JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Norwegian vant i Høyesterett. Nå bringes saken på den politiske arenaen.

Norwegian vant i Høyesterett. Nå bringes saken på den politiske arenaen.

Norwegian (pressefoto)

Hvem har arbeidsgiveransvaret i Norwegian?

Norwegian-ansatte tapte i Høyesterett. Selskapet slipper arbeidsgiveransvar

LO vil nå bringe konflikten inn på den politiske arenaen.12.12.2018
18:37
14.12.2018 10:40

helge@lomedia.no

– Vi er klart uenige i Høyesteretts vurdering. Vi mente og mener at lovverket gir en beskyttelse mot en slik pulverisering av arbeidsgiveransvaret. Men når Høyesterett har kommet til en annen konklusjon er dette helt klart et politisk spørsmål. Nå må vi få en presisering av arbeidsgiverbegrepet i lovverket, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, til FriFagbevegelse.

Flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA fikk onsdag medhold i Høyesterett i en sak som dreide seg om selskapets adgang til å overføre ansatte til underselskaper, for så å leie disse inn igjen.

YS-forbundet Parat har ført saken på vegne av Norwegians piloter og kabinansatte. Saken er imidlertid av en så prinsipiell karakter for utviklingen av norsk arbeidsliv at den ikke bare kan sees på som en konflikt mellom pilotenes og kabinansattes fagforeninger og Norwegian. Derfor har LO og Norsk Flygerforbund vært partshjelpere.

Ap vil endre loven hvis Norwegian vinner fram i Høyesterett

Politisk oppfordring

– Høyesterett sier blant annet at nye måter å organisere næringsvirksomhet på kan utfordre arbeidsmiljølovens formål om å sikre trygge ansettelsesforhold. Og at det er opp til lovgiver, ikke domstolene, å avgjøre dette. Dommen er dermed en oppfordring til Stortinget og forslaget blant annet fra Arbeiderpartiet, om å se på arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet, samt omgåelsesproblematikken på arbeidsrettens område, legger hun til overfor Frifagbevegelse.

(Saken fortsetter under bildet.)

Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, er skuffet over dommen.

Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, er skuffet over dommen.

Ole Palmstrøm

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, er skuffet over at Høyesterett ga Norwegian medhold.

– Dommen vil ha store negative konsekvenser for luftfarten og hvordan flyselskap organiserer sin virksomhet. Ved at Norwegian nå får medhold i at det lar seg gjøre å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, risikerer vi at stadig flere arbeidsgivere innenfor andre bransjer kan la seg inspirere til å ta i bruk denne modellen. Det er svært bekymringsfullt, sier Yngve Carlsen.

Han gir sine kollegaer i Norwegian honnør for å ha ført denne saken til topps i norsk rettsvesen.

– Det har vært viktig for å belyse problemstillingen. Nå forventer vi at lovgiver kommer på banen og tar ansvar for å definere lovverket, legger han til.

Advokat Håkon Angell har representert LO og Norsk Flygerforbund som partshjelper i Høyesterett.

Høyesterettsdommen kommer bare få dager etter at Borgarting lagmannsrett kom fram til at regjeringen har feiltolket Schengens grenseforordning da de åpnet for ansettelse av tredjelandsborgere i større utstrekning enn hva EØS-avtalen krever.

LO, Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund fikk da enstemmig medhold i at regjeringen uriktig har lagt til grunn at Norge er tvunget til å åpne for ansettelse av statsborgere fra land utenfor EØS på norske fly.

Norwegian-rettssaken kan være slaget om norsk arbeisliv, advarer pilotleder

Vunnet og tapt

Kabinansatte og flygere gikk rettens vei for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. Stillingen var 1–1 før spørsmålet havnet i Høyesterett. De ansatte vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett. Og nå altså Høyesterett.

Bakgrunnen for saken er at Norwegian i ulike omganger har plassert både piloter og kabinansatte i heleide underselskap, som kun fungerer som rene bemanningsselskap lagt inn under morselskapet Norwegian Air Shuttle. Så leier morselskapet flygere og kabinpersonell som mannskap som så flyr for morselskapet. Saken har i realiteten dreid seg om hvem som er reell arbeidsgiver.

Asker og Bærum tingrett ga pilotene og kabinpersonellet fullt medhold på nær alle punkter i første rettsinstans. Ifølge dommen hadde Norwegian også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft.

Borgarting lagmannsrett kom derimot til motsatt konklusjon. Lagmannsretten kom fram til at de ikke hadde rettmessig krav på fast ansettelse i Norwegian Air Shuttle, verken på bakgrunn av ulovlig innleie av arbeidskraft eller på særskilt grunnlag.

De ansatte argumenterte med at organiseringen av Norwegian-konsernet bryter med arbeidsmiljølovens grunnleggende prinsipper om å fremme faste og trygge ansettelsesforhold.

– Til dette finner lagmannsretten grunn til å påpeke at Norwegians konsernmodell ikke er enestående i luftfarten. Dersom en slik fragmentering av flyselskapenes virksomhet, med en rekke entrepriseavtaler for å dekke behovet for alt fra catering til crewtjenester, ikke er ønskelig i luftfarten, er det etter lagmannsrettens vurdering en lovgiveroppgave – nasjonalt og internasjonalt, het det i lagmannsrettsdommen.

• Følg oss på Facebook

Høyesterett-dommen

Høyesterett kom på grunnlag av de inngåtte kontraktene og praktiseringen av dem fram til at det var Norwegian Air Resources Limited (LAR) som i overveiende grad har dette ansvaret, og ikke Norwegian Air Shuttle (NAS) eller Norwegian Air Norway (NAN). De kontrollfunksjonene som NAS og NAN har, går ikke ut over det en oppdragsmottaker naturlig vil ha. Andre trekk ved avtaleforholdet kunne ikke føre til at avtaleforholdet hadde karakter av innleie.

Pilotene og de kabinansatte hadde anført at NAS uansett måtte anses som arbeidsgiver ved siden av pilot- og kabinpersonellselskapene etter læren om arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag. Høyesterett kom til at heller ikke dette ga grunnlag for å anse NAS som arbeidsgiver, og uttalte at det skal mye til for å anse to ulike selskap for å ha felles arbeidsgiveransvar for en ansatt.

Norwegian er godt fornøyd med dommen.

– Norwegian har vært gjennom en sterk vekst og har bygd et globalt flyselskap med utgangspunkt i Norge. Med Høyesteretts dom kan selskapet og de ansatte sammen arbeide videre til beste for både passasjerer, ansatte og selskapet, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

12.12.2018
18:37
14.12.2018 10:40Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av


Flere saker