JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Svanhild Camilla Utsi har permisjon fra stillingen som barnevernsleder. Hun har politianmeldt og varslet på øverste administrative leder i Kautokeino.

Svanhild Camilla Utsi har permisjon fra stillingen som barnevernsleder. Hun har politianmeldt og varslet på øverste administrative leder i Kautokeino.

Anne Myklebust Odland

Barnevern Kautokeino

Barnevernet i Kautokeino tømmes for ansatte: – Det har vært så jævla mye bråk

Fra nyttår står barnevernet også uten leder. – Ingen orker å jobbe her slik det er nå, sier Svanhild Camilla Utsi.14.11.2022
15:06
14.11.2022 15:06

anne@lomedia.no

De siste årene har barnevernstjenesten i Kautokeino vært underbemannet, og på barometeret til Kommunal Rapport lyser det rødt for kommunen med ca. 3000 innbyggere.

Barnevernstjenesten har tre årsverk. To stillinger har vært ubesatt i høst, og konsulenter fra to vikarbyråer har vært hentet inn. Fra nyttår er det dessuten uvisst om barnevernet har en leder.

Svanhild Camilla Utsi har hatt permisjon fra stillingen som barnevernsleder i år, og har vært den ene stabile ansatte i barnevernet gjennom 16 år.

Utsi sier at hun ikke kan komme tilbake så lenge kommunedirektør Kent Valio er i stillingen. Bakgrunnen er en pågående konflikt, som den samiske avisen Sagat har omtalt.

Nå i høst gikk hun til det skritt å varsle og politianmelde ham.

– Hvis dette ender med at jeg må slutte, så er det med en bismak, for jeg har elsket jobben min, sier Svanhild Camilla Utsi.

Anklaget for å stjele mapper

Noe av bråket kom til overflaten i november i fjor. Da ble hun anklaget for å ha fjernet mapper fra et skap på barnevernets kontor. Mappene inneholder ifølge Utsi rutiner, internkontroll, lønn/timelister.

I desember i fjor, da hun var sykemeldt, ba kommunedirektøren om at hun ikke lenger skulle ha tilgang. Kommunens datasystem og dører skulle deaktiveres for henne. Begrunnelsen var at hun skulle ut i permisjon fra nyttår 2022.

«Fram til da er hun sykemeldt, så tilgang kan fjernes allerede nå», skrev han i en intern epost Fontene har lest, hvor han viste til at dette var i henhold til rutine.

Kautokeino har ca. 3000 innbyggere.

Kautokeino har ca. 3000 innbyggere.

Anne Myklebust Odland

Utsi sier at hun ikke ante noen ting før hun sto utenfor barnevernskontoret og ikke klarte å låse seg inn.

I november i fjor oppdaget hun også at stillingen som barnevernsleder ble utlyst som vikariat med mulighet for fast ansettelse, selv om hun bare skulle ha et års permisjon. På samme tid leverte en annen barnevernskonsulent oppsigelse. Han har sluttet og ønsker ikke å uttale seg til Fontene.

– Det har vært så jævla mye bråk, intriger og uro. Ingen orker jobbe her slik det er nå, sier Utsi.

Les hva kommunedirektør Kent Valio sier lenger ned i saken.

Ingen erfarne ansatte

Utsi mener det er kritisk at barnevernet i Kautokeino snart vil stå uten kompetente, erfarne ansatte. Akkurat nå er det bare konstituert leder som jobber i barnevernet.

I slutten av november starter en ny barnevernskonsulent. Det er en nyutdannet barnevernspedagog uten samisk kompetanse, får Fontene opplyst av kommunalleder for kultur og oppvekst, som har ansvar for å ansette.

Selv har Utsi bachelor i sosialt arbeid, videreutdanning i ledelse, psykososialt arbeid og juss i barnevernsarbeid. Hun har arbeidet i tjenesten siden 2005, har vært stedfortreder for tidligere leder og ble barnevernsleder i april 2020. Hun snakker også samisk.

Svanhild Camilla Utsi mener det er kritisk at barnevernet i Kautokeino snart vil stå uten kompetente, erfarne ansatte. Dette året har hun hatt permisjon for å vikariere som rådgiver i Sametinget.

Svanhild Camilla Utsi mener det er kritisk at barnevernet i Kautokeino snart vil stå uten kompetente, erfarne ansatte. Dette året har hun hatt permisjon for å vikariere som rådgiver i Sametinget.

Anne Myklebust Odland

Dette året har hun hatt permisjon for å prøve et vikariat i Sametinget i Karasjok. En sosionom fra Nav har vært konstituert barnevernsleder deler av året. Men fra nyttår står barnevernet i Kautokeino uten leder.

Sosionomen fortsetter ikke, og Utsi skal starte året med å ta ut flere uker ferie. Hun har foreløpig ikke sagt opp, men sier det kan bli utfallet dersom det ikke ryddes opp i konflikten.

– Jeg vil jo komme tilbake, men det er ikke mulig for meg å jobbe under ham (kommunedirektør Kent Valio).

Avhengig av tillit

Hun har bestemt seg for å snakke om saken i media. Hun har varslet på ham til kontrollutvalget i fylket, til varslingsenheten i kommunen og har anmeldt ham for brudd på taushetsplikten.

Hun mener han har snakket ufordelaktig om henne til politikere i kommunen og satt ut rykter om at hun har tatt mapper, uten å ettergå dette. I politianmeldelsen viser hun til at arbeidsgiver har taushetsplikt overfor sine ansatte knyttet til personlige forhold, sensitiv informasjon eller personalsaker.

– Jeg har varslet og anmeldt i håp om at ting blir ryddet opp i. Som barnevernsleder er jeg avhengig av tillit hos politikerne som jeg skal rapportere til, og jeg er avhengig av tillit fra befolkningen. Jeg kan ikke være leder og ha en mistanke om at jeg stjeler mapper hengende på meg, sier hun.

Les også: Runar fra Sametinget vil finne de samiske barna som bor i fosterhjem: – Det blir detektivarbeid

Tiden tikker

Sekretariatet for kontrollutvalget i Vest-Finnmark bekrefter at de i september mottok varsel på en ansatt i kommunen som har en administrativ lederstilling.

Varslingsgruppa i kommunen mottok varselet i oktober og svarte i november at de skal vurdere hvordan saken skal behandles. Politiet mottok anmeldelsen 13. oktober.

Men tiden tikker, dagene går fort fram til nyttår.

– Jeg har ikke svar på hva jeg gjør, men det er stor sannsynlighet for å jeg blir tvunget ut, sier Utsi.

Dersom hun ser seg nødt til å si opp, er det tre måneders oppsigelse.

Kan koste 9.8 millioner kroner

Bodil Utsi Vars er kommunalleder for kultur og oppvekst i Kautokeino, som barnevernet er lagt under. Da hun er søster til Svanhild Camilla Utsi anser hun seg inhabil til å kommentere forhold som angår henne, men lar seg intervjue om bemanningssituasjonen.

– Det er krise, sier hun kort.

Bodil Utsi Vars er kommunalleder for kultur og oppvekst i Kautokeino, som barnevernet er lagt under.

Bodil Utsi Vars er kommunalleder for kultur og oppvekst i Kautokeino, som barnevernet er lagt under.

Kautokeino kommune

Hun har måttet ty til vikarbyrå denne høsten. Hittil har kommunen et overforbruk på 500.000 kroner i vikarutgifter, opplyser hun. Det skyldes at de må betale også reise og hotell for konsulentene som hyres inn.

Hun har lagt fram et regnestykke for formannskapet som viser at det kan komme til å koste 9.8 millioner kroner det neste året dersom de må bruke vikarbyrå på to ubesatte stillinger.

– Det vil koste oss skjorta, sier hun.

Det har vært et krav i kommunen at barnevernets ansatte har samisk kulturkompetanse og språklig forståelse. Dette kravet har de måttet fravike, påpeker Utsi Vars. Vikarbyråets konsulenter har ikke denne kompetansen.

Det er opprettet et samisk kompetansesenter i Karasjok. Utsi Vars mener det er vel og bra, men at det hjelper lite så lenge de ikke har ansatte i tjenesten til å hente bistand. Nå diskuteres det interkommunalt samarbeid med Karasjok.

– Jeg ringer også for å headhunte folk. Noen sier ja, men så vil de ikke komme likevel, sier hun.

Utsi Vars sier hun har lyst ut stillinger tre og fire ganger og at hun har fått søkere, men ingen som er faglærte på feltet.

– Forbereder du deg på at barnevernsleder kommer tilbake?

– Jeg forholder meg til det. Kompetansen hun har er gull verdt. Man må prøve alt man kan å beholde staben man har, sier Utsi Vars.

