JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nye fosterhjem skal kurses via e-læring hjemme i stua

Grunnopplæringen for fosterforeldre er knapt endret etter EMD-dommer og ny barnevernslov. Men nå utvikles et oppdatert og delvis digitalt kurs.
Framtidens fosterhjem skal få mye av opplæringen digitalt hjemme. Da kan man sitte hjemme og åpne lenker, se filmer og lese seg opp.

Framtidens fosterhjem skal få mye av opplæringen digitalt hjemme. Da kan man sitte hjemme og åpne lenker, se filmer og lese seg opp.

Colourbox

anne@lomedia.no

Det er bare gjort små justeringer i grunnopplæringen for fosterhjem etter barnevernsdommene i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og den nye barnevernsloven som er trådt i kraft. Noen powerpointer er endret, for å understreke budskapet om at flere samvær og mer samarbeid må til for å opprettholde familiebånd mellom barn og biologisk familie. Det bekrefter Elizabeth Elton, fagspesialist i Nasjonalt spisskompetansemiljø for opplæring av fosterhjem i Bufetat.

– Det har ikke vært de største endringene, men kursholderne sørger for at nye fosterfamilier får god informasjon om EMD-dommene og barnevernsloven, og vi er tydelige på hva som ligger i det. Vi har spisset budskapet: Plassering i fosterhjem skal være midlertidige tiltak, selv om dette ikke er noe nytt, sier Elton.

Men nå utarbeider spisskompetansemiljøet et helt nytt kursmateriell. Det skal rulles ut nasjonalt.

Elizabeth Elton er fagspesialist i Nasjonalt spisskompetansemiljø for opplæring av fosterhjem i Bufetat.

Elizabeth Elton er fagspesialist i Nasjonalt spisskompetansemiljø for opplæring av fosterhjem i Bufetat.

Bufetat

Digital opplæring

Den nye grunnopplæringen for fosterhjem skal prøves ut i år, og fra neste år vil kursopplegget erstatte dagens PRIDE-kurs, som har vært Bufetats opplæringspakke til fosterhjem siden 1990-tallet.

– Det er behov for å oppdatere innholdet. Ny forskning, en oppvekstreform på vei, ny barnevernslov med fokus på barns medvirkning, kulturelle rettigheter; alt dette gjør at opplæringen må moderniseres, sier Elton.

Ikke minst skal den samlingsbaserte kursformen som PRIDE har erstattes med mye digital opplæring.

– Opplæringen må være tilgjengelig for familiene når de har behov for det​, sier Elton.

Heidi Frantzen, seniorrådgiver ved spisskompetansemiljøet kaller det for hybride kurs.

– E-læring gjør at man kan lære i eget tempo. Dette skal kombineres med samlinger og samtaler, sier hun.

Heidi Frantzen jobber i spisskompetansemiljøet for opplæring av fosterhjem.

Heidi Frantzen jobber i spisskompetansemiljøet for opplæring av fosterhjem.

Bufetat

Barna som bor i familien fra før skal også bli ivaretatt gjennom fysisk familiesamling og egne e-læringsmoduler. Grunnopplæringen vil strekke seg ut i tid, også etter at barnet flytter inn i fosterhjemmet.

– Da vil det legges vekt på ferdighetstrening. Det blir også nytt filmmateriale med dramatiseringer, dilemmaer, intervjuer med fosterhjem og fagpersoner, ifølge Frantzen.

Skal vurderes underveis

I ny forskrift om opplæring av fosterhjem står det at fosterforeldre skal gjennomføre opplæring før barnet flytter inn og at opplæringen skal være i tråd med nasjonale faglige anbefalinger.

– Hvordan skal dere velge ut gode fosterhjem når mye av kurset blir digitalt?

– Det digitale vil suppleres med fysiske treff. I vurderingsprosessen vil det være «siling». Det blir laget en ny modell for å vurdere fosterforeldres egnethet, sier Frantzen.

Fosterhjemstjenesten tilbyr i dag et PRIDE-kurs til dem som vurderer å bli fosterhjem. Her fra en samling i Molde.

Fosterhjemstjenesten tilbyr i dag et PRIDE-kurs til dem som vurderer å bli fosterhjem. Her fra en samling i Molde.

Anne Myklebust Odland

Etter kurset vil rådgivere i fosterhjemstjenesten vurdere sammen med familiene hva de er i stand til å ta på seg.

– Noen får forespørsel om å være fosterhjem med engang de er ferdig med kurset, mens andre opplever å gå i flere måneder før de får det. Vi skal finne fosterhjem til barnet, ikke et barn til fosterhjemmet. Det er en viktig presisering, sier Elton i spisskompetansemiljøet.

