JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høyesterett avviser anken til Jouko Kilpimaa. Dommen på seks og et halvt års fengsel blir stående

Dommen mot Jouko Kilpimaa på seks og et halvt års fengsel er nå rettskraftig. I tillegg her han dømt til inndragning av 11,3 millioner kroner.
Politiadvokat Richard Røed fra Innlandet politidistrikt er aktor i saken mot Jouko Kilpimaa. Økoteamet i Hedmark på fem personer fikk reist tiltale mot Kilpimaa der Oslo politidsitrikt ga opp.

Politiadvokat Richard Røed fra Innlandet politidistrikt er aktor i saken mot Jouko Kilpimaa. Økoteamet i Hedmark på fem personer fikk reist tiltale mot Kilpimaa der Oslo politidsitrikt ga opp.

Torgny Hasås

torgny@lomedia.no

Det er klart etter at Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra Kilpimaa, som nå har byttet navn til Tapani Bøe.

Eidsivating lagmannsrett dømte Bøe for ulike former for skatteunndragelser. Hans viktigste metode har vært det som kalles fiktiv fakturering. Ved hjelp av mange fiktive underselskaper skaffet han seg svarte inntekter som ble brukt til å underbetale østeuropeiske arbeidere.

Han har vært beryktet i det svarte arbeidslivet siden 1990-tallet. Nå er han dømt til en historisk streng straff

Straffen høy nok

Bøe anket dommen på lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen. Et av ankepunktene var at lagretten skrev at «det er skjellig grunn til å mistenke tiltalte for sosial dumping». Dette ble tatt med som en skjerpende faktor selv om det ikke var tatt ut tiltale for dette.

Høyesteretts ankeutvalg slutter seg til forsvarets anførselen. «Brudd på bestemmelser relatert til sosial dumping var ikke omfattet av tiltalebeslutningen, og var – som det fremgår – ikke funnet bevist utover enhver rimelig tvil». Men utvalget kan imidlertid ikke se at dette har medført at straffen har blitt for høy.

Konkurs i 1990

Kilpimaa har vært en kjent person i byggebransjen i Oslo siden begynnelsen av 90-tallet. Allerede i 1990 gikk han konkurs med to selskaper som hadde ansatt mellom 300 og 400 finner og svensker. De ansatte som jobbet med på tunnelen i Oslo ringveisystem som i dag er kjent som «Ring 1» og «Operatunnelen» fikk lønningene utbetalt svart.

Siden gikk Kilpimaa over til å bygge luksushus og -hytter i firmaet Hus og Hyttebygg. Hans virksomhet er både beskrevet i boka «Svartmaling» av Einar Haakaas og undertegnedes bok, «Det mørke arbeidslivet».

Brukte våpen

Da skattemyndighetene gjennomførte bokettersyn i 2012, tvang han sine medhjelpere til å skrive under fakturaer regninger slik at det skulle bli mulig å konstruere et falsk regnskap. Kilpimaa skal ha brukt våpen for å tvinge dem til å skrive under.

Truslene førte til at Kilpimaas medarbeidere bestemte seg for å gå til politiet og fortelle det de visste. På bakgrunn av dette er nå Kilpimaa dømt til seks og et halvt års fengsel som er en av norgeshistoriens strengeste straffer for fiktiv fakturering.

Bakgrunn: Han kan få en historisk streng straff for arbeidslivskriminalitet

Nytt firma

Som en følge av bokettersynet, gikk Hus og Hyttebygg konkurs. Etter dette har personer knyttet til Kilpimaas familie to ganger startet opp firmaer som har drevet på samme måte som Hus og Hyttebygg. Først Christiania Bygg som gikk konkurs i 2015, og nå sist ElementProsjekt. Der er daglig leder, Kilpimaas svigerdatter, er siktet for å ha underslått én million kroner fra skattemyndighetene.

40-millioners villa ble sjekket av Arbeidstilsynet

Element Prosjekt var entreprenøren på 40-millioners villaen som FriFagbevegelse skrev om i forrige uke. Da Arbeidstilsynet kom på inspeksjon løp de rumenske arbeiderne og gjemte seg. Tilsynet avdekket store mangler på byggeplassen, samt at arbeiderne ikke fikk allmenngjort lønn.

Det har ikke lykkes FriFagbevegelse i å få en kommentar fra Tapani Bøe til dommen.

Da Arbeidstilsynet dukket opp i 40-millionersvillaen på Oslo vest, løp de rumenske arbeiderne og gjemte seg i kjelleren

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse