JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FULL ENIGHET: HKs representantskap vil utsette forhandlingene om en ny AFP-ordning.

FULL ENIGHET: HKs representantskap vil utsette forhandlingene om en ny AFP-ordning.

Lene Svenning

Pensjon

Handel og Kontor vil utsette forhandlingene om ekstrapensjonen AFP

Men forhandlingene om å endre den avtalefestede pensjonsordningen må gjennomføres i denne stortingsperioden, krever forbundet.19.01.2022
09:59
20.01.2022 11:15

lene.svenning@lomedia.no

Representantskapet i HK møttes onsdag for å diskutere og vedta hvilke overordnede saker som er viktigst for deres medlemmer forut for lønnsoppgjøret som starter om drøye to måneder.

Forbundsstyrets innstilling til tariffpolitisk uttalelse ble vedtatt uten endringer. Den konkluderer med at HK går inn for at årets lønnsoppgjør blir forbundsvist. Det betyr at hvert forbund forhandler direkte med arbeidsgiverforeningene om de ulike tariffavtalene.

Ikke AFP-forhandlinger nå

Vedtaket innebærer også at HK ikke går inn for et samordna oppgjør der LO forhandler på vegne av alle forbund. Den typen oppgjør brukes når LO-forbundene vil stå sammen om store reformer – som for eksempel endringer i avtalefestet pensjon (AFP).

HK og LO har tidligere tatt til orde for at lønnsoppgjøret i 2022 må brukes til å forhandle om nettopp endring av AFP-ordningen på bakgrunn av en utredning LO og NHO ble ferdig med våren 2021.

Deler av Fellesforbundet har signalisert motstand mot å gå i forhandlinger på dette grunnlaget, på grunn av den lange opptjeningstida for å få full AFP-pensjon som ligger i utredningen. Og på senhøsten signaliserte også LO-leder Peggy Hessen Følsvik at det ikke var sikkert at AFP ble tema for lønnsoppgjøret i 2022.

– Jeg oppfatter at det kan bli vanskelig å få Fellesforbundet til å gå inn for et samordnet oppgjør. De har mange utfordringer som de ønsker å få løst i et forbundsvist oppgjør. Vårt forbundsstyre har vurdert det slik at vi må stå samlet om et slikt krav som endringer av AFP. Derfor går vi for denne løsningen, sier Beckham etter representantskapsmøtet.

Beckham understreker at også HK har en rekke saker de ønsker å forhandle med arbeidsgiverorganisasjonene om i et forbundsvist lønnsoppgjør. De konkrete kravene er ennå ikke vedtatt i HKs organer.

Må skje innen neste stortingsvalg

Selv om HK mener at tiden ikke er inne til å forhandle om AFP i dette lønnsoppgjøret, må det skje relativt raskt. Ifølge vedtaket fra representantskapsmøtet i løpet av inneværende periode.

– Det er i denne stortingsperioden vi har en sjanse til å få til en ny og bedre pensjonspolitikk, understreket Jonny Meland fra forbundsstyret i debatten.

Christopher Beckham utdyper.

– Det er nå vi har et stortingsflertall bestående av Ap, Sp, SV og Rødt, de har sagt at de vil bidra til å endre AFP’en. Vi vet ikke hvilket flertall vi har på Stortinget i neste periode, sier han til HK-Nytt.

Debatt: «Er det virkelig AFP-ordningen som bør avvikles?»

Kritisk til lang opptjeningstid

Dermed kan det ta enda lengre tid før det blir gjort noe med AFP-ordningen.

LO og NHO var ferdig med en utredning av ordningen våren 2021. Målet med utredningen, som ble vedtatt igangsatt i lønnsoppgjøret i 2018, var å tette såkalte hull i ordningen. Hullene dreide seg om at arbeidstakere faller ut av ordningen om de mistet jobben på tampen av arbeidslivet. Dermed går de glipp av AFP-pensjonen til en verdi av opp mot 1,5 millioner kroner.

Den viktigste endringen som ble skissert i utredningen er å gjøre om AFP’en fra en kvalifiseringsordning til en opptjeningsordning. I dag har arbeidstakere rett til AFP om de oppfyller visse vilkår når de fyller 62 år – enten kvalifiserer du til AFP på dette tidspunktet eller ikke. Med en opptjeningsordning får du rett til litt AFP-pensjon for hvert år du jobber i en bedrift med tariffavtale. Utredningen legger opp til at du først får full AFP etter 40 år.

