JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Minister Kjersti Toppe har gitt en føring til Bufdir om at Bufetat ikke kan legge ned forbud mot godkjent turnus.

Minister Kjersti Toppe har gitt en føring til Bufdir om at Bufetat ikke kan legge ned forbud mot godkjent turnus.

Colourbox

Strid om arbeidstid

Bufetat forsøker å forby turnusen som barne- og familieministeren vil ha

Selv om barne- og familieminister Kjersti Toppe er krystallklar om hvilke turnusordninger som gjelder, mener tillitsvalgte at Bufetat nå forsøker å forby disse ordningene.15.03.2023
16:15
16.03.2023 11:53

anne@lomedia.no

Kjersti Toppe er krystallklar om hvilke turnusordninger som skal være tillatt, men Bufetat utvanner budskapet overfor sine enhetsledere, mener Jan Aarskog, FOs virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, og Trond Rekdal Henriksen, hovedtillitsvalgt for FO i Bufetat sør.

I styringsbrevet fra Bufetat sør til institusjonene i regionen finner de ikke igjen den klare formuleringen som barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ga i tildelingsbrevet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for 2023.

– Ordren om hvilke turnusordninger som er tillatt er gitt, men budskapet forringes på vei ut i organisasjonen, sier Aarskog.

 Jan Aarskog er FOs virksomhetstillitsvalgt i Bufetat.

Jan Aarskog er FOs virksomhetstillitsvalgt i Bufetat.

Helge Skodvin

Kjersti Toppe bekrefter i en epost til Fontene at hun har gitt en føring til Bufdir om at Bufetat ikke kan legge ned forbud mot godkjente turnusordninger.

Ordlyden er at «Bufdir skal legge til rette for at turnusordninger som det er nasjonal overenskomst på, herunder statlig langturnus, skal kunne tas i bruk i alle regioner etter lokal avtale, altså at ikke enkeltregioner har en praksis der slike turnusordninger ikke tillates».

– Jeg forventer at styringssignalene er tatt videre og fulgt opp, uttaler hun til Fontene.

Kamp om langturnus

Langturnus gir sammenhengende fri i en uke og lønnstillegg til den ansatte som er på jobb to til tre døgn i strekk.

Tillitsvalgte i Bufetat sør protesterte da regiondirektør Ellen Nadim besluttet at ingen ansatte lenger skulle gå i langturnus fra høsten 2021. De advarte mot at det kunne bli vanskelig å holde på ansatte og rekruttere nye. De var også bekymret for at ungdom på institusjonene ville få langt flere ansatte å forholde seg til i løpet av en uke og at det kunne bli mer uro rundt vaktskiftene.

Kjersti Toppe (Sp) sa i et intervju med Fontene høsten 2022 at hun hadde mottatt bekymringsmeldinger fra tillitsmannsapparatet. Hun ga tydelig beskjed om at hun ikke ville tillate regionledelsen i Bufetat sør å legge ned forbud mot å bruke langturnus.

Sikre kontinuitet og stabilitet

Likevel er nå Jan Aarskog og Trond Rekdal Henriksen redd for at det er det som skjer. De refererer til styringsbrevet som region sør formidler til sine enhetsledere. Der står det at Bufetat skal legge til rette for turnusordninger som sikrer kontinuitet og stabilitet og at region sørs prinsipper for utarbeidelse av turnus skal ligge til grunn i dette arbeidet. De finner ikke igjen formuleringen fra Toppe.

Derimot står det at «hvis enheten viderefører eller nyetablerer en turnus med avvik fra turnusprinsippene må dette godkjennes av avdelingsdirektør».

– Jeg er bekymret for hva dette betyr, og at regionledelsen vil trenere bruk av langturnus, sier Aarskog.

Det er ikke tradisjon for å gjengi tildelingsbrev ordrett, men det blir omformulert i etaten og gjort om til egen styring, erfarer Fontene.

Direktør i Bufetat sør har avslått intervju med Fontene. Hun har sendt en kommentar som kan leses lenger ned i saken. 

Nye prinsipper

Bufetat sør utarbeidet for noen år siden nye prinsipper om turnus. De skal evalueres i 2023.

I prinsippene som Bufetat sør har utarbeidet står det at all bruk av særavtaler ansees som et avvik og skal begrunnes: «Enhetsleder må ha avklart med avdelingsdirektør, hvis særavtaler skal anvendes. Særavtalene skal deretter drøftes lokalt med tillitsvalgte».

Trond Rekdal Henriksen mener dette viser at enhetsledere ikke har myndighet til å ta i bruk særavtaler uten å involvere en toppleder.

Trond Rekdal Henriksen er hovedtillitsvalgt for FO i Bufetat sør.

Trond Rekdal Henriksen er hovedtillitsvalgt for FO i Bufetat sør.

Nadia Frantsen

Aarskog legger til at enhetsledere nærmest blir vingeklippet.

– Hvis de må argumentere for å bruke en særavtale, lurer jeg på hvor godt de må argumentere, sier han.

Rekdal Henriksen understreker:

– Vi ønsker at enhetsledere sammen med tillitsvalgte bestemmer turnusen. Det skal ligge lokalt fordi institusjonene har ulike forhold.

LES OGSÅ: Tillitsvalgt vil ikke at ansatte skal varsle gjennom Bufetat: – Har ikke tiltro til systemet

Føler seg ikke vingeklippet

Trond Sælør, enhetsleder for Agder behandling ungdom kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at enhetsledere fratas myndighet til å legge turnuser. Han opplever at det er en interessegruppe i FO som jobber veldig sterkt for langturnus.

– Jeg opplever den turnusordningen som lite hensiktsmessig på våre institusjoner opp mot oppgavene vi skal løse, sier han.

Trond Sælør, enhetsleder Agder behandling og ungdom, Bufetat sør. 

Trond Sælør, enhetsleder Agder behandling og ungdom, Bufetat sør. 

Privat

Han viser til at det har vært en god prosess i regionen hvor man er kommet fram til prinsipper som skal ligge til grunn for utarbeidelse av turnus.

– Jeg opplever meg ikke vingeklippet. Hvis vi ville hatt langturnus på institusjonene jeg leder, ville vi argumentert for det faglig, sier han.

Har godt handlingsrom

Han sier han har fullmakt til å legge turnuser og at dette skjer lokalt mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Hvis turnusen imidlertid bryter med prinsippene man er blitt enige om så må det forelegges avdelingsdirektøren for godkjenning. Det mener han er uproblematisk.

– Jeg opplever å ha godt nok handlingsrom for å legge gode arbeidstidsordninger.

– Også hvis du ønsket langturnus?

– Ja, turnusen kan tas i bruk. Tre institusjoner i regionen har dispensasjon til å bruke langturnus, sier han.

– Hvorfor er dette blitt en så viktig sak for noen tillitsvalgte?

– Noen har et sterkt ønske om en ordning som de har opplevd som god. De tar stadige omkamper for å ta i bruk en ordning som passer de ansatte. Noen ungdommer mener langturnus er bra, men bildet er mer sammensatt enn som så, sier han.

Sælør skrev debattinnlegg i november 2022 om at FO har fremholdt som en sannhet at alle ungdommer ønsker færre voksne å forholde seg til og at langturnus er best. Dette bildet er mer nyansert, mener han.  

Debatt: Debatten om turnusordninger mangler nyanser

Jan Aarskog framholder at FO er samlet i synet på langturnus og at det ikke finnes noen særgrupper i organisasjonen vedrørende dette.

– Vi sier jo også at vi mener turnus må bestemmes lokalt i enhetene. Som tillitsvalgte på regionalt og nasjonalt nivå blander vi oss ikke inn i hva de velger. Vi legger tvert om til rette for stor valgfrihet, sier han.   

Må begrunnes

Regiondirektør i Bufetat sør er forelagt kritikken, men har ikke ønsket å stille til intervju. Hun har sendt følgende kommentar på epost:

«Turnus og bruk av særavtaler drøftes og forhandles lokalt. I region sør har vi utarbeidet prinsipper som skal ligge til grunn for enhetenes utarbeidelse av turnus. Prinsippene er utarbeidet for nettopp å sikre kontinuitet og stabilitet i arbeidet rundt ungdommene døgnet rundt. Prinsippene er utarbeidet sammen med de tillitsvalgte, og jeg opplever at det er bred enighet i regionen om disse». 

Bufetat sør vurderer ifølge kommunikasjonssjefen at de politiske signalene fra Toppe er ivaretatt i regionens prinsipper for turnus.

– Alle tilgjengelige særavtaler ligger i verktøykassa vår, men skal de tas i bruk, må de faglig begrunnes og sees i sammenheng med de øvrige prinsippene for turnus, skriver kommunikasjonssjefen i en epost.  

15.03.2023
16:15
16.03.2023 11:53Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Når hun selv måtte ringe Nav, fikk hun en aha-opplevelse

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Oljearbeider sto fram som kvinne på jobb: – Vil leve, ikke bare overleve

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

DHL

Lønnsfest for tyske postansatte – eierne blar opp for å avverge streik

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Hovedtillitsvalgt for SL, Svein Olav Farstad (til venstre) og verneombud Stig Rune Lothe er begge selv lærere ved Eid ungdomsskole. Nå ber de på nytt om at basestasjonen med tre mobilantenner på taket til skolen blir fjernet.

Anders Tøsse

Lærere frykter stråling: Nå ber de ordføreren om hjelp


Flere saker