JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Jan-Erik Østlie

Særaldersgrenser:

Du kan tape opptil 70.000 kroner årlig i pensjon når regjeringen endrer særaldersgrensa, ifølge Fagforbundet

Mette Nord er rasende etter arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksens påstander: – Ikke en statsråd verdig å beskylde oss for bløff og løgn.10.06.2021
11:49
10.06.2021 12:01

ola.tommeras@fagbladet.no

Mandag fikk regjeringen grønt lys fra Stortingsflertallet for å fjerne plikten til å fratre ved oppnådd særalder. Dermed kan for eksempel en brannkonstabel være røykdykker helt til fylte 70 år, mot 60 år i dag.

Det skjedde til kraftige protester fra arbeidstakerorganisasjonene på utsiden av Stortinget, som frykter store pensjonstap.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen anklaget organisasjonene for bløff, og hevder at endringen ikke rokker ved selve pensjonene.

Gir ikke hele bildet

Dagen derpå er Fagforbundets leder Mette Nord ikke nådig over uttalelsene fra statsråden.

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, å anklage oss for bløff og løgn, sier Mette Nord.

Hun medgir at det er riktig som Røe Isaksen sier, at selve vedtaket Stortinget gjorde mandag ikke handlet om penger.

– Nei, det handler ikke om penger, men det gjør konsekvensene av vedtaket, sier hun.

Rundt 250.000 offentlige ansatte har særaldersgrense. Regjeringen har lenge ønsket denne fjernet, og fikk altså mandag fjernet fratredelsesplikten i disse yrkene.

Bakgrunn: Snart kan røykdykkere jobbe til de er 70, etter at krav om tidligpensjon fjernes

All grunn til frykt

Det gir konsekvenser Mette Nord mener det er all grunn til å frykte.

– De selger det ut som valgfrihet, men friheten dette gir, vil bli frihet til å gå av med redusert pensjon eller å fortsette til vanlig pensjonsalder. Det er grunn til å frykte at mange ikke vil ha råd til å gå av, men tvinge seg til å fortsette i tunge og krevende yrker. Dette viser mangel på respekt for både samfunnssikkerhet og de som jobber i disse yrkene. I flere yrker med særaldersgrenser er det allerede mange som ikke står engang til særaldersgrensa, påpeker Nord.

Til pressen fortalte hun mandag at det kan dreie seg om et pensjonstap på opptil 70.000 kroner i året for dem som ikke klarer å stå lenger enn dagens særaldersgrense.

Statsråden: Fagforbundet blander sammen

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen skriver i en epost til Fagbladet onsdag kveld at Fagforbundet har en feilaktig kobling av to forskjellige saker.
– Det ene er utregninger av konsekvens av levealdersjusteringen, det andre er fjerningen av fratredelsesplikten. Disse to har ingenting med hverandre å gjøre. Det blir ikke riktig selv om Mette Nord fortsetter å si det, skriver han.

Forslaget regjeringen har lagt fram om å fjerne fratredelsesplikten medfører ingen endringer i særaldersgrensene eller pensjonsretten, skriver statsråden.

– Det er svært godt grunnlag for endringen, og det er på høy tid at den blir gjort, akkurat slik Fagforbundet selv krevde i 2018, skriver han og viser til denne saken fra 2018.

Torbjørn Røe Isaksen skriver at han undrer seg over hvorfor Fagforbundet har skiftet standpunkt.
Les hele den skriftlige kommentaren fra statsråden under saken.

Aktuelt: Brannmann Jan frykter for sikkerheten hvis tidligpensjon forsvinner

De som har særaldersgrense

Brann og redning, ambulanse, politi og Forsvaret, har i dag en særaldersgrense på 60 år. Kriminalomsorg og fengselsvesenet har egen pensjonsalder på 63 år, mens i helsevesenet – helsefagarbeidere, vernepleiere med flere, samt renholdere – er det en særaldersgrense på 65 år.

I disse yrkesgruppene er de ansatte pliktig til å fratre når særalder er oppnådd. Det kan imidlertid gis dispensasjon til å jobbe lenger. Med mandagens vedtak er plikten til å fratre opphevet.

Ingen avtale om kompensasjon

– Tidligpensjonsordningen har sikret arbeidstakeren 66 prosent av lønna fram til 67 år. Deretter får de pensjon etter vanlige regler, forklarer Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag. Ordningen for tidlig pensjon var til forhandling i 2018 uten resultat, men er videreført inntil videre.

Men den økonomiske kompensasjonen i den livsvarige tjenestepensjonen har vært bundet opp til plikten til å fratre. Det har regjeringen selv lagt til grunn. Nå opphører plikten, men uten at det er framlagt nye avtaler. Dermed kan grunnlaget for å kreve kompensasjon falle bort.

Departementets egne tall

Mens Røe Isaksen sto på talerstolen og hevdet at forslaget ikke spiller noen rolle for hva ansatte i utsatte yrker får i pensjon, sto Mette Nord utenfor og fortalte pressen det motsatte. Tallene hun presenterte var utregnet av Steinar Fuglevaag.

– De kalkulerte tapene er basert på Arbeids- og sosialdepartementets egne tall for konsekvensene for arbeidstakere med særaldersgrenser, forklarer han.

Tallene la departementet fram under forhandlingene om særaldersgrensa i 2018 og 2019.

(Se eksemplene i bunn av saken)

Les også: LO, YS og Unio nekter å delta i regjeringens pensjonsarbeid

Møter gjerne til forhandlinger

– Vi møter når som helst ved forhandlingsbordet for å diskutere endringer av særaldersgrense. Vi anbefalte at denne saken ble stoppet og inviterte samtidig til forhandlinger i september i fjor, men uten å få respons fra statsråden, sier Mette Nord.

I mars 2018 strandet forhandlinger om særaldersgrensa. Regjeringen ville fjerne dem, men partene ble aldri enige om kompensasjon for dem som ikke kan stå lenger i jobb. Det var derimot enighet om at en ny helhetlig avtale skulle legges fram for Stortinget.

– Avtalen fra mars 2018 har regjeringen brutt når de legger fram ett element for Stortinget, uten at det er lagt fram forslag om helhetlig avtale med kompensasjonsordninger for dem som ikke har helse til å stå i jobb etter særaldersgrensa, mener Mette Nord.

Hør ukas podkast: Nina (25) vil leve av avkastning på bolig og pensjonere seg før 40

Få står til pensjonsalder

– Jeg skjønner at statsråden synes det er kjedelig at vi pirker borti konsekvensene av vedtaket, men dette dreier seg både om samfunnssikkerhet og respekt for dem som utøver yrkene. Det er allerede få som står til pensjonsalder i enkelte av disse yrkesgruppene. Presser vi dem til å gå av som uføre, flytter vi bare utgiftene i samfunnet, påpeker Nord.

Særaldersgrensene

• Rundt 250.000 arbeidstakere har særaldersgrense, cirka 100.000 medlemmer i Fagforbundet.

• Særaldersgrensen er på 60, 63 eller 65 år.

• Fram til dag har ansatte vært pliktig til å fratre ved oppnådd særalder. Denne plikten ble fjernet mandag.

• Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hevdet mandag at det ikke får betydning for pensjonen. Det bestrides.

• Arbeidstakerorganisasjonene var samstemt mot forslaget slik det er lagt fram.

Dette skriver Torbjørn Røe Isaksen

Fagforbundet vil altså fortsette å tvinge de med lyst og evne til å fortsette i arbeid, til å gå ned 34 prosent i lønn opptil 10 år før andre arbeidstakere. Det er et potensielt inntektstap på opptil 240.000 kroner (inkl. overtid) for en brannkonstabel, eller 220.000 kroner årlig tap for ambulansepersonell (tall fra SSB), som er unødvendig om den ansatte kan og vil jobbe lengre. Gjennom regjeringens endring kan disse motta full lønn i noen flere år, mens de som velger å gå av på aldersgrensen beholder akkurat de samme pensjonsrettighetene. Altså får sliterne dagens pensjonsordning, mens de som kan og vil får jobbe lengre. I 2018 forsto ikke Fagforbundet hvorfor arbeidsgiverne var så steile imot å fjerne plikten. Da uttalte de: «Det burde være i alles interesse å legge til rette for at de som vil jobbe, får anledning til det». Hva har fått Fagforbundet til å ta arbeidsgivernes posisjon og mene det motsatte kort tid etterpå?

Mange eldre arbeidstakere har god helse og både ønsker og evner å jobbe lenger. Å gi disse en mulighet til å fortsette i jobb dersom de ønsker det, er bra både for den enkelte og for samfunnet.

Det er levealdersjusteringen som gir lavere pensjoner for en gitt avgangsalder. Dette er noe partene var enige med regjeringen om i avtalen fra mars 2018, og har ingenting med fjerning av plikten til å slutte å gjøre. De med særaldersgrenser får imidlertid en høyere livsvarig pensjon enn andre som går like tidlig ut av arbeidslivet. Det skyldes at de i perioden fram til 67 år har en pensjonsytelse ved full opptjeningstid på 66 prosent av lønna.

Regjeringen har ikke forlatt forhandlingssporet om pensjonsregler og hvilke grupper som skal ha særalder. De avtalene vi har inngått kommer vi til å følge og respektere. Det var altså ingen av de avtalene som omhandler fratredelsesplikten, nettopp fordi de ikke påvirker pensjonsnivåene.

Så mye kan brannkonstabelen, sykepleieren, helsefagarbeideren og renholderen tape i pensjon

Brannfolk kan tape 1.750.000 kroner.

Brann: En brann- og redningsarbeider født i 1973 med en inntekt på 6G (ca. 640.000 kroner), som går av med pensjon ved fylte 60 år, vil ha et akkumulert tap ved 25 års levetid som pensjonist på 1.750.000 kroner.

Pensjonen vil bli redusert med 11 prosent, med mindre den ansatte klarer røykdykkertester og har helse til å stå til ordinær pensjonsalder.

Sykepleier: En sykepleier født i 1973 med en inntekt på 6G (ca. 640.000 kroner) og som går av med pensjon i en alder av 65 år, vil ha et akkumulert tap etter 25 år som pensjonist på 1.250.000 kroner. Pensjonstapet vil være på åtte prosent.

Helsefagarbeider og renholder: En helsefagarbeider eller renholder født i 1973 med inntekt på 4,5G (ca. 480.000 kroner) og som går av med pensjon i en alder av 65 år, vil ha et akkumulert tap etter 25 år som pensjonist på 825.000 kroner. Pensjonen vil være sju prosent lavere.

Kompensasjon?

Hvordan modellene vil slå til, avhenger av om det kommer kompensasjonsordninger for dem som ikke klarer å stå i disse jobbene til ordinær pensjonsalder.

Møter gjerne til forhandlinger

– Vi møter når som helst ved forhandlingsbordet for å diskutere endringer av særaldersgrense. Vi anbefalte at denne saken ble stoppet og inviterte samtidig til forhandlinger i september i fjor, men uten å få respons fra statsråden, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

I mars 2018 strandet forhandlinger om særaldersgrensa.

Regjeringen har lenge ønsket å fjerne særaldersgrenser, men partene ble aldri enige om en tidligpensjonsordning med kompensasjon for dem som ikke kan stå lenger i jobb. Det var derimot enighet om at en ny helhetlig avtale skulle legges fram for Stortinget.

– Avtalen fra mars 2018 har regjeringen brutt når de legger fram ett element for Stortinget, uten at det er lagt fram forslag om helhetlig avtale med kompensasjonsordninger for dem som ikke har helse til å stå i jobb etter særaldersgrensa, mener Mette Nord.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.06.2021
11:49
10.06.2021 12:01Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system


Flere saker