Også HK er kritisk til en så lang opptjeningstid for å få full AFP. «Forslaget som nå ligger på bordet vil ellers innebære en kraftig avkorting av AFP-utbetalingene for den enkelte», heter det i uttalelsen som ble vedtatt onsdag.

Henrik Drivenes, leder i HK Ung og medlem i forbundsstyret, pekte på opptjeningstiden som ligger i forslaget til ny AFP da han tok ordet i debatten.

 – Det er min generasjon som vil jobbe under en ny AFP-ordning. Vi må få til en kortere opptjeningstid enn det som ligger på bordet, sa han.

Mye lest: Ingrid (32) fikk uføretrygd etter seks års kamp mot Nav

Uføre må få med seg AFP-opptjening

Representantskapet legger enda et krav til forbedringer av ordningen på bordet: At også de som er uføre når de er 62 år skal få utbetalt AFP-pensjon for de årene de har vært yrkesaktive. Det er ikke en del av utredningen fra LO og NHO.

– Det er grunnleggende urettferdig å miste opptjeningen i AFP’en hvis du blir syk på feil tidspunkt. I varehandelen gjør vi hardt arbeid på harde gulv. Mange klarer ikke å stå i arbeid i et helt arbeidsliv, sa Gard Nordberg fra region Østlandet Sør i debatten på representantskapsmøtet.

Tone Hartz fra forbundsstyret fulgte opp.

– Jeg er en av damene på betongen. Stem for innstillingen slik at vi kan ta den med til LO-familien slik at resten av LO ser nødvendigheten av dette, sa hun.

Kjetil Olsen Haugland, leder i bransjerådet for idrett, kultur og organisasjon, framholdt at også arbeidstakere i kontorbedrifter vil dra nytte av at uføre får med seg opptjent AFP.

– Det er viktig at de som får uhelse blir ivaretatt i AFP’en, sa han.

Charlott Pedersen, også fra forbundsstyret, jubler for vedtaket.

– Jeg er vanvittig stolt. Dette er radikal pensjonspolitikk. Vi har vært ledende i pensjonspolitikken i LO, det skal vi fortsette med, sa hun.

Nybrottsarbeid

Christopher Beckham erkjenner at det ikke nødvendigvis ikke er enighet i LO-familien om et slikt krav.

– Det er nybrottsarbeid at også uføre skal ta del i AFP’en. Noen vil hevde at det er velferdsstaten som skal ta seg av dem. Vi legger opp til at også partene i arbeidslivet skal bidra. For de uføre vil dette bety en verdig alderdom, sier forbundslederen til HK-Nytt.

Om AFP blir tema i et samordnet oppgjør eller om det blir forbundsvise oppgjør i år er ikke avgjort med dette. Det er det LOs representantskap som avgjør i midten av februar. Nå er det i alle fall klart hva HK mener om saken.

Fakta om AFP i privat sektor

• Avtalefestet pensjon var opprinnelig en tidligpensjonsordning myntet på sliterne i arbeidslivet.

• I forbindelse med pensjonsreformen i 2011 ble AFP gjort om til en livsvarig ordning.

• AFP gir opp imot 1,5 millioner kroner til den enkelte.

• Ordningen gjelder ansatte i bedrifter med tariffavtale.

• Arbeidstakere må blant annet ha jobbet i en bedrift med tariffavtale sju av de siste ni årene når de fyller 62 år.

Kilde: Fellesordningen for AFP

19.01.2022
09:59
20.01.2022 11:15Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

André Kjernsli

Rødt raser etter avsløringen om at syke Ikea-ansatte tvinges på jobb

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

Jan-Erik Østlie

Pilotene mener de har blitt lurt av SAS-ledelsen: – Vi ble brukt i et skittent spill, sier Norsk Flygerforbund

Martin Guttormsen Slørdal

Tusenfryd underbetaler unge i sommerjobb, mener Norsk Arbeidsmandsforbund

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

FriFagbevegelse/NTB

«Tvungen lønnsnemnd» har reddet ferien for mange, men hva er det?

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Erlend Angelo

Skjebnenatt for SAS: Dette er konflikten som kan knuse flyselskapet


Flere saker