JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tillitsvalgt

Christine mener egen lederlønn er for lav

Selv om Christine Fredriksen tjener mer enn hun gjorde i kommunen, mener hun ledervervet i LO lønnes for lavt.
Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

anne@lomedia.no

– Vi må tørre å snakke om vår egen lønn også, sier Christine Fredriksen i FO Agder.

Da landsstyret i Fellesorganisasjonen (FO) diskuterte reglement for lønnende tillitsvalgte, var Fredriksen en av de som argumentere for at tillitsvalgte bør ha høyere lønn, på nivå med lederlønninger i kommunene og i andre forbund.

– Jeg er blitt overrasket over hvilket ansvar man har som leder. Det er altoppslukende, det er veldig mye jobb. Det har slått meg hvor mye oppdatert kunnskap man må ha om både tariff og arbeidsliv, sier hun.

Fredriksen, som er utdannet vernepleier, gikk 100.000 kroner opp i lønn da hun gikk inn i verv i FO Agder fra stilling som ruskonsulent i Grimstad kommune.

Da hun våren 2024 ble valgt til leder i FO Agder gikk hun ytterligere opp i lønn.

Årslønnen hennes er 788.617 kroner, før lønna blir regulert i 2024. I tillegg kan hun ta ut 15 fridager som kompensasjon for at hun er unntatt arbeidstidsbestemmelser med overtidsbetaling.

Lønn for tillitsvalgte

• Tillitsvalgte som lønnes i FO får sin lønn fastsatt forholdsmessig etter LO-leders lønn.

• Den årlige lønnsreguleringen skjer etter at LO-leders lønn er vedtatt.

• Forbundsleder i FO tjener 71 prosent av LO-leders lønn, avdelingsledere i FO tjener 52 eller 53 prosent av LO-leders lønn.

– Gratulerer med en million

– Gratulerer med vervet. Nå runda du vel millionen!

Mannlige tillitsvalgte i andre forbund kommenterte det slik da hun ble valgt til leder våren 2024.

Fredriksen sier hennes lønn er lavere enn det tillitsvalgte har i eksempelvis Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund.

– For meg handler dette om kvinnepolitikk, sa hun til landsstyret.

Hun manet til at de som er tillitsvalgte må tørre å snakke om egen lønn.

– Vi skal forhandle lønn og vilkår for medlemmene, men vi må vise at vi også er gode på å forhandle for oss selv, sier hun.

Det er landsstyret i FO som vedtar lønna.

Andres lønn skyter fart

Hun sier at hun forhandler lønn for mange ledere og ser at deres nivå skyter fart, mens hun selv opplever å være på stedet hvil.

– FO er blitt en større og profesjonell organisasjon. Ledervervet har forandret seg de siste årene. Det forventes mer av oss tillitsvalgte. Lønnsnivået skal stå i stil til jobben vi gjør, sier hun.

– Mener du at du skal ha en million i lønn?

– Det vet jeg ikke. En million er mye, men vi med lederverv bør ligge på nivå med ledere i kommunen. Mellomledere har rundt 880.000 kroner. Det er hundre tusen kroner mer enn jeg har i dag.

– Kjenner du på en daglig misnøye med lønna?

– Nei, det kan jeg ikke si at jeg gjør. Men jeg ser differansen til andre sammenlignbare stillinger, og det har gjort meg overrasket.

– En del medlemmer i FO tjener langt mindre enn dere som er tillitsvalgte, hva hvis gapet blir for stort?

– Det må ikke bli for stort, men det må være riktig. Jeg har en helt annen jobb nå enn den jeg hadde i kommunen. Derfor mener jeg vi skal fokusere på hvordan andre forbund og ledere lønnes, sier hun.

Prosent av LO-leders lønn

– Det er dumt hvis man får bedre betingelser ved å være leder i kommunen enn å være tillitsvalgt i FO, sier Kine Pernille Jansen Egge.

Hun er hovedtillitsvalgt i Porsgrunn kommune og representant i landsstyret fra FO Vestfold og Telemark. Hun støtter argumentasjonen til Fredriksen om at FO-vervet bør lønnes høyere.

Kine Pernille Jansen Egge som sitter i landsstyret til FO, mener ledervervene må lønnes bedre.

Kine Pernille Jansen Egge som sitter i landsstyret til FO, mener ledervervene må lønnes bedre.

Anne Myklebust Odland

– Det gir lite mening at ledere i FOs avdelinger skal ha lavere lønn enn kommunale ledere. Jeg synes lønna bør økes med 100.000 kroner.

Flere representanter i landsstyret tok til orde for å se på lønn i andre forbund og ville ha en utredning om prinsipper for avlønning.

Alle lønnede tillitsvalgte i FO, både sentralt og i fylkene, får lønna sin fastsatt forholdsmessig etter LO-leders lønn og reguleres årlig.

Reglementet kan kun endres av landsstyret. I forrige landsmøteperiode ble lønna regulert kraftig opp og ekstra fridager kom til.

Forbundsledelsen mener derfor at det ikke skal legges opp til større endringer i reglementet for perioden 2024-2027, annet enn den årlige reguleringen av lønna.

Dette var flere av landsstyrerepresentantene imot.

Noen pekte på at det er for stor avstand mellom lønna til forbundsledelsen og lederne i avdelingene ute i fylkene.

