JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt om navn

Julie Lødrup deltar i utvalg som skal løfte kvinners helse i arbeidslivet

Utvalget ble oppnevnt i statsråd på selveste kvinnedagen.
Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, skal sitte i et regjeringsoppnevnt utvalg om kvinners arbeidshelse.

Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, skal sitte i et regjeringsoppnevnt utvalg om kvinners arbeidshelse.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

Nina Tangnæs Grønvold skal lede utvalget, som skal gi mer kunnskap og foreslå tiltak for å bedre kvinners arbeidshelse og tilknytning til arbeidslivet.

Er et hinder

– Det er på tide å erkjenne at kjønnsnøytralitet kan være til hinder for å utvikle treffsikre tiltak i møte med de faktiske utfordringene kvinner står overfor i arbeidslivet og som er av betydning for helse, mener Julie Lødrup.

Som en del av dette utvalget ser hun fram til å samarbeide med ulike aktører for å identifisere og adressere faktorene som påvirker kvinners arbeidshelse.

– Ved å jobbe sammen kan vi skape en bedre fremtid for alle kvinner i arbeidslivet, mener Lødrup.

– Knapphet på arbeidskraft er en av de store utfordringene i framtida. Vi må innrette oss slik at flere får mulighet til å stå i jobb. Når vi vet at kvinner blant annet har høyere fravær fra jobb enn menn, må vi også vite hvorfor og hva vi kan gjøre med det. Det å være i jobb er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet. For mange er også arbeid helsefremmende i seg selv, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Enighet med SV

Utvalget kommer etter enighet i budsjettforhandlingene med SV, og skal vurdere hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet. Det inkluderer både arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet.

Det skjer også etter anbefaling fra Kvinnehelseutvalgets offentlige utredning fra 2023, som så behovet for å se særskilt på kvinners arbeidshelse, gjøre opp kunnskapsstatus og utrede kvinners vilkår for deltakelse i arbeidslivet, arbeidshelse og sykefravær.

– Kvinnehelseutvalget slår fast at vi har oversett den betydelige forskjellen kjønn utgjør. Idealet om kjønnsnøytralitet har ikke den ønskede effekten og bidrar til opprettholdelse av mannen som norm. Vi må derfor legge langt større vekt på kjønnets betydning enn dagens politikk og praksis, mener Julie Lødrup.

– Jobben har stor betydning for helse, trivsel i hverdagen, og deltakelse i arbeidslivet. Derfor har vi mye å hente på forebygging og utvikling i kvinners arbeidsmiljø. Målet med den nye kunnskapen er at flere har gode arbeidsforhold. Og at færre faller utenfor arbeidslivet i perioder eller for godt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i samme pressemelding.

Forebygge plager

Utvalget skal vurdere mulige og relevante tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. I tillegg til å gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag og foreslå tiltak, skal utvalget se på rammebetingelser og oppfølgingstiltak i arbeidslivet for dem med helseutfordringer som ikke skyldes arbeid. Det kan gjelde de med stor totalbelastning mange omsorgsoppgaver, og de som opplever seksuell trakassering eller vold.,

Sykefraværet økte i 2023, og kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Sykefraværet for kvinner er på 8,8 prosent, mot 5,4 prosent hos menn.

Fravær kan henge sammen med at mange kvinner utsettes for mer dobbeltarbeid ved å ta hånd om barn og familie.

Samtidig er det kjent at noen yrkesgrupper er mer utsatt for jobbrelaterte plager og sykdommer. 

Utvalget skal se på mulige og relevante tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. Det inkluderer å fremme god arbeidshelse blant kvinner i ulike yrker og næringer. 

Utvalgets rapport skal bygge på faglig og dokumentert kunnskap og skal foreligge innen 1. april 2025.

Warning
Annonse
Annonse