JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Beredskapsforelder Bente Øiestad, her sammen med advokat Morten Mønnich fra Fagforbundet.

Beredskapsforelder Bente Øiestad, her sammen med advokat Morten Mønnich fra Fagforbundet.

Kristin Svorte

Barnevern:

Fosterforeldre tapte i retten - får ikke fast ansettelse eller pensjon

Dermed tapte 31 fosterforeldrene som har gått til sak mot arbeidsgiver Oslo kommune. Saken har vært opp i tingretten.09.02.2024
14:45
09.02.2024 16:25

berit.baumberger@fagbladet.no

Et beredskapshjem er en form for fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. En gruppe beredskapsforeldre i Oslo kommune har gått til sak mot kommunen for å kreve fast ansettelse og pensjon.

Bakgrunn: Beredskapsforeldre saksøker Oslo kommune. Krever fast ansettelse, penger og pensjon

Tingretten delte seg i spørsmålet om beredskapsforeldrene i Oslo kommune er å anse som arbeidstakere eller ei. Flertallet støttet arbeidsgiverens syn på saken.

– Vi gir oss ikke. Jeg sitter og leser dommen, og merker meg at mindretallet støtter oss. Jeg har huset fullt av barn her nå, så jeg er ikke kommet igjennom dommen ennå, sier Bente Øiestad til Fagbladet, mens barnelyder høres i bakgrunnen.

Øiestad har hatt 40 plasseringer i hjemmet siden 2003, og hun har frontet kampen for fast ansettelse og ikke minst pensjon. Det er en kamp som hun er sliten av å stå i, men som hun ikke gir opp.

– Vi brenner for de ungene vi har mellom hendene, men det føles fortærende at vi må stå i dette år etter år, sier Øiestad.

Er oppdragstakere

Rettssakens hovedspørsmål var om beredskapsforeldrene er arbeidstakere i tråd med arbeidsmiljølovens definisjon – eller om de er å anse som oppdragstakere. I dag har de kontrakter som oppdragstakere.

Flertallet – fagdommer og den ene meddommeren – landet på at de er oppdragstakere. De viste til en høyesterettsdom fra 2013, den såkalte beredskapshjemsdommen:

«Flertallets samlede vurdering er at det har vært en reell rettslig og faktisk utvikling etter beredskapshjemsdommen,» skriver de, men konkluderer likevel med at de «i avgjørende grad» må følge Høyesteretts dom.

Mindretallet mener derimot at de fleste av momentene taler for et ansettelsesforhold, og det nevnes:

• Oslo kommune er eneste arbeidsgiver.

• Kommunen utøver styringsrett i perioden mellom plasseringer.

• Kommunen styrer vaktlisten.

• Det er ingen mulighet for å ta annet lønnet arbeid.

– Ikke overrasket

Advokat Kjetil Edvardsen fra Fagforbundet er skuffet over dommen.

– Men den er ikke overraskende, sier han.

– Hvorfor ikke?

– Det er ikke uvanlig at tingretten føler seg bundet av en høyesterettsdom i større grad enn det er grunnlag for, sier Edvardsen.

Han tolker dommen som at ting er «på glid», men foreløpig ikke nok på glid.

– Det er en balansert dom som vi taper, så må vi se hva ankeinstans mener om det. Å tape med en slik tvilsdom er ikke bare et tap, sier Edvardsen.

Ny formulering

Fra 1. januar i år trådte en lovendring i kraft: Arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljølovens paragraf 1–8 er blitt presisert, for å gjøre grensen mot oppdragstaker tydeligere.

I den nye lovteksten nevnes hvilke sentrale momenter det skal legges vekt på, blant annet om vedkommende «løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll».

Rettssaken til beredskapsforeldrene er første gang en domstol kan ta stilling til den nye lovteksten, etter hva Fagbladet kjenner til.

Oslo tingrett skriver i den ferske dommen at det ikke har vært meningen «at den nye lovteksten medfører noen endring av det rettslige innhold av arbeidstakerbegrepet». De viser til forarbeider hvor nettopp høyesterettsdommen fra 2013 nevnes.

Arbeidsgiverorganisasjonen KS har imidlertid tidligere konkludert med at lovendringen trolig medfører at flere kan få arbeidstakerstatus.

– Urimelig uten pensjon

Beredskapsforeldrene har i årevis kjempet for å få Oslo kommunes pensjonsordning.

Kanskje litt overraskende var det at Oslo tingrett valgte å kommentere på nettopp dette:

«Retten slutter seg til (…) det urimelige i at statlige beredskapshjem har hatt en særlig lovfestet pensjonsordning siden 2010 selv om de rettslig sett er oppdragstakere, mens beredskapshjemmene i Oslo kommune fortsatt ikke har det», heter det i dommen.

Nylig har det vært ute på høring et lovforslag som vil sikre beredskapsforeldrene en slik pensjon, uavhengig av om de vinner en eventuell ankesak eller ei. Lovforslaget gir dem rett til pensjonsordningen fra 1. januar i år. Øiestad og co. krever imidlertid tilbakevirkende kraft, fordi de i årevis har stått utenfor ordningen.

– Vi har påpekt dette problemet siden 2010 – hvorfor skjer det noe først nå? spør Øiestad.

Hun har snakket med flere av de andre saksøkerne, og hun sier flere vil anke.

– Mye har forandret seg siden høyesterettsdommen i 2013. Sakene våre blir tyngre og mye mer komplekse. Hvis retten ikke forsto oss nå, så må vi bare fortelle det til enda flere og enda tydeligere, sier hun.

Kommenterer ikke

Fagbladet har spurt Oslo kommune om dommen og om vurderinga av den nye lovteksten i arbeidsmiljøloven.

– Vi registrerer at kommunen har fått medhold i sine anførsler og har ingen kommentar til dommen, skriver advokat Helene Wegner i en sms til Fagbladet.

Dette er beredskapshjem

En type fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon.

Beholder omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning er funnet - eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Kilde: Store norske leksikon

09.02.2024
14:45
09.02.2024 16:25

Dette er beredskapshjem

En type fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon.

Beholder omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning er funnet - eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Kilde: Store norske leksikon
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Guro Gulstuen Nordhagen

– Mange blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær


Flere saker