JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidslivskriminalitet:

Her er regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

I løpet av våren skal regjeringen lansere eBevis som skal gjøre det lettere for alle å undersøke om en virksomhet er seriøs.
Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

Regjeringen lover at det skal bli lettere for alle å kontrollere om en leverandør er seriøs. I løpet av våren skal tjenesten eBevis lanseres. Gjennom denne nettbaserte tjenesten skal kjøperne av tjenester få tilgang til firmaattest, informasjon om konkurs og regnskap fra Brønnøysundregistrene, samt restanser på skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten. Poenget er at denne tjenesten skal gi brukerne opplysninger i sanntid, at opplysningene skal oppdateres fortløpende.

Nå kommer både regjeringen og Ap med nye planer mot arbeidslivskriminalitet

31 forslag

Dette er et av de konkrete tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Det er andre gang regjeringen reviderer strategien, og den ble lagt fram på et møte med partene i arbeidslivet tirsdag morgen.

Til sammen har regjeringa samlet 31 tiltak i strategien. Sentralt i arbeidet med strategien mot arbeidslivskriminalitet er samarbeidet med partene i arbeidslivet. Bygg- og anleggsbransjen blir fremhevet. Det blir også etableringen av et nytt bransjeprogram for bilpleie.

I løpet av våren vil Barne- og likestillingsdepartementet legge fram en stortingsmelding om forbrukerpolitikk. Der vil det bli drøftet hvordan en som vanlig forbruker kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet.

1.000 kriminelle gjengangere står bak hver sjette konkurs

Samarbeid med etatene og partene

– Den strategien som er utarbeidet nå er utarbeidet i samarbeid med etatene og organisasjonene, og det har kommet mange gode innspill, sier arbeidsminister Anniken Hauglie. Det har vært hennes departement som har koordinert arbeidet med dokumentet.

Det var statsminister Erna Solberg som la fram strategien. Med seg hadde hun finansminister Siv Jensen, arbeidsminister Anniken Hauglie, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid. Dette var det vanlige møtet i kontaktsutvalget der lederne for alle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene møter regjeringa. Siste del av møtet handlet om landets økonomiske situasjon før vårens lønnsoppgjør. Den siste delen av møtet var viet arbeidskrimstrategien.

Revisjonsplikt

– Det er svært enkelt å starte og drive selskap i Norge svart. Hvorfor gjør dere ikke noe med at det er så enkelt å etablere selskap og utvider revisjonsplikten?

– Det er en balanse mellom de seriøse og de useriøse. Vi ønsker ikke å gjøre det vanskeligere for de seriøse, så vi har gått kontrollveien, var statsminister Erna Solbergs svar på spørsmålet fra FriFagbevegelse.

– Men gå kontrollveien, og fjerne revisjonsplikten på selskaper med omsetning på under fem millioner kroner. Det henger vel ikke helt sammen?

– Det er store kostnader for firmaer med lav omsetning hvis en krever revisjon. Vi mener at det holder å føre regnskap, svarte statsministeren.

Saken fortsetter under bildet.

Arbeidsminister Anniken Hauglie, finanansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid presenterer regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeidsminister Anniken Hauglie, finanansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid presenterer regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Arbeids- og sosialdepartementet

ID-kort

I arbeidskrimstrategien er det et eget avsnitt med registerordninger og kvaliteten på IDer. Mange offentlige registrere som Folkeregisteret, Enhetsregisteret, arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) og Merverdiregisteret inneholder feil og unøyaktigheter som kriminelle i arbeidslivet kan utnytte. Arbeids- og sosialdepartementet har sett på spørsmålet om å innføre en registreringsplikt for utenlandske tjenesteytere som utfører oppdrag midlertidig i Norge. Sverige og Danmark har allerede slike ordninger.

Ventet en stund

Regjeringen lover også at nye nasjonale ID-kort skal komme til alle norske borgere i løpet av 2020. Etter hvert skal dette også tilbys utenlandske statsborgere som har arbeid i Norge.

– Det er mange gode innspill, sier NHO-leder Ole Erik Almlid. Han er blant annet fornøyd med opplegget for informasjonsdeling og at det blir lagt vekt på trepartssamarbeidet, men han er utålmodig når det gjelder nasjonale ID-kort.

– Jeg skjønner at det er viktig at det blir gjort ordentlig, men nå har vi ventet en stund på dette, så nå håper vi at det kommer snart.

Skattedirektøren avviser Civitas påstand om overdrevet kriminalitet i arbeidslivet

Som vann

– Det er bra med en ny strategi, og vi kjenner igjen tiltak som vi har spilt inn, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

– Arbeidslivskriminalitet er som vann. Det finner stadig nye veier å gå og derfor må strategier og tiltak fortløpende forsterkes og tilpasses. Det er dessverre litt for mange av tiltakene som regjeringen foreslår som skal vurderes og utredes, ses nærmere på. Det er synd fordi da blir tiltakene mindre kraftfulle eller skyves ut i tid, sier LO-lederen.

LO er heller ikke fornøyd med omtalen av sosial dumping. Sosial dumping er mer omfattende og henger nøye sammen med arbeidslivskriminalitet. Bekjempelse av sosial dumping er viktig og vi hadde ønsket oss en tydeligere og mer kraftfull omtale av det i strategien.

Dette er tiltakene regjeringen foreslår:

1 Trepartssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet

2 Arbeide videre med treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer

3 Tiltak for å fremme seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen

4 Styrket tverretatlig samarbeid om forebygging av arbeidslivskriminalitet

5 Næringslivskontakter i politiet

6 Utvikle tjeneste som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse – eBevis

7 Informasjon og oppfølging av regelverket for offentlige anskaffelser

8 Samarbeid mot svart økonomi

9 Gjøre det enklere for forbrukere å velge seriøse aktører

10 Gjøre det enklere for private virksomheter å være seriøse

11 Styrket oppfølging av leverandører ved innkjøp av arbeidsmarkedstiltak

12 Styrket kunnskap om arbeidslivskriminalitet

13 Kartlegge utviklingen av tilknytningsformer i arbeidslivet og bruken av allmenngjøring av tariffavtaler

14 Målrettet informasjonsarbeid overfor utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere

15 Økt oppmerksomhet overfor ofre for tvangsarbeid og menneskehandel

16 Videreutvikle det tverretatlige samarbeidet

17 Styrket samarbeid og oppfølging i vei- og transportsektoren

18 Styrket informasjonsdeling mellom offentlige myndigheter

19 Mer effektiv sanksjonering

20 Styrket håndheving av ulovlig innleie

21 Effektiv inndragning

22 Bedre tilgang til konkursopplysninger

23 Etatenes samarbeid med arbeids- og næringslivet

24 Bedre registerkvalitet i offentlige registre

25 Bedre registrering og oppfølging av tjenesteytere og utsatte arbeidstakere

26 Sikrere ID-dokumenter

27 ID-kontroll ved utstedelse av D-nummer og ¬helhetlig ansvar for EØS-borgere

28 Utrede knytning av biometri mellom Folkeregisteret, passregisteret og utlendingsregisteret

29 Gjennomføre utsendingsdirektivet i norsk rett

30 Styrket samarbeid på europeisk nivå

31 Forsterke det internasjonale samarbeidet ¬mellom kontrollmyndigheter

Riksadvokaten vil ha strengere straff for enklere forbrytelser

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Følg oss på Facebook

Warning
Annonse
Annonse