JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Håvard Sæbø

Riksadvokaten vil ha mer inndragning av utbytte fra arbeidslivskriminalitet:

Politiet beslaglegger mindre penger fra kriminelle enn før: – Forbrytelser lønner seg, sier ekspert

Fra 2017 til 2018 ble inndragningen av utbytte fra kriminelle handlinger halvert til tross for at Riksadvokaten i mange år har krevd å øke inndragningene.18.03.2019
15:14
10.04.2019 20:37

torgny@lomedia.no

Riksadvokaten mener inndragning av utbytte bør stå sentralt i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det kommer fram i et rundskriv fra riksadvokat Tor Aksel Busch.

«Inndragning av utbytte fra straffbare handlinger skal i 2019 stå sentralt i bekjempelsen av alle former for profittbasert kriminalitet», heter det i skrivet.

– Dette har Riksadvokaten påpekt i flere år, uten at det har hjulpet, påpeker høyskolelektor ved Politihøyskolen, Inger Coll.

Les også: Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminalitet

Coll viser til statistikken Politidirektoratet har utarbeidet over hvor store beløp som blir inndratt hvert år. Tallene viser at inndragningen er halvert fra 2017 til 2018. I 2017 ble det inndratt 198 millioner kroner av utbytte fra straffbare handlinger, mens tallet fra i fjor var nede i 108 millioner kroner. Det var omtrent like mange saker begge årene, rundt 8000 saker.

Statistikken viser en nedadgående trend siden 2014.

Ikke nok oppmerksomhet

– Hvorfor skjer det ikke en økning i inndragningene når dette er Riksadvokatens uttalte målsetting?

– Dette er et spørsmål vi har stilt oss selv flere ganger. Inndragning er et viktig virkemiddel som må brukes i større utstrekning. Tallene du viser til, er opplagt ikke gode nok, sier statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten.

Han mener det trolig er flere årsaker – en av dem er nok at inndragning, til tross for pålegg, ikke får nok oppmerksomhet i etterforskningen. Det arbeides systematisk i politi- og påtalemyndighet med å styrke kompetansen på dette feltet og for å få opp inndragningstallene.

Coll sitter i en nasjonal faggruppe for finansiell sporsikring som i praksis arbeider mest med inndragning. Hun har lenge kritisert de lave inndragningstallene, men understreker at hun er glad for at Riksadvokaten er opptatt av dette spørsmålet.

– Min teori når det gjelder lave inndragningstall er at det er altfor lite fokus, kultur og insentiver om å inndra utbytte under etterforskningen av en sak. Å arbeide med inndragning tar ekstra tid, og vil gjøre at etterforskningen kan trekke ut. For eksempel må en under etterforskningen være forberedt på å gå i rettsmøter for å forsvare krav om heftelser med sikte på å inndra verdier etter kriminell virksomhet, sier Coll.

Her er regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Resultat av rapporteringssystemet

Slik ekstra tidsbruk vil gå utover antall oppklarte saker, og det vil derfor være mer fristende å droppe inndragningsaspektet for å sikre en raskere dom.

Coll mener at dette kommer som et direkte resultat av rapporteringssystemet i politiet, som ikke premierer inndragning. I føringene fra Politidirektoratet er måltallet antall løste saker, ikke inndratt beløp etter kriminelle handlinger.

– Et annet poeng er undervisningen på Polithøgskolen. I løpet av skoletiden får elevene pr i dag bare to ganger 45 minutters undervisning i inndragning og sikring av verdier, sier Coll. Det er Coll sikker på. Det er hun som underviser i temaet. Det er vanskelig å snu en kultur med så lite undervisning, sier hun.

Kriminalitet lønner seg

I 2014 ble det lagt internasjonalt press på Norge for å øke inndragning av utbytte. Da kom den internasjonale organisasjonen Financial Action Task Force på kontrollbesøk. Bakgrunnen var økt oppmerksomhet knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

– Denne organisasjonen mente at fokuset på inndragning i Norge var svært dårlig, og at vi heller ikke hadde god statistikk på området, forteller Coll.

– En årlig inndragning på 100 millioner kroner er altfor dårlig, slår hun fast.

– Betyr det at kriminalitet lønner seg?

