JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kurs for tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i SL? Disse kursene kan du melde deg på i 2023 

Trenger du skolering som tillitsvalgt? Her kan du lese om hvilke kurs du kan melde deg på i 2023.
Bodil Gullseth, andre nestleder og hovedkasserer, er hovedansvarlig for gjennomføring av kurs i regi av Skolenes landsforbund (SL).

Bodil Gullseth, andre nestleder og hovedkasserer, er hovedansvarlig for gjennomføring av kurs i regi av Skolenes landsforbund (SL).

Jan-Erik Østlie

sidsel@lomedia.no

– Trinn-1-kurset er for ferske tillitsvalgte, men det er alltid noen som har erfaring på ulike nivåer som tillitsvalgte som er med, sa andre nestleder og hovedkasserer Bodil Gullseth da hun ønsket rundt ti tillitsvalgte fra ulike deler av landet velkommen til årets første kurs i den tretrinns-skoleringa forbundet har innført.

Gullseth har hovedansvar for gjennomføring av kursene.

Kalender: Se hele kursoversikten på SLs nettside

Skolering i flere trinn

På det to dager lange kurset i Oslo fikk deltakerne en innføring i oppbyggingen av det avtaleverket tillitsvalgte trenger å kjenne godt, som hovedavtalen og hovedtariffavtalen.

Bruk av nytt medlemssystem i forbundet, rektors styringsrett, tillitsvalgtes rolle i drøftingsmøter, arbeidstidsavtalen for lærere og de ulike rollene til en tillitsvalgt og et verneombud, sto også på programmet.

Landsmøtet i SL vedtok våren 2017 å gi landsstyret i oppgave å utvikle nye kurs for tillitsvalgte. I tråd med oppdraget ble det ved årsskiftet innført en ny trinnskolering. Tanken er at tillitsvalgte gjennom de tre kursene skal få en progresjon.

På trinn 1 er hovedavtalen, hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven, medbestemmelse og drøftinger, arbeidstidsavtalen, tillitsvalgtsrollen og arbeidsgivers styringsrett temaer.

På trinn 2 er temaene personalsaker, tjenestevei for å få løftet saker opp til neste nivå, skriving av protokoll og referat, forhandlingsteknikk, lokale forhandlinger, bruk av diverse medier og kommunikasjon. Det jobbes med ulike case under denne samlingen og bruk av lov- og avtaleverket (arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen, hovedavtalen og særavtaler).

Innholdet på trinn 3 er hovedavtalen, hovedtariffavtalen, tvistebehandling, arbeidsmiljøloven, personalsaker, forhandlingsteknikk, tilsettinger, overtallighet, opplæringsloven og arbeidsrett. Dette trinnet skal gi dypdykk i ulike lov- og avtaleverk med eksempler fra det virkelige liv hvor forbundet og tillitsvalgte i SL har gjort nyttige erfaringer.

Nytt kurs for toppskolering i støpeskjeen

– Det er fortsatt god deltakelse på trinnskoleringa. Interessen og engasjementet er godt, sier Bodil Gullseth.

Hun forteller at i 2022 deltok 44 på trinn-1-kurs, 38 på trinn-2-kurs og 52 på trinn-3-kurs.

– Et nytt trinn 4-kurs er i støpeskjeen. For å delta vil det kreves at hele trinnskoleringa er fullført. Vi har spenstige ideer. Men vi er ikke i mål ennå – ikke nok til å røpe mer enn at vi har trua på noe veldig bra, sier Bodil Gullseth. Hun anslår at kurset kan bli en realitet seint på høsten i år.

– I løpet av våren skal vi også arrangere trinn 2-kurs og trinn 3-kurs. Det betyr at dere som er her nå, vil ha mulighet til å bli kvalifisert til å søke, sa Bodil Gullseth i sin orientering om det planlagte toppskoleringskurset til deltakerne på årets første trinn 1- kurs i Oslo.

Eget kurs for tillitsvalgte i Virke i mars

Nytt av året er også at det blir arrangert et kurs for tillitsvalgte som forhandler med Virke i mars. Mange SL-medlemmer jobber i ulike private skoler som er tilsluttet hovedorganisasjonen Virke.

– Vi jobber med innholdet og legger ut info og påmelding om ikke lenge. Det vil bli en del av innholdet fra trinnskoleringa som er allmenngyldig for tillitsvalgte uavhengig av tariffområde, men i dette kurset vil det selvfølgelig også være fokus på avtaleverket i Virke, sier Bodil Gullseth.

I tillegg samarbeider forbundskontoret med fylkeslagene om lokale kurs som arrangeres lokalt og regionalt. I forbindelse med lønnsoppgjør tilbyr forbundet også kursing om tariff. Nærmere informasjon om kurs og påmelding finnes på hjemmesida til Skolenes landsforbund (SL).

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse