JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Et privat selskap vil ta over norske kommuners lønnsutbetalinger og personaltjenester

– Vi gjør det bedre og 30 prosent billigere, sier direktøren i det private selskapet Zalaris, som ønsker å ta over norske kommuners lønnsutbetalinger, reiseregninger og personaltjenester.
STARTEN?: Om Zalaris får med seg politikerne i Bø, kan det få stor betydning for ansatte i mange andre norske kommuner. Zalaris ønsker å få kunnskap om å innsikt i hvordan kommunene kjører lønn, for å kunne ta over den offentlige oppgaven.

STARTEN?: Om Zalaris får med seg politikerne i Bø, kan det få stor betydning for ansatte i mange andre norske kommuner. Zalaris ønsker å få kunnskap om å innsikt i hvordan kommunene kjører lønn, for å kunne ta over den offentlige oppgaven.

Hilde Jørgensen

oystein.windstad@fagbladet.no

Fagforbundet-tillitsvalgt sier det er uaktuelt med privatisering av arbeidet til tusenvis av medlemmer.

– Nå blir det kamp, sier Tore Jakobsen.

Politikerne i Bø kommune i Vesterålen skal torsdag formiddag behandle en sak som kan få konsekvenser for alle norske kommuner:

Det børsnoterte, norske selskapet Zalaris omsetter for 600 millioner kroner i året. De har på få år blitt ett av Europas største selskaper på kjøring av lønn, reiseregninger og personaltjenester i privatmarkedet.

Nå vil Zalaris gjøre det samme for norske kommuner. Selskaper som Elkjøp og Telenor er blant kundene til Zalaris i dag.

Pilotprosjekt

Torsdag kan Zalaris komme et viktigere steg nærmere dette målet, da saken behandles av kommunestyret i Bø.

– Går dette igjennom hos lokalpolitikerne her, kan det spre seg til andre kommuner over hele landet, sier leder av Fagforbundet i Nordland, Tore Jakobsen, som også er kritisk til den politiske prosessen (les mer i undersaken).

Bø kommune og Zalaris skal etter planen starte et pilotprosjekt.

Det går ut på at selskapet får låne tre av kommunens ansatte som jobber med lønn. Konsernet får kunnskap om hvordan kommunen jobber og hvordan systemene for lønnsutbetaling fungerer.

Til gjengjeld planlegger Zalaris å opprette et senter som skal administrere og drive selskapets prosjekt for offentlig lønnskjøring i Bø kommune.

Dette senteret skal ta seg av lønnskjøring for alle norske kommuner som setter ut lønnskjøring til Zalaris.

Det kommer fram i intensjonsavtalen som Fagbladet har fått innsyn i. Formannskapet har stemt for pilotprosjektet, mot SVs stemme.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Outsourcing

Fagforbundet har rundt 3.000 medlemmer som jobber med økonomi og lønninger i de norske kommunene.

Zalaris har opprettet sentre for lønnskjøring på steder som Lødingen, Ålesund og Karmøy.

Modellen er at når et selskap setter ut lønnskjøring til Zalaris, blir tjenestene slått sammen til disse sentrene, i stedet for at firmaene har egne ansatte. Ifølge direktøren i Zalaris blir dette 20–30 prosent billigere for kunden.

Samtidig må flere av de ansatte som har jobbet med lønnskjøring, finne seg en ny jobb.

Frykter privatisering

Trond Finstad sitter i ledelsen i Fagforbundet og er leder av Seksjon kontor og administrasjon. Han mener prosjektet i Bø åpner for privatisering av helt nye yrkesgrupper:

– Dette viser at det trolig vil komme mer privatisering i alle områder, også blant de som jobber på rådhusene. Leier en inn private, gir en fra seg det indre maskineriet i en kommune og alle de oppgavene som gjøres på kontorene. Flytter en kommune ut en tjeneste, mister de kompetanse, innsyn, styring og det blir en større avstand til tjenestene, sier Finstad som mener det er uaktuelt for Fagforbundet å godta dette.

Ordføreren: – Vil sikre arbeidsplasser

Sture Pedersen er ordfører i Bø i Vesterålen, en kommune med 2600 innbyggere:

– Selv om jeg er Høyre-mann vil jeg at de gode offentlige tjenestene skal drives kommunalt. Men, jeg trenger inntekt for å gi dette tilbudet. Det er paradokset oppe i dette. Greier vi ikke å skaffe arbeidsplasser, fører det til nedskjæringer. Det har vi klart å holde oss unna og er min kamp videre, sier Pedersen.

Ikke langt unna Bø ligger Lødingen kommune. Der har Zalaris opprettet et senter med rundt 65 ansatte som tar seg av lønnskjøring for private selskaper.

– Hvor mange arbeidsplasser blir det, om dere viderefører pilotprosjektet etter to år?

– Det er vanskelig å si noe om hvor mange arbeidsplasser vi kan få i Bø. I Lødingen kjører de ut månedlig opp mot 250.000 lønnsslipper. Om vi kjører 1000000 offentlige lønnsslipper fra Bø, vil det kunne gi rundt 20–30 arbeidsplasser. Det er formidabelt i en liten kommune, sier ordføreren.

Zalaris: – Vi gjør det bedre og billigere

Zalaris er startet av den prisvinnende gründeren Hans-Petter Mellerud i år 2000. I dag har selskapet hans over 800 ansatte i Norge, Polen, India, Litauen, Estland, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Storbritannia. Grunnlegger og administrerende direktør Mellerud mener skattebetalerne kan spare penger på Zalaris.

– Vi vil kunne bidra til bedre ordninger med stordriftsfordeler til en lavere pris. Generelt sett er offentlig sektor et område som egner seg godt for outsourcing og samordning av tjenester, hvor man får effekt ved å slå sammen kommuner og enheter. Dette har vi fått til i det private. Tanken er å få til et kommunalt tjenestetilbud som er lokalisert i Bø.

– Må finne seg nye jobber

– Vil ikke outsourcing bety at noen må finne seg en ny jobb?

– Jo, det betyr det, og det må vi være ærlige om. Dette dreier seg om det vi kaller transaksjonsdelen som kjører lønn og tar seg av reiseregning og standard-tjenester. Det er mulig at de som jobber med lønn og transaksjoner kan brukes av kommunen til andre oppgaver som er rettet mot innbyggerne. I tillegg har flere ansatte fått tilbud om å jobbe i de nye sentrene vi har opprettet.

– Fagforbundet er kritiske til at denne oppgaven skal settes ut til private. Hva sier du til det?

– Kjernevirksomheten til en kommune er skoler, sykehjem og barnehage. Som innbygger er jeg mer opptatt av at det skal være gode tjenester i kjernevirksomheten, enn fokus på flest mulig arbeidsplasser i administrasjonen. En kommune vil være bedre tjent med styrkede tjenester i frontlinjen, enn å drive med tjenester vi kan levere opp mot 30 prosent billigere, sier direktør Mellerud.

Følg oss på Facebook

– De ansatte ønsker ikke dette, sier Fagforbundet-leder i Bø

Ordføreren i Bø sier de aldri ville ha startet pilotprosjektet, om ikke de tre ansatte på lønningskontoret hadde ønsket det selv.

Spørsmålet om Bø kommune skal åpne døra for Zalaris har skapt debatt og mye skriving i lokal presse. Leder av Fagforbundet i Bø, Astrid Ramberg, er kritisk til prosessen som førte til intensjonsavtalen.

Det er også leder av Fagforbundet Nordland, Tore Jakobsen:

– Jeg ser at våre medlemmer og tillitsvalgte ikke har vært en del av drøftingen. Dette er et brudd på partssamarbeidet, som sikrer at vi kan ta vare på medlemmene våre. Intensjonsavtalen kommer uten at vi har vært involvert, sier Jakobsen.

– Våre to medlemmer er mot

I intervju med Fagbladet sier ordfører Sture Pedersen at de ansatte ønsker å bli lånt ut til Zalaris. Dette står i kontrast til hvordan tillitsvalgte Astrid Ramberg oppfatter hva Fagforbundets medlemmer på lønningskontoret vil:

– Våre to medlemmer som jobber med lønn og økonomi ønsker ikke å bli lånt ut til Zalaris eller å være en del av pilotprosjektet. Dette er en vanskelig situasjon for medlemmene våre, sier Ramberg.

To av de tre ansatte som etter planene skal lånes ut, er Fagforbundet-medlemmer. Den tredje ansatte i økonomi-avdelingen er Venstre-politiker og formannskapsmedlem Britt Unni Willumsen.

Rådmannen avviser kritikk

Rådmann i Bø, Gundar Jakobsen, mener pilotprosjektet ikke handler om outsourcing.

– Hva er din respons på at Fagforbundet mener det har vært manglende drøfting?

– Jeg er usikker på hva Fagforbundet etterlyser. Det fantes ikke noe å drøfte før kommunen kjente til Zalaris sine planer i Bø. Deres planer fremkom i et møte i Oslo i januar i år der rådmann, ordfører og to ansatte fra vårt lønningskontor deltok. Det var på møtet enighet om at det måtte gis nødvendig informasjon om planene som fremkom og at informasjonen måtte være omforent mellom partene. Det ble da bestemt at denne informasjonen ble utformet som en intensjonsavtale, sier rådmannen og fortsetter:

– I ettertid er alle fagorganisasjonene i Bø informert om saken. I tillegg er både formannskapet og kommunestyret informert. Dokumentet ble for øvrig offentliggjort umiddelbart. Fagforbundet har bedt om, og har fått drøftingsmøte om intensjonsavtalen, noe som er gjennomført.

– Fortsatt ansatte i Bø

Rådmannen mener pilotprosjektet som skal vare i to år ikke er privatisering:

– Det er ikke en sak om utsetting av tjenester og outsourcing. Dersom kommunestyret ønsker en sak om privatisering av de lønnsrelaterte oppgavene og bestemmer seg for det, må det settes ut på anbud. I prosjektperioden skal de ansatte fortsatt være ansatt i Bø kommune med de samme rettigheter og plikter som de har i dag. Så lenge ikke noe annet blir bestemt, gjelder det også etter at prosjektperioden er over, sier rådmann Jakobsen.

Warning
Annonse
Annonse