JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Håvard Sæbø

Riksadvokaten vil ha mer inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet:

Politiet beslaglegger mindre penger fra kriminelle enn før: – Forbrytelser lønner seg, sier ekspert

Fra 2017 til 2018 ble inndragningen av utbytte fra kriminelle handlinger halvert til tross for at Riksadvokaten i mange år har krevd å øke inndragningene.18.03.2019
15:14
10.04.2019 20:37

torgny@lomedia.no

Riksadvokaten mener inndragning av utbytte bør stå sentralt i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det kommer fram i et rundskriv fra riksadvokat Tor Aksel Busch.

«Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal i 2019 stå sentralt i bekjempelsen av alle former for profittbasert kriminalitet», heter det i skrivet.

– Dette har Riksadvokaten påpekt i flere år, uten at det har hjulpet, påpeker høyskolelektor ved Politihøyskolen, Inger Coll.

Les også: Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminalitet

Coll viser til statistikken Politidirektoratet har utarbeidet over hvor store beløp som blir inndratt hvert år. Tallene viser at inndragningen er halvert fra 2017 til 2018. I 2017 ble det inndratt 198 millioner kroner av utbytte fra straffbare handlinger, mens tallet fra i fjor var nede i 108 millioner kroner. Det var omtrent like mange saker begge årene, rundt 8000 saker.

Statistikken viser en nedadgående trend siden 2014.

Ikke nok oppmerksomhet

– Hvorfor skjer det ikke en økning i inndragningene når dette er Riksadvokatens uttalte målsetting?

– Dette er et spørsmål vi har stilt oss selv flere ganger. Inndragning er et viktig virkemiddel som må brukes i større utstrekning. Tallene du viser til, er opplagt ikke gode nok, sier statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten.

Han mener det trolig er flere årsaker – en av dem er nok at inndragning, til tross for pålegg, ikke får nok oppmerksomhet i etterforskningen. Det arbeides systematisk i politi- og påtalemyndighet med å styrke kompetansen på dette feltet og for å få opp inndragningstallene.

Coll sitter i en nasjonal faggruppe for finansiell sporsikring som i praksis arbeider mest med inndragning. Hun har lenge kritisert de lave inndragningstallene, men understreker at hun er glad for at Riksadvokaten er opptatt av dette spørsmålet.

– Min teori når det gjelder lave inndragningstall er at det er altfor lite fokus, kultur og insentiver om å inndra utbytte under etterforskningen av en sak. Å arbeide med inndragning tar ekstra tid, og vil gjøre at etterforskningen kan trekke ut. For eksempel må en under etterforskningen være forberedt på å gå i rettsmøter for å forsvare krav om heftelser med sikte på å inndra verdier etter kriminell virksomhet, sier Coll.

Her er regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Resultat av rapporteringssystemet

Slik ekstra tidsbruk vil gå utover antall oppklarte saker, og det vil derfor være mer fristende å droppe inndragningsaspektet for å sikre en raskere dom.

Coll mener at dette kommer som et direkte resultat av rapporteringssystemet i politiet, som ikke premierer inndragning. I føringene fra Politidirektoratet er måltallet antall løste saker, ikke inndratt beløp etter kriminelle handlinger.

– Et annet poeng er undervisningen på Polithøgskolen. I løpet av skoletiden får elevene pr i dag bare to ganger 45 minutters undervisning i inndragning og sikring av verdier, sier Coll. Det er Coll sikker på. Det er hun som underviser i temaet. Det er vanskelig å snu en kultur med så lite undervisning, sier hun.

Kriminalitet lønner seg

I 2014 ble det lagt internasjonalt press på Norge for å øke inndragning av utbytte. Da kom den internasjonale organisasjonen Financial Action Task Force på kontrollbesøk. Bakgrunnen var økt oppmerksomhet knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

– Denne organisasjonen mente at fokuset på inndragning i Norge var svært dårlig, og at vi heller ikke hadde god statistikk på området, forteller Coll.

– En årlig inndragning på 100 millioner kroner er altfor dårlig, slår hun fast.

– Betyr det at kriminalitet lønner seg?

– Ja, slår høyskolelektoren fast.

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektorat mener at politiet har høyt fokus på inndragning av lovovertrederens utbytte av straffbare handlinger. Samlet inndragningsbeløp i 2018 var på 106,3 millioner kroner. Dette er en ikke ubetydelig nedgang fra 2017.

– Noe av grunnen for variasjonen man ser i statistikken er at enkeltsaker slår kraftig ut. I tillegg ser vi at politiet i en rekke saker fremmer erstatningskrav på vegne av fornærmede, fremfor å legge ned påstand om inndragning. Disse erstatningskravene er ikke inkludert i denne statistikken, skriver Bøhler i en e-post til FriFagbevegelse.

