JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Praca w Norwegii: Oświadczenie własne (egenmelding), zwolnienie lekarskie (sykemelding), zasiłek chorobowy (sykelønn)

Jak otrzymać zasiłek chorobowy pracując w Norwegii?

Prawo do zasiłku chorobowego, w przypadku choroby lub urazu, przysługuje osobom przynależnym do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego, należy złożyć oświadczenie własne lub zwolnienie lekarskie.

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego, należy złożyć oświadczenie własne lub zwolnienie lekarskie.

Tri Nguyen Dinh

foreignworkers@lomedia.no

Aby być uprawnionym do zasiłku chorobowego, musisz spełniać poniższe warunki:

• Przynależeć do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

• Mieć poniżej 70 lat.

• Powodem niezdolności do pracy musi być choroba lub uraz.

• Należy mieć przepracowane co najmniej cztery tygodnie przed wystąpieniem niezdolności do pracy.

• Niezdolność do pracy musi spowodować utratę co najmniej 20 procent dochodów otrzymywanych w formie wynagrodzenia i podlegających opodatkowaniu.

• Wysokość tych dochodów musi wynosić co najmniej pięćdziesiąt procent kwoty bazowej norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (1/2 G, około 53 200 NOK w 2021 r.). Limit ten dotyczy wyłącznie wypłat po zakończeniu okresu chorobowego pokrywanego przed pracodawcę.

Czy przynależysz do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych?

Jeśli jesteś obywatelem kraju UE lub EOG i znalazłeś/aś pracę w norweskiej firmie, od pierwszego dnia pracy automatycznie stajesz się członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Jeśli Twój pracodawca w kraju ojczystym oddelegował Cię do Norwegii na okres do 24 miesięcy, nadal podlegasz systemowi ubezpieczeń społecznych kraju, z którego Cię wysłano.

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego, należy złożyć oświadczenie własne lub zwolnienie lekarskie. Ważne jest jak najszybsze powiadomienie pracodawcy o niezdolności do pracy, ponieważ prawo do zasiłku chorobowego obowiązuje od dnia otrzymania przez pracodawcę zawiadomienia o chorobie.

Oświadczenie własne o niezdolności do pracy z powodu choroby

Oświadczenie własne oznacza, że sam zgłaszasz pracodawcy swoją niezdolność do pracy – bez przedkładania zwolnienia lekarskiego lub zwolnienia od innego terapeuty.

Aby móc skorzystać z oświadczenia własnego, musisz mieć u pracodawcy przepracowane co najmniej dwa miesiące. Zgodnie z norweską Ustawą o ubezpieczeniach społecznych, z oświadczenia własnego można skorzystać maksymalnie 3 dni kalendarzowe. Pracodawcy mogą zezwolić na większą ilość dni zwolnienia własnego. Sprawdź, jak to jest praktykowane w twoim miejscu pracy.

Nie ma wspólnego formularza oświadczenia własnego. Zapytaj pracodawcę, jak składać takie oświadczenie.

Pracodawca może pozbawić Cię możliwości korzystania z oświadczenia własnego, jeśli użyłeś/aś go 4 razy w ciągu 12 miesięcy lub jeśli ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że nieobecność nie jest spowodowana chorobą.

Przeczytaj również: Jak wygląda przeciętna pensja w Norwegii? Tak mówią statystyki

Zwolnienie lekarskie

Jeśli jesteś chory/a dłużej niż pozwala na to okres oświadczenia własnego, musisz postarać się o zwolnienie lekarskie od lekarza lub innego terapeuty. Chiropraktyk lub terapeuta manualny może wydać zwolnienie na okres do 12 tygodni, jeśli powodem niezdolności do pracy są zaburzenia mięśniowo-szkieletowe.

Normalnie, zwolnienie lekarskie najwcześniej może zostać wydane od daty wizyty u lekarza/terapeuty. Jeśli nie otrzymasz terminu wizyty tego samego dnia, dzień w którym rozmawiałeś/aś z terapeutą przez telefon, może zostać przyjęty jako początek zwolnienia lekarskiego, pod warunkiem, że wizyta u terapeuty będzie miała miejsce niewiele dni po tej rozmowie.

Jeśli jesteś zatrudniony/a w kilku miejscach pracy, na każde z nich musisz mieć osobne zwolnienie lekarskie. Podstawa rozliczenia zasiłku chorobowego oparta jest na sumie wszystkich dochodów.

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego, należy jak najwcześniej dokonywać prób powrotu do pracy. Możesz wtedy wykonywać niektóre ze swoich normalnych czynności albo uczestniczyć w innych zajęciach w miejscu pracy. Masz w zasadzie obowiązek podjęcia aktywności związanej z pracą najpóźniej w ciągu ośmiu tygodni od momentu powstania niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie możesz połączyć z pracą, jeśli choroba na to pozwala i jest to w miejscu pracy praktycznie możliwe. Możesz także wrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego. Zawierasz wtedy umowę z pracodawcą.

Jeśli rozważasz wyjazd w okresie zwolnienia lekarskiego, powinieneś/aś zapoznać się z przepisami tego dotyczącymi.

Artykuł po angielsku: As an employee in Norway, how do I claim sickness benefit?

Artykuł po litewski: Kaip darbuotojui gauti ligos išmoką Norvegijoje?

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy przez pierwsze 16 dni kalendarzowych, od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego włącznie. Nazywa się to okresem pracodawcy.

Zasiłek chorobowy z Nav, wypłacany jest do górnej granicy, tj. sześciokrotności kwoty bazowej norweskich ubezpieczeń społecznych (6G to około 638 000 w 2021 r.). Na podstawie twojego aktualnego miesięcznego dochodu, po przeliczeniu go na dochód roczny, Nav ustala własną podstawę zasiłku chorobowego (maks. 6G). Niektórzy pracodawcy zapewniają świadczenia chorobowe w wysokości pełnego wynagrodzenia. Sprawdź, co obowiązuje w Twoim miejscu pracy.

Jeśli pracodawca nie uzna zwolnienia lekarskiego, można złożyć wniosek do Nav o wypłatę zasiłku chorobowego również w okresie pracodawcy.

W przypadku częściowego (stopniowanego) zwolnienia lekarskiego masz prawo do zasiłku chorobowego wysokości procentu niezdolności do pracy.

Jeśli zwolnienie lekarskie jest spowodowane wypadkiem przy pracy uznanym przez Nav, uprawnienia podlegają rozszerzeniu.

Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy, niektóre układy zbiorowe dają pracownikom lepsze uprawnienia od norweskiej ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Jak długo możesz otrzymywać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy możesz otrzymywać maksymalnie przez 52 tygodnie, niezależnie od tego, czy jesteś na całkowitym zwolnieniu lekarskim czy częściowym. Jeżeli okres pomiędzy zwolnieniami chorobowymi wynosi poniżej 26 tygodni, sumuje się okresy zwolnień na 3 lata wstecz.

Po osiągnięciu maksymalnego limitu, aby ponownie otrzymać zasiłek chorobowy, musi w zasadzie minąć 26 tygodni bez zasiłku chorobowego czy zasiłku z tytułu wyjaśniania zdolności do pracy (AAP).

Dla pracowników w wieku od 67 do 70 lat obowiązują odrębne zasady.

Jeśli, po 52 tygodniach na zasiłku chorobowym, nadal nie jesteś w stanie pracować, możesz mieć prawo do zasiłku z tytułu wyjaśniania zdolności do pracy (AAP) lub renty inwalidzkiej.

Jak złożyć wniosek i kiedy otrzyma się zasiłek chorobowy?

Najpierw przedłóż pracodawcy zwolnienie lekarskie. Zaloguj się na Ditt sykefravær (Twoja niezdolność do pracy) na nav.no i wyślij zwolnienie stamtąd. Po upływie okresu zwolnienia, złóż w Nav wniosek o zasiłek chorobowy. Gdy będzie gotowy do wypełnienia, otrzymasz zawiadomienie przez Ditt sykefravær.

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone i zatwierdzone przez Nav przed 20-tym miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone 25-go tego samego miesiąca.

Jeżeli okres zwolnienia lekarskiego wynosi powyżej 31 dni, zostanie ono automatycznie podzielone. Możesz wtedy złożyć wniosek o zasiłek chorobowy przed upływem całego okresu.

Jeśli złożyłeś/aś zwolnienie lekarskie w formie cyfrowej, otrzymasz wiadomość od Nav, gdy wniosek będzie gotowy do wypełnienia. Niektórzy pracodawcy wypłacają pracownikowi zasiłek chorobowy z góry, a później otrzymują zwrot z Nav. Nadal musisz jednak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy w Nav, chyba że pracodawca wystąpi o to w Twoim imieniu. Sprawdź, co obowiązuje w twoim miejscu pracy.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób pracujących na podstawie umowy zlecenia, obowiązują odrębne przepisy dotyczące zwolnień lekarskich i zasiłków chorobowych.

Źródła: Nav, Workinnorway.no

Tłumaczenie: Halina Thee

Warning

To jest artykuł z Frifagbevegelse, norweskiego portalu informacyjnego o życiu zawodowym i ruchu związkowym.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz więcej artykułów, które są istotne dla Polaków pracujących w Norwegii. Piszemy o prawach, ustawach i przepisach dotyczących zagranicznych pracowników w Norwegii.

Czytaj więcej wiadomości tutaj

Annonse
Annonse