JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vernepleiere

60 ansatte må begynne å jobbe turnus: – Veldig mange søker seg bort

Fredrikstad kommune skal spare 500 millioner kroner. Nå ser vernepleiere seg om etter andre jobber, varsler tillitsvalgte.
Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

simen@lomedia.no

Mørke økonomiske skyer henger over Fredrikstad. For snart to år siden ble det klart at kommunen skal spare en halv milliard kroner fram mot 2025. Det betyr store kutt – spesielt i helse- og omsorgssektoren.

Hovedtillitsvalgt i FO, Ole Martin Kolberg, sa den gang at usikkerheten skapte uro og usikkerhet blant de ansatte.

Nå er det klart at i tjenester til utviklingshemmede, hvor mange vernepleiere jobber, skal det kuttes 48 millioner kroner.

– Det vi ser nå er at veldig mange vernepleiere søker seg bort, sier Kolberg.

Tjenester til utviklingshemmede er fra nyttår slått sammen med rus og psykiatri, i Etat for friskliv og mestring.

– Folk sover ikke om natta

Kine Kvamme Andersen er sosionom og jobber på arbeids- og aktivitetstilbudet for utviklingshemmede. Hun er plasstillitsvalgt for FOs medlemmer på tre av dagtilbudene i Fredrikstad.

Hun forteller at kollegene er usikre på hvor de skal jobbe i fremtiden og om de i det hele tatt har en jobb å gå til.

– Det er en stor psykisk belastning. Jeg er bekymret for at sykefraværet skal bli høyere, sier Andersen.

Sosionom Kine Kvamme Andersen er redd for at kuttene vil gå utover kvaliteten i tjenesten.

Sosionom Kine Kvamme Andersen er redd for at kuttene vil gå utover kvaliteten i tjenesten.

Simen Aker Grimsrud

Hun forteller at ansatte er lei seg på jobb, at mange ikke får sove om nettene og har stive nakker og vondt her og der.

– Mange forteller at de drømmer om dette på nettene, at de blir plassert på et sted de ikke vil være. Det er vanskeligere å stå opp om morgenen og gå på jobb når det første man prater om på jobb er hvor tungt det er å være her, sier Andersen.

Hun er rask med å legge til at de ansatte prøver å lage fine dager på jobb:

– Vi gir gode tilbud med de forutsetningene vi har. Det får vi også tilbakemeldinger fra pårørende om.

Kolleger søker på de samme jobbene

De ansatte som jobber på dagtilbudene, har i dag ordinære dagstillinger. Det gjelder rundt 60 ansatte. Fra mai skal de over i turnusstillinger.

Da skal de delvis jobbe på dagtilbudet og delvis i bolig. Samtidig skal de som i dag jobber i bolig, også jobbe på dagtilbudet.

– Mange av vernepleierne som jobber hos oss har tidligere jobbet turnus i bolig. De har søkt seg til dagtilbudet for å få en dagstilling og fordi de liker oppgavene her. Folk ønsker ikke å miste oppgavene sine, sier Kine Kvamme Andersen.

Hun forteller at ikke alle har mulighet til å jobbe turnus. Noen er aleneforsørgere, og sliter med å få kabalen til å gå opp med et turnusliv.

– Det er stor uvisshet om hvor man skal jobbe, eller om det blir oppsigelse. Derfor har mange søkt seg bort. Da vet man i hvert fall hva man går til, sier hun.  

Hun forteller at de fleste av vernepleierne aktivt søker seg bort fra tjenesten de nå jobber i. Ifølge Andersen er ikke stemningen på jobb på topp.

– Alle søker på de samme jobbene. Stillinger i det private, i Sarpsborg og Fredrikstad. Man søker der man har sjanse til å få noe annet, sier Andersen.

Andersen er redd for at mye kompetanse forsvinner når vernepleierkolleger slutter. Hun er redd det vil gå utover kvaliteten i tjenesten.

– Vi har gode erfaringer med å jobbe i små team, der brukerne har få ansatte rundt seg. Det har gitt mindre utagering. Nå skal flere jobbe med brukerne.

Les også: Carolina varslet mot barnevernet hun selv ledet

Advarer mot dobbeltrolle

Andersen mener det er problematisk at de samme ansatte både skal møte brukerne hjemme i boligen og som sjef på jobb eller aktivitet på dagtid. Det har Kine Kvamme Andersen og kollegene dårlig erfaring med.

Da pandemien kom, skulle utviklingshemmede få jobb- og aktivitetstilbud hjemme da dagsentrene ble stengt.

– Vi erfarte at det ble vanskelig for brukerne at vi skulle bekle begge rollene. Det ble litt feil, sier hun.

FOs hovedtillitsvalgt Ole Martin Kolberg, som representerer vernepleiere og sosialarbeidere i Fredrikstad kommune, frykter for rekrutteringen av vernepleiere. Ifølge Kolberg er det allerede i dag tøff konkurranse om vernepleiere blant kommunene i Østfold.

– Vi sliter med å rekruttere til turnusstillinger, de blir gjerne lyst ut flere ganger. Når vi nå fjerner dagstillingen, hvordan skal vi få en god kvalitet i tjenesten, spør Kolberg.

– Vet du hvor mange som har sluttet på grunn av omorganiseringen?

– Det har jeg ikke eksakt tall på. Men av de som jobber på arbeids- og aktivitetstilbudet er det ikke mange som ikke har slutta eller søker etter andre jobber.

– Tar ikke vernepleiermangel på alvor

Han forteller at det skal bli slutt på assisterende avdelingsledere. Det har ifølge Kolberg ført til misnøye også blant avdelingsledere som mister sin lederstøtte.

– Alt dette er dramatisk for kvaliteten i tjenesten. Jeg tenker på de ansatte som blir igjen, og jeg er redd vi kan komme i situasjoner der vi trigger utagering hos brukerne. Mange er avhengig av kontinuitet og kjennskap til de som jobber der, sier Kolberg.

Han opplever at han som hovedtillitsvalgt har blitt tatt med på omorganiseringsprosessen, men at de som jobber i tjenestene ikke føler seg hørt.

– Jeg syns ikke kommunen tar vernepleiermangelen på alvor. Det er stor rift om vernepleiere, og når vi nå stiller oss i en posisjon hvor vi mister flere og flere, og vet hvor vanskelig det er å rekruttere, hva gjør vi da?

Å spare 48 millioner kroner i en tjeneste der lønn er den største utgiftsposten, tror han ikke går an uten at kvaliteten går ned.

– Det er innsparingskrav som er hinsides all realisme, mener Kolberg.

Kommunen bekymret

Ingeborg Anette Mjelde, etatssjef i Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune, erkjenner at det er en stor utfordring å spare 48 millioner kroner uten at det skal gå utover kvaliteten. Hun skriver i en epost til Fontene at innsparingen skal skje i tjenester til personer med funksjonsnedsettelser, og ikke bare til personer med utviklingshemming.

« … Vi har i hele 2022 sett på hvordan vi organiserer tilbudet vårt og har funnet områder det går an å endre uten at tjenestene får dårligere kvalitet», skriver hun i e-posten.

Mjelde sier at majoriteten av de ansatte i fremtiden må jobbe turnus, og at det er besluttet etter medvirkningsprosesser med tillitsvalgte.

« … Årsaken til endringen er at dette vil gi oss en større fleksibilitet med tanke på innbyggerne som mottar våre tjenester. Fordi våre dyktige fagfolk kan arbeide på flere områder. Jeg har forståelse for at enkelte reagerer på at de nå ikke bare kan jobbe dagtid, men i den situasjonen Fredrikstad kommune er i, må alle stener snus for å få en mer bærekraftig drift».

– De tillitsvalgte er bekymret for at det blir vanskeligere å rekruttere vernepleiere. Deler du bekymringen?

«Vi er selvsagt bekymret for om vi ikke får tak i gode folk med riktig kompetanse. Vi må jobbe aktivt for å være en attraktiv arbeidsplass med meningsfulle arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og fornuftige betingelser».

– Kan ikke gi løfter om så mye ekstra

– Frykter du en flukt av vernepleiere?

«Det er alltid en fare for at folk søker andre jobber når en arbeidsplass står foran store endringer. Det er selvfølgelig ikke ønskelig og vi håper vi slipper en flukt av dyktige fagfolk».

De ansatte føler på mye usikkerhet om hva som vil skje med jobben sin. De tillitsvalgte forteller at folk er lei seg, slitne og ikke får sove om natta. De tillitsvalgte frykter at sykefraværet vil gå opp. Hva gjør kommunen for at ansatte ikke skal bli syke?

«Her er det veldig viktig med tett oppfølging og dialog med nærmeste leder. Det er viktig at ansatte føler seg hørt og sett og får sove om natta. Vi er i en vanskelig økonomisk situasjon i Fredrikstad kommune nå, og kan ikke gi løfter om så mye ekstra. Så vi jobber alt vi kan for å få hverdagen til å fungere så godt som mulig, både for de ansatte og innbyggere som mottar tjenestene våre».

Mye lest: Victoria sluttet nesten i barnevernet etter reaksjoner på klesstilen

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse