JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Norwegian vant i Høyesterett. Nå bringes saken på den politiske arenaen.

Norwegian vant i Høyesterett. Nå bringes saken på den politiske arenaen.

Norwegian (pressefoto)

Hvem har arbeidsgiveransvaret i Norwegian?

Norwegian-ansatte tapte i Høyesterett. Selskapet slipper arbeidsgiveransvar

LO vil nå bringe konflikten inn på den politiske arenaen.12.12.2018
18:37
14.12.2018 10:40

helge@lomedia.no

– Vi er klart uenige i Høyesteretts vurdering. Vi mente og mener at lovverket gir en beskyttelse mot en slik pulverisering av arbeidsgiveransvaret. Men når Høyesterett har kommet til en annen konklusjon er dette helt klart et politisk spørsmål. Nå må vi få en presisering av arbeidsgiverbegrepet i lovverket, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, til FriFagbevegelse.

Flyselskapet Norwegian Air Shuttle ASA fikk onsdag medhold i Høyesterett i en sak som dreide seg om selskapets adgang til å overføre ansatte til underselskaper, for så å leie disse inn igjen.

YS-forbundet Parat har ført saken på vegne av Norwegians piloter og kabinansatte. Saken er imidlertid av en så prinsipiell karakter for utviklingen av norsk arbeidsliv at den ikke bare kan sees på som en konflikt mellom pilotenes og kabinansattes fagforeninger og Norwegian. Derfor har LO og Norsk Flygerforbund vært partshjelpere.

Ap vil endre loven hvis Norwegian vinner fram i Høyesterett

Politisk oppfordring

– Høyesterett sier blant annet at nye måter å organisere næringsvirksomhet på kan utfordre arbeidsmiljølovens formål om å sikre trygge ansettelsesforhold. Og at det er opp til lovgiver, ikke domstolene, å avgjøre dette. Dommen er dermed en oppfordring til Stortinget og forslaget blant annet fra Arbeiderpartiet, om å se på arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet, samt omgåelsesproblematikken på arbeidsrettens område, legger hun til overfor Frifagbevegelse.

(Saken fortsetter under bildet.)

Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, er skuffet over dommen.

Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, er skuffet over dommen.

Ole Palmstrøm

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, er skuffet over at Høyesterett ga Norwegian medhold.

– Dommen vil ha store negative konsekvenser for luftfarten og hvordan flyselskap organiserer sin virksomhet. Ved at Norwegian nå får medhold i at det lar seg gjøre å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, risikerer vi at stadig flere arbeidsgivere innenfor andre bransjer kan la seg inspirere til å ta i bruk denne modellen. Det er svært bekymringsfullt, sier Yngve Carlsen.

Han gir sine kollegaer i Norwegian honnør for å ha ført denne saken til topps i norsk rettsvesen.

– Det har vært viktig for å belyse problemstillingen. Nå forventer vi at lovgiver kommer på banen og tar ansvar for å definere lovverket, legger han til.

Advokat Håkon Angell har representert LO og Norsk Flygerforbund som partshjelper i Høyesterett.

Høyesterettsdommen kommer bare få dager etter at Borgarting lagmannsrett kom fram til at regjeringen har feiltolket Schengens grenseforordning da de åpnet for ansettelse av tredjelandsborgere i større utstrekning enn hva EØS-avtalen krever.

LO, Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund fikk da enstemmig medhold i at regjeringen uriktig har lagt til grunn at Norge er tvunget til å åpne for ansettelse av statsborgere fra land utenfor EØS på norske fly.

Norwegian-rettssaken kan være slaget om norsk arbeisliv, advarer pilotleder

Vunnet og tapt

Kabinansatte og flygere gikk rettens vei for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. Stillingen var 1–1 før spørsmålet havnet i Høyesterett. De ansatte vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett. Og nå altså Høyesterett.

Bakgrunnen for saken er at Norwegian i ulike omganger har plassert både piloter og kabinansatte i heleide underselskap, som kun fungerer som rene bemanningsselskap lagt inn under morselskapet Norwegian Air Shuttle. Så leier morselskapet flygere og kabinpersonell som mannskap som så flyr for morselskapet. Saken har i realiteten dreid seg om hvem som er reell arbeidsgiver.

Asker og Bærum tingrett ga pilotene og kabinpersonellet fullt medhold på nær alle punkter i første rettsinstans. Ifølge dommen hadde Norwegian også drevet ulovlig innleie av arbeidskraft.

Borgarting lagmannsrett kom derimot til motsatt konklusjon. Lagmannsretten kom fram til at de ikke hadde rettmessig krav på fast ansettelse i Norwegian Air Shuttle, verken på bakgrunn av ulovlig innleie av arbeidskraft eller på særskilt grunnlag.

De ansatte argumenterte med at organiseringen av Norwegian-konsernet bryter med arbeidsmiljølovens grunnleggende prinsipper om å fremme faste og trygge ansettelsesforhold.

– Til dette finner lagmannsretten grunn til å påpeke at Norwegians konsernmodell ikke er enestående i luftfarten. Dersom en slik fragmentering av flyselskapenes virksomhet, med en rekke entrepriseavtaler for å dekke behovet for alt fra catering til crewtjenester, ikke er ønskelig i luftfarten, er det etter lagmannsrettens vurdering en lovgiveroppgave – nasjonalt og internasjonalt, het det i lagmannsrettsdommen.

• Følg oss på Facebook

Høyesterett-dommen

Høyesterett kom på grunnlag av de inngåtte kontraktene og praktiseringen av dem fram til at det var Norwegian Air Resources Limited (LAR) som i overveiende grad har dette ansvaret, og ikke Norwegian Air Shuttle (NAS) eller Norwegian Air Norway (NAN). De kontrollfunksjonene som NAS og NAN har, går ikke ut over det en oppdragsmottaker naturlig vil ha. Andre trekk ved avtaleforholdet kunne ikke føre til at avtaleforholdet hadde karakter av innleie.

Pilotene og de kabinansatte hadde anført at NAS uansett måtte anses som arbeidsgiver ved siden av pilot- og kabinpersonellselskapene etter læren om arbeidsgiveransvar på særskilt grunnlag. Høyesterett kom til at heller ikke dette ga grunnlag for å anse NAS som arbeidsgiver, og uttalte at det skal mye til for å anse to ulike selskap for å ha felles arbeidsgiveransvar for en ansatt.

Norwegian er godt fornøyd med dommen.

– Norwegian har vært gjennom en sterk vekst og har bygd et globalt flyselskap med utgangspunkt i Norge. Med Høyesteretts dom kan selskapet og de ansatte sammen arbeide videre til beste for både passasjerer, ansatte og selskapet, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

12.12.2018
18:37
14.12.2018 10:40Mest lest

Colourbox.com

Nye satser for pensjon og trygd

Polske Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn til langt under den lønna hun hadde krav på. Nå får hun endelig etterbetalt.

Polske Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn til langt under den lønna hun hadde krav på. Nå får hun endelig etterbetalt.

Sondre Dalaker/NRK

Jordbærplukkere får hundretusener i erstatning

Hanna Skotheim

Nav-ordning tom for penger: – Kom som «lyn fra klar himmel»

Ole Martin Prangerød (40) har etter mange år i kriminalomsorgen fått en høyt betrodd stilling i Nav.

Ole Martin Prangerød (40) har etter mange år i kriminalomsorgen fått en høyt betrodd stilling i Nav.

Eirik Dahl Viggen

Ole Martin fikk nok av fengselslønna – byttet til jobb i Nav

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Ida Bing

Nora er en «quiet quitter»: – Det har et ufortjent dårlig rykte

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Privat

Magnus klarte ikke å løpe - fikk ikke bli ingeniør

Utgiftene til en eksempelfamilie har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023.

Utgiftene til en eksempelfamilie har økt med over 32.000 kroner fra februar 2022 til februar 2023.

Sissel M. Rasmussen

Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Privat. Innfelt: Sondre Dalaker/NRK

Julia vant i retten, men kan gå glipp av pengene fordi hun bor i Polen

Da det danske forsikringsselskapet gikk konkurs, satt Rune Sundmoen igjen uten de 2,5 millioner kronene han hadde rettmessig krav på.

Da det danske forsikringsselskapet gikk konkurs, satt Rune Sundmoen igjen uten de 2,5 millioner kronene han hadde rettmessig krav på.

Martin Guttormsen Slørdal

Rune ble yrkesskadet for 13 år siden. Han har fortsatt ikke fått en eneste krone

Kronikk

Privat

Er jeg dum som et brød som valgte jobben jeg har?

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Hanna Skotheim

Her tjener sommervikarene mer enn de fast ansatte

Transportminister Bezalel Smotrich, nå finansminister, var med da hurtigtoget mellom den israelske byen Tel Aviv og Jerusalem startet.

Transportminister Bezalel Smotrich, nå finansminister, var med da hurtigtoget mellom den israelske byen Tel Aviv og Jerusalem startet.

Emil Salman/Haaretz

På full speed over okkupert land

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

Alf Ragnar Olsen

Rolf Johan (28) gikk fra Posten til Tesla. Han har et råd til andre på jobbjakt

Anna Sandman er fra Ukraina, og kan bli ordfører i Gjerdrum kommune etter høstens valg.

Anna Sandman er fra Ukraina, og kan bli ordfører i Gjerdrum kommune etter høstens valg.

Sissel M. Rasmussen

Ukrainske Anna kan bli ordfører for Arbeiderpartiet

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Her vil Kaefer Energy leige inn frå bemanningsbyrå utan avtale med tillitsvalte for fagforeininga.

Equinor

Selskap avtalte ikkje innleige med tillitsvalde: ­– Omgår lovendringa

Antall drosjer har mer enn doblet seg siden frislippet av drosjeløyver.

Antall drosjer har mer enn doblet seg siden frislippet av drosjeløyver.

Roy Ervin Solstad

Det blir flere taxier – men de tjener mindre

Flyteriggavtalen gjelder for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Flyteriggavtalen gjelder for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Arkivfoto: Eivind Senneset

Brudd i lønnsforhandlingene til oljearbeidere

Debatt

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Brooks Rice / Unsplash

Vil seks timer på jobb gjøre hverdagen lettere? Ja, er svaret

Grunnrenteskatt på havbruk – bedre kjent som lakseskatten – ble innført fra 1. januar i år. Først 26. mai ble det klart hvordan den endelige skattelegginga blir, etter enigheten melllom regjeringespartiene, Venstre og Pasientfokus. Illustrasjonsfoto fra Sandnessjøen.

Grunnrenteskatt på havbruk – bedre kjent som lakseskatten – ble innført fra 1. januar i år. Først 26. mai ble det klart hvordan den endelige skattelegginga blir, etter enigheten melllom regjeringespartiene, Venstre og Pasientfokus. Illustrasjonsfoto fra Sandnessjøen.

Erlend Angelo

Enighet om lakseskatt på 25 prosent: – Et kompromiss som alle bør kunne leve med

Tormod Ytrehus

Gratis buss, båt og tog i Stavanger


Flere saker