Les også: Hun tar oppgjør med fordommer: – Folk tror vi bor i lavvo og har rein

Ble eksponert av Rune Fardal

Tiden Svanhild Camilla Utsi har vært barnevernsleder har vært turbulent med få ansatte og sykemeldinger. Vinteren 2021 hadde Statsforvalteren i Troms og Finnmark tilsyn med måten undersøkelser blir utført på.

På dette tidspunktet jobbet barnevernsleder Svanhild Camilla Utsi, en samisk barnehagelærer og en sykepleier i tjenesten. I tillegg sto 1,5 stilling ledig, da barnevernet hadde 4,5 årsverk akkurat dette året.

Statsforvalter konkluderte med brudd på barnekonvensjonen, barnevernloven, forvaltningsloven og kommuneloven. De fant at undersøkelser ikke ble tilstrekkelig faglig forsvarlig gjennomført, fulgt opp og kontrollert.

Omtrent samtidig som tilsynsrapporten ble publisert i mai 2021, dukket aktivist Rune Fardal opp i Kautokeino. Han filmet utenfor barnevernskontoret, snakket til følgerne sine på Facebook om barnevernet i Kautokeino. Lovbruddene ble lukket i perioden etter tilsynet, men Fardal ga seg ikke med kritikken. Utover våren og sommeren la han ut flere videoer på YouTube hvor Utsi opplevde å bli uthengt som en udugelig leder.

Utsi sier hun fikk tilbud om psykolog og bedriftshelsetjeneste etter å ha blitt eksponert av Fardal, men at hun ikke opplevde at arbeidsplassen ble et tryggere sted.

– Jeg kunne ikke engang gå på butikken uten å få alles øyne på meg. Jeg kunne være sikker på at åtte av ti hadde sett de videoene. Det var veldig ubehagelig, sier hun.

Arbeidsmiljøet og opplevelsene med Fardal var medvirkende til at hun ble sykemeldt høsten 2021.

Forverret situasjonen

Kommunedirektør Kent Valio takker først nei til intervju på epost og viser til at vi kan snakke med kommunalleder for kultur og oppvekst, som har ansvar for barnevernet. Etter at Fontene påpeker at kommunalleder er søster til Svanhild Camilla Utsi og inhabil, ringer han.

Han vil ikke kommentere forhold vedrørende barnevernslederen, varslene og anmeldelsen, men vil svare skriftlig på spørsmål om bemanningssituasjonen og hvordan kommunen fulgte opp tilsynet og Fardals omtale av barnevernstjenesten.

Valio skriver at både «Fardals og Statforvalterens omtale» nok bidro til å forverre bemanningssituasjonen i barnevernet ekstra.

«Om målet var å forbedre barnevernstjenesten, så tror jeg dette er feil metode», skriver han til Fontene.

Kommunedirektør Kent Valio ønsker ikke å kommentere at barnevernsleder i permisjon har anmeldt og varslet ham.

Kommunedirektør Kent Valio ønsker ikke å kommentere at barnevernsleder i permisjon har anmeldt og varslet ham.

Árvu

Kommunedirektøren sier har var i permisjon mens Fardal «holdt på som verst», men at han er kjent med at hans stedfortreder og andre forsøkte å støtte de ansatte på dokumenterbare måter, blant annet ved å få øvrige ansatte til å slutte opp om barnevernet.

Han skriver også at han ikke er tilfreds med den nåværende situasjonen i barnevernet og medgir at de har reelle utfordringer, men at en god del av avvikene fra Statsforvalter var på «papirbarnevern og ble relativt raskt lukket».

Les også: Barnevernskrisen i Kautokeino: – Dette kan ikke fortsette

– Lokale folk vegrer seg

Fontene har blant annet spurt kommunedirektøren hva som er planen for å dekke opp ledige årsverk, om han er trygg på at lovbruddene ved tilsynet i fjor ikke lenger forekommer, om hva bemanningssituasjonen betyr for familier/barn som trenger hjelp, og om han er en god leder som barnevernsleder kan støtte seg på.

Han skriver at han har tillit til at kommunalleder jobber med å bedre situasjonen og at kommunen er opptatt med å løse dette.

«Men jeg er også kjent med at kvalifiserte folk lokalt vegrer seg for å utsette seg for å jobbe i barnevernet i et lite samfunn».

«Det som gjør rekruttering ekstra vanskelig er at våre kandidater bør kunne både fag og samisk språk, fordi 96 prosent av befolkningen er samisktalende. Det betyr i praksis at våre kandidater må rekrutteres lokalt eller fra Karasjok, fordi det stort sett er her det finnes kandidater med morsmålskompetanse i samisk (..)».

