JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

Gorm Kallestad/NTB

Nivået på AFP-pensjonen holder seg høyt. Men langt færre kvinner enn menn får AFP

Utvalget som har evaluert AFP mener at ordningen fungerer godt. Men de strenge kravene for å få AFP skaper problemer.07.12.2017
11:44
07.12.2017 12:08

torgny@lomedia.no

Færre kvinner enn menn har nytte av den nye AFP-ordningen. Det kommer fram i AFP-evalueringen som partene i arbeidslivet la fram i dag. Samtidig viser evalueringsrapporten at nivået på AFP-utbetalingene har blitt opprettholdt.

– Rapporten viser at AFP er en god ordning for svært mange arbeidstakere, men også at den har noen svakheter, sier LOs leder, Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Erling Magne fikk feil pensjon i 20 år – nå får han endelig etterbetalt pengene

Færre kvinner

I den gamle AFP-ordningen var det flere kvinner enn menn som tok ut AFP. Dette har snudd og nå har menn et markert høyere uttak enn kvinner.

Rapporten antyder at årsaken kan være at kvinner forventer å leve lenger, og hvis de tar ut AFP vil det gå på bekostning av pensjonsutbetalingene resten av livet. Kvinner har gjennomsnittlig dårligere opptjening enn menn. Gjennomsnittlig utbetaling av ny AFP for kvinner utgjorde 87 prosent av menns i 2016.

Her kan du lese hele rapporten

3,5 milliarder kroner

Nesten 60 000 personer mottok ved utgangen av 2016 AFP. Til sammen blir det utbetalt rundt 3,5 milliarder kroner til pensjonistene, av dette betaler Staten 1,6 milliarder. Nå blir ordningen evaluert. I dag la partene fram evalueringsrapporten.

Avtalefestet pensjon (AFP) ble opprettet i 1988 som en tidligpensjonsordning for sliterne. Som en del av pensjonsreformen ble det i 2008 inngått en ny AFP-avtale.

Før var ordningen en ytelse som ble utbetalt bare til «sliterne» som pensjonerte seg tidlig, og den ble betalt ut fram til de gikk av med «vanlig alderspensjon»

Nå er ordningen gjort om til en livslang tilleggsytelse. Det er også mulig å jobbe ved siden av at en mottar AFP.

Mottakere av AFP fordelt på kvinner og menn. 2011–2016

Mottakere av AFP fordelt på kvinner og menn. 2011–2016

Evalueringsrapporten

Fire forutsetninger

I 2008 ble det avtalt at den nye AFPen skulle evalueres i løpet av 2017. Nå er rapporten klar.

Da den nye AFPen ble innført i 2008 var det fire forutsetninger som skulle være oppfylt:

• Pensjonsnivået ved 62 år skulle opprettholdes

• Det skulle fortsatt være mulig å gå av ved 62 år

• Det skulle lønne seg å arbeide framfor å pensjonere seg

• Bedriftens kostnader skulle ligge på det samme nivået

I hovedsak er disse målsettingene oppfylt.

• Følg oss på Facebook

Levealdersjustering

I rapporten heter det at pensjonsnivået ved 62 år ble opprettholdt ved omleggingen av folketrygdens alderspensjon og AFP fra 2011.

Pensjonen til den enkelte vil være på samme nivået også framover, hvis hvert årskull står to måneder lengre i arbeid fram til og med 1962-kullet, og deretter med én måned. Hvis yngre årskull fortsatt går av som 62 åringer, vil pensjonsnivået falle. Da vil levealdersjusteringen slå inn. Levealdersjustering innebærer at folk må jobbe lenger for å få samme pensjon, hvis leveralderen i befolkningen øker. Hvis levealderen øker og folk ikke jobber lenger, vil pensjonen synke. Det betyr også at de som ikke klarer å jobbe lengre, vil oppleve lavere pensjon, noe som bekymrer LO.

Utvalget som har vurdert ordningen har bestått av LO og NHO med representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet som observatører. I tillegg har det vært en referansegruppe som har bestått av representanter for Virke, Spekter, Finans Norge og YS.

Økte utbetalinger

Utvalget mener også at ordningen fungerer som forutsatt. Det er fortsatt mulig å gå av ved 62 år for de som jobber i bedrifter omfattet av AFP. Samtidig viser det seg at ansatte i AFP-bedrifter står lengre i arbeid etter omleggingen som trådde i kraft fra 2011, enn med den gamle AFP-ordningen. Dette var et mål med omleggingen av pensjonssystemet: At folk skal stå lenger i jobb.

Fram til nå har utbetalingene til AFP vært som forventet både for staten og arbeidsgiverne, men det har vært flere som har tatt ut ytelsen enn forutsatt. Det er også ventet at andel AFP-mottakere vil øke og dermed utbetalingene fra ordningen. Hvis en velger å opprettholde dagens nivå på AFP-ytelsene, vil det føre til at bedriftenes utgifter vil øke fordi antall AFP-mottakere vil øke.

Problemer

Men rapporten peker på noen problemer med den nye AFP-ordningen.

Det er strenge krav til opptjening, og de som mister retten til AFP kan tape så mye som én million kroner. Rapporten skriver at det er vanskelig å forsvare at noen etter mange år i en AFP-bedrift mister retten på grunn av forhold den enkelte ikke kan kontrollere eller påvirke.

Yngre arbeidstakere verdsetter ikke AFP. Det er uklart for de yngre aldersgruppene om de faktisk får rett til denne tidligpensjonen fordi de ikke vet hvordan jobbsituasjonen deres vil være når de har fylt 55 år. Det er først etter en fyller 55 år en begynner å tjene opp rettigheter i ordningen. Arbeidslivet før 55 åre har ingen betydning for rettighetene til AFP.

Argument mot organisering

Bedrifter som har få eller ingen ansatte i jobb til pensjonsalder, har liten eller ingen nytte av AFP. Likevel må bedriften betale inn premie til ordningen hvis de ønsker å være organisert. Mange arbeidsgivere bruker dette som et argument mot organisering og tariffavtale.

Utvalget innrømmer at ordningen i 2011 gikk fra å være målrettet for å sikre at sliterne kunne opprettholde et anstendig inntektsnivå til å bli et livsvarig tillegg for alle. Dette innebærer at de som fortsetter å jobbe, kan få meget gode inntekter selv om man starter uttaket allerede fra 62 år.

Hvem er kvalifisert

Det er også stor usikkerhet rundt hvordan reglene for å få AFP slår ut. For å være kvalifisert til å motta AFP må en være ansatt i en bedrift med AFP sju av de siste ni årene før en fyller 62 år.

Dersom bedriften som en 61-åring er ansatt i, går konkurs, mister den ansatte retten til ytelsen, og har ingen mulighet til å opparbeide disse rettighetene igjen. Hvis en hadde planlagt å gå av med pensjon som 62-åring, må en plutselig arbeide fem år lenger. Det heter også i regelverket at en må være arbeidstaker i en AFP-bedrift sammenhengende i de siste tre årene før 62 år for å være kvalifisert til å motta AFP.

LO er bekymret for at voen faller uforskyldt ut av ordningen mot slutten av karrieren. LO peker på at det ofte er de mest utsatte gruppene i arbeidslivet.

– Det er svært urettferdig for de det rammer, sier Gabrielsen.

Det er grunn til å tro at LO vil jobbe hardt for å tette disse hullene i AFP-regelverket.

Hele AFP-ordningen henger i en tynn tråd, advarer «AFP-generalen»

Får ingen AFP

En ekstra problemstilling gjelder de med lav inntekt. Folketrygden er lagd slik at hvis en tar ut pensjon tidlig får en mindre pensjon per år.

For at alle skal ha en anstendig alderspensjon ved 67 år får ikke de med en lav inntekt gå av før de har fylt opp pensjonskapitalen sin til et nivå som gir dem en skikkelig ytelse.

For å ta ut AFP må en også ta ut Folketrygden. Siden de med lav inntekt blir nektet å ta ut Folketrygden blir de også nektet å ta ut AFP selv om de oppfyller alle de andre AFP-kriteriene.

Bare ansatte i minst 20 prosent stilling og med en pensjonsgivende årsinntekt som overstiger gjeldende grunnbeløp i Folketrygden (kr 93 634) oppfyller kravene i ordningen.

Lars Johnny havnet i pensjonsfella. Nå får han ikke AFP

Slik unngår du AFP-smellen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.12.2017
11:44
07.12.2017 12:08Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold


Flere saker