JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Stein Aamdal.

Stein Aamdal.

Håvard Sæbø

Hele AFP-ordningen henger i en tynn tråd, advarer «AFP-generalen»

Det at AFP ikke lenger sikrer sliterne i arbeidslivet kan bli ordningens død, mener tidligere leder for «Forsvar AFP», Stein Aamdal.05.12.2017
13:57
05.12.2017 14:54

eline@lomedia.no

Etter snart ti år med "ny" AFP (avtalefestet pensjon) kommer torsdag denne uka LO/NHO-evalueringen som skal gi noe av svaret på hvordan ordningen fungerer. Det har hele tiden stått strid om hvordan AFP skal innrettes, og en av de skarpeste kritikerne av endringene som ble gjort i 2009 er Stein Aamdal, tidligere klubbleder på offshoreverftet i Verdal og leder for aksjonen Forsvar AFP.

Snudd på hodet

– Endringen av AFP i 2009 har snudd hele ordninga på hodet. Fra å være en solidarisk tidligpensjon der de som trengte det mest ble sikra muligheten til en verdig avgang fra yrkeslivet, er den blitt en tilleggspensjon der de høyt lønnede med lettere jobber kommer best fra det. Det hadde vært rart om dette ikke gjorde noe med statens vilje til å bidra til ordningen.

Det sier "AFP-general" Stein Aamdal, som i dag er pensjonist. Klubben ved Aker Verdal engasjerte seg tidlig i kampen for AFP, fordi de så at så mange som 2/3 av medlemmene gikk ut i uførhet før de oppnådde pensjonsalder. De var så definitivt slitere, den gruppa den opprinnelige AFPen skulle sikre - gjennom et spleiselag mellom partene i arbeidslivet og staten.

Hva er egentlig AFP? Sjekk vårt tariffleksikon og lær mer.

Aamdal peker på at endringa av AFP i privat sektor bare var en liten brikke i det han kaller "det store pensjonsranet", der målet var å redusere statens framtidige pensjonsforpliktelser. Etter mye debatt og mobilisering endte LO i lønnsoppgjøret i 2008 med å gå med på at AFP skulle kunne tas ut av alle i bedrifter som var innenfor ordningen, uten avkorting i forhold til lønn. Dermed ble det også i denne delen av pensjonsordningene til at det skulle lønne seg å fortsette å jobbe, gjerne samtidig som AFP ble tatt ut. Endringene ble iverksatt fra 2009.

Ikke kloke spåkoner

– Vi som advarte mot pensjonsreformens konsekvenser var ikke klarsynte spåkoner med en bra krystallkule. Vi regnet med utgangspunkt i våre arbeidskamerater, i faktiske mennesker. Vi så på deres lønnshistorikk og vanlige avgangsmønstre. Ledelsen i Arbeiderpartiet og LO brukte stiliserte eksempler for å vise at vi tok feil. Nå er det ikke lenger tvil om at vi fikk rett.

Kortversjonen er at AFP gikk fra å være en "sliter-pensjon" til enda en "arbeidslinjepensjon", eller "sparekasse". Jo bedre du tjener og jo lenger du orker å stå i jobb, jo mer lønnsomt er det. Før endringene som kom i 2009 mener Aamdal at AFP fungerte etter hensikten:

– Retten til AFP var viktig. Mange følte det som et nederlag å ende med uføretrygd. Det var også en dryg og trasig prosess å få uføretrygd, mens AFP ga verdighet og stolthet i motsetning til stigmatisering. Kort sagt var det en treffsikker ordning som fungerte etter hensikten.

* AFP-en forduftet da Arnfinn mistet jobben

* De jobbet 40 år i industrien, men fikk ikke AFP

Fra solidaritet til egoisme

– Mye av argumentasjonen for å få til endringene gikk på å appellere til egoisme, å si at det var "urettferdig" at ikke alle som var omfattet av ordningen skulle nyte godt av den. Men det blir omtrent som å kreve premien for brannforsikring tilbake dersom huset ditt ikke brenner, sier Aamdal.

Han mener at hele den politiske argumentasjonen for AFP svekkes av at den er gått over til å bli en rein tilleggspensjon.

– Glem ikke at behovet for å sikre en verdig avgang for dem som har en jobb de ikke kan stå i til 67 år er like stort nå som da, sier Aamdal.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sier til frifagbevegelse.no at selv om det blir stadig færre som har behov for tidligavgang, vil det fortsatt være en del som ikke har mulighet til å stå lenger i jobb.

– Derfor vil LO kjempe for ordninger som fortsetter å ivareta sliterne i arbeidslivet på en god måte. Det vil vi gjøre så lenge det er behov for det.

Full effekt i 2025

Stein Aamdal peker på at overgangsordningene ble innført slik at endringene først får full effekt for alle født etter 1963, noe som skulle dempe reaksjonen. Men den vil komme, når disse kullene når 62 års alder i 2025 og ser den fulle effekten. LO har selv beregnet at de som er født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder, vil motta om lag 45 prosent av lønna si i pensjon fra folketrygden og AFP. LOs mål er at ingen skal ha mindre enn 2/3 av lønna si i pensjon.

I dag sier LO til Dagbladet at "pensjonsreformen rammer hardere enn først antatt. Situasjonen er mest dramatisk for seniorer som ikke har helse til å jobbe".

Men Stein Aamdal mener dette ikke kan ha kommet som noe sjokk på LO-toppen, ettersom konsekvensen av å innføre levealdersjustering var godt kjent.

– Pensjonssystemet ble valgt ut fra et veldig klart oppdrag om å redusere statens pensjonskostnader. Når det så er det som blir resultatet er det ikke direkte overraskende.

Roger Bjørnstad bekrefter at LO var godt kjent med konsekvensen av levealdersjusteringen.

– Men den har blitt sterkere enn forutsett. Prinsippet i pensjonsreformen om at når man lever lenger, så kan man arbeide lenger også, er i seg selv fornuftig. Omleggingen av AFP støttet oppunder dette prinsippet, men da var det en betingelse for LO at sliterne i arbeidslivet fortsatt skulle ha en reell mulighet til å gå av tidlig. Vi fikk derfor gjennomslag for et kompensasjonstillegg som sikret det. Nå fases kompensasjonstillegget ut, sier Bjørnstad.

Kan bli ordningens død

Det Aamdal mener er aller mest usosialt med pensjonssystemet i dag er overføring av pensjon fra de som må gå av tidlig til de som har helse og jobb å bli gammel i.

– Det er også dypt usosialt å ta pensjon fra dem som går av tidlig og gi til dem som står lenge. Jeg synes det er rart at LO vil være med på et pensjonssystem som har et slikt utgangspunkt.

Nettopp det at AFP er endret er det som kan komme til å bli ordningens død.

– Skal AFP overleve på sikt må det være en ordning man kan vise at sikrer verdig avgang for sliterne. Slik det er nå henger den i en særdeles tynn politisk tråd, sier Aamdal.

Han tror ikke at det å flikke på enkelte problemer med AFP er nok til å berge ordningen, selv om det er positivt å gjøre noe med åpenbare hull - som at folk blir syke rett før AFP eller at bedriften nedbemanner eller går konkurs. Så mange som en av fire faller utenfor ordningen fordi de ikke klarer å oppfylle kravene.

Stein Aamdal i 2008: Usolidarisk og meningsløst

Rå kamp i åra som kommer

I dag er Aamdal engasjert i kampen om eldreomsorgen, der han mener det vil bli store klasseskiller hvis ikke kommunene får mer i overføringer. Da vil markedet åpne seg for private løsninger til de som har råd.

– Det blir en rå kamp om ressursene i åra som kommer. Vinnerne i pensjonskampen vil kanskje være blant dem som blir i stand til å kjøpe seg ut av det, sier Aamdal.

Lars Johnny havnet i pensjonsfella. Nå får han ikke AFP

Slik unngår du AFP-smellen

LO spår pensjonssmell for sliterne

Fakta:

* Pensjonsdiskusjonene i norsk arbeidsliv går langs tre hovedspor. Det ene er knyttet til avtalefestet pensjon. En evaluering av denne ordningen skal etter planen legges fram 7. desember. For LO er det et hovedpoeng å utvide ordningen til å omfatte flere arbeidstakergrupper enn i dag.

* Det andre hovedsporet angår offentlig sektor og bestrebelsene på å få den offentlige tjenestepensjon til å harmonere bedre med intensjonene i pensjonsreformen. Prosessen stanset helt opp i 2016, men arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har nå tatt et nytt initiativ overfor partene i arbeidslivet for å få samtalene på skinner igjen. Kravet fra fagorganisasjonene om tariffesting og streikerett har vært mye omtalt.

* Det tredje hovedsporet handler om tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Her krever LO at det kommer på plass bedre tilleggsordninger, blant annet for å sikre arbeidstakere som er for utslitt til å jobbe, muligheten til å gå av tidlig med en bedre pensjon enn hva folketrygden alene legger opp til

Kilde: NTB

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.12.2017
13:57
05.12.2017 14:54Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape den gullkantede AFP-pensjonen

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før


Flere saker