finanspolitikerne som skal komme med en innstilling til Stortinget er denne: Dere må kreve at Oljefondet etterlever menneskerettighetene, uavhengig av Etikkrådets anbefalinger.

Fondet må trekke seg ut av alle selskaper som har slike forbindelser, så vi ikke ender med å tjene inn pensjonspengene våre på et mulig folkemord.

Warning
Annonse
Annonse