JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flytoget / Bjørn Grimstad / Entra

Salet av statlege selskap

Staten har tent 3,3 milliardar på desse selskapa dei siste fem åra. Likevel vil regjeringa selje

I førre regjeringsperiode tente staten i snitt 670 millionar årleg på eigarskapet i dei seks selskapa regjeringa vil selje.11.07.2018
08:14
13.07.2018 09:07

tormod@lomedia.no

Regjeringa vil gjennomføre «en gradvis reduksjon i statlige eierandeler i bedrifter med forretningsmessig avkastning som hovedmål», slo Høgre, Frp og Venstre fast i regjeringserklæringa si i januar

Salet har allereie begynt. I slutten av juni solgte staten seg ut av SAS, eit selskap den norske stat har hatt eigarskap i sidan 1946.

Staten har no direkte eigarskap i 75 selskap, som er delt inn i fire kategoriar. I regjeringserklæringa blir det vist til kategori 1, der det no er seks selskap som staten berre har «forretningsmessige mål» med.

Desse selskapa er:

• Entra ASA

• Mesta AS

• Flytoget AS

• Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

• Ambita AS

• Baneservice AS

Regjeringa har fått fullmakt frå Stortinget til å selje heilt eller delvis alle desse selskapa, med unntak av Flytoget.

Lest denne? Lønna til toppsjefene i statseide selskaper steg over tre ganger så mye som for vanlige folk

3,3 milliardar i utbytte

Til forskjell frå SAS, der staten ikkje tok ut noko utbytte, har dei tatt ut store summar i utbytte frå dei fleste av desse selskapa dei siste fem åra.

Totalt 3.337 millionar kroner, har staten tatt ut i utbytte frå dei seks selskapa i førre regjeringsperiode.

Det viser statens eigarmeldingar frå 2013 til 2017, som FriFagbevegelse har gått gjennom.

I snitt er dette 667 millionar kroner i årleg utbytte frå dei seks selskapa.

13.193 millionar kroner var det samla årsresultatet for selskapa i perioden, som er pengane eigarar kan ta utbytte frå. I snitt blir dette 2.639 millionar kroner i årsresultat kvart år.

Berre i fjor omsette dei seks selskapa, som har over 2400 tilsette til saman, for totalt 8,4 milliardar kroner.

KrF og Venstre sikra fleirtal

Det var i 2014 regjeringa bad Stortinget om fullmakt til å selje alle dei seks selskapa. Forslaget om fullmakt til sal av Flytoget vart stoppa i næringskomiteen.

I 2015 sikra Høgre, Fremskrittspartiet, Kristeleg folkeparti og Venstre fleirtal for fullmakta til å selje resten av selskapa. Også Sp stemte for fullmakt til sal av Mesta, og alle partia stemte for sal av Veterinærmedisinsk oppdragssenter, med unntak av Sp og SV.

Sittande regjering har altså programfesta at dei vil redusere eigarskapet i selskapa. Eventuelle sal vil vere eit resultat av «forretningsmessige vurderinger blant annet knyttet til selskaps- og markedsspesifikke forhold», opplyser Nærings- og fiskeridepartementet, som har ansvar for eigarskapet.

Dette er selskapa regjeringa vil selje

Entra: Størstedelen av utbyttet kom frå Entra ASA, som staten no eig 33,4 prosent av etter å ha solgt seg ned frå ein aksjedel på 100 prosent i 2013.

Totalt 1.217 millionar kroner, har staten henta ut frå selskapet i løpet av femårsperioden.

I snitt, har staten tatt 243 millionar kroner i utbytte kvart år. Entra har hatt eit årsresultat på i snitt 2.241 millionar kroner.

Selskapet omsette for 2.075 millionar kroner i 2017 og hadde 155 tilsette i fjor.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Måten driftsresultatet er rekneskapsført i statens eigarmelding er endra i løpet av perioden. Vi har derfor ikkje inkludert omsetning i diagrammet over.

Mesta: På ein solid andreplass kjem Mesta AS, som staten eig 100 prosent av aksjene i.

Staten har tatt ut totalt 1.050 millionar kroner i utbytte frå selskapet dei siste fem åra.

I snitt, blir dette 210 millionar kroner i utbytte årleg. Selskapet har hatt årsresultat på i snitt 155 millionar kroner.

Mesta omsette for 3,765 millionar kroner i fjor og hadde 1.420 tilsette.

Flytoget: Også frå heileigde Flytoget AS har staten tatt ut eit solid utbytte dei siste fem åra:

935 millionar kroner tente staten på eigarskapet i perioden.

I snitt, er dette 187 millionar kroner årleg. Flytoget har hatt årsresultat på i snitt 157 millionar kroner.

Selskapet omsette for 932 millionar kroner i 2017 og hadde 331 tilsette.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Veterinærmedisinsk oppdragssenter: Staten har tatt ut 58 millionar i utbytte frå Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS i perioden.

Det er i snitt 11,5 millionar årleg frå selskapet staten eig 34 prosent av. Selskapet har hatt eit årsresultat på i snitt 34 millionar kroner.

Det omsette for 481 millionar kroner i fjor og hadde 50 tilsette.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Ambita: Staten har tatt ut 52 millionar i utbytte frå heileigde Ambita AS dei siste fem åra.

I snitt, blir det 8,5 millionar kroner årleg. Ambita har hatt eit årsresultat på i snitt 22 millionar kroner i perioden.

Selskapet omsette for 368 millionar kroner i fjor og hadde 79 tilsette.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Baneservice: Frå heileigde Baneservice AS, har staten tatt ut totalt 34,5 millionar kroner dei siste fem åra.

Det er i snitt nesten 7 millionar årleg. Baneservice har hatt eit årsresultat på i snitt 28 millionar kroner i same periode.

Selskapet omsette for 743 millionar kroner i fjor. Dei hadde 394 tilsette, der 93 prosent av dei var tilsett i Norge.

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

– Sal betyr ikkje tap av inntekter

– Kvifor vil regjeringa redusere statleg eigarskap i desse selskapa når staten tener milliardar på dei?

– Regjeringa er open for å redusere statens eigarskap i desse selskapa dersom vi ser på dette som økonomisk gunstig, svarer statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i ein e-post til FriFagbevegelse.no.

Sidan statens mål med eigarskapet i selskapa i kategori 1 berre er forretningsmessig, og staten ønsker høgast mogleg avkastning på investert kapital over tid, kan dette innebere sal av aksjer, forklarer statssekretæren.

– Eventuelle reduksjonar av statens eigarskap ved sal av aksjer gir inntekter som reflekterer forventa framtidig utbytte. Sal betyr derfor ikkje tap av inntekter, men ein stor inntekt ved sal framfor eventuelle utbytteutbetalingar i framtida, opplyser statssekretæren.

Sverre August Chistensen, økonomisk historikar ved BI, viser også til dette argumentet på spørsmål frå FriFagbevegelse.no om det er lurt å selje selskap som går såpass godt.

– At selskapet går dårleg eller bra, er vanskeleg å bruke som argument mot å selje. At selskapet går bra, kan også vere eit argument for å selje akkurat no, sånn at staten får ein god pris for selskapet, seier Chistensen.

Staten på begge sidene av bordet

Christensen understrekar at det er spesielt krevjande for staten å vere eigar i selskap som konkurrerer med andre private selskap, slik dei fleste av dei seks selskapa gjer.

– Då må grunngivinga for statleg eigarskap vere enda betre, fordi det er krevjande å vere både regulator og eigar. I for eksempel Hydro eller Statoil (Equinor, red.mrk.) er det enklare – der er ein ikkje konkurrent i Norge. Det var ein gjennom SAS, i forhold til Norwegian. Om ein konkurrerer i ein norsk marknad, skal det vere eit særdeles godt argument for nettopp det.

