JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vi klarte å drive et godt barnevern da kommunen hadde alt ansvaret, mener Mette Holtan-Tøraasen (t.v.), Trude Gro Andresen og Ellen Mossige Martinsen.

Vi klarte å drive et godt barnevern da kommunen hadde alt ansvaret, mener Mette Holtan-Tøraasen (t.v.), Trude Gro Andresen og Ellen Mossige Martinsen.

Hanna Skotheim

Barnevernet var en stor suksess i kommunen. Så forsvant millionene

De ansatte i Færder barnevernstjeneste klarer ikke lenger å være like tett på barn og familier.07.05.2023
08:00
09.05.2023 12:03

hanna@lomedia.no

Fra 2016 og fram til 1. januar 2022 driftet Færder kommune barnevernet helt selv.

Egentlig er det kommunene som har ansvaret for førstelinjebarnevernet, mens Barne,- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for rekruttering av fosterhjem, institusjoner og spesialiserte hjelpetiltak.

Økte midler i disse årene ga Færder mulighet til å styrke eksisterende tilbud og bygge opp nye tilbud som de tidligere ville kjøpt fra Bufetat. Røyken og Alta testet også ut ansvarsdelingen.

Forsøket ble gjort på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet i forbindelse med barnevernsreformen som trådte i kraft for litt over et år siden.

Hensikten med forsøkte var å innhente erfaringer og kunnskap om hvilke konsekvenser det kan ha at kommunen får mer ansvar for barnevernet, som er det barnevernsreformen handler om.

For de ansatte i Færder barnevernstjeneste har forsøket vært en stor suksess.

Da Fontene intervjuet daværende barnevernsleder, Ida Steinrem, tilbake i 2019, svarte hun ja på at kommunen selv kan drifte barnevernet.

Hun sa også at denne måten å drive barnevernet på, var «framtidens barnevern».

Tok slutt

I dag, fire år senere, er det slutt på millionene som staten spyttet inn i forbindelse med prosjektet, og barnevernstjenesten har på mange måter gått tilbake til start.

Under forsøket hadde de 51,65 stillinger. Nå har de 11 stillinger mindre.

De ekstra ressursene er borte, de klarer ikke lenger å være like tett på familier og samarbeidspartnere, medvirkningen er ikke lenger like sterk og kompetanse har forsvunnet.

Mindre medvirkning

Under forsøket fikk de tre kommunene ekstra penger til å dekke kostnadene knyttet til det forsøket krevde av dem.

De fikk blant annet fullt ansvar for finansieringen av plassering av barn på institusjon og kunne velge plass for det enkelte barn, uavhengig av om tiltaket var offentlig eller privat.

– Ved at vi kjøpte institusjonsplassene selv, kunne ungdommene være med å velge hvilken type institusjon ut ifra hva som passet dem best. Nå som forsøket er over, er det ikke like lett å legge til rette for den samme medvirkningen, sier barnevernspedagog og FO-tillitsvalgt Mette Holtan-Tøraasen.

Mette Holtan-Tøraasen.

Mette Holtan-Tøraasen.

Hanna Skotheim

Nå har de gått tilbake til slik det var: Bufetat velger ut hva de kan tilby dem av tiltak i stedet for at barnevernet kan være med å bestemme hva de ønsker av tilbud.

Flere sluttet

Nettverkskontakter var blant de stillingene som ble opprettet i forbindelse med forsøket. Av blant annet økonomiske årsaker er disse nå flyttet over til en forebyggende enhet i kommunen slik at de kan beholdes.

Holtan-Tøraasen synes det er positivt at kommunen har klart å beholde de to stillingene og at det er lagt inn krav om barnevernsfaglig kompetanse i stillingene.

Samtidig frykter hun at avstanden mellom skoler og barnehager og barnevernstjenesten blir større igjen, nå som de ikke lenger jobber i barnevernstjenesten.

– Nettverksstillingene skulle gjøre barnevernet mer synlig i skolene og barnehagene. De skulle bidra med kompetanse til lærerne og de ansatte i barnehagene, skape mer nærhet, åpenhet og trygghet til barnevernet og gjøre samarbeidet lettere, sier Mette Holtan-Tøraasen.

Hun mener de nå går et stort skritt tilbake og har merket en uro blant de ansatte i forbindelse med at forsøket ble avsluttet. Særlig fordi avviklingen kunne vært planlagt bedre, mener hun.

– Både de som ble ansatt i forbindelse med forsøket, og vi som var her fra før av, visste ikke hvordan barnevernstjenesten skulle se ut etter at forsøket ble avviklet. Vi gikk rundt i et vakuum over en lang periode. Jeg vet at det for noen har vært en medvirkende årsak til at de har sett seg om etter andre jobber og sluttet i barnevernstjenesten, sier Holtan-Tøraasen.

Aktuelt: Hva er den nye lønna for ansatte i stat og kommune? Se tallene her

– En kjempesuksess

Barnevernspedagog Ellen Mossige Martinsen var blant dem som ble fast ansatt under forsøket og var med å starte kommunens egen fosterhjemstjeneste.

– Vi tok over ansvaret for all rekruttering, opplæring og veiledning. Det krevde mye ressurser, men de fikk vi gjennom forsøket. Det var en kjempesuksess. Ventetiden for å flytte i fosterhjem ble kortere og fosterhjemmene opplevde en sammenheng mellom rekruttering og oppfølging, sier Martinsen.

Ellen Mossige Martinsen.

Ellen Mossige Martinsen.

Hanna Skotheim

I starten var de to fosterhjemsrådgivere, men utvidet raskt til tre. Etter at forsøket ble avsluttet, har de gått tilbake til å være to.

– Det er ikke nok til at vi klarer å gjøre alle oppgavene selv, sier Martinsen.

I dag har Bufetat tatt tilbake ansvaret for rekruttering og grunnleggende opplæring. Martinsen skulle gjerne sett at barnevernstjenesten hadde muligheten til prioritere annerledes. 

Lykkes ikke med alt

Fontene har spurt Barne- og familiedepartementet om hvorfor det som fungerte så godt ikke videreføres i barnevernstjenestene. De svarer på epost at «evalueringene av forsøkene har gitt nyttig lærdom som både andre kommuner og staten har dratt nytte av i forberedelsen av reformen».

Det til tross for at forsøkene gikk lenger enn barnevernsreformen. De skriver også at forsøkene særlig ga erfaringer på fosterhjemsområdet og viser til Færder.

Evalueringene det vises til, er de som er gjort av Deloitte og Telemarksforskning på oppdrag fra departementet.

«Samtidig viste forsøkene at flere forutsetninger bør være på plass for å lykkes i reformarbeidet. Tilstrekkelig bemanning, relevant kompetanse, nødvendige økonomiske rammer, god styring og bred forankring er viktige faktorer for at kommune skal lykkes med implementeringen av barnevernsreformen», skriver departementet.

De understreker også at økte midler gjennom barnevernsreformen alene ikke er tilstrekkelig. «Flere faktorer i kommunene har stor betydning for hvorvidt kommunene prioriterer forebyggende arbeid», skriver de.

– Må bygge opp på nytt

I 2019 kalte daværende barnevernsleder i Færder barnevernstjeneste den nye ansvarsdelingen som «framtidens barnevern». Barnevernsansatt Trude Gro Andresen mener de nå må bygge opp den fremtiden på nytt igjen.

– Da må vi vite hva kommunen vil gjøre videre med Færder barnevernstjeneste. Politikerne var nok ikke godt nok forberedt da forsøket skulle avsluttes, svarer Andresen.

Trude Gro Andresen.

Trude Gro Andresen.

Hanna Skotheim

Barnevernsleder: – Det er trist

Lina Aatif begynte som leder for barnevernstjenesten i Færder først i juli 2022. Da var det allerede bestemt at tjenesten ville miste midlene og gå tilbake til ordinær drift. Men hun hadde fulgt forsøket fra sidelinja mens hun var leder i Tønsberg.

– Da vi skulle forberede oss til oppvekstreformen, så vi til Færder og lot oss inspirere av dem.

Aatif synes derfor det er trist at de måtte avslutte noe som fungerte bra. Samtidig mener hun forsøket har hatt stor verdi for tjenesten.

– Jeg merker at de har vært i et forsøk. De er gode på medvirkning, på faget sitt og på å tenke utenfor boksen. De har for eksempel invitert foreldre inn når de skal vurdere omsorgsovertakelser.

– Men i en ideell verden, når vi ser hvor bra forsøket fungerte, hadde man bygd opp alle barnevernstjenester slik Færder var under forsøket.

– De ansatte forteller om en uro i forbindelse med avviklingen av forsøket. Opplevde du også det?

