JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2019:

Regjeringa vil flytte flere fanger fra fengsel til hjemmesoning med elektronisk kontroll. Det er langt fra uproblematisk, mener NFF

– Voldsdømte burde ikke sone hjemme, mener Anne Gro Granum i NFF.
UENIG: Anne Gro Granum er skeptisk til at mennesker som har begått kriminelle handlinger i hjemmet , skal fortsette å bo i egen bolig.

UENIG: Anne Gro Granum er skeptisk til at mennesker som har begått kriminelle handlinger i hjemmet , skal fortsette å bo i egen bolig.

Arash Nejad/nyebilder.no

katharina@lomedia.no

Regjeringa vil legge ned en rekke åpne soningsplasser og utvide soning med elektronisk kontroll (EK). Det er langt fra uproblematisk, mener Anne Gro Granum ved Hedmark og Oppland friomsorgskontor.

Hun jobber med fotlenkesonere til daglig.

Kriminalomsorgsdirektoratet forbereder seg på mulige oppsigelser i fengsel. – Pendling og flytting kan bli aktuelt

Dømt for spredning av barneporno

Mange innsatte i åpne fengsel er dømt for vold og overgrep mot familiemedlemmer.

– Voldsdømte burde ikke sone hjemme hvor de kanskje kan begå nye overgrep, sier Granum som er medlem av sentralstyret til NFF.

Hun er også skeptisk til at domfelte, som har begått kriminelle handlinger hjemmefra, skal fortsette å bo i egen bolig under soning. En rekke innsatte er dømt for spredning av pornografiske bilder av mindreårige og svindel over internett.

– Hvordan kan EK-ansatte forsikre seg om at hjemmesonere ikke begår nye kriminelle handlinger under straffegjennomføringen? spør Granum.

Ansatte med lang ansiennitet fikk mest penger i årets lønnsoppgjør

Kan være farlig å for ansatte i friomsorgen

Ifølge henne er det mange tidligere og aktive rusmisbrukere i åpne fengsel. Dersom de skal sone med EK, må de innrette livet sitt etter avtalte innetider og sysselsetting, noe Granum mener kan være vanskelig for dem.

– I tillegg blir det sikkerhetsmessig svært utfordrende for EK-ansatte, som kommer på uanmeldte kontroller til aktive rusmisbrukere.

For å sone med EK må du har bolig med elektrisitet, mobildekning, innlagt vann og tilgang til toalettfasiliteter.

– Det mangler mange innsatte.

Regjeringas planer ble lansert i forslaget til statbudsjett. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF ble de enige om å redde et av fengslene, enheten i Kleivgrend. De seks andre er fortsatt nedleggingstruede. Stortinget vedtar budsjettet for neste år i begynnelsen av desember.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

STRENG: Tor Mikkel Wara vektlegger at straffedømte med EK må være nykterne.

STRENG: Tor Mikkel Wara vektlegger at straffedømte med EK må være nykterne.

Leif Martin Kirknes

Dette mener justisminister Wara om EK

Justis- og beredsskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener at vold- og overgrepsdømte skal ikke sone med fotlenke. Han viser til at regelverket ikke tillater at mennesker dømt for vold eller overgrep mot personer de har bodd eller fortsatt bor sammen med, innvilges EK.

På spørsmål om straffedømte som har begått kriminelle handlinger hjemmefra kan sone med fotlenke i egen bolig svarer Wara til NFF-magasinet følgende:

– Det gjøres individuelle egnethets- og sikkerhetsvurderinger av hver enkelt domfelte som søker om EK. Det betyr at du ikke skal få innvilget dette, dersom det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig. Folk som fortsetter å begå kriminelle handlinger mens de soner med EK, skal i fengsel med en strengere straff, sier Wara.

Anne Gro Granum mener at det kan være farlig for EK-ansatte å dra på uanmeldte kontroller til rusmisbrukere og viser til at mange innsatte i åpne fengsel bruker rusmiddel.

– Domfelte skal, etter regelverket, være rusfri under hele gjennomføringen med EK. Kriminalomsorgen skal beslutte overføring til fengsel dersom domfelte har benyttet alkohol eller narkotika. Er man av den oppfatning av at vedkommende kommer til å ruse seg, hvis han blir overført til EK, så skal man holde vedkommende i fengsel, sier justisministeren.

Les også

Ap ville gitt over 60 millioner mer enn regjeringen til kriminalomsorgen

– Kriminalomsorgen er ikke modernisert, effektivisert eller avbyråkratisert. Vi er redusert, sier Tommy Fredriksen i NFF

Tillitsvalgte kjemper mot nedleggelse av sju fengsel og 162 arbeidsplasser

NFF: – Nedleggelsene av fengsler framstår som rene sparetiltak

Dette fengselet kan bli lagt ned. Mandag 22. oktober gikk de ansatte ut i streik

Populært debattinnlegg: Tøvprat om tomme fengsler

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse