JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Har du et dårlig arbeidsmiljø, får du en dårligere alderdom

At et dårlig arbeidsmiljø sliter på oss i hverdagen, er godt kjent. Nå viser ny forskning at vi også drar med oss de negative opplevelsene inn i alderdommen.
Forskerne håper at arbeidsgiverne vil ta inn over seg denne kunnskapen og sørger for gode rammer for ansatte, der medbestemmelse og mindre stress altså er viktige faktorer for helsa resten av livet. (Illustrasjonsfoto)

Forskerne håper at arbeidsgiverne vil ta inn over seg denne kunnskapen og sørger for gode rammer for ansatte, der medbestemmelse og mindre stress altså er viktige faktorer for helsa resten av livet. (Illustrasjonsfoto)

Børge Sandnes/Colourbox

redaksjonen@fagbladet.no

Alle som har kjent på et dårlig arbeidsmiljø, vet at det gjør noe med både den psykiske og kanskje også den fysiske helsen i hverdagen, men man har kanskje tenkt at det er et her og nå-fenomen.

Ny forskning viser imidlertid at arbeidsmiljøet også påvirker oss hvordan vi har det som eldre.

Forskere ved Helseuniversitetet i Jönköping og Karolinska Institutet i Solna har fulgt mennesker i mer enn 40 år for å undersøke hvordan arbeidslivet påvirker oss på lang sikt.

– Det finnes mange studier som ser på effektene av arbeidsmiljøet her og nå. Vi er interesserte i hva som skjer i fremtiden og hvilke lærdommer vi kan trekke av det for framtidens arbeidsmiljø, sier Ingemar Kåreholt, professor i gerontologi og prosjektleder for studiet. Gerontologi er læren om alderdommen og aldringsprosessene.

Kognitive evner svekkes

Forskerne har blant annet undersøkt hvordan personers fysikk påvirkes – som styrke og bevegelighet, men de har også vurdert deres kognitive evne gjennom hukommelsestester.

I studien deltok 1.800 tilfeldig utvalgte personer. Disse personene er blitt intervjuet og fulgt i perioden fra 1968 til 2011.

Resultatene viser at arbeidsmiljøet har stor innvirkning på hvordan vi har det senere i livet. Mangler i det psykososiale arbeidsmiljøet øker risikoen for dårligere kognitiv og fysisk funksjon som eldre.

– Når man har fulgt personer lenge, får man klare bevis på at arbeidsmiljøet tidligere i livet påvirker hvordan du har det som eldre, sier Kåreholt.

Medbestemmelse er viktig

Et arbeidsmiljø som er middels belastende, men knyttet til muligheten til å styre eget arbeid, påvirker oss positivt. Jobben bør imidlertid ikke være for stressende.

Vi påvirkes negativt dersom vi har liten muligheten til å styre innholdet i jobben – det gjelder selv om arbeidet i seg selv ikke er så stressende.

Verre blir det å ha et stressende arbeidsmiljø og samtidig ikke kunne styre innholdet i jobben. Forskerne fant at de som har hatt ulike former for dårlig arbeidsmiljø, i gjennomsnitt tenker og fungerer dårligere som eldre.

Langsiktig ansvar

Forskerne håper at arbeidsgiverne vil ta inn over seg denne kunnskapen og sørger for gode rammer for ansatte, der medbestemmelse og mindre stress altså er viktige faktorer for helsa resten av livet.

Kåreholt sier at man vet at det er en rekke faktorer som er knyttet til helserisiko i alderdommen, og det gjelder altså også arbeidsvilkårene før man blir pensjonist.

– I arbeidshverdagen er det viktig at man får oppmuntring, støtte, at arbeidet fordeles rettferdig og at man har oppgaver man kan håndtere, sier Kåreholt.

Han understreker at arbeidsgiveransvaret dermed ikke bare må gjelde dagens produksjon. Arbeidsgiver må også vite at de har et ansvar for hvordan de ansatte får det om 20, 30, kanskje 40 år.

Warning
Annonse
Annonse