JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Vi synes det er svært fortvilende for barna og familiene vi følger opp. Vi ønsket virkelig ikke å si opp, men til slutt gikk det så sterkt utover egen helse og faglige integritet at vi ikke hadde annen mulighet, sier Carolina Mercadal.

– Vi synes det er svært fortvilende for barna og familiene vi følger opp. Vi ønsket virkelig ikke å si opp, men til slutt gikk det så sterkt utover egen helse og faglige integritet at vi ikke hadde annen mulighet, sier Carolina Mercadal.

Eivind Senneset

Barnevern

Jobbet 250 prosent og ble sykmeldt: Carolina varslet mot barnevernet hun selv ledet

Høsten 2021 skulle Samnanger få sin egen barnevernstjeneste. Litt over ett år senere har alle de ansatte sluttet.22.01.2023
07:00
25.01.2023 11:52

hanna@lomedia.no

I 2020 brøt Samnanger kommune samarbeidet med barnevernet i Bergen.

Det skjedde etter at en rapport viste at Samnanger barnevernstjeneste hadde gjort grunnløse eller mangelfulle vurderinger uten å kunne dokumentere dem.

I september 2021 etablerte den lille kommunen med 2.500 innbyggere sitt eget barnevern.

Nå har alle de tre ansatte som begynte å jobbe der, sluttet.

– Jobbet oss i hjel

Som nyansatt barnevernsleder så Carolina Mercadal fram til å bygge opp en ny tverrfaglig enhet og en ny barnevernstjeneste i Samnanger. I tillegg skulle hun ha ansvar for Nav og Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT).

En del av arbeidsoppgavene skulle legges over på den ene faglederstillingen. Det skjedde aldri. 

Hun ble også lovet bedre bemanning, nye lokaler og god sikkerhet.

– Jeg har forsøkt å si ifra at grunnbemanningen har vært for lav siden februar 2022, uten at noe har skjedd, sier Mercadal til Fontene.

Selv hevder hun å ha jobbet 250 prosent. Fra mai til desember i 2021 jobbet hun 287 timer utover ordinær arbeidstid. Det viser timelister Fontene har sett. Den store arbeidsbelastningen gjorde at Mercadal måtte sykmelde seg tre ganger i løpet av et år.

– Vi løp rundt som hodeløse høns. Vi jobbet oss i hjel, mens arbeidsoppgavene bare økte. Vi så ingen ende.

Fontene har vært i kontakt med to tidligere ansatte og en konsulent. De ønsker ikke å bli intervjuet, men sier de sluttet i jobben av samme årsaker som Mercadal.

– Jeg tror ikke politikerne vet noe om hva som har rørt seg i kulissene i barnevernstjenesten, sier Carolina Mercadal til Fontene.

– Jeg tror ikke politikerne vet noe om hva som har rørt seg i kulissene i barnevernstjenesten, sier Carolina Mercadal til Fontene.

Eivind Senneset

Sa opp jobben og varslet

Da Carolina Mercadal opplevde at hun og kollegaene ikke lenger klarte å gi forsvarlige tjenester til innbyggerne, varslet hun om forholdene til Statsforvalteren i Vestland.

Etter at det ikke skjedde noe, sa hun opp jobben. Det skjedde 1. november i fjor. Så sendte hun et nytt varsel.

– Det å varsle er det sterkeste verktøyet du har. Når det da sendes et varsel, forventer jeg at man bretter opp ermene for å se hvordan situasjonen i barnevernstjenesten kan løses. I stedet opplevde jeg at kommuneledelsen forsøkte å finne feil ved meg, sier Mercadal.

Rådmann i Samnanger, Ove Sæbø, synes det er trist at Mercadal har opplevd det slik.

– Det har ikke vært vår hensikt å finne feil ved barnevernsleder eller andre. Jeg kan ikke annet enn å beklage hvis det ble oppfattet sånn. Når en ansatt ønsker å varsle, er det en ytring de skal og bør ha, så vi setter pris på at det varsles.

Sæbø informerer om de har undersøkt det ene varselet og svart varsleren. Varsel nummer to har han ikke sett, opplyser han.

Foreldre reagerer: – Sender signal om at det er greit å fortsette å gjøre feil

– Alvorlig når liten tjeneste mister ansatte

Fontene har lest de to varslene.

Seksjonssjef for Statsforvalteren i Vestland, Øystein Breirem Jacobsen, er fritatt fra taushetsplikten.

Han bekrefter at varslene handler om bemanningssituasjonen og rammebetingelsene for det faglige arbeidet i tjenesten, samt lokaler og møterom.

– Det er helt avgjørende for samfunnet at kommunene klarer å levere forsvarlige barnevernstjenester, så det er alvorlig når en liten tjeneste mister sine ansatte. Dette er et bilde jeg opplever at også kommuneledelsen i Samnanger deler, sier Jacobsen.

Nå skal kommunen holde Statsforvalteren orientert om bemanningssituasjonen i tjenesten og hvordan kommunens ledelse følger opp, informerer Jacobsen.