Høyre-resolusjon

Han peker også på at gjenstander som er inndratt ikke blir verdsatt til statistikkformål. Når det gjelder antallet inndragninger, så ligger dette tallet relativt stabilt.

Seksjonssjefen viser også til at tallene for 2018 kan komme til øke ettersom dommer som ble rettskraftige i 2018, først registreres i 2019.

Regjeringen har i strategien mot arbeidslivskriminalitet som ble lansert i februar skrevet at det «antakelig finnes (…) et betydelig potensiale for inndragning i tilknytning til profittmotivert kriminalitet.»

Regjeringen mener at det er svakheter i regelverket som er årsaken til at inndragningene ikke fungerer bedre. Den lover å gjennomgå dette regelverket. I tillegg varsler regjeringa at de vil komme med forslag om en ny form for sivilrettslig inndragning, rettet direkte mot fast eiendom, bankinnskudd, verdipapirer, båter og biler.

Også på Høyres landsmøte var inndragning et tema. I resolusjonen om gjengkriminalitet viser partiet til de lave inndragningstallene, og varsler at Høyre vil innføre en ny lov om sivilrettslig inndragning. Et forslag om dette har altså regjeringen allerede varslet.

Allerede i 2015 sendte Justisdepartementet dette forslaget på høring, høringsfristen var i februar 2016. Nå trekker Høyre forslaget fram igjen etter to år i Justisdepartementets skuff.

Ikke dekkende bilde

Justisdepartementet skriver i en e-post til FriFagbevegelse at «Det er et klart mål at kriminalitet ikke skal lønne seg, og at regelverket om inndragning skal benyttes mer effektivt.

De påpeker at tallene fra 2018 ikke nødvendigvis gir et helt dekkende bilde fordi ikke alle saker som skal med i statistikken er rettskraftige.

Dessuten kommer beslaglagte verdier som er overlatt til bostyrer, skatteetaten eller går til dekning av erstatning til fornærmede, i tillegg.

Fra 2018 har Økokrim fått rollen som fagforvalter for fagområdet finansiell sporsikring for å styrke kvaliteten i den finansielle etterforskningen, noe som vil være viktig for en effektiv inndragning, skriver departementet. De peker også på lovforslaget som har vært til hæring og som nå er til oppfølging i departementet.

Litauere dømt til fengsel for svart arbeid

Regjeringen trosset ekspertenes råd om arbeidslivskriminalitet – nå må justisministeren svare på hvorfor

Fra Riksadvokatens kvalitetsrundskriv

«Det er et kriminalpolitisk mål at straffbare handlinger ikke skal lønne seg, og at utbytte fra straffbare handlinger ikke skal kunne finansiere ytterligere kriminell virksomhet. Undersøking av ‘pengesporene’ eller avdekking av utbytte og/eller vinning må derfor inngå i etterforskingen av vinnings- og profittmotivert kriminalitet, slik at utbytte og vinning kan avdekkes og fratas gjerningspersonen gjennom aktiv bruk av inndragning. Undersøkelser med sikte på inndragning og tiltak for å etablere sikkerhet for eventuelle inndragningskrav, som beslag og hefte, må vurderes allerede fra starten av etterforskingen.»

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.03.2019
15:14
10.04.2019 20:37Mest lest

SETTE GRENSER: – Jeg klarte ikke se mine egne grenser for hvor mye jeg kunne jobbe. Nav-veilederen så mye tydeligere enn meg at jeg ikke ville klare å jobbe fullt. Men hun så også at det var bra for meg å jobbe. Takket være personlig oppfølging fra henne, klarte jeg det, sier Wenche Reppen. Nesten mot sin vilje søkte hun, og fikk innvilget, delvis uføretrygd.

SETTE GRENSER: – Jeg klarte ikke se mine egne grenser for hvor mye jeg kunne jobbe. Nav-veilederen så mye tydeligere enn meg at jeg ikke ville klare å jobbe fullt. Men hun så også at det var bra for meg å jobbe. Takket være personlig oppfølging fra henne, klarte jeg det, sier Wenche Reppen. Nesten mot sin vilje søkte hun, og fikk innvilget, delvis uføretrygd.

Privat

Alenemor Wenche ble satt ut av spørsmålet fra Nav: – Evig takknemlig for hjelpen jeg fikk

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Debatt

Vi kan ikke se at det er noen god begrunnelse for at den alminnelige aldersgrensen skal være ulik i privat og offentlig sektor, skriver Camilla Barth hos Jussformidlingen.

Vi kan ikke se at det er noen god begrunnelse for at den alminnelige aldersgrensen skal være ulik i privat og offentlig sektor, skriver Camilla Barth hos Jussformidlingen.

Anna Granqvist

«Vil du jobbe så lenge sinnet og kroppen holder? Da får vi håpe du ikke er ansatt i stat eller kommune»

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme


Flere saker