– Det var ustabilt da vi fikk en ny ramme vi måtte forholde oss til. Da hadde folk vært usikre på hva som skulle skje i lang tid. Det var høyt sykefravær da jeg kom og slitasjen var høy, men nå er folk tilbake på jobb.

– Hva har skjedd?

– Det handlet nok om at de ansatte måtte få lande, at de slapp å leve i uvisshet. Nå var de ikke lenger i et forsøk, men i ordinær drift og nå skulle vi formidle erfaringene fra forsøket videre.

Aatif mener departementet som satt i gang forsøket, bør være nysgjerrig på hvordan de bruker erfaringene slik at de kan styrke barnevernet over hele landet.

Ville ha fullt ansvar

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune, skriver i en epost til Fontene «at jeg er kjent med at politikerne i kommunen har jobbet hardt inn mot Stortinget for å få fortsette på samme nivå som i forsøket».

Men da kommunen ikke lenger fikk de samme midlene til å drive barnevernet selv, måtte de finne andre måter å drive på. Dette mener Schjerven at barnevernstjenesten jobber godt med.

«De ansatte finner de beste løsningene for kjernebarnevernet sammen med oss i administrasjonen og i fellesskap legger vi fram våre prioriteringer for politikerne», skriver Hilde Schjerven i e-posten til Fontene.

«Når noe fungerer så godt som det virker som dette forsøket gjorde, burde man ikke gjør alt i sin makt for å legge til rette for at de får fortsette med det arbeidet?»

«Færder kommune bruker fortsatt mye ressurser på barnevern sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Både ansatte, administrasjon, tillitsvalgte og politisk nivå, jobber hardt i fellesskap for å gi gode tjenester og unngå negative effekter av reduserte rammer for Færder barnevernstjeneste».

«Hadde det vært realistisk at forsøket ble permanent?»

«Færder kommune ønsket å videreføre full ansvarsovertakelse på barnevernsområdet, men de nasjonale vurderingene tilsa at nasjonalt ambisjonsnivå burde være annerledes, dessverre. Færder kommune ønsket et høyere ambisjonsnivå og var klare til det. Når det er sagt, så håper vi at ansvarsfordelingen i framtidens barnevern på sikt blir mer lik det vi ser for oss som idealbildet».

Mye lest: Caroline (34) jobber blant Norges farligste: – Jeg er dritstolt

Hva viste forsøksprosjektene?

• Det er avgjørende at kommunene har god kunnskap om ansvaret og oppgavene de skal overta, i god nok tid før ansvarsoverføringen skal skje.

• Implementering av nye oppgaver innebærer en ekstra belastning på tjenesten, og krever en robust tjeneste fra før.

• Vellykket implementering krever god forankring og involvering både innad i barnevernstjenesten og i kommunenes øverste ledelse.

• Forsøket demonstrerte at dette krever hardt og systematisk arbeid over tid.

• Forsøkene underbygde også flere av ekspertutvalgets kriterier for kommunalt ansvar, spesielt når det gjaldt krav til kapasitet, kompetanse og økonomisk handlingsrom.

 (Kilde: BFD)

07.05.2023
08:00
09.05.2023 12:03

Hva viste forsøksprosjektene?

• Det er avgjørende at kommunene har god kunnskap om ansvaret og oppgavene de skal overta, i god nok tid før ansvarsoverføringen skal skje.

• Implementering av nye oppgaver innebærer en ekstra belastning på tjenesten, og krever en robust tjeneste fra før.

• Vellykket implementering krever god forankring og involvering både innad i barnevernstjenesten og i kommunenes øverste ledelse.

• Forsøket demonstrerte at dette krever hardt og systematisk arbeid over tid.

• Forsøkene underbygde også flere av ekspertutvalgets kriterier for kommunalt ansvar, spesielt når det gjaldt krav til kapasitet, kompetanse og økonomisk handlingsrom.

 (Kilde: BFD)
Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB/AP

Israel bruker jagerfly med norske deler i Gaza-krigen

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Forfatter Olaug Nilssen ønsker seg at fagfolk kommer på banen og diskuterer problematikken rundt seksualitet og sterkt utviklingshemmede.

Forfatter Olaug Nilssen ønsker seg at fagfolk kommer på banen og diskuterer problematikken rundt seksualitet og sterkt utviklingshemmede.

Eivind Senneset

Olaug klarte ikke å ta seg av sin egen sønn: – Jeg måtte undertrykke følelser i mange år

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape


Flere saker