JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Preben Wolf er én av de 12 ansatte i Pårørendesenteret som står i fare for å miste jobben. Dette skjer etter at den faste støtten i det foreslåtte statsbudsjettet fjernes.

Eirik Dahl Viggen

hanna@lomedia.no

– Det skaper mye uro. Når man ikke vet om man har jobb i januar, begynner man å se seg rundt. Det har også jeg gjort, men jeg har valgt å tenke at det går bra, sier Preben Wolf på telefon fra Stavanger.

Der jobber han som klinisk barnevernspedagog ved Pårørendesenteret, et landsdekkende nettsted for alle pårørende. Men om dette vil bli arbeidsplassen hans i fremtiden, er foreløpig usikkert.

Stillinger kan ryke

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett, ble det nemlig foreslått at organisasjoner som Pårørendesenteret skal miste sin faste støtte. Mens det i 2022 ble bevilget 6,3 millioner kroner i øremerket tilskudd til senteret, ble tilskuddet nå foreslått avviklet fra og med 2023.

I stedet for at senteret nå vil få faste midler, foreslås bevilgningen flyttet til den søkbare tilskuddsordningen til bruker- og pårørendearbeid innen psykisk helse, rus- og voldsfeltet. Det vil si at de alltid må søke om midler. Om dette skal skje hvert år eller hvert tredje år er enda usikkert.

Mens halve budsjettet til Pårørendesenteret kommer fra staten, er resten av driften finansiert av offentlig tilskudd de søker på, samt støtte fra ulike private og ideelle fond, stipend og legat. 

– Hvis halve budsjettet vårt ryker, vil det få konsekvenser for tilbudet til pårørende og for oss ansatte, sier Wolf.

Han er plasstillitsvalgt for FO og forteller at de elleve andre ansatte er stressa, men at de samtidig velger å tro at det kommer til å gå bra. Det er derimot ikke bare Pårørendesenterets drift som står i fare, men også flere andre hjelpeorganisasjoner som driver innenfor psykisk helse, rus- og voldsfeltet.

– Det betyr at det er mange sosialarbeidere som ikke vet om de har jobb neste år, sier Wolf.

Bedre tid til å forberede seg

Wolf forstår ideen om å flytte midlene, da det vil gi regjeringen mer kontroll på hvem som får penger. Likevel synes han timingen er dårlig.

– Vi burde fått bedre tid til å forberede oss. Hvis de sa at de gir fast overføring i 2023 og at de i august neste år skal starte med å finne ut hvordan ordningen skal bli fra 2024, hadde vi kunnet fortsatt driften og forberedt oss bedre.

Wolf forteller at regjeringen var raske ute med å si at det skulle komme en søkeordning med ulike krav til hvem som kunne søke, men den har han ikke sett noe til.

Og i et spørsmål rettet til helseministeren under skriftlig spørretime understreker Olaug Vervik Bollestad fra KrF at tilskuddsordningen for 2023 til organisasjoner innen rus, psykisk helse og voldsfeltet enda ikke er utlyst til tross for at vi nå er i midten av november. Bollestad spør helseministeren om hun «vil sørge for en tilskuddsordning som er fleksibel nok til at viktige tilbud kan få midler til videre drift».

Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Leif Martin Kirknes

Helseministeren har foreløpig ikke svart på spørsmålet.

Videre skriver Bollestad at de som har mistet sine øremerkede midler, «henvises til å søke om midler fra en felles tilskuddsordning, som dessuten er kuttet i budsjettet». Hun skriver at situasjonen har ført til stor uro i mange organisasjoner fordi de opplever at det er vanskelig å planlegge framover. «De opplever også at kritisk personale velger å slutte på grunn av den manglende forutsigbarheten», skriver KrF-politikeren.

Ap: Vil utlyse så fort som mulig

Regjeringens forslag til statsbudsjett ikke er vedtatt, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandler med Sosialistisk Vensterparti i disse dager.

I en epost til Fontene skriver statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet at de i samarbeid med Helsedirektoratet jobber med å utarbeide og justere relevante tilskuddsregelverk.

«Vårt mål er å utlyse og utbetale tilskudd så fort som overhodet mulig. Vi ønsker dialog om hvordan vi kan sørge for at tilskuddsordningene treffer best mulig, og at det blir både enkelt og ubyråkratisk å søke om tilskudd», skriver Ap-politikeren.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse