JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

Private barnehager like utsatt som kommunale for fallende barnetall

Styringen over hvilke plasser som skal bestå og hvilke som skal stå tomme, er det i dag småbarnsfamiliene som har, skriver Jørn-Tommy Schjelderup.

Styringen over hvilke plasser som skal bestå og hvilke som skal stå tomme, er det i dag småbarnsfamiliene som har, skriver Jørn-Tommy Schjelderup.

Privat

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Når Kjell Werner støtter regjeringens forslag til endringer i barnehageloven, må konklusjonen bygge på en misforståelse om hvordan overkapasitet i sektoren reguleres.

FriFagbevegelses kommentator har rett i at behovet for barnehageplasser, i mange kommuner, er mindre nå enn det var for noen år siden.

Men han tar helt feil når han skriver at overkapasiteten i sektoren bare reguleres ved å redusere antallet kommunale plasser.

Selv om politikerne i dag bare kan fatte vedtak om å legge ned kommunale barnehageplasser, er ikke private barnehager vernet mot nedgangen i antall barn. Siden 2017 har det på landsbasis vært minst like stor nedgang i antall barn i private som i kommunale barnehager.

Styringen over hvilke plasser som skal bestå og hvilke som skal stå tomme, er det i dag småbarnsfamiliene som har.

De plassene som får søkere, vil bestå. De plassene som ikke blir foretrukket, fases ut. Det er enkelt, rettferdig og demokratisk. For den enkelte familie vet bedre enn kommunedirektøren hvilke barnehagetilbud som passer best for nettopp dem.

Familienes frie valg av barnehage gir dessuten alle barnehager – både kommunale og private –insentiver til å utvikle tilbudene i tråd med familienes ønsker og barnas behov. Slik utvikles kvalitet og mangfold, til beste for barn, familier og ansatte.

Det regjeringen nå har foreslått, er å gi kommunene et verktøy til å beskytte kommunale barnehager mot de valgene foreldrene tar. Dette gjennom å trekke tilbake godkjente plasser i private barnehager med mange søkere, for å lede barn over i kommunale barnehager som færre familier har søkt om plass i.

Kommentatoren tar også feil når han skriver at regjeringens forslag gir likebehandling av private og kommunale barnehager.

Private barnehager får bare tilskudd for det antall barn som til enhver tid har plass i barnehagen. Ledig kapasitet i private barnehager gir kommunene null kostnad.

Det er derfor utenkelig at et stort antall kommuner vil redusere antall barn i kommunale barnehager i tilfeller der disse er fulle og private barnehager har ledig kapasitet.

Debatt: Hvem vil jobbe i en barnehage der du ikke vet hvor lenge den skal driftes?

Warning
Annonse
Annonse