JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Likelønn:

Kvisvik: – Mannsdominerte yrker må stå side om side i kampen for likelønn

FO-leder Mimmi Kvisvik mener kvinnene bør få den anerkjennelse som de faktisk fortjener - av menn.
FO-leder Mimmi Kvisvik på talerstolen under Rogalandskonferansen.

FO-leder Mimmi Kvisvik på talerstolen under Rogalandskonferansen.

Helge Rønning Birkelund

– Lønn avspeiler samfunnets verdsetting. I Norge er det dessverre slik at vi verdsetter dårligst de som løser våre viktigste samfunnsoppgaver, nemlig de som bygger folk og samfunn gjennom omsorg for barn, veiledning og støtte til mennesker i vanskelige situasjoner, eller pleie og omsorg for de svakeste i samfunnet. Den jobben kvinnene innenfor helse- og sosialsektoren gjør hver dag, utgjør ryggraden i velferdsstaten, mener Mimmi Kvisvik.

Hun er forbundsleder for FO, som med sine 30 000 medlemmer trygt kan sies å ha et stort flertall kvinner i sin medlemsrekke. 80 prosent av medlemmene i FO er nemlig kvinner.

Kampen for likelønn har vært LO-forbundets viktigste sak siden «fødselen» og har vært i front år det gjelder kampen for likelønn.

– Som 25-åringer flest begynner vi å bli seige. Vi er fremdeles utålmodig og vi har ikke tenkt å gi oss, sier hun til FriFagbevegelse.no.

LO-topper uenige om veien til likelønn

Har stått stille

Kvisvik var utfordret om å snakke om framtidens tariffstrategi av Rogalandskonferansen, som arrangeres av LO i Stavanger og Omegn, LO Stat og LO Kommune i Rogaland. Konferansen har deltakere fra hele landet.

– Selv om «alle» er for likelønn i dag, har utviklingen i praksis stått stille de siste 20 årene. Vi snakker altså om en utvikling som går i sneglefart, hevder hun.

- Faktisk viser tall at det var en tilbakegang i likelønnstallene i Staten og i Spekter helse fra 2016 til 2017, og at det i kommunene omtrent stod stille. Det er derfor på høy tid å virkelig skyte fart i likelønnsutviklingen. Og vi trenger at LO står sammen med oss i kampen for lik lønn mellom kvinner og menn, sier hun.

FOs tariffpolitikk er konsentrert rundt tre hovedområder, likelønn, arbeidstid og pensjon.

På konferansen holdt hun seg til likelønnskravet.

– Fremdeles er det slik at kvinner i gjennomsnitt tjener 87 prosent av menns lønn. Ser vi på tallene for grupper med universitets- og høyskoleutdanning opptil fire år og våre medlemmer, er lønnsforskjellene enda verre. Her tjener kvinner i gjennomsnitt under 80 prosent av det menn tjener, ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU). Vi vet at det er sammensatte årsaker til de store lønnsforskjellene, men å gjøre noe med dette krever omfattende strukturelle tiltak som må virke over lengre tid, mener Mimmi Kvisvik.

(Saken fortsetter under bildet.)

Menn må erkjenne at vi har et likelønnsproblem, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Menn må erkjenne at vi har et likelønnsproblem, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Helge Rønning Birkelund

Tariffoppgjør

Mimmi Kvisvik mener halvparten av lønnsforskjellene kan utbedres gjennom tariffoppgjørene.

– Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid, og arbeid av lik verdi. Vi vil bekjempe ulikelønn mellom langtidsutdannede i privat og offentlig sektor og mellom kvinne- og mannsdominerte yrker. Og vi vil ha lik lønn for likeverdige grupper innenfor hvert tariffområde og hver virksomhet, sier Kvisvik.

Hun mener LO har veldig mange gode vedtak på området, men er ikke sikker på at alt følges opp like godt.

– Til tross for gode intensjoner og oppfordring til prioritering av likelønn i oppgjørene viser tallene oss at det ikke gjør noe med lønnsforskjellen for utdanningsgruppene. Det blir litt mye fagre ord og lite handling for våre medlemmer, og det er ikke uten grunn at likelønn hvert år blir vedtatt som FOs viktigste krav i tariffoppgjørene, mener Kvisvik.

– Det er enighet om at kvinnedominerte yrker får lav uttelling for kompetanse både i offentlig og privat sektor. Dette er en stor utfordring for hele LO-fellesskapet. De kvinnedominerte utdanningsgruppene må få bedre uttelling for sin kompetanse. Det må mer til enn at det står i LOs uttalelser foran oppgjørene, er budskapet fra Mimmi Kvisvik.

På Island er likelønn på arbeidsplassen lovfestet. Nå vil Fellesorganisasjonen ha samme ordning her hjemme

Moxnes: – Kvinner med ansvar for skolebarn skal ikke ha lavere lønn enn menn med ansvar for maskiner og verktøy

Warning
Annonse
Annonse