JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er meir sannsynleg med eigenmeldt sjukefråvær på opne kontor. Det viser ei ny studie.

Det er meir sannsynleg med eigenmeldt sjukefråvær på opne kontor. Det viser ei ny studie.

Vidar Ruud / NTB

Arbeidsmiljø

Folk i opne kontorlandskap har meir sjukefråvær

Forskarane fant også at å kunne jobbe heime ikkje løyser utfordringane.05.06.2023
07:00
05.06.2023 14:51

oystein.windstad@fagbladet.no

Kor er det best å jobbe? Ope kontorlandskap? Eit fast stille og roleg cellekontor for fokusert arbeid? Eller kontorpulten heime der du slepp reising?

No har Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) gjort ei studie av sjukefråvær og kor folk jobbar. Eit av hovudfunna er at fleire som sit på fast plass i ope kontorlandskap melder seg sjuke. Samanlikna med dei som sit på einekontor.

Studie av 4000 arbeidstakarar

Forskar og stipendiat Randi Hovden Borge har saman med kollegaer studert kva kontormiljø folk jobbar i og eigenmeldt sjukefråvær. Studia er basert på landsrepresentative data frå SSB si levekårsundersøking om arbeidsmiljø og inkluderer over 4000 arbeidstakarar på kontor.

Aktuelt: De fleste vil gjerne fortsette å jobbe hjemmefra, viser ny undersøkelse

Rundt 45 prosent av dei i studia jobba på einekontor. Rundt 27 prosent jobba i ope landskap med faste plassar. Arbeidstakarane jobba i både i det offentlege og det private. 

Stami-forskarane fann at av dei i ope landskap, hadde 56 prosent hatt eigenmeldt fråvær i løpet av dei siste 12 månadene.

Tilsvarande tal for dei på einekontor var 42 prosent.

– Etter justering for bakgrunnsvariablar som kjønn, alder og utdanningsnivå, hadde tilsette i ope landskap framleis signifikant høgare sannsyn for sjukefråvær enn dei på einekontor, seier Hovden Borge, som er stipendiat innan arbeidspsykologi.

Forskarane fann at det var rundt 20 prosent meir sannsynleg at ansatte i ope kontorlandskap hadde eigenmeldt sjukefråvær, samanlikna med dei på einekontor.

I utvalet dei forska på, hadde både dei på einekontor og ope landskap tilgang på heimekontor.

Korfor er det slik?

Hovden Borge trur det er fleire grunnar til auka fråvær i ope landskap. Blant anna større smitterisiko:

– Det er også fleire moglege forklaringar knytt til arbeidsmiljø generelt. For eksempel rapporteres det om mykje støy og forstyrringar i opne kontorlandskap som kan gjere det vanskeleg å konsentrere seg. Dei aller fleste av oss ønsker å gjere ein god jobb. Det å bruke ekstra ressursar på å utføre arbeidsoppgåvene sine i eit arbeidsmiljø som ein opplever at ikkje er lagt til rette for det, kan vere belastande over tid, seier forskaren.

Mye lest: Bli med på lunsj i fire ulike bransjer. Forskjellene er enorme

Randi Hovden Borge

Randi Hovden Borge

STAMI

Ho peikar vidare på at opne kontor er mindre private. Og at det kan vere at folk har lågare terskel for å vere heime når dei er sjuke. Fordi det kan opplevast som ekstra tungt å vere på jobb når ein ikkje kan skjerme seg. Eller for å ikkje smitte andre.

Billeg kan bli dyrt

Stami-forskaren meiner det er lurt at arbeidsgjevarar er bevisst på at rimeleg kontorløysingar kan ha ein kostnad:

– For verksemder er det økonomiske aspektet veldig viktig. Arealet kan bli redusert for å spare pengar. Men om vi tek eit større perspektiv på det, er det også slik at ulike kontorløysingar legg opp til veldig ulike arbeidsbetingelser for dei tilsette. Mange rapporterer at dei syns det er meir utfordrande å jobbe i ope landskap. Det kan gje uheldig utslag, som eksempelvis sjukefråvær. 

Ingen quick fix

Hovden Borge tenkjer at noko av det viktigaste studia og anna nyare forsking viser, er at det er viktig at arbeidsgjevarane tenkjer nøye gjennom kva type kontorløysing dei tilsette vil trenge for gjere jobben på best mogleg måte.

I studia fant dei at tilgang på heimekontor ikkje gav mindre forskjellar i sjukefråvær mellom einekontor og ope landskap. I motsetnad til det dei venta.

Hjemmekontor: Nav strammet inn bruken av hjemmekontor etter pandemien. Da byttet Elise jobb

– Om det er slik at ein opplever utfordringar i ope kontorlandskap, er det viktig at arbeidsgjevar og arbeidstakar jobbar saman for å løyse utfordringane. Funna i studia indikerer at tilgang på heimekontor ikkje nødvendigvis løyser utfordringar med ope kontorlandskap, seier ho.

Ein må med andre ord løyse problema der dei er.

– Sit ein primært på heimekontor fordi ein ikkje føler ein får jobba godt i ope landskap, er ikkje det nødvendigvis positivt. Det riktige er å adressere utfordringane i det opne kontorlandskapet.

Fakta om forskinga  

• Studia brukar landsrepresentative data frå Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø samla inn av SSB.

• Studia er gjort av Stami-forskarane Randi Hovden Borge, Håkon Andre Johannesen, Knut Inge Fostervold og Morten Birkeland Nielsen.

• Samanhengane er justert for kjønn, alder, utdanningsnivå, lederansvar, og andel arbeidstid ein bruker på kontorarbeid.

• Det fulle namnet på studia er: Office design, telework from home, and self-certified sickness absence: A cross-sectional study of main and moderating effects in a nationally representative sample. 

05.06.2023
07:00
05.06.2023 14:51

Fakta om forskinga  

• Studia brukar landsrepresentative data frå Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø samla inn av SSB.

• Studia er gjort av Stami-forskarane Randi Hovden Borge, Håkon Andre Johannesen, Knut Inge Fostervold og Morten Birkeland Nielsen.

• Samanhengane er justert for kjønn, alder, utdanningsnivå, lederansvar, og andel arbeidstid ein bruker på kontorarbeid.

• Det fulle namnet på studia er: Office design, telework from home, and self-certified sickness absence: A cross-sectional study of main and moderating effects in a nationally representative sample. 
Mest lest

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Arkivfoto: Tord Paulsen, Khrono

Alexander ble satt ut av kommentar på pauserommet: – Ser ikke ut som du er fra Bodø

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend ble utestengt fra jobb i fire år. Tillitsvalgt forteller om fryktkultur

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

Etter 13 år får Rune millionerstatning: – Tårene triller her nå

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Jonas Fagereng Jacobsen

Jarle og Vendela tar Equinor til retten for å få fast jobb

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Full strid om pensjon før landsmøtet. Nå blir det kamp om AFP

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

Kommentar

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Problemet er at den nye kakseskatten gjør vondt verre

Debatt

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg er raus med dei mektige og hard mot dei med minst

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Ole Palmstrøm

Lite LO kan gjøre for å presse Sparebank1 på renter, mener Jørn Eggum

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge

TJENER GODT, OG BETALER HØY KONTINGENT: En del oljearbeidere og andre høytlønte i Fellesforbundet mener det burde være et tak på hvor mye man betaler i kontingent.

TJENER GODT, OG BETALER HØY KONTINGENT: En del oljearbeidere og andre høytlønte i Fellesforbundet mener det burde være et tak på hvor mye man betaler i kontingent.

Håvard Sæbø

Blir det billigere å være medlem i Fellesforbundet?


Flere saker