JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BEINHARDE UKER: Veirneo-ansatte har jobbet opptil 90 timer på ei uke for å komme ajour med søpla i Oslo. Direktøren understreker i dag at all overtid, spesielt den som går utover arbeidsmiljølovens bestemmelser, er frivillig.

BEINHARDE UKER: Veirneo-ansatte har jobbet opptil 90 timer på ei uke for å komme ajour med søpla i Oslo. Direktøren understreker i dag at all overtid, spesielt den som går utover arbeidsmiljølovens bestemmelser, er frivillig.

Ola Tømmerås

Veireno-direktøren svarer på kritikken

– All overtid i Oslo-renovasjonen er frivillig

Det fryktes for helsa til ansatte i Veireno som henter søppel i Oslo opptil 17 timer om dagen og 90 timer i uka. Direktøren slår tilbake: – Dette er helt frivillig.08.12.2016
12:16
08.12.2016 12:35

ola.tommeras@fagbladet.no

Det private selskapet Veireno vant anbudet på å hente alt husholdningsavfall i Oslo, og jobben startet i oktober i år. Selskapet hadde store oppstartsproblemer, og flere steder fløt søppelet i ukesvis.

Veireno-direktør Jonny Enger avviser at overtidsbruken skyldes høyere fysisk belastning for hver arbeidstaker. Han understreker også at dette er helt frivillig.

– All overtid er basert på frivillighet hos arbeidstakerne, spesielt all overtid utover arbeidsmiljølovens § 10-6 (4), skriver Veireno-sjefen i mail til fagbladet.no.

Han anklager tillitsvalgtapparatet for å være gjenstridige med å samtykke til utvidet overtid. Se hele Engers uttalelse lenger ned.

Mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Fagbladet har gjennomgått timelistene til ansatte i Veireno. De viser mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

I Vestfold vurderte Arbeidstilsynet bruddene som så alvorlige at de politianmeldte renovasjonsselskapet.

I Oslo er Arbeidstilsynets rapport ennå ikke klar, men timelistene forteller om lignende dager.

Selskapet ble bedt om å sende inn timelister til Arbeidstilsynet i november. Fagbladet har nå fått innsyn i de innsendte listene.

Maraton i avfallsinnsamling

Mens Veireno har jobbet seg inn i anbudet i Oslo med nytt konsept, har det vært få normale arbeidsdager og uker. Listene viser lange rekker av dager på 12 til 15 timer.

Ved ett tilfelle har en ansatte kjørt søppel i 17 timer, fra seks om morgenen til 23 på kvelden, for så å ta ut renovasjonsbilen igjen klokka seks på morgenen neste dag.

• Den lengste arbeidsuka er på 90 timer, mens mange ligger mellom 50 og 70 timer.
• Blant 25 ansatte som Arbeidstilsynet ba om detaljerte timelister for, har renovatører jobbet opptil tre uker i strekk med kun en dags hvile før ny maratonperiode.

Bekymret for helsa

– Vi er bekymret for at arbeidsbelastningen kan påvirke helsa, sier senioringeniør i Arbeidstilsynet, Vigdis Tingelstad. Hun vil ikke utdype det nærmere nå, men overfor NRK sa hun tidligere i måneden:

– Vi vet at det kan få helsemessige konsekvenser å jobbe lenge. Renovasjon er i tillegg fysisk hardt arbeid.

Det er ventet at Arbeidstilsynet legger fram rapporten fra det siste tilsynet i Veireno senere denne måneden.

– Ingen pålegges for mye overtid

Veireno-direktør Jonny Enger har flere ganger forsikret overfor Fagbladet at all overtid er frivillig. Da Arbeidstilsynet kom på tilsyn i forrige måned kommenterte han slik:

«Vi har mange ansatte som selv ønsker å jobbe noe lengre arbeidsdager for å lære sine ruter, få system på sine nøkler og kjøre inn sine ruter. Vi pålegger ikke våre ansatte å arbeide overtid utover lovens rammer.»

Etter at Fagbladet avdekket omfanget av overtidsbruken, utdyper Jonny Enger:

– Veireno startet arbeid med å få på plass en avtale om utvidet bruk av overtid med tillitsvalgte tidlig i planleggingsfasen, sier Veireno-sjef Johhny Enger i en e-post til fagbladet.no.

– Tillitsvalgtapparatet ga i planleggingsfasen utrykk for at man har forståelse av at i en oppstartsfase/periode i forbindelse med ny renovasjonskontrakt vil være innkjøringsproblemer, og behov for økt bruk av overtid vil være normalt. Tillitsvalgapparatet har og gitt uttrykk for at de ønsket at det eventuelle behovet måtte materialisere seg før endelig avtale ville bli gitt, sir han, og fortsetter:

– Behovet for utvidet bruk av overtid materialiserte seg i løpet av første uken etter oppstart. Veireno har ved flere anledninger tatt opp saken med tillitsvalgte under drøftelsesmøter og tillitsvalgtapparatet har ikke gitt arbeidsgiver noen begrunnelse på årsak til at de ikke ønsker å inngå en slik avtale som loven gir anledning til. Bedriften har forsøkt å være i forkant med avtale om utvidet bruk av overtid da vi startet opp dette arbeidet i sommer 2016.

Johnny Enger sier at bedriften har søkt arbeidstilsynet om utvidet bruk av overtid, men har pr. i dag ennå ikke fått svar.

– Behov for utvidet overtidsbruk skyldes ikke at produksjonen pr. ansatt skal utføres i et større skala, sier han, og lister opp det han mener er årsakene til behovet for utvidet bruk av overtid:

- Nye ruter er opparbeidet. Av den tid bruker de ansatte mer tid for å finne frem til avfallsbeholdere, lære seg rutene sine etc.

- Nye elektroniske systemer som arbeidstaker bruker lengre tid til å sette seg inn i.

- Nøkler må sorteres på nytt i henhold til nytt ruteoppsett.

-Trafikale problemer, spesielt i oppstartsfasen pga. togstreik.

– Arbeidstaker har ikke en større fysisk belastning. Det tar mer tid for å fullføre rutene pga. utfordringer beskrevet ovenfor, ifølge Enger.

– Videre så presiseres det at all overtid er basert på frivillighet hos arbeidstakerne, spesielt all overtid utover arbeidsmiljølovens § 10-6 (4), sier Veireno-sjefen til fagbladet.no.

– Dette kunne vi ikke gitt samtykke til

Norsk transportarbeiderforbund (NTF) reagerer kraftig på anklagene fra Veireno-direktøren om gjenstridighet i å godkjenne utvidet overtid. Forbundssekretær Ole Einar Adamsrød forklarer:

– Det er tull at vi ikke har gitt begrunnelse for hvorfor tillitsvalgte ikke samtykker i bruk av utvidet overtid ved gjennomsnittsberegning. Norsk transportarbeiderforbund i Oslo har redegjort for hva vi mener.

Han forklarer:

– Utvidet overtid med gjennomsnittsberegning, krever at man faktisk gjennomsnittsberegner. Det vil si at når ansatte har jobbet lange dager og uker så skal de ha fri, slik at snittet ikke overstiger lovbestemt antall timer. NTF har gjort det klart for Veireno at de får først benytte seg av den gjennomsnittsberegningen som de har mulighet til å gjøre som arbeidsgivere, før tillitsvalgte i bedriften samtykker i å utvide overtidsbruken, sier Adamsrød.

– Dessuten, den bruken av overtid som avdekkes i Veireno, kunne uansett verken tillitsvalgte eller Arbeidstilsynet samtykket i, påpeker Adamsrød.

Så mye er det tillatt å jobbe

• Du kan pålegges inntil 10 timer overtid i uka, 25 timer på fire uker og opptil 200 timer i året. Samlet arbeidstid, inklusiv overtid, skal ikke overstige 13 timer per dag eller 48 timer per uke.
• Etter avtale med tillitsvalgte kan overtiden økes til 20 timer i uka, 50 timer på fire uker og opptil 300 timer i året. Samlet arbeidstid, inklusiv overtid, skal likevel ikke overstige 69 timer i noen enkeltuke. Det kan avtales opptil 16 timer arbeid på en dag, men da skal den ansatte ha hvileperiode umiddelbart etter.
• Med tillatelse fra Arbeidstilsynet, kan ansatte jobbe opptil 25 timer overtid i uka, 200 timer i halvåret og 400 timer i året.
• Det finnes flere bestemmelser for hvordan arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Les hele regelverket her.

En mulig innsparing er alt som gjelder, ikke de ansatte.

SST-leder Stein Guldbrandsen i Fagforbundet

Blir forbanna på samfunnssynet som avspeiles

– Dette gjør meg rett og slett forbanna.

Det sier leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen.

– Renovasjonsetaten og operatøren lover å kjøre dag, kveld og hver eneste helg for å ta inn etterslep og søppelkaos, men uten å bry seg om at ansatte som løper rundt i Oslo på helsa løs, sier han.

– En mulig innsparing er alt som gjelder, ikke de ansatte. Det viser etter min mening et utrolig samfunnssyn, sier Guldbrandsen.

Guldbrandsen har ofte tatt til orde for at renovasjonen må gjøres i egenregi for å unngå tilstandene Oslo kommune nå opplever. Mange norske kommuner har fortsatt kommunal avfallsinnsamling. En rapport fra forskningsstiftelsen DeFacto i fjor viste at konkurranseutsetting av renovasjonen ikke har gitt lavere renovasjonsgebyrer for innbyggerne. Tvert imot er gebyrene høyest i kommuner som har satt renovasjon på anbud.

– Det enste som er sikkert med renovasjon på anbud, er at noen skal ha profitt og tjene penger på arbeidsforhold som blir dårligere for hver anbudsrunde, sier Guldbrandsen.

08.12.2016
12:16
08.12.2016 12:35

Så mye er det tillatt å jobbe

• Du kan pålegges inntil 10 timer overtid i uka, 25 timer på fire uker og opptil 200 timer i året. Samlet arbeidstid, inklusiv overtid, skal ikke overstige 13 timer per dag eller 48 timer per uke.
• Etter avtale med tillitsvalgte kan overtiden økes til 20 timer i uka, 50 timer på fire uker og opptil 300 timer i året. Samlet arbeidstid, inklusiv overtid, skal likevel ikke overstige 69 timer i noen enkeltuke. Det kan avtales opptil 16 timer arbeid på en dag, men da skal den ansatte ha hvileperiode umiddelbart etter.
• Med tillatelse fra Arbeidstilsynet, kan ansatte jobbe opptil 25 timer overtid i uka, 200 timer i halvåret og 400 timer i året.
• Det finnes flere bestemmelser for hvordan arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Les hele regelverket her.
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

Torgny Hasås

Lærerne tapte trolig 10.000 på streiken

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum


Flere saker