JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barneverninstutisjon stenger:

Tillitsvalgte advarte om ny turnus. Nå stenger barnevernsinstitusjonen på dagen

Nå stenger barnevernsinstitusjonen Geithus i Buskerud. Tillitsvalgte mener årsaken er dårlig ledelse og en turnus de ikke vil ha.
Det siste året har vært preget av ustabil bemanningssituasjon ved avdeling Geithus, bekrefter Trond Rekdal Henriksen, regiontillitsvalgt ved Bufetat sør.

Det siste året har vært preget av ustabil bemanningssituasjon ved avdeling Geithus, bekrefter Trond Rekdal Henriksen, regiontillitsvalgt ved Bufetat sør.

Nadia Frantsen

anne@lomedia.no

Bufetat, region sør har besluttet å stenge Buskerud, Vestfold og Telemark behandling ungdom, avdeling Geithus fra 28. oktober 2022. Bemanningssituasjonen gjør at regionen ikke kan sikre et forsvarlig tjenestetilbud. Det går fram i en nyhetsmelding på Bufdirs nettside.

Regiondirektør Ellen Ølness Nadim.

Regiondirektør Ellen Ølness Nadim.

Fotograf Bureauet

– Det er med stort alvor at jeg nå har besluttet å stenge Geithus og starte prosessen med avvikling av avdelingen, sier regiondirektør Ellen Ølness Nadim i meldingen.

Hun vedgår overfor Fontene at det er en dramatisk beslutning.

– Det er iverksatt en rekke tiltak ved avdelingen, men vi har ikke lyktes med stabil drift, sier hun.

Bufetat region sør har rekruttert ansatte, gitt lederstøtte, kompetansehevende tiltak, veiledning og fulgt opp sykefraværet som har vært oppe i 35 prosent deler av året, forteller regiondirektøren.

Uro ved Geithus i lang tid

I juni 2021 skrev Fontene flere saker om situasjonen ved Geithus: Tillitsvalgte protesterte mot at langturnus ble erstattet med todelt turnus. De advarte mot at det kunne bli vanskelig å holde på ansatte og rekruttere nye med den nye arbeidstidsordningen.

Regiondirektøren uttalte til Fontene i fjor at «selvfølgelig er det synd å miste medarbeidere, men rekruttering bekymrer meg ikke».

Hun påpekte at det er flere som ønsker seg vanlig turnus enn langturnus, og viste til at det også på mindre sentrale steder har gått greit å få tak i gode søkere.

– Erkjenner du at det var galt å avvikle langturnus ved avdeling Geithus og at det gikk slik tillitsvalgte spådde?

– Det er altfor enkelt spurt. Det vil jeg ikke kommentere på. Å finne én årsak er ikke riktig. Dette er mer komplekst enn å se på arbeidstidsordninger, sier Ølness Nadim.

Det siste året har vært preget av ustabil bemanningssituasjon ved avdelingen. Det har ifølge regiondirektøren og tillitsvalgte vært høyt sykefravær, gjennomtrekk av ansatte og utfordringer i arbeidsmiljøet.

Den siste tiden har bemanningssituasjonen ytterligere forverret seg. Den siste måneden har Bufetat måttet leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå.

– Er det vanskelig å rekruttere ansatte, er det det som er skjedd?

– Nei. Vi har rekruttert jevnlig gjennom året og har hatt søkere til utlyste stillinger, men vi har opplevd ustabilitet i tilstedeværelsen, sier hun.

I fjor stengte avdelingen Ilaug: Barnevernsinstitusjon stenges: – Dette er en varslet krise, sier tillitsvalgt

Har ikke satt sluttdato

Geithus ligger i Modum kommune i Viken fylke. Den har plass til fire ungdommer med alvorlige atferdsvansker og høy risiko for å utvikle varige problemer.

Det siste året har det imidlertid vært inntaksstopp, slik at det bare har bodd to ungdommer der. De vil få et annet tilbud i regionen. Ølness Nadim sier at de ansatte ved institusjonen nå snakker med ungdommen og legger fram hvilke muligheter som er.

Det er ifølge regiondirektøren uvisst hvor lenge Geithus vil holde stengt og om den avvikles.

– Vi har ikke satt sluttdato. Vi er i prosess for å se om vi skal avvikle. Vi trenger mer fakta på bordet, sier hun.

Det jobber ca. 25 personer ved Geithus. Regiondirektøren sier det foreløpig ser ut som de håndterer det bra. De er i hovedsak organisert i Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet. De mister ikke jobbene og blir ikke permittert.

– Dersom institusjonen avvikles så er det regler i staten som vi selvsagt skal følge, sier hun.

– Hvilket tilbud vil regionen ha til ungdom som trenger institusjonsplass nå som Geithus stenger?

– Vi har omstilt en institusjon i Arendal. Den åpner 15. november og vil kunne ta imot ungdom med atferdsvansker og ha kapasitet til å ta imot seks ungdommer, sier Ølness Nadim.

– Ansatte er bekymra

Trond Rekdal Henriksen, regiontillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) i Bufetat sør, sier han konstant svarer på henvendelser fra medlemmer som spør hva som skjer med arbeidsplassen og om de har fortrinnsrett til andre stillinger.

– Folk er bekymra. De vet lite om hva som skjer etter at de fikk beskjed om stenging på allmøte i går, sier han.

Trond Rekdal Henriksen, regiontillitsvalgt for FO i Bufetat sør.

Trond Rekdal Henriksen, regiontillitsvalgt for FO i Bufetat sør.

Nadia Frantsen

Rekdal Henriksen mener utfordringen har vært å få nok kvalifiserte og robuste miljøterapeuter til å jobbe ved institusjonen. Han viser til at Geithus hadde svært lavt sykefravær i 2018 da de ansatte gikk i langturnus. Da var det 2,1 prosent sykefravær. Nye ansatte som har startet det siste året har sagt opp etter kort tid.

– En stor del av årsaken er at vi har arbeidstidsordninger som ansatte ikke vil gå i. Det er også en faktor at det bor ungdommer på Geithus som det er krevende å jobbe med, med de rammene ansatte har, sier han.

Han mener tillitsvalgte har advart og at enhetsleder og regiondirektør må ta på seg skylda for situasjonen nå.

– Vi opplever at det ikke er et snev av selvkritikk å spore, sier han.

Han har forståelse for at direktøren i en akutt fase stenger. Men han er sterkt uenig i at institusjonen avvikles. Han varsler kamp dersom det blir tilfelle.

– For å lokke til oss gode ansatte må vi ha ordninger folk ønsker å jobbe i, sier han.

– Kan det ikke være like greit å avvikle noe som fungerer dårlig?

– Nei, ungdom i vårt distrikt skal ha et tilbud om institusjonsplass i sitt nærområde, understreker han.

Debatt: «Er regiondirektøren i Bufetat sør villig til å kjøre institusjonene i grøfta for å vinne en maktkamp om turnusordninger?»

– En perfekt storm

Fagforbundets regiontillitsvalgte, Inge Blix-Arna, mener bemanningsproblemene ved Geithus er del av en større ledelsesutfordring ved enheten som institusjonen er del av. Han viser til at avdelingen ikke har hatt fast leder på halvannet år og at det har vært ni avdelingsledere i perioden.

– Utfordringen ved Geithus er mer kompleks enn arbeidstidsordninger, sier han.

Inge Blix-Arna er regiontillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat region sør.

Inge Blix-Arna er regiontillitsvalgt for Fagforbundet i Bufetat region sør.

Privat

Han kaller situasjonen ved avdelingen for en perfekt storm. I det legger han at flere ting inntreffer samtidig: Dårlig ledelse i flere ledd, personalsaker, sykemeldinger.

Også han er enig i at avdelingen må stenges midlertidig for å få kontroll og reorganisere, men han er ikke enig i at det er grunn for å stenge permanent.

– Dette bør løftes opp i direktoratet og eventuelt departementet. Det bør rekrutteres ny ledelse både i enheten og ved avdelingen. Dersom avdelingen legges ned kan det stride mot stortingsvedtaket om å bygge ned institusjonsplasser i det offentlige, sier han.

– Det bygges opp en ny avdeling i Arendal, vil ikke det være tilstrekkelig?

– Nei, vi har erfart at institusjoner som tar imot ungdom med høy risiko for å utvikle varige problemer ikke bør ha seks ungdommer samme plassen. Det er uheldig, sier han.

– Er FO og Fagforbundet omforent i hva som er årsakene til at situasjonen er blitt prekær ved Geithus?

– Ja, det er vi, men mens FO peker på at avvikling av langturnus er hovedårsak, mener vi at enheten har et kjempestort ledelsesproblem. Det at noen skal overstyre andre og ikke ta i bruk særavtaler er et av problemene, sier han.

– Hva sier du til dine medlemmer i den situasjonen som nå er?

– Pust, ta det rolig.

Regiondirektøren er blitt forelagt uttalelser fra de to tillitsvalgte og har fått tilbud om tilsvar. Hun har sendt følgende svar på epost gjennom kommunikasjonsavdelingen:

«Geithus har hatt en svært krevende bemanningssituasjon over tid, med høyt sykefravær, høy turnover på ansatte og ledelse og arbeidsmiljøutfordringer. Beslutningen om stenging er en konsekvens av at vi dessverre ikke har lykkes med de tiltakene vi lenge har jobbet med for å stabilisere bemanningssituasjonen, og dermed sikre et forsvarlig tjenestetilbud».

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse