JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VERVING: Vigdis Vestvik med det nyvervete medlemmet Ewelina Sobocka.

VERVING: Vigdis Vestvik med det nyvervete medlemmet Ewelina Sobocka.

Jan-Erik Østlie

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund:

NNN får færre medlemmer. Minst ti nye organisasjonsarbeidere skal snu trenden

– Det haster med å komme i gang fordi medlemstallet går jevnt og trutt nedover, sier NNNs første nestleder Jarle Wilhelmsen.
11.07.2019
10:02
21.08.2023 17:14

jan.erik@lomedia.no

Det var NNNs landsmøte i 2017 som vedtok at det skulle settes ned et bredt sammensatt organisasjonsutvalg. Noe måtte gjøres med det synkende medlemstallet

I 2000 var det totalt 34.477 medlemmer i NNN, i 2018 28.124 medlemmer. Andelen fullt betalende medlemmer i forhold til totalt sysselsatte i industrien, har sunket fra 48 prosent i 2000 til 32 prosent i 2018.

p

Flertallets syn

Jarle Wilhelmsen ble utvalgets leder. Fram til juni 2019 har utvalget hatt 13 møter. Til landsstyremøtet på Hurdalssjøen Hotell 18. og 19 juni forelå utvalgets innstilling.

Hovedpunktene i denne er at dagens avdelingsstruktur erstattes av en modell med maksimalt 16 avdelinger (45 i dag).

Videre skal organisasjonsarbeidet styrkes gjennom å ansette 10 organisasjonsarbeidere med hovedoppgave å arbeide for økt organisering og å følge opp klubber og medlemmer. Forbundsstyret må styrkes for å administrere den nye ordningen.

Den nye modellen skal finansieres gjennom endringer i fordelingen av fagforeningskontingenten. I tillegg innføres det betaling av forsikringer også for pensjonister. Ordningen med fylkeskoordinatorer foreslås nedlagt.

Dette var flertallets syn. Mindretallet, bestående av Arne Larsen, organisasjonsarbeider i Oslo og Akershus, var enig i selve modellen, men foreslo å fjerne forslaget om betaling for pensjonister. Han ønsket en annen omfordeling av kontingenten og ville ha 15 organisasjonsarbeidere i stedet for 10.

Bygge klubber

Utvalgets innstilling ble vedtatt av landsstyret. På møtet fortalte Wilhelmsen at utvalgets hovedfokus har vært å styrke lokale klubber. Og at medlemmene må få hjelp når de trenger det. Utvalget har reist en del rundt og fått innspill og tilbakemeldinger

De 10 organisasjonsarbeiderne som utvalget foreslår, skal ansettes sentralt, men bo og virke lokalt. De skal reise rundt på bedriftsbesøk for å bygge klubber og organisasjon. Kostnaden årlig beløper seg til om lag 11 millioner kroner. Og alle avdelinger må bidra økonomisk.

Mindretallet

Førstemann ute i landsstyredebatten om utvalgets innstilling var mindretallets Arne Larsen. Han fortalte at der det butta mest imot for ham var forslaget om at pensjonistene måtte betale forsikringene sine sjøl. Dessuten ønsket han seg 15 organisasjonsarbeidere – ikke bare 10.

– Vi må tørre å satse litt for å vinne, vi må gå «all in». Forbundet har ikke råd til å mislykkes, sa Larsen som fikk støtte av Landsstyrets Erik Hagen.

– Vi må være tøffere, mente Hagen.

Saken fortsetter under bildet.

LANDSSTYREMØTE: Første nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen, legger fram organisasjonsutvalgets innstilling. Tilhørere fra venstre: Arne Larsen, Lars Iver Wiig, Erik Hagen og Robert Kollevåg.

LANDSSTYREMØTE: Første nestleder i NNN, Jarle Wilhelmsen, legger fram organisasjonsutvalgets innstilling. Tilhørere fra venstre: Arne Larsen, Lars Iver Wiig, Erik Hagen og Robert Kollevåg.

Jan-Erik Østlie

Økonomisk fornuftig

Bjørn Tore Kyllo, andre nestleder i NNN satt også i utvalget. Dessuten har han, etter at Anne Berit Aker Hansen ble forbundets leder, fått ansvaret for organisasjonsarbeidet i NNN.

– Vi må drive dette økonomisk fornuftig. Det må ikke bli en overbudskonkurranse om hvor mange organisasjonsarbeidere vi skal foreslå, sa han som i likhet med flere andre mente at 10 organisasjonsarbeidere er en fin begynnelse. Skulle tiltaket vise seg å gi de ønskede effekter, er det ingenting i veien for å øke antallet etter hvert. Det viktigste er at rekrutteringen gjøres profesjonelt og at de som blir ansatt raskest mulig får den nødvendige kompetansen.

p

Landsmøtet 2021 avgjør

Mens mindretallet var sterkt misfornøyd med at pensjonistene nå må spytte litt mer i kassa, noe Arne Larsen, Erik Hagen og også Bjørn Johansen, konserntillitsvalgt i Grillstad fra Hedmark stemte mot, var utvalgets leder Wilhelmsen mer rolig.

– Vi ønsker ikke å flå pensjonistene, men at de skal få et mer bevisst forhold til sitt medlemskap. Men dette er bare et forslag fra oss til landsmøtet i 2021. Til sjuende og sist er det landsmøtet som bestemmer dette, sa han.

Landsstyremøte satte derfor ned en vedtektskomité med tilhørende mandat til landssmøtet (se faktaboks).

Landsstyrets innstilling:

Landsstyret tar rapporten fra organisasjonsutvalget til etterretning. Landsstyret ber administrasjonen om å iverksette følgende tiltak i samarbeid med forbundsstyret:

• Avvikle nåværende ordning med frikjøp av organisasjonsarbeidere.

• Tilby alle avdelinger å inngå avtale om kontingent på 0,1 prosent i økning til forbundet mot at forbundet sentralt ansetter organisasjonsarbeider i relevant distrikt.

• Slå sammen avdelinger med færre enn 50 medlemmer og sette i gang arbeidet i henhold til innstillingen fra utvalget.

• All innkreving av kontingent går via forbundet.

• Sette ned en vedtektskomité som skal foreslå endrede vedtekter basert på utvalgets innstilling frem til Landsmøte 2021.

• Ansette sentralt en person til å koordinere verveaksjoner/arbeid og lede og gi kompetanse til nye organisasjonsmedarbeidere.

Vedtektskomité:

Bjørn Tore Kyllo, administrasjonen (leder)

Ann Elise Hildebrandt, administrasjonen

Knut Berg, forbundsstyret

Line Haugland, forbundsstyret

Ynge Hansen, landsstyret

Erik Stangeland, ungdomsutvalget

Mandat:

1. Gjennomgå forbundets vedtekter del A og B med fokus på språk og formuleringer, og foreslå eventuelle endringer. Dette skal ikke medføre realitetsendringer.

2. Gjennomgå forbundets vedtekter del A og B og foreslå ytterligere endringer hvis behov.

3. På bakgrunn av vedtak i landsstyret juni 2019 vedrørende organisasjonsgjennomgangen, foreslå endringer i vedtektene tilpasset ny organisasjon.

4. I arbeidet skal det innhentes juridisk kompetansen for å sikre arbeidets kvalitet.

5. Utvalget skal være ferdig med sitt arbeide innen 30. juni 2020.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.07.2019
10:02
21.08.2023 17:14