– Ja, slår høyskolelektoren fast.

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektorat mener at politiet har høyt fokus på inndragning av lovovertrederens utbytte av straffbare handlinger. Samlet inndragningsbeløp i 2018 var på 106,3 millioner kroner. Dette er en ikke ubetydelig nedgang fra 2017.

– Noe av grunnen for variasjonen man ser i statistikken er at enkeltsaker slår kraftig ut. I tillegg ser vi at politiet i en rekke saker fremmer erstatningskrav på vegne av fornærmede, fremfor å legge ned påstand om inndragning. Disse erstatningskravene er ikke inkludert i denne statistikken, skriver Bøhler i en e-post til FriFagbevegelse.

Høyre-resolusjon

Han peker også på at gjenstander som er inndratt ikke blir verdsatt til statistikkformål. Når det gjelder antallet inndragninger, så ligger dette tallet relativt stabilt.

Seksjonssjefen viser også til at tallene for 2018 kan komme til øke ettersom dommer som ble rettskraftige i 2018, først registreres i 2019.

Regjeringen har i strategien mot arbeidslivskriminalitet som ble lansert i februar skrevet at det «antakelig finnes (…) et betydelig potensiale for inndragning i tilknytning til profittmotivert kriminalitet.»

Regjeringen mener at det er svakheter i regelverket som er årsaken til at inndragningene ikke fungerer bedre. Den lover å gjennomgå dette regelverket. I tillegg varsler regjeringa at de vil komme med forslag om en ny form for sivilrettslig inndragning, rettet direkte mot fast eiendom, bankinnskudd, verdipapirer, båter og biler.

Også på Høyres landsmøte var inndragning et tema. I resolusjonen om gjengkriminalitet viser partiet til de lave inndragningstallene, og varsler at Høyre vil innføre en ny lov om sivilrettslig inndragning. Et forslag om dette har altså regjeringen allerede varslet.

Allerede i 2015 sendte Justisdepartementet dette forslaget på høring, høringsfristen var i februar 2016. Nå trekker Høyre forslaget fram igjen etter to år i Justisdepartementets skuff.

Ikke dekkende bilde

Justisdepartementet skriver i en e-post til FriFagbevegelse at «Det er et klart mål at kriminalitet ikke skal lønne seg, og at regelverket om inndragning skal benyttes mer effektivt.

De påpeker at tallene fra 2018 ikke nødvendigvis gir et helt dekkende bilde fordi ikke alle saker som skal med i statistikken er rettskraftige.

Dessuten kommer beslaglagte verdier som er overlatt til bostyrer, skatteetaten eller går til dekning av erstatning til fornærmede, i tillegg.

Fra 2018 har Økokrim fått rollen som fagforvalter for fagområdet finansiell sporsikring for å styrke kvaliteten i den finansielle etterforskningen, noe som vil være viktig for en effektiv inndragning, skriver departementet. De peker også på lovforslaget som har vært til hæring og som nå er til oppfølging i departementet.

Litauere dømt til fengsel for svart arbeid

Regjeringen trosset ekspertenes råd om arbeidslivskriminalitet – nå må justisministeren svare på hvorfor

Fra Riksadvokatens kvalitetsrundskriv

«Det er et kriminalpolitisk mål at straffbare handlinger ikke skal lønne seg, og at utbytte fra straffbare handlinger ikke skal kunne finansiere ytterligere kriminell virksomhet. Undersøking av ‘pengesporene’ eller avdekking av utbytte og/eller vinning må derfor inngå i etterforskingen av vinnings- og profittmotivert kriminalitet, slik at utbytte og vinning kan avdekkes og fratas gjerningspersonen gjennom aktiv bruk av inndragning. Undersøkelser med sikte på inndragning og tiltak for å etablere sikkerhet for eventuelle inndragningskrav, som beslag og hefte, må vurderes allerede fra starten av etterforskingen.»

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.03.2019
15:14
10.04.2019 20:37Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Sissel M. Rasmussen

Vekter Knut-Johannes er provosert: Om NHO får gjennomslag, vil han henge enda mer etter på lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Ragnhild Lied

Ragnhild Lied

Ole Palmstrøm

Unio vil kreve mer i lønnsvekst


Flere saker