Han trekk fram eigedomsselskapet Entra som eksempel.

– Når du bygger ut eigedom, er det uhyrleg krevjande at det offentlige eig eit selskap og samtidig står for reguleringane. Om ein tar ei avgjerd, kan det vere til gode for selskapet ein eig. På den andre sida kan ein foreta avgjerder som ikkje kjem selskapet til gode, fordi ein fryktar kritikk.

– Kva med eit selskap som Flytoget, som ikkje konkurrerer med eit privat selskap?

– Ein kan spørre seg kva poenget med å selje Flytoget er. Høgresida argumenterer gjerne med at ein må bevise kvifor staten skal eige eit selskap, medan venstresida gjerne spør kvifor staten ikkje skal eige selskapet.

Staten øker utbyttet fra Statoil, Telenor, Statkraft og DNB

Disse selskapene skal Torbjørn Røe Isaksen selge

KrF vil selge seks statlige selskaper, men vente med salg av Flytoget

Kategoriane i statens eigarskap

Kategori 2 består av selskap med «forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovudkontorfunksjonar». Her finn vi blant anna selskapa Aker Kværner, DNB, Kongsberg Gruppen, Nammo, Norsk Hydro, Statoil, Telenor og Yara.

Kategori 3 består av selskap med «forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål». Her finn vi blant anna NSB, Posten, Statkraft og Kommunalbanken.

Kategori 4 består av selskap med sektorpolitiske mål. Her er blant anna mange kulturinstitusjoner, Vinmonopolet, Norsk Tipping, NRK, Bane Nor, Avinor og Store Norske Spitsbergen Kullkompani.

11.07.2018
08:14
13.07.2018 09:07

Kategoriane i statens eigarskap

Kategori 2 består av selskap med «forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovudkontorfunksjonar». Her finn vi blant anna selskapa Aker Kværner, DNB, Kongsberg Gruppen, Nammo, Norsk Hydro, Statoil, Telenor og Yara.

Kategori 3 består av selskap med «forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål». Her finn vi blant anna NSB, Posten, Statkraft og Kommunalbanken.

Kategori 4 består av selskap med sektorpolitiske mål. Her er blant anna mange kulturinstitusjoner, Vinmonopolet, Norsk Tipping, NRK, Bane Nor, Avinor og Store Norske Spitsbergen Kullkompani.
Mest lest

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Heidi Wittrup Djup mener det er oppsiktsvekkende at en barnevernstjeneste fremsetter påstander om en fagperson uten nærmere begrunnelse.

Hanna Skotheim

Lydopptak fra barnevernet rystet Heidi: – Måten de snakker på gir meg frysninger

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Det har blitt dyrere å ha gjeld, men økt rente svir mer i lommeboka for noen enn for andre.

Colourbox

Hvilke grupper merker egentlig renta mest? Her er tallene

Michael Ulriksen

Ramona sov med ulv i soveposen. Nå betaler turister over en årslønn for å overnatte her

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Bjørn Sigurd Svingen er leder av Fellesforbundets avdeling på Raufoss. Han drar nå i gang politisk streik mot høye strømpriser.

Helge Rønning Birkelund

Nå blir det politisk streik mot høye strømpriser: – Vi må gjøre et eller annet for å bli hørt

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Lilly Hystad (74) er pensjonist og alene med boligutgifter. Hun har rustet seg så godt hun kan for enda en runde med prisvekst på mat denne uka. 

Martin Næss Kristiansen/Dagsavisen

Lilly (74) tvinges til å handle mindre: – Tar ikke en liten sjokolade engang

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Konduktørene har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Nordmenn bruker mindre penger i butikkene. Det kan føre til oppsigelser i varehandelen.

Erlend Angelo

Hver tredje butikk vurderer eller planlegger å nedbemanne

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Bane NOR

Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Snart får lærerne vite hva den nye lønna blir

Håvard Sæbø

Fryktar for fagrørslas framtid: – Redselen er at folk ikkje tør å stille


Flere saker