Dette tjener tillitsvalgte

Forbundsleder tjener 1.076.355 kroner. Det er 71 prosent av LO-lederens lønn.

Nestleder tjener 1.015.716 kroner (67 prosent) og medlemmene av Arbeidsutvalget 970.236 kroner (64 prosent).

Ledere i avdelingene tjener 788.617 kroner, (52 prosent), mens leder i FO Oslo tjener 803.476 (53 prosent).

Avdelingssekretærer tjener 757.997 kroner (50 prosent).

2023-tall, før lønnsoppgjøret i 2024 er regulert

Runa Hjertø og Herdem Trønnes er også nyvalgte ledere i FO-avdelinger i år, i henholdsvis Trøndelag og Viken. De mener at prosent av LO-leders lønn er et godt prinsipp og at de nå skal se på tallene og sikre forutsigbar lønnsfastsetting i kommende nytt reglement.

Herdem Trønnes i Viken (t.v) og Runa Hjertø i Trøndelag ble valgt til avdelingsledere i FO i 2024.

Herdem Trønnes i Viken (t.v) og Runa Hjertø i Trøndelag ble valgt til avdelingsledere i FO i 2024.

Anne Myklebust Odland

Herdem Trønnes fra FO Viken sier det opplevdes ubehagelig å sitte i landsstyret og diskutere egen lønn. 

– Derfor er det så viktig å finne gode prinsipper, så dette ikke er noe vi må gjøre fast, sier hun. 

Ble overrasket av debatten

Forbundsleder Marianne Solberg sier til Fontene at hun ble overrasket over at det ble så mye debatt om lønn i landsstyret.

– Vi i arbeidsutvalget (AU) har fulgt lønnspolitikken som har ligget fast i mange år. Men det kan være at vi har bomma og at tillitsvalgte i organisasjonen opplever at de ikke har hatt god nok lønnsutvikling, sier hun.

– Tjener ledere i FO for dårlig?

– Det er vanskelig å si hva som er passe lønnsnivå. Vi er tillitsvalgte og må ha en annen måte å fastsette lønn på enn andre, sier hun.

Marianne Solberg tjener 71 prosent av LO-leders lønn. Det utgjør 1.076 355 kroner.

Marianne Solberg tjener 71 prosent av LO-leders lønn. Det utgjør 1.076 355 kroner.

Fartein Rudjord

Solberg mener det kan være relevant å sammenligne seg med ledere ute i tjenestene og med ledere i andre forbund.

– Vi må prøve å finne et lønnsnivå som kan matche ansvaret vi har, samtidig som vi alltid skal huske på at det er medlemmene i FO som betaler vår lønn fra sin lønn, sier Solberg.

Dette understreket hun også overfor landsstyret. Fra talerstolen sa Solberg at de må finne et nivå på lønningene som omdømmemessig passer dem, og at det de gir seg selv må tas godt imot i medlemsmassen.

Hun vektla også at økte lønninger til lederverv vil bety omprioritering på budsjettet i organisasjonen.

– Vi skal ha en voldsom respekt for hvordan medlemmene oppfatter våre lønninger. Gir dette merverdi for medlemmene våre? Det skal vi spørre om med alt vi bruker penger på.

– Til landsstyret sa du at dere må finne et spiselig lønnsnivå, hva mener du med det?

– Vi har til nå lagt oss på et prinsipp der lønna vår er prosenter av LO-leders lønn. Da unngår vi debatt om kroner og øre hvert år. Det kan hende tida er inne for å se på om prosentsatsene vi har er riktige eller om det finnes andre prinsipper vi skal følge, sier hun.

Følger goder med vervet

– Er du redd lederlønningene i FO ikke er gode nok for å rekruttere tillitsvalgte?

– Man vil sikkert kunne finne tilfeller der noen går ned i lønn ved å ta et verv, men FO har ikke slitt med verken høy turnover eller rekruttering til lønna tillitsverv. Det har faktisk vært kampvoteringer for å komme inn i disse vervene, sier hun.

Solberg peker også på at det følger en rekke goder med ledervervene, som kompensasjonsdager fordi de ikke har en regulert arbeidstid.

– Vi i forbundsledelsen ønsker at vi skal være bevisst på privilegiene vi har, som man ikke har som ansatt ute i tjenestene, sier hun og legger til:

– Den dagen jeg føler at dette vervet er for tungt og krever for mye av meg, så kan jeg gå tilbake til jobben min på sykehuset. Et verv er kanskje ikke noe man skal stå i et helt yrkesliv.

– Hvilke dilemmaer er det ved at landsstyret forhandler egen lønn?

– Det skal vi i utgangspunktet ikke gjøre, derfor er det viktig at vi legger prinsipper og at lønna blir regulert deretter.

– Er du fornøyd med lønna di?

– Jeg har forholdt meg til prinsippet om at lønna mi blir regulert etter LO-leders lønn og har ikke tenkt at lønna mi er oppe til diskusjon.

Solberg synes også det er rimelig at forbundsledelsen sentralt tjener bedre enn ledere ute i fylkene.

Hun påpeker at de har overordnet ansvar for det ledere gjør og et løpende budsjett på 280 millioner kroner.

Landsstyret stemte for at reglement for lønnede tillitsvalgte skal utredes og tas opp på første mulige landsstyre.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse