JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sjøfolk mener Equinor bidrar til sosial dumping

Equinor inngår kontrakter hvor det er vanskelig for leverandørtjenesten å drive med norske lønns- og arbeidsvilkår, hevder sjømannsorganisasjonene. Konsekvensen er sosial dumping på sokkelen.
BÅTER I OPPLAG: Båter blir lagt i opplag og flagges om på grunn av lave rater og få oppdrag. (Illustrasjonsfoto)

BÅTER I OPPLAG: Båter blir lagt i opplag og flagges om på grunn av lave rater og få oppdrag. (Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

Solstad Farstads supplyskip «Normand Skipper» flagget i desember i fjor om fra NOR til NIS. Etter å ha hatt oppdrag med rørlegging i 2018 for Equinor Norge på Johan Sverdrup-feltet har skipet nå fått en toårskontrakt med Equinor UK. Norsk mannskap blir byttet ut med blant andre ukrainere, opplyser inspektør i Norsk Sjømannsforbund, Rune Larsen.

– Vi besøkte nylig «Normand Skipper». Da var alle om bord norske, unntatt én. Han var svensk, men alle hadde norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå blir det flest utenlandske sjøfolk på den båten, sier Larsen.

I 2016 måtte Ulstein Rederi spare penger. Da flagget de om konstruksjonsskipet Island Constructor fra NOR til NIS og mange norske sjøfolk mistet jobbene sine.

– Riktignok går ratene opp og ned, og for bare noen dager siden fikk Viking Supply Ships rater på 700.000, men flere rederier melder at det ikke går rundt med ratene som det har blitt operert med de siste årene. De har ikke mulighet til å betale gjeld. De blir presset til å bytte ut det norske mannskapet med billigere utenlandsk mannskap, sier saksbehandler hos Sjømannsforbundet, Line Heimstad.

Saken fortsetter under bildet.

KRITISK: Sjøoffisersforbundets leder, Hans Sande, etterspør samfunnsansvar.

KRITISK: Sjøoffisersforbundets leder, Hans Sande, etterspør samfunnsansvar.

Tri Nguyen Dinh

Equinor må ta ansvar

Sjømannsorganisasjonene frykter at flere båter må flagges om for at rederiene kan få en forsvarlig drift. De mener Equinor må gå foran og ta ansvar for at ratene er bærekraftige for rederiene, selv med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Selskapet kontrollerer mellom 70 og 80 prosent av produksjonen på norsk sokkel. Samtidig er hovedaksjonæren i det børsnoterte olje- og gasselskapet den norske stat. Dette forplikter mener Stian Grøthe, direktør politikk og myndighetskontakt i Sjømannsforbundet.

– Størrelsen og eierskapet forplikter. Og så må vi huske at de har tilgang til å hente ut enorme naturressurser for Norge. De skulle egentlig gått foran som et forbilde, i stedet inngår selskapet kontrakter som gjør at tjenesteleverandører med ansatte med norske lønns- og arbeidsvilkår sliter. De er helt klart en del av en kjede som driver med sosial dumping på sokkelen, og det er uakseptabelt, sier Grøthe.

I så fall kan man ikke bare skylde på rederiene når de må flagge om eller flagge ut for å benytte utenlandske sjøfolk på billigere vilkår på sokkelen.

Spiser leverandørkjeden

– Ratene har vært lave over lang tid, og det spiser opp leverandørkjeden. Equinor bør ta sammfunnsanvar og bevare norske arbeidsplasser og norsk maritim kompetanse.

Grøthe viser til «De ti oljebud», en prinsipperklæring for norsk oljepolitikk som daværende industrikomité la fram som stortingsmelding i 1971. Der står det blant annet: «At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet» og «At staten engasjerer seg på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk, integrert oljemiljø med såvel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt». Disse punktene mener Grøthe blir brutt når Equinor bidrar til å fjerne norske sjøfolk til fordel for billigere utenlandsk arbeidskraft.

Saken fortsetter under bildet.

Umulig uten skipene

Også Sjøoffisersforbundets leder, Hans Sande, vil utfordre Equinor. Han undrer på hvorfor selskapet ikke bruker sin posisjon til å ta samfunnsansvar og være med på å sikre norsk kompetanse. Sande vil også ha svar på om Equinor selv synes det er greit å bidra med det han definerer som sosial dumping på norsk sokkel.

Sande understreker at norsk olje og gass er avhengige av offshoreservice-skipene, men forventer et ratenivå som er bærekraftig i forhold til norsk sysselsetting. Som den store aktøren Equinor er har de et særlig ansvar, mener Sande.

Stian Grøthe oppfordrer ordførere, lokale-, regionale- og stortingspolitikere til å engasjere seg og stille krav når våre felles ressurser skal utvinnes.

– Norske politikere bør ha noen forventninger når det gjelder sysselsetting og verdiskapning når ressurser på sokkelen skal tas ut, sier Grøthe.

Støtte fra Rederiforbundet

Sjømannsorganisasjonene får støtte fra Rederiforbundet selv om de ikke vil si at Equinor bidrar til sosial dumping. Forbundet vil ikke svare konkret på om noen av deres medlemmer har flagget om for å være konkurransedyktige, men utelukker ikke at skip har flagget om for å redusere kostnader og tilpasse seg de lave ratene. Mange av medlemmene er i dag ikke konkurransedyktige dersom de baserer seg på fullt norsk kostnadsnivå.

– Det er ingen tvil om at ratenivåer, som knapt nok dekker operasjonskostnadene, har lagt et stort press på rederiene helt siden 2014. Høyere aktivitet og høyere rater vil være helt avgjørende for å sikre erfaringsbasert norsk maritim kompetanse på norsk sokkel. En sunn og bærekraftig leverandørkjede er viktig for alle operatører på norsk sokkel. Som en konsekvens av at de øvrige operatørene på norsk sokkel ofte ser an atferden til den største aktøren før man selv handler, så mener vi dette gir Equinor et særskilt ansvar, sier administrerende direktør hos Rederiforbundet, Harald Solberg.

– For at norsk sokkel skal være attraktiv i fremtiden, må vi bygge videre på den unike kompetansen vi har her i Norge. En verdikjede hvor leverandørene i praksis må selge sine tjenester til priser som ikke gir forsvarlig fortjeneste vil ikke overleve over tid. Da vil vi miste verdifulle selskap og arbeidstakere som kan bidra til innovasjon og teknologiutvikling i fremtiden, mener Solberg.

– Vi kan ikke leve lenge med en situasjon der det kun er oljeselskapene som har stor fortjeneste, mens leverandørene taper penger. Det er imidlertid tilbud og etterspørsel som styrer kontraktsinngåelser idag og nå er markedet dessverre fortsatt i ubalanse, sier Solberg.

Saken fortsetter under bildet.

KRITISK: Harald Solberg i Rederiforbundet etterlyser samfunnsansvar fra Equinor.

KRITISK: Harald Solberg i Rederiforbundet etterlyser samfunnsansvar fra Equinor.

Rederiforbundet

Markedet bestemmer raten

På direkte spørsmål om Equinor bør ha et samfunnsansvar når det kommer til sysselsetting av norske arbeidere og for å beholde norsk maritim kompetanse, så ønsker de ikke å besvare problemstillingen.

De ønsker imidlertid å bidra med forutsigbarhet for offshore-rederiene, opplyser pressetalsmann Eskil Eriksen.

– Vi prøver i størst mulig grad å tilby langsiktighet og forutsigbarhet til våre leverandører. For våre langsiktige behov tilbyr vi kontrakter på tre til fem år for å bidra til å gi rederen forutsigbarhet, i tillegg bruker vi både term- og spotmarkedet, sier Eriksen.

Han påpeker at markedet for offshore støttefartøyer på norsk sokkel er veldig konkurranseutsatt med et stort antall leverandører nå. Dette skyldes blant annet at mange offshorestøttefartøy har blitt bygget på spekulasjon og ikke mot allerede inngåtte kontrakter i årene før nedturen i bransjen kom.

– Kontrakter med Equinor vinnes i et marked hvor ratenivået er avhengig av tilbud og etterspørsel. Når en kontrakt inngås med Equinor, krever vi at alle våre leverandører følger gjeldende lover og regler, at de opptrer på en etisk bærekraftig og sosialt ansvarlig måte, og at de respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

Equinor

Equinor er et norsk børsnotert olje- og gasselskap.

Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent som forvaltes av Olje- og energidepartementet.

Folketrygdfondet eier 3,45 prosent av aksjene

Den samlede eierandelen til den norske stat er på 70,5 prosent

Ratenivåene har siden 2014 lagt et sterkt press på rederiene.

Harald Solberg, Rederiforbundet

Utvinningstillatelsen, som har blitt gitt av storsamfunnet, bør medføre samfunnsansvar.

Stian Grøthe, NSF

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om sjøfolk, havfiskere, maritime ledere og ansatte i maritime yrker.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Equinor

Equinor er et norsk børsnotert olje- og gasselskap.

Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent som forvaltes av Olje- og energidepartementet.

Folketrygdfondet eier 3,45 prosent av aksjene

Den samlede eierandelen til den norske stat er på 70,5 prosent