Delte meninger

Blant rådgivere i fosterhjemstjenesten er det delte meninger om den digitale delen av kurset. Trine Wengen, fagleder i fosterhjemstjenesten i region sør mener det er bra at mye av opplæringen vil foregå digitalt.

– Jeg har veldig trua på det nye kursopplegget som utarbeides. Det vil være mer tilgjengelig for nye fosterfamilier. De vil kunne åpne en digital lenke hjemme når det passer og se snuttene om igjen, sier hun.

Trine Wengen er begeistret for det nye opplæringsprogrammet.

Trine Wengen er begeistret for det nye opplæringsprogrammet.

Privat

Wengen mener kurset blir tilpasset et digitalt samfunn.

– Fleksibiliteten vil gjøre det enklere for familie og nære nettverksplasseringer å få tilgang til kvalitetssikret og gjennomarbeidet opplæring om fosterhjemsoppdraget veldig tidlig i prosessen, mener hun.

– Blir det bedre fosterhjem av dette?

– Vi må håpe det! De som går kurs er i en prosess med både hjemmebesøk og samtaler med fosterhjemstjenesten. Slik skal de forstå mer om oppdraget. Noen vil oppleve at det å være fosterhjem er mer enn de så for seg, eller noe man ikke vil ta på seg likevel, sier Wengen.

Den digitale opplæringen vil ikke kunne erstatte fysisk erfaringsutveksling og læring i gruppe, mener hun.

– Derfor er jeg glad for at det fremdeles vil være del av opplærings- og vurderingsprosessen av nye fosterhjem.

Noe skeptisk

Hilde Skodje, seniorrådgiver i fosterhjemstjenesten i Molde er noe skeptisk til for mye digitalisering.

Hilde Skodje underviser i dag kommende fosterforeldre. Hun er noe skeptisk til at mye av opplæringen blir digital.

Hilde Skodje underviser i dag kommende fosterforeldre. Hun er noe skeptisk til at mye av opplæringen blir digital.

Anne Myklebust Odland

– For meg er fosterhjemsarbeid relasjonsarbeid. Det kan bli mye teori som en skal lese seg til. Faren er at vi kan miste gode hjem. Likevel er jo samfunnet bygget opp om digitalisering, og nye, aktuelle fosterforeldre har gjerne erfaring fra digital kunnskap, sier hun.  

 Samtalene ved hjemmebesøk skal også bli strukturerte intervjuer.

– Strukturerte intervjuer er et godt verktøy, men en skal ikke undervurdere en god samtale. Ja takk, begge deler, sier hun.

– Flere regioner strever med å fylle opp kurs, kan ikke digital tilgjengelighet være en måte å løse det på?

Kanskje. Det er mange grunner til at folk vegrer seg til å starte prosess med å bli fosterforeldre. Samtidig kan vi tenke at flere melder seg fordi det føles lettvint å sitte hjemme i stedet for fysiske samlinger, sier hun.

Opplæring av fosterhjem:

• Forskriften om opplæring av fosterhjem ble endret i april 2021.

• Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for at fosterhjemmene får grunnleggende opplæring (§2).

• Fosterforeldre skal gjennomføre opplæring før barnet flytter inn. Opplæringen skal være i tråd med nasjonale faglige anbefalinger (§3).

Slik skal det nye opplegget prøves ut

Første trinn i opplæringen ferdigstilles i vår. Ressurspersoner i regionene får opplæring og prøver ut til høsten.  

Spisskompetansemiljøet skal evaluere og justere opplæringen før jul i år.

Fra januar 2023 vil alle rådgivere i regionene få opplæring i første trinn.

Kilde: Spisskompetansemiljøet opplæring fosterhjem

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Opplæring av fosterhjem:

• Forskriften om opplæring av fosterhjem ble endret i april 2021.

• Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for at fosterhjemmene får grunnleggende opplæring (§2).

• Fosterforeldre skal gjennomføre opplæring før barnet flytter inn. Opplæringen skal være i tråd med nasjonale faglige anbefalinger (§3).

Slik skal det nye opplegget prøves ut

Første trinn i opplæringen ferdigstilles i vår. Ressurspersoner i regionene får opplæring og prøver ut til høsten.  

Spisskompetansemiljøet skal evaluere og justere opplæringen før jul i år.

Fra januar 2023 vil alle rådgivere i regionene få opplæring i første trinn.

Kilde: Spisskompetansemiljøet opplæring fosterhjem