– Vår oppgave er å understøtte kommunenes arbeid, og å følge med på at de har en forsvarlig barnevernstjeneste, sier han.

Han understreker hvor viktig det er at kommunen nå får rekruttert inn det personalet de må ha for å gjøre jobben.

Etter at de fast ansatte sluttet, har kommunen leid inn tre konsulenter. 1. januar startet en ny ansatt, og i løpet av vinteren kommer det trolig på plass en ny barnevernsleder.

Bakgrunn: Da barnevernssaken i Samnanger sto på som verst, måtte Ole Mikalsen være de ansattes klippe

Besvimte på tur

Da Carolina Mercadal en dag besvimte på tur med datteren og hundene, skjønte hun at jobben hadde tatt overhånd.

Det hjalp ikke på den stressende hverdagen, at Mercadal stadig fikk nye sjefer. Sju ulike ledere på kort tid krevde at hun ofte måtte informere om det hun mente var en kritisk arbeidssituasjon.

Bare noen måneder før barnevernslederen sa opp jobben, fortalte hun til sin daværende sjef at hun hadde vært på jobbintervju, men at hun hadde bestemt seg for å bli i Samnanger hvis det ble gjort noe med lokalene og bemanningen.

Hun understreket at barnevernstjenesten var i fare for å kollapse dersom ingenting ble gjort.

Etter at Carolina Mercadal sa opp jobben 1. november, har hun vært sykmeldt. Når hun skal slappe av, tilbringer hun tid med yorkshire-terrierene Akita og Alyssa.

Etter at Carolina Mercadal sa opp jobben 1. november, har hun vært sykmeldt. Når hun skal slappe av, tilbringer hun tid med yorkshire-terrierene Akita og Alyssa.

Eivind Senneset

Mercadal mener at kommuneledelsen har unnlatt å opplyse politikerne om situasjonen i barnevernstjenesten. Den årlige tilstandsrapporten til kommunestyret ble ikke vist da den var klar i oktober i fjor.

– Jeg tror ikke politikerne vet noe om hva som har rørt seg i kulissene i barnevernstjenesten. Det er veldig synd, da det er politikerne som kan bevilge ekstra ressurser.

Rådmann i Samnanger, Ove Sæbø, opplyser til Fontene at han hadde et møte med kommunalsjef og barnevernsleder fordi de så et behov for å diskutere innholdet i rapporten før den ble sendt til politikerne.

– En tilstandsrapport som skal gå til politisk ledelse skal en rådmann være kjent med, og jeg må dele forståelsen av det som står der. Vi oppfattet ikke at rapporten var klar til utsending på det tidspunktet. Nå skal rapporten legges fram i februar.

Sæbø vil ikke gå nærmere inn på hva det var med rapporten som ikke var klar til å sendes ut.

Avdekket alvorlige mangler i barnevernet: En rapport plasserer ansvaret hos politisk ledelse.

Full tillit til rådmann

Ordfører i Samnanger kommune, Knut Harald Frøland (Bygdelista), skriver i en epost til Fontene at rådmannen i november ga informasjon om situasjonen med barnevernet.

«Han var tydelig på at barnevernet blir forsvarlig drifta. Vi har full tillit til at rådmann følger situasjonen opp på en god måte og at dette vil løse seg», skriver Frøland.

Ordføreren skriver at han har stor tro på at det å ha et eget barnevern er positivt, og han mener det er blitt «utført et godt stykke arbeid» i det nye barnevernet siden de tok over.

«Vi takker de som slutter for god innsats», skriver han.

Les mer om hva ordføreren sier nederst i saken.

– Det er kritisk at barnevernet i kommunen står uten kompetente og erfarne ansatte, mener tidligere leder for barneverntjenestene i Samnanger, Carolina Mercadal.

– Det er kritisk at barnevernet i kommunen står uten kompetente og erfarne ansatte, mener tidligere leder for barneverntjenestene i Samnanger, Carolina Mercadal.

Eivind Senneset

«Kompetansen er tilstrekkelig»

Fra 1. februar vil kommunalsjefen for helse og omsorg, Edith Oma, være konstituert barnevernsleder i Samnanger.

Carolina Mercadal reagerer på at vedkommende ikke har barnevernsfaglig bakgrunn.

Resten av staben består av tre innleide konsulenter som til sammen jobber en 110 prosent stilling. Disse skal, ifølge Mercadal, være nokså ferske i tjenesten.

– Det er kritisk at barnevernet i kommunen står uten kompetente og erfarne ansatte.

Edith Oma skriver i en epost til Fontene at «rådmannen har vurdert at kompetansen er tilstrekkelig slik situasjonen er per nå».

«Vi bruker advokat for å få rådgivning og så gir tre innleide konsulenter fagstøtte for å styrke kvaliteten på tjenesten. I tillegg har Samnanger et eget barnevernsutvalg som gir råd i ulike saker», skriver Oma.

Les mer: Samnanger ville saksøke egen ansatt. Tillitsvalgt ba kommunen «ta til vettet»

Utfordrende å rekruttere

Rådmann Ove Sæbø sier at de har utfordringer med å fylle opp stillingshjemlene i barnevernet, men merker seg at det er en utfordring mange kommuner har.

– Det er en utfordring med kontinuitet i tjenesten når man er en liten tjeneste. Hvis du har fylt alle hjemlene og du har tre stillinger og en eller to slutter i tjenesten, skal det ikke så mye til før du mangler folk, sier han og legger til:

– Vi skal klare å komme oss videre og sikre de som bruker tjenestene våre. Og vi skal jobbe videre med å få nye ansatte i barnevernet.

– Alle de som starta i barnevernstjenesten har slutta. Hva sier det deg?

– Jeg respekterer at folk tar en beslutning om hvor de vil eller ikke vil jobbe. Når noen velger å si opp stillingen sin, tar vi det til etterretning. Men den enkeltes arbeidsforhold vil jeg ikke kommentere.

I tillegg til at kommunen jobber med rekrutteringen til barnevernet, kan Sæbø også opplyse om at barnevernet snart vil få egne lokaler. Det pågår også en parallell prosess med Nav-tjenesten for å sikre Nav og barnevernet.

Fontene har også snakket med tre av lederne Carolina Mercadal hadde i kommunen i løpet av fjoråret. De ønsker ikke å kommentere saken.

Ordføreren mener barnevernet gjør en god jobb

«Det er blitt utført et godt stykke arbeid i vårt nye barnevern siden vi tok over», mener ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland.

Ordfører i Samnanger kommune, Knut Harald Frøland, skriver i en epost til Fontene at det å jobbe i barnevernet kan være krevende og at det er stor turnover i hele landet. Dette har de også merket i Samnanger.

«Samtidig må vi ikke gjøre dette til et større problem enn hva det er. Vårt nye barnevern har ved ulike tidspunkt gitt informasjon til kommunestyret, og inntrykket har vært positivt. I forrige utgave av kommunebarometeret fikk barnevernet vårt gode resultater. De har også blitt utført et godt stykke arbeid i vårt nye barnevern siden vi tok over, og vi takker de som slutter for god innsats. Rådmannen har startet rekrutteringen av nye ansatte», skriver Frøland.

I et intervju med Fontene i 2020 sa Frøland at de skulle bruke tiden godt i løpet av oppsigelsestiden som var på to år. Han forteller nå at kommunen har utarbeidet nye mål og retningslinjer for barnevernstjenesten og at de har satt ned et eget barnevernsutvalg.

«Vi følger nøye med og har et generelt kritisk blikk på alle tjenester som Samnanger kommune leverer. Og vi er selvsagt åpne for faglige og konkrete innspill om hva som kan gjøre barnevernet vårt enda bedre».

Ja til eget barnevern

Frøland har stor tro på at det er positivt at Samnanger fortsetter å ha sitt eget barnevern.

«Vi har stor tro på at vegen å gå for et bedre barnevern er å styrke det tverrfaglige samarbeidet, og at en søker løsninger som kan gi bedre hjelp til barn og familier. I dette perspektivet ser vi på barnevernet vårt som mye mer enn de tre til fire ansatte som arbeider under ledelsen i barnevernet. Kommunestyret vedtok nylig at rådmannen skal få i oppdrag å arbeide spesielt for å ta vekk den relative fattigdommen i vår kommune. Vi har stor tro på at det å ha et eget barnevern er positivt også i det arbeidet».

På spørsmål om Frøland mener status for barnevernet er bra nå selv etter at tre ansatte har sluttet og det er blitt sendt flere varsler, svarer han at han har «full tillit til at rådmannen følger situasjonen opp på en god møte og at det vil løse seg».

• Mercadal har sagt til Fontene at også Arbeidstilsynet er orientert om saken.

• Fontene har kontaktet Arbeidstilsynet, men de kan av hensyn til taushetsplikt ikke kommentere om eller hva de mottar av varsel og tips.

• «Alle meldinger til Arbeidstilsynet om mulige lovbrudd er unntatt offentlighet. Taushetsplikten er viktig for at det skal være trygt for varslere som sier fra om kritikkverdige forhold. Den er også viktig for at varslere skal ha tillit til at det er trygt å varsle offentlige myndigheter», skriver seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Guro Fykse, i en epost til Fontene.

22.01.2023
07:00
25.01.2023 11:52

• Mercadal har sagt til Fontene at også Arbeidstilsynet er orientert om saken.

• Fontene har kontaktet Arbeidstilsynet, men de kan av hensyn til taushetsplikt ikke kommentere om eller hva de mottar av varsel og tips.

• «Alle meldinger til Arbeidstilsynet om mulige lovbrudd er unntatt offentlighet. Taushetsplikten er viktig for at det skal være trygt for varslere som sier fra om kritikkverdige forhold. Den er også viktig for at varslere skal ha tillit til at det er trygt å varsle offentlige myndigheter», skriver seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Guro Fykse, i en epost til Fontene.
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Bane NOR

Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Snart får lærerne vite hva den nye lønna blir


Flere saker