– Hva gjør du for å rekruttere ansatte?

«Det som er diskutert, er om vi må innføre rekrutteringspakke, på linje med det som finnes for leger og sykepleiere. Vi utreder også samarbeid med Karasjok i et eget prosjekt. Kort sagt, så er dette en sak jeg ikke kan se noen enkle løsninger på og jeg er kjent med at kommunalleder selv også ringer rundt og forsøker å rekruttere de kandidatene som finnes, og jeg har også forsøkt å ta direktekontakt med kvalifiserte folk gjennom Navs verktøy.»

– Hva mener du om de store utgiftene til vikarbyrå for å dekke vakanser i barnevernstjenesten?

«At vi bruker store ressurser på vikarbyrå i barnevernstjenesten viser i alle fall at det ikke står på viljen og pengene».

Han legger til at han ikke er i konflikt med noen ansatte og at det er uriktig å forsøke å skape det inntrykket, fordi han ikke har noe med barnevernsleder å gjøre daglig i sin jobb.

– Dette kan ikke fortsette  

Hilde Bremnes, oppvekst- og barnevernsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark skriver i en epost til Fontene at de deler beskrivelsen av at situasjonen er kritisk.

«Vi har vært og er alvorlig bekymret for bemanningssituasjonen i tjenesten, og først og fremst for barn og unge i Kautokeino kommune som har behov for barnevernstjenester». «Av hensyn til barn og unge i kommunen kan dette ikke fortsette». Les intervjuet her.

Ordfører i Kautokeino, Hans Isak Olsen fra Fastboendes liste har ikke besvart Fontenes henvendelser på epost og telefon.

Mye lest: Emil har meldt arbeidsgivaren til politiet og bytta bransje: – Eg har fått nok

Slik har vi faktasjekket saken

• Anmeldelsen gjelder brudd på taushetsplikt og ble levert 13. oktober. Politiet i Finnmark ved Silje Arvola bekrefter at den er mottatt.

• Varsel til kontrollutvalget i Finnmark ble sendt 16. september. Sekretariatet bekrefter at de har mottatt dette.

• Varsel til varslingsgruppa i Kautokeino ble sendt 31. oktober. Fontene har e-posten som bekrefter at varselet er mottatt.

• Fontene har dokumentasjon på stillingsutlysningen som er omtalt i teksten, permisjonssøknader, og epost der kommunedirektør ber om at tilganger stenges for barnevernsleder.

• Statsforvalterens tilsyn med barnevernstjenesten i Kautokeino ble gjort 23. og 24. februar 2021 og rapporten ble publisert 4.5.2021.

• Vi har sett Rune Fardals videoer på YouTube og har lest presseoppslag i avisen Sagat.

• Kommunedirektør Kent Valio har fått tilbud om samtidig imøtegåelse, men har takket nei, både i epost og muntlig på telefon.

• Kildene som har gitt muntlig intervju har fått sitatsjekk.

14.11.2022
15:06
14.11.2022 15:06

Slik har vi faktasjekket saken

• Anmeldelsen gjelder brudd på taushetsplikt og ble levert 13. oktober. Politiet i Finnmark ved Silje Arvola bekrefter at den er mottatt.

• Varsel til kontrollutvalget i Finnmark ble sendt 16. september. Sekretariatet bekrefter at de har mottatt dette.

• Varsel til varslingsgruppa i Kautokeino ble sendt 31. oktober. Fontene har e-posten som bekrefter at varselet er mottatt.

• Fontene har dokumentasjon på stillingsutlysningen som er omtalt i teksten, permisjonssøknader, og epost der kommunedirektør ber om at tilganger stenges for barnevernsleder.

• Statsforvalterens tilsyn med barnevernstjenesten i Kautokeino ble gjort 23. og 24. februar 2021 og rapporten ble publisert 4.5.2021.

• Vi har sett Rune Fardals videoer på YouTube og har lest presseoppslag i avisen Sagat.

• Kommunedirektør Kent Valio har fått tilbud om samtidig imøtegåelse, men har takket nei, både i epost og muntlig på telefon.

• Kildene som har gitt muntlig intervju har fått sitatsjekk.
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

House of Commons / Pa Photos / NTB

Sparket 800 ansatte via Zoom. Nå er han kåret til verdens verste sjef

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble feilaktig utvist fra Norge etter å ha tatt noen søppelsekker

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Hanna Skotheim

FO-lederen vil gjøre det enklere å få sosialhjelp: – Ingen skal leve under fattigdomsgrensa